JARI KOSKELA Työtä ja turvaa! www.jarikoskela.fi

JARI KOSKELA Työtä ja turvaa!
www.jarikoskela.fi
ILMOITUSSIVUN MAKSAJA: JARI EDUSKUNTAAN -VAALIORGANISAATIO Olen saanut viime kuukausina vastata useasti kysymykseen, miksi lähdin eduskuntavaaleihin.
Hallitustyöskentely on ollut viime vuodet sitä luokkaa,
että Anssi Joutsenlahden lopettamisilmoituksen jälkeen päätin asettua ehdokkaaksi ja vastuunkantajaksi
tässä vaikeassa tilanteessa.
Suomi on saatava jälleen kasvun tielle. Nyt tarvitaan
Lääkehappea ilmasta
Kaveria ei jätetä, mutta onko kaverille
antaa edes happea?
”O len lobannut lääkkeellisen hapen käyttöä 20 vuotta ja aktiivisesti olen ajanut asiaa vuodesta 2006 lähtien. Niihin aikoihin Malesian pilotit alkoivat käyttää
meidän generaattoreillamme tuotettua happea, samoin
Suomen YK:n rauhanturvajoukot. Silloin arvioin, että
sen täytyy kelvata meillä sairaaloihinkin”, kertoo kankaanpääläisen Laser Gas Oy:n toimitusjohtaja Rauno
Hakala.
Yrityksen generaattorilla tehdään 95-prosenttista happirikastetta ilmasta, kun taas kaupallinen kaasu
tehdään tislaamalla ja se on 99,5-prosenttisesti happea.
Pitoisuuksien erolla ei ole merkitystä, koska potilaalle
kuitenkin annetaan 40–60-prosenttista happea, joka
sekoitetaan lääkeilmaan esimerkiksi anestesiassa.
Yksi tavanomaisen järjestelmän haittoja on hapen
vaarallisuus, koska sitä kuljetetaan suuripaineisena
erikoisluvin. Happipullojen käsittelyssä sattuu usein
Suomessakin vakavia ongelmia. Kaasumaisen hapen
toimittaminen sairaalaan on kallista: se maksaa sata
kertaa enemmän, kuin paikalla tuotettu happi.
Viranomaiset jarruttavat
K un
laki muuttui kolme vuotta sitten, Hakala laittoi prosessin liikkeelle. Euroopan farmakopea, jonka
viranomaisena Suomessa toimii Fimea, määräsi, että
95-prosenttinen happi kelpaa EU:n alueella lääkkeelliseksi hapeksi. Sille laadittiin oma monografia eli tieteellinen selvitys 99,5-prosenttisen oheen.
Kun
”
päätös tuli, ajattelin, että tässä on tilaisuuteni.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa)
lupautui pilottikohteeksi ja sairaanhoitopiirikin ilmoitti kiinnostuksestaan. Fimean huomattua mitä oli
tapahtumassa, se päätti kieltää generaattorin käytön
sairaaloissa. Sille ei annettu mitään perusteluja. Kielto
oli vastoin Euroopan farmakopean sallivaa määräystä ja tein siitä kyselyn”, Hakala kertaa tapahtumien
kulkua.
Sitten Fimea vaati, että sairaaloissa jokaisen lääkärin
on hyväksyttävä generaattori, ja jos yksikin vastustaa,
ei lupaa tule. Lääkäriliitto kieltäytyi toimimasta kilpailun estäjänä. Lopulta Fimean oli taivuttava siihen,
että yksi lääkäri sairaalassa ottaa muodollisen vastuun.
Fimean jarrutuslinja jatkui. Virasto kielsi happigeneraattorin käyttöönoton ja vaati lääketehdastarkastuksen, mihin Hakala vastasi, ettei ala lääketehtailijaksi.
Hyvän virkamiestavan vastaisesti Fimea ei luovuttanut Hakalan pyytämää tarkastusraporttia. Eduskunnan
2. varapuhemies Anssi Joutsenlahti ja hänen avustajansa Jari Koskela kysyivät neuvoa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolta, ja vasta hänen soitettuaan
Fimeaan raportti annettiin. Seuraavana vastatoimenaan Fimea ehdotti tulevaan lääkelakiin vaatimusta,
että kaikenlainen lääkevalmistus sairaaloissa, myös
lääkkeellinen ilma, tultaisiin kieltämään. Laki ei ole
vielä voimassa.
Joutsenlahti teki eduskuntakyselyn
T ämän kymmenen vuoden aikana viranomaiset ovat
vastanneet tyyliin: ”Hakala ei ymmärrä, että generaattorilla tuotettua happea ei voida antaa potilaille.”
Kuitenkin Kanadassa käytetään pääasiassa tällä menetelmällä tuotettua lääkehappea. Siellä sen vaarattomuudesta on tehty tutkimus, jonka Hakala on käännättänyt
suomeksi ja esittänyt muun muassa PoSan jäsenille.
15
rakentajia, sellaisia, joilla on taitoa nähdä kauemmaksi
ja tahtoa katsoa ohi puoluepolitiikan.
Seuraavien kolmen viikon aikana tulen julkaisemaan
tässä lehdessä niitä ajatuksiani ja tavoitteitani, joita
aion edistää, mikäli tulen valituksi eduskuntaan.
Minulle on tärkeää voida tehdä yhteistyötä samoin
ajattelevien kanssa – yli puoluerajojen Suomen ja
S at a k u n n a n
parhaaksi.
Rauno Hakala:
”Suomi on ainoa pohjoismaa, joka ei ole
varautunut kriisiaikojen happihuoltoon.”
Hyvä veli -järjestelmä ei
kuulu nykypäivään
Nykytilanne: PoSan sairaalahenkilökunnan koulutus on käynnissä. Laser Gasilla on ISO 9001- ja
AQAP-standardit. Parhaillaan odotetaan pilottikohteen käynnistymistä, lisäksi valmisteilla on hyvien
tuotantotapa- ja laadunhallinta-asetusten (GMP) täyttäminen. Laser Gas on pohjoismaiden ainoa yritys,
jolla on auditoituna lääkkeellisen happigeneraattorin
valmistus.
Valtion tekninen tutkimuslaitos ja puolustusvoimien tutkimuslaitos ovat todenneet generaattorihapen
puhtaaksi, mutta niiltä puuttuvat valtuudet määrittää
se lääkkeelliseksi hapeksi.
Erikoinen piirre tässä kokonaisuudessa on se, että
kilpailijalta ei vaadita mitään vastaavaa laatujärjestelmää. Epäkohta saatettiin sosiaali- ja terveysministerin
tietoon ja Joutsenlahti teki siitä eduskuntakyselyn.
Koskela on PoSan hallituksen jäsenenä edistänyt
asiaa myös paikallistasolla. ”Jari Koskela on ollut tässä
aktiivisesti mukana. PoSan on suhtautuminen on ollut
vastaanottavaista”, Hakala kiittää.
Y htenä tavoitteenani eduskunnassa on ajaa yritysmaa-
Sata kertaa halvempaa
”G eneroimme
ultrapuhdasta kaasua ja kehitimme
siihen analysaattorin, jolle myönnettiin vuonna 2006
Innosuomi-palkinto. Myymme laitetta ympäri maailmaa, ja kun asiakas voi itse todeta käyttämänsä kaasun
epäpuhtauden, meidän on helppo myydä sille generaattorimme”, Hakala kertoo.
Happigeneraattoreita on ollut sairaaloissa jo vuosia
muun muassa Liettuassa ja Latviassa. Hinta on nousemassa ratkaisevaksi tekijäksi. Tavanomaisella menetelmällä tuotettu happi maksaa Ranskassa 50 senttiä
kilolta, Kankaanpäässä sen kilohinta on 7 euroa, jonka PoSakin joutuu maksamaan. Kalleus johtuu happipullojen vuokrasta ja kuljetuksista sekä kahden yhtiön
keskenään jakamista markkinoista. Laser Gas tuo tilanteeseen todellisen kilpailun.
Generaattorilla tuotettuna happikilon hinta on alle
10 senttiä. ”Siitä tulee se maaginen luku yhden suhde
sataan. Tällä menetelmällä happea tuotetaan sata kertaa halvemmalla, mikä perustuu pieniin tuotantokustannuksiin. Sähköä kuluu 1 kWh happikiloa kohden.
Sähkö maksaa alle 10 senttiä, mistä tulee määrite yhden
suhde sataan”, Hakala selvittää.
Edullisen hinnan lisäksi happigeneraattorin valtti
on huoltovarmuus, jolla on suuri merkitys etenkin kriisiaikoina, koska tavanomaiset menetelmät vaativat paljon energiaa ja logistisia järjestelyjä. Tässä yhteydessä
on mainittava, että Suomi on ainoa pohjoismaa, jolla ei
ole generaattoreita poikkeustilanteen varalle.
Laser Gasin tuotannosta 90 prosenttia menee vientiin
ja siitä 85 prosenttia armeijoille. Vientiä tapahtuu tällä hetkellä Euroopan farmakopean ulkopuolisiin maihin. Hakala pitää kotimaan markkinoita tärkeinä, sillä
terveydenhuolto säästäisi huomattavia summia käyttämällä generaattoreita. Lisäksi pelkästään Satakuntaan
saataisiin viitisenkymmentä uutta työpaikkaa.
Rauno Hakala (oik.) esittelee Jari Koskelalle
traileriin sijoitettua generaattoria.
ilman asioita ja vaikuttaa, että siihen kohdistuvaa byrokratiaa järkeistetään.
Työllisyyden selkäranka on pk-yrityksissä, siksi
aloittavia yrityksiä on tuettava paremmin. Kun niiden
asema helpottuu, se lisää myös työpaikkojen tarjontaa.
Työllistämisen kynnystä pitää alentaa ja edistää etenkin nuorten työllistymistä.
Sekä julkisella että yksityisella puolella kärsitään johtajuusvajeesta. Huono johtaminen luo työpaikoille tehottomuutta, sairauspoissoloja, henkistä pahoinvointia ja
taloudellisia menetyksiä.
Julkisella sektorilla ongelma on lähtöisin korkeimmalta taholta. Viime aikoina olemme saaneet nähdä
räikeää kähmintää virkanimityksissä. Poliittisten johtajien tapa palkita kokematonta lähipiiriään valtakunnan johtavilla vakansseilla ei voi enää olla tätä päivää.
Mitä isot edellä sitä pienet perässä. Poliittinen korruptio on edelleen totta laajemminkin julkisyhteisöissä. Johtajat ja johtavat virkamiehet valitaan usein
poliittisin perustein eivätkä johtamistaidoiltaan mahdollisesti paremmat henkilöt tule aina huomioiduiksi. Näin politiikka sekä hyvä veli -järjestelmä ohittavat
ammattitaidon.
Olen toiminut yli 30 vuotta yrittäjänä ja 15 vuotta
kansan keskellä pappina ja poliitikkona.
Monenlaiset ihmiset ja elämänalueet ovat tulleet
minulle tutuiksi.
Neljä viimeistä vuotta olen seurannut läheltä
eduskunnan toimintaa 2. varapuhemiehen avustajana.
Perhe: vaimo Päivi, lapset Heini ja Hannu,
kolme lastenlasta.
Tutkinnot: yhteiskuntatieteiden tohtori, teologian
maisteri, ekonomi.
Kielitaito: suomi, ruotsi, saksa ja englanti.
Ammatit: pastori, yrittäjä.
Luottamustehtävät: Kankaanpään kaup.valtuuston
1. varapj,
PoSan hallituksen jäsen,
PSKK:n hallituksen jäsen,
Kankaanpään seurakunnan kirkko­­­­­valtuuston pj.
Tulen tapaamaan sinua seuraaville paikkakunnille:
2.4.
Säkylä
Köyliö
Eura
Huittinen
4.4.
Pori
Vihteljärvi