Yhdistelmäajoneuvon omaehtoinen koulutus

KULJETUSALAN
KOULUTUSTA!
YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA
Koulutus on omaehtoista yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoon valmistavaa päätoimista
päiväopetusta ja sisältää näyttökokeen.
PÄÄSYVAATIMUKSET
Opiskelijat valitaan pääsyvaatimukset täyttävistä hakijoista haastattelun, soveltuvuuden sekä
ajonäytteen perusteella. Hakijalla on oltava vähintään B–luokan ajo-oikeus ja ajokortti. Hänen tulee olla
täyttänyt 18 vuotta. Lyhytaikaisen ajo-oikeuden ja ajokortin haltija on saanut ajokorttilain tarkoittaman
37 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuljettajaopetuksen harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen
opetuksen (entisen pimeällä ajamisen ja II-vaiheen). Huom! Trafilta tilattava ajokorttirekisterin ote on
oltava mukana valinnoissa.
TAVOITTEET
C-luokan ajo-oikeus suoritetaan tarvittaessa ennen CE-luokan koulutuksen aloittamista. Koulutuksen
tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista
yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävistä. Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee alaa koskevan
lainsäädännön sekä sopimukset ja kykenee käyttämään tietoja käytännön tilanteissa. Koulutettu
hallitsee ajoneuvon ja kuormankäsittelylaitteiden käytön, toiminnan, rakenteen, huollon ja korjaukset
sekä seuraa ja ymmärtää alansa tekniikan kehittymistä.
KUSTANNUKSET
Koulutukseen liittyvät kortit, lisenssit tai muut viranomaismaksut opiskelija maksaa itse. OPH:n
näyttötutkintomaksu on 58€.
HAKEUTUMINEN
Koulutukseen haetaan palauttamalla täytetty hakulomake liitteineen osoitteella: Sataedu Oy, PL 3,
32701 Huittinen. Liitteet: kopiot opiskelu-, auto- ja/tai kuljetusalan työtodistuksista sekä ote
ajokorttirekisteristä (tilattava kirjallisesti: TraFi, PL 320, 00101 Helsinki, lisätietoja p. 029 534 5000
tai http://www.trafi.fi/tieliikenne/). Koulutukseen voi hakeutua myös sähköisesti osoitteessa:
www.sataeduoy.fi/ya.
LISÄTIETOJA
Opintosihteeri Soile Laaksonen p. 040 199 4805.
Koulutusta järjestetään seuraavassa toimipaikassa ja -pisteissä:
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
_____________________________________________________________________________________
Sataedu Oy Huittinen
Sataedu Oy Turku
Teollisuustie 5-7, Huittinen
Vajossuontie 3 B, Turku