Poročilo Komisije za priznanja in nagrade s

OBČINSKI SVET
Komisija za priznanja in nagrade
OBČINA CERKNO
www.cerkno.si, e: [email protected]
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49
8
Številka: 030-0001/2015
Datum: 27.8.2015
POROČILO
KOMISIJE ZA PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE CERKNO
V ZVEZI Z OBRAVNAVO PREDLOGOV IN POBUD
ZA BEVKOVO PRIZNANJE IN BEVKOVE NAGRADE
OBČINE CERKNO ZA LETO 2015
Na razpis komisije za Bevkovo priznanje in Bevkove nagrade Občine Cerkno za leto 2015, ki je bil
objavljen v časopisu Cerkljanske novice, na internetni strani ter oglasni deski Občine Cerkno, Radiu
Primorski val in posredovan posameznim subjektom na območju občine Cerkno, je Komisija za
priznanja in nagrade do zaključka razpisa, to je do 25.8.2015, prejela skupno 11 predlogov in sicer:
- 8 predlogov za Bevkovo nagrado Občine Cerkno,
- 1 predlog za Bevkovo priznanje Občine Cerkno,
- 1 predlog za Bevkovo nagrado ali Bevkovo priznanje in
- 1 predlog za podelitev naziva častnega občana.
Predlagatelji za posamezna priznanja in nagrade so bili:
A/ BEVKOVA NAGRADA OBČINE CERKNO
Predlagatelj
-ga. Nuša Jeram
Krajevna skupnost Bukovo
-Delovna skupina za pripravo Lokalnega programa
za kulturo
mag. Livija Rojc Štremfelj
-g. Ljuben Dimkaroski
Občani občine Cerkno (Miran Ciglič, Marta
Deisinger, Jože Podobnik)
-Kmetija Na Ravan
OO SLS Cerkno
-ga. Erika Švigelj
SD Cerkno
-Športno društvo Pedal
SD Cerkno
-Mladinsko društvo Vidaunk
Krajevna skupnost Orehek
-ga. Lidija Obid
PGD Ravne
B/ BEVKOVO PRIZNANJE
Predlagatelj
-g. Zoran Zornik
Župnijski svet in Gospodarski svet
C/ BEVKOVO PRIZNANJE ali BEVKOVA
NAGRADA
Predlagatelj
-g. Branko Brelih
Osnovna šola Cerkno
D/ NAZIV ČASTNI OBČAN
Predlagatelj
-g. Ljuben Dimkaroski
OO SLS Cerkno
Člani komisije so se v načelni razpravi seznanili z utemeljitvami o posameznih kandidatih za
Bevkove nagrade in Bevkovo priznanje, uskladili stališča do kriterijev iz razpisa ter v zvezi s tem
po predhodnem usklajevanju sprejeli naslednje predloge:
I.
BEVKOVO NAGRADO OBČINE CERKNO za leto 2015 prejmejo:
1.
Kmetija Na Ravan
za vitalen zgled sožitja med človekom in naravo ter za uspešno promocijo sonaravne
prehrane s Cerkljanske.
2.
Športno društvo Pedal
za uspešno desetletno širjenje kolesarskega športa ter za promocijo sodobnih turističnih
potencialov Cerkljanske.
3.
Mladinsko društvo Vidaunk
za večletno predano delo na ljubiteljskem področju umetniških, športnorekreativnih in
družabnih vsebin.
II.
BEVKOVO PRIZNANJE, kot najvišje priznanje Občine Cerkno za leto 2015 prejme:
g. Branko Brelih
za izjemno bogato ljubiteljsko pedagoško delo na področju sodobnih medijev.
III.
Naziv ČASTNI OBČAN Občine Cerkno prejme:
g. Ljuben Dimkaroski
za izjemo humano poslanstvo, ki ga ob najdbi neandertalčeve piščali širi po svetu ter za poglobljen
pomen, ki ga ob tem pripisuje lokalni skupnosti.
IV.
Skladno z Odlokom o priznanjih in nagradah občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00 in
74/04), se denarni znesek za prejemnike Bevkovih nagrad za leto 2015 določi v višini 473,93 EUR
neto.
V.
Komisija za priznanje in nagrade predlaga, da občinski svet razpravlja o predlogu odločitev in jih
potrdi.
KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
Predsednica:
Janja Mavri l.r.