FINPOP 2015 - Suomen gynekologiyhdistys

FINPOP 2015
Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K-­‐HKS FINPOP -­‐ Taustoja
•  Kohu vaginaalisiin verkkoleikkauksiin lii'yvistä riskeistä •  FDA:n varoitukset (2011) •  HALO-­‐katsaus 2012 •  SHENIHR 2015 •  Miten meillä Suomessa -­‐ Kansallinen komplikaaJorekisteri ? •  Vrt muut pohjoismaat •  GKS: FINHYST (1996), 2006 FINPOP 2015
Finnish Na(onal Survey of Pelvic Organ Prolapse Surgery -­‐  Tavoite: Selvi'ää gynekologisten laskeumaleikkausten menetelmät, komplikaaJot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2015 -­‐ Monikeskustutkimus 40 sairaalaa, joissa leikataan gynekologisia laskeumia Prospek8ivinen kyselytutkimus POTILAS •  Ennen leikkausta •  EsiJedot •  Oireet ja elämänlaatu: validoidut kyselyt •  Yleinen elämänlaatu 15D •  Laskeumaan lii'yvät oireet PFDI-­‐20 •  Seksuaalisuuteen lii'yvät oireet PISQ-­‐12 •  6 kk leikkauksen jälkeen •  Toipuminen, ongelmat ja tyytyväisyys leikkaukseen lii'yen •  Oireet ja elämänlaatu (15D, PDFI-­‐20, PISQ-­‐12) •  Uusintakyselyt Ad 5 (-­‐10?) v LÄÄKÄRI -­‐ Leikkaava lääkäri •  Laskeuman aste •  Aikaisemmat leikkaukset •  Suolen tuppeuman epäily ja tutkimukset •  Leikkaukseen lii'yvät Jedot •  Väli'ömät komplikaaJot (
-­‐ Hoitava lääkäri ) •  JälkikomplikaaJot •  jälkitarkastus FINPOP – alustavia TULOKSIA N-­‐määrät Lääkärin kyselyt Po<laan kyselyt Operatöörin kysely 2801 jälkikomplikaaJolomake 122 Jälkitarkastuskysely 262 PreoperaJivinen kysely PostoperaJivinen kysely 6 kk Total Tilanne 13.11.2015 2737 701 6623 Arvio: noin 3000 leika'ua poJlasta = 75 % kaikista laskeumaleikkauksista FINPOP : Erva-­‐alueet
0
HUS
TAYS
OYS
TYKS
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ERVA suurin n-­‐määrä n HUS KäJlöopiston sairaala 424 TAYS Päijät-­‐Hämeen KS 161 OYS OYS 157 TYKS TYKS 142 KYS Keski-­‐Suomen KS 158 yksityinen Eiran Sairaala KYS
Yksityinen
Tilanne 13.11.2015 17 Leikkaava lääkäri (pääoperatööri)
Urologi
Gastrokirurgi
Erikoislääkäri (gynekologi)
Erikoistuva lääkäri
0
500
1000
1500
Assistenttina
Ei assistenttia
Muu, kuka
Opiskelija
Erikoislääkäri (gynekologi)
Erikoistuva lääkäri
Hoitaja
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2000
2500
Toimenpide on suunniteltu
Polikliiniseksi
Osastohoitoa vaativaksi
Päiväkirurgiseksi
0
500
1000
1500
2000
Mikä oli anestesiamuoto?
Muu, mikä
Paikallispuudutus
Spinaalianestesia
Yleisanestesia
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2500
Aiemmat leikkaukset
Aiemmat lanJon alueen leikkaukset 0
200
400
600
800
1000
Ei
Kyllä
0
Aiempi / aiempia
laskeumaleikkauksia
Kohdunpoisto muusta syystä kuin
laskeuman vuoksi
Inkontinenssileikkaus
Muu, mikä
50
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
1200
1400
Aiempi laskeumaleikkaus neljäsosalla
Mitä aiempia laskeumaleikkauksia?
Muu, mikä ja koska
Verkkoleikkaus, vuonna / vuosina
Operaatio Manchester, vuonna
Sakrospinosusfiksaatio, vuonna / vuosina
Kolporafia posterior, vuonna / vuosina
Kolporafia anterior, vuonna / vuosina
Vaginaalinen hysterektomia, vuonna
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Nyt korjaCava laskeuma
0
200
400
600
800
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Primaari eli ei aikaisempia
leikkauksia tähän emättimen osaan
Residiivi eli sama emättimen osa on
korjattu aiemmin, vuonna
Molemmat eli sekä uusi että
aiemmin korjattu laskeuma
Residiivejä 18 % 0
Etuseinä
Takaseinä
Apex (emättimen pohjukka / portio)
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Laskeuman leikkaustapa / tavat
Muu toimenpide, mikä
JGC01 Laparoskooppinen rektopeksia
LEF97 Muu kohdun ja emättimen laskeuman leikkaus vatsaontelon tähystyksessä
LEF96 Muu kohdun ja emättimen laskeuman leikkaus
LEF64 Vaginaalinen hysteropeksia verkolla
LEF63 Vaginaalinen hysteropeksia ompelein
LEF61 Laparoskooppinen hysteropeksia
LEF60 Avoin hysteropeksia
LEF54 Apikaalisen prolapsin korjaus vaginaalisella verkolla
LEF53 Kohdun poiston jälkeisen emättimen pohjukan laskeuman korjaus emättimen kautta
LEF51 Kohdun poiston jälkeisen emättimen pohjukan laskeuman korjaus vatsaontelon
LEF41 Enterocelen korjausleikkaus vatsaontelon tähystyksessä
LEF40 Enterocelen korjausleikkaus emättimen kautta
LEF23 Emättimen sulkeminen
LEF20 Osittainen emättimen sulkeminen
LEF14 Vaginaalinen kohdunpoisto ja laskeumien korjaus verkoilla
LEF13 Laskeutuneen kohdun poisto ja emättimen/välilihan muovaus (VH ja KA ja/tai KP)
LCD10 Vaginaalinen kohdunpoisto
LEF10 Emättimen muovaus ja kohdunkaulan lyhentäminen ( operaatio Manchester)
LEF09 Uusiutuneen emättimen takaseinän laskeuman korjaus verkolla
LEF08 Uusiutuneen emättimen takaseinän laskeuman korjaus ompelein
LEF06 Uusiutuneen emättimen etuseinän laskeuman korjaus verkolla
LEF05 Uusiutuneen emättimen etuseinän laskeuman korjaus ompelein
LEF04 Emättimen takaseinän korjaus takaseinäverkolla
LEF03 Emättimen takaseinän muovaus (KP)
LEF00 Emättimen etuseinän muovaus (KA)
LEF01 Emättimen etuseinän korjaus etuseinäverkolla
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
FINPOP -­‐ leikkausmenetelmät
Suurin osa laskeumista (80%) leikaain perinteisillä menetelmillä 20% 80% Tmp-­‐ koodeja 3702 Ilman verkkoa 3059 (82%) Verkkoleikkauksia 643 (18%) FINPOP -­‐ leikkausmenetelmät
laparoskoopp
iset verkot 37% vaginaaliset verkot 63% vaginaaliset verkot laparoskooppiset verkot Verkkoleikkauspo<laita nyt 560 = 20 % kaikista leikkauksista FINPOP – Verkkoleikkaukset alueiCain
Sairaala
Yksityinen
KYS
TYKS
OYS
TAYS
HUS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
FINPOP – Vaginaaliset verkkoleikkaukset
•  63 % (403) kaikista verkkoleikkaustoimenpiteistä • Etuseinä LEF01 (90), LEF06 (140) : 57 % (230) • Apex LEF 54 (110): 27% • Takaseinä LEF 04 (17) , LEF09 (25): 10 % (42) • Muut: LEF 14(17), LEF 64 (4): 5% FINPOP – vatsaontelon kauCa tehtävät verkkoleikkaukset (N=240)
•  Laparoskooppisia 99% (238) •  Hysterectomian jälkeinen vaginan pohjan laskeuman korjaus LEF 51 : 64% (153) •  Rectopexia JGC01 : 23 % (56) •  Muita: LEF 97 (11), LEF 41 (10), hysteropeksia LEF61 (8) FINPOP – väliCömät leikkauskomplikaa8ot
•  N= 37 (1,3%) Verisuonivaurio
Virtsarakkovaurio
5
13
Uretervaurio
0
Suolivaurio
3
Muu, mikä
16
FINPOP -­‐ jälkikomplikaa8ot
•  N = 122 lääkärin ilmoi'amaa poJlasta (4,5%) Havaittu komplikaatio / komplikaatiot
Leikkausalueen verenvuoto
Haavainfektio
Leikkaushaavan aukeaminen
Lantionpohjan infektio tai abskessi
Epäselvä kuumeilu (Tax > 380 C)
Verkon infektio
Verkon esiintulo
Virtsatieinfektio
Virtsaretentio
Rakkovaurio
Uretervaurio
Suolivaurio
Suolenvetovaikeus / ileus
Kipu
Hermovario
Yhdyntävaikeudet
Syvä laskimotukos
Keuhkoembolia
Hernia, mikä
Muu ongelma, mikä
44
27
4
14
4
1
2
10
25
0
0
1
1
9
0
1
0
0
0
29