Kunstnerdrømme? - Århus Kunstakademi

Århus Kunstakademi
Kursusprogram forår/sommer 2015
INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
Undervisere
Maleri, tegning & maleri
Grafik
Eksperimenterende billeder & skulptur
Arkitektur & design
Keramik
Weekendkurser
Course in english
Børn & unge
Sommerkurser
Sommerkurser for børn
Praktiske oplysniger
4
8
16
16
18
20
22
31
32
34
39
40
UNDERVISERE
UNDERVISERE
Pernille Andersen - Uddannet på Grafisk Skole, Aarhus 1986-89, Århus Kunstakademi,
Grafikafdelingen, 1992-95, Cand.mag. Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet, 2003. Underviser på både kursus og fagskolen på Århus Kunstakademi.
www.pernilleandersen.net
Else Ploug Isaksen - Billedkunstner. Uddannet på Det Jyske Kunstakademi.
Medlem af BKF og Kunstnersamfundet.
www.elseplougisaksen.dk
www.humansites.dk
Helle Kingbird Bjerregaard er uddannet på Royal College of Art i London og Århus
Kunstakademi, hvor hun i en årrække også har været underviser på keramiske afdeling.
Hendes egne værker spænder fra små fine porcelænsting til store performance og installationsværker i ler. Uddannet ide-og kunsthistoriker fra Aarhus Universitet.
www.hellekingbirdbjerregaard.com
Peter Evald Jensen - Uddannet ved Det Fynske Kunstakademi. Undervisningserfaring siden 1996.
Lars Christensen - Billedskolen i København 76-77, Det Jyske Kunstakademi 81-87.
Aarhus Dag og Aften Seminarium 01-02. Underviser på Højskole og Daghøjskole. Lars’
egen praksis er baseret på tegning og det skulpturelle felt. Medlemskab af Fyns Grafiske
Værksted.
Ida Elke Kallehave - Billedkunstner og grafisk designer. Uddannet på Det Jyske
Kunstakademi med afgang i 2007. Debut på KP i 1999.
idaelke.blogspot.dk
Asse Due - Uddannet keramiker fra Århus Kunstakademi 1979-1982. Instruktør på børneværkstedet siden 1982. Debut på KP 1983.
Uddannet pædagog på Peter Sabroe Seminariet, 2007. Underviser i keramik.
Peter Lunding - Udannet på Kunstakademiets Arkitektskole med afgang i 1983.
Fra 2005 lærer på Århus Kunstakademi.
peterlunding.dk
Annette Fausø - Uddannet på Designskolen i Kolding, Grafisk skole i Aarhus og Århus
Kunstakademi. Debut på KP 2001. Underviser på Byhøjskolen 1990-99. Startede som underviser i maleri i 2004 på Kunstskole på Havnen og Århus Kunstakademi. Medlem af BKF.
www.annettefausoe.dk
Tina Lynge - Billedkunstner. Uddannet på Arkitektskolen, Aarhus og Det Jyske Kunstakademi, afgang 1998. Udstillinger og kunstprojekter i ind- og udland. Undervist på Århus
Kunstakademi siden 2004.
www.tinalynge.dk
Louise Gaardmann - Uddannet på Danmarks Designskole København. Selvstændig med
egen kunstnerisk virksomhed siden 2002, underviser fra 2010 på Aarhus Kunstakademis
keramik linie. Medstifter- og medejer af LYNfabrikken, 2002-2009. Legater/priser: Kunsthåndværkerprisen af 1879, sølvmedalje 2014.
louisegaarmann.dk, louisegaarmann.blogspot.com
Ulla Madsen - Grafiker fra Grafisk Skole og Det Jyske Kunstakademi. Bifag i kunsthistorie,
Aarhus Universitet. Underviser ved Århus Kunstakademi siden 1993.
Helle Hansen - Uddannet på Det Jyske Kunstakademi og initiativtager til Clay Art, Glas og
Lerskolen i Aarhus, der i dag er fusioneret med Århus Kunstakademi. Mangeårig projektleder- og undervisningserfaring. Arbejder med eget keramisk udtryk med basis i Viktoria
Ceramic Studio Cph.
www.helle-hansen.dk
Dick Nyhuus - Billedkunstner. Uddannet på Det Jydske Kunstakademi. Undervist på
Århus Kunstakademi siden 1982.
dicknyhuus.tripod.com
Kim Holm - Keramiker. Uddannet på Århus Kunstakademi. Debut på KP 1980. Lærer ved
Århus Kunstakademi siden 1972. Medlem af BKF. Modtager af Kunsthåndværkerprisen af
1879. Bronzemedalje 1990 og sølvmedalje i 1992.
www.kim-holm.dk
Diego Roig - Catalansk maler med en Fine Arts Degree og en CAP (Certificate of
Pedagogical Abilities) fra Universitat de Barcelona (1998-2003) og Leeds Metropolitan
University. Boet og arbejdet fra 2004 til 2012 i Berlin. Diego Roig underviser på engelsk.
www.diegoroig.info
4
5
Bodil Sohn - Uddannet som maler og grafiker på Det Jyske Kunstakademi. Arbejder
med forholdet mellem natur og afbildning, virkelighed og illusion i maleri og fotografi.
www.bodilsohn.dk, www.humansites.dk
Külli Suitso - Billedkunstner. Uddannet på Kunstakademiet ved Tartu Universitet i Estland. Bachelor i billedkunst og kunstpædagogik.
www.kylli.dk
Anne Skole Overgaard - Billedkunstner. Uddannet på Det Jyske Kunstakademi.
Arbejder med basis i maleri og egen fortolkning af realisme.
www.anneskole.dk
Max Parylewicz - Uddannet på Grafisk Skole, Det Jyske Kunstakademi og Århus
Kunstakademi. Debut på KE 1980.
www.max-parylewicz.dk
Frits Bro Pedersen - Maler. Uddannet på Hochschule für Bildende Künste, Dresden,
Den Grafiske Højskole, København og Århus Kunstakademi, Medlem af BKF.
•
Birgit Vinther Rasmussen - Uddannet i den grafiske branche og på Århus Kunstakademi. Instruktør på børneværkstedet siden 1994. Medlem af kunstgruppen Nylon.
Lisbeth Thingholm - Billedkunstner, uddannet på Det Fynske Kunstakademi 19891995. Debut på Forårsudstillingen 1994. Medlem af BKF og Danske Grafikere.
www.lisbeththingholm.dk
Charlotte Thrane - Aktivt udøvende billedkunstner uddannet i London fra bl.a Chelsea College of Art & Design og The Slade School of Fine Art, UCL. Har udstillet bredt
i ind– og udland, og har bl.a. modtaget arbejdsstipendier fra Statens Kunstfond. Hun
udstiller på Sculptures by the Sea i 2015.
www.charlottethrane.dk
Lærke Tøndering - Keramiker. Uddannet på Århus Kunstakademi i 2010 og har
fokus på Unika keramik.
www.tøndering.dk
6
Kunstnerdrømme?
Ønsker du at arbejde målrettet og ambitiøst med dit kunstneriske udtryk og potentiale? Så
er den fireårige kunstuddannelse på Århus Kunstakademi stedet for dig. Her udfordrer vi den
enkelte studerendes kunstneriske potentiale hen mod en selvstændig og kvalificeret egen
praksis, der er bevidst om kunstens forskellige medier, muligheder og eksistensvilkår i en
nutidig sammenhæng.
Basisforløb med refleksioner og udsyn
Udgangspunktet i den fireårige kunstuddannelse er et basisforløb på to semestre, hvor der
arbejdes med en bred vifte af kunstneriske virkemidler: tegning, skulptur, video, foto og
meget mere. Undervisningen på basisforløbet er fortrinsvis projektbaseret, hvor dine kunstneriske færdigheder udfordres og udvikles.
Basisforløbet kan bruges både som forberedelse til andre kunstfaglige uddannelser i Danmark og internationalt, men du kan også videreuddanne dig som billedkunstner inden for
grafik, maleri, skulptur eller keramik på Århus Kunstakademis fagskole.
Kom og hør mere
Den 10. marts 2015 er der åbne værksteder fra kl. 9.30-15.00 og informationsmøde om
basisuddannelsen kl. 15.15 på Århus Kunstakademi.
Du finder yderligere informationer om uddannelsen på www.aarhuskunstakademi.dk/uddannelsen
7
KURSER
KURSER
Semesterkursus i maleri
v/Anne Skole Overgaard og Ida Elke Kallehave
At male portræt, halvfigur & figur
v/Külli Suitso
Akrylmaleri
Oliemaleri
v/Külli Suitso
Et intensivt kursus som kan bruges til at:
• udvikle din kunstneriske praksis
• udforske dit eget udtryk og kunstneriske ståsted
• blive opdateret på samtidskunst og få nye persspektiver på, hvad kunst kan være.
• få nye idéer til arbejdsmetoder og processer.
••få ny inspiration, hvis du arbejder som billedkunstlærer
Kurset henvender sig til dig, som er interesseret i
at male portrætter og menneskekroppe. Vi vil se
på eksempler fra kunsthistorien og beskæftige
os med de grundlæggende forhold som proportioner, den ydre fysiske lighed og de psykologiske karaktertræk.
Vi maler portrætter efter levende modeller, laver
et selvportræt, og vi bruger figurer som kunstneriske udtryk i dine kompositioner.
Dette kursus har to hovedtemaer: det giver en
grundig indføring i akrylmaleriets muligheder,
og det fokuserer på kompositionen som et af
billedets vigtigste virkemidler. Gennem øvelser
arbejder vi med farvefladens opbygning i lag,
det dækkende og det transparente og penselarbejdets muligheder. Underpunkterne for
kompositionen er: farven og dens kontraster,
mørk-lys forhold, retninger, form, rytme, repetition, proportion og størrelsesforhold i billedet.
Et underliggende sigte er at styrke dit personlige billedudtryk.
Dette kursus giver en indføring i oliemaleriets
muligheder. Vi arbejder med de maleriske og
billedmæssige virkemidler: farvens liv, maleriets
stoflighed, billedkomposition og formverden.
Oliefarvens forskellige muligheder gennemgås
i øvelser: f.eks. farvefladens opbygning i lag, det
pastose og det transparente, måden man bruger penslen osv.
Der arbejdes med komposition og med de
7 kontraster: varm-kold, lys-mørk, stor-lille,
meget-lidt, farve-neutral tone, kontrastfarver,
pastose-transparente.
Jeg har ofte sagt til mine elever: ”Sommetider
er billedet klogere end maleren. Kunst skabes i dialogen mellem dig og dit værk. Man skal ikke være
bange, når den første idé begynder at ændre sig
gennem den kunstneriske proces.”
Udgangspunktet for undervisningen er din
egen lyst til at arbejde med maleri, tegning og
kunstneriske undersøgelser samt refleksioner
over din egen kunstneriske praksis.
Kurset er for viderekomne, dvs. det er ikke et
begynderkursus i grundlæggende maleteknik.
Opgaver, individuelt arbejde, research, diskussioner, værkgennemgange og udstillingsbesøg
skal både støtte og udfordre dig i din værkpraksis. En stor del af undervisningen tager afsæt i
dit interessefelt og det kunstneriske arbejde, der
ligger i at udforske, udfordre, reflektere og skærpe dette felt. Vi vil samtidig relatere det til den
omgivende samtid og til kunst, som både er helt
aktuel og som har afsæt i et historisk perspektiv.
Der er undervisning to dage ugentligt med mulighed for at arbejde selvstændigt på værkstedet alle ugens dage.
Selvom vi skal arbejde meget med teknikken
og håndværket (proportioner, form, størrelsesforhold i billedet, komposition, farver og deres
kontraster osv), så skal vi også lige huske på, at
lige meget hvad, hvordan og hvorfor man maler
– maler man først og fremmest sit eget billede.
Hold nr.: 154020
Periode: 12/1- 26/5
Mandage & tirsdage kl. 9.15-15.40
238 timer
Sted: Lokale E-2
Pris: 12.000 kr.
Niveau: 2,3
Hold nr.: 154044
Periode: 29/1-7/5
Torsdage kl. 10.00-14.35
65 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris: 3.740 kr.
Niveau: 1,2,3
8
v/Külli Suitso
Hold nr.: 154042
Periode: 27/1-5/5
Tirsdage kl. 16.45-20.25
52 timer
Sted: Kursuslokale D-2-1
Pris: 2.550 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154043
Periode: 27/1-5/5
Tirsdage kl. 10.00-14.35
65 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris: 3.100 kr.
Niveau: 1,2
9
KURSER
KURSER
Maleri
Maleri med inspiration og fordybelse
v/Dick Nyhuus
Akvarelmaleri
Akryl- & oliemaleri
Et maleri er et udsagn - et medie for dialog med
omverdenen. Fællesøvelser og individuelt arbejde med både det formelle (teknikker, farve,
komposition osv.) og det indholdsmæssige historien vi vil ud med. Vi vil blive mere bevidste
om, hvordan vi kan udtrykke os på en interessant måde gennem maleriet. Vi vil se på kendte
kunstners værker fra før og nu og gå på galleribesøg. Fælles og individuel billedgennemgang
er vigtigt i dette forløb. Vi arbejder med akryl eller olie (uden terpentin) efter behov. Udgifter til
fælles øvelser er inkluderet i prisen.
En ny innovativ kursusform til den selvstændige
kursist. Dette kursus er til dig, der arbejder
seriøst med maleri og beslægtede udtryksformer, men er kørt fast eller mangler inspiration.
I akvarelmaleriet er vandet et væsentligt element til farvernes lasurvirkning lagt i tyndeste
lag med det rigtige tryk og sving i penselføringen. Vi starter med farve- og materialelære.
Maleøvelser i tør- og vådteknik og blandingsteknik efter opgaver.
Medbring dine akvarelfarver, pensler, tegneblyanter nr. 3b, 6b, afdækningstape 2½ cm, æltegummi, syltetøjsglas til vand og køkkenrulle.
Akvarelpapir kan købes på kurset.
På dette hold arbejdes der med et eller flere
faste temaer. Der vil være et grundigt fælles
oplæg til emnet, som herefter nøje bliver arbejdet igennem både i teori og praksis. Kursusforløbet gennemgås første mødegang.
Kursets omfang giver mulighed for fordybelse.
v/Annette Fausø
Kurset er en kloning mellem værkgennemgang
og selvstændigt arbejde. Hver anden gang
medbringer I maks. 5 værker til gennemgang.
Under billedgennemgangen deltager alle med
gensidig kritik og nye impulser til at arbejde videre med. Vi bruger den tid, der er nødvendig.
Resten af dagen bliver der arbejdet videre med
værkerne. Jeg giver her kyndig individuel vejledning både teknisk og kunstnerisk.
v/ Frits Bro Pedersen
v/Peter Evald Jensen
Hver anden gang arbejder I som hold selvstændigt uden mig i lokalet. De første 3 gange er jeg
til stede herefter kun hver 2. gang. Alle får, de
dage jeg er til stede, stillet en opgave, der skal
løses og medbringes til gennemgangen næste
fælles mødegang.
Hold nr.: 154029
Periode: 28/1-6/5
Onsdage kl. 10.00-14.35
65 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris: 3.150 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154031
Periode: 27/1-28/4
Tirsdage kl. 9.00-14.30
48 timer
Sted: Kursuslokale D-2-1
Pris: 2.400 kr.
Niveau: 2,3
10
Hold nr.: 154026
Periode: 27/1-24/3
Tirsdage kl. 17.00-20.40
32 timer
Sted: Kursuslokale D-2-2
Pris: 1.700 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154034
Periode: 28/1-6/5
Onsdage kl. 16.00-18.45
39 timer
Sted: Kursuslokale D-2-1
Pris: 1.900 kr.
Niveau: 2,3
11
KURSER
KURSER
MALERI – olie/akryl
v/ E. P. Isaksen og Bodil Sohn
Klassisk portrættegning
v/ E. P. Isaksen og Bodil Sohn
Arabesk og objekt - akvarel/akryl
At male er en proces: idé og skitsearbejde, valg
af format, metode, teknik, farver, komposition,
udtryk, begyndelse og afslutning, analyse osv. På
kurset har vi fokus på hele processen. Gennem
fælles opgaver arbejder vi med maleriets billedsprog. Derudover får du mulighed for at fordybe
dig i selvstændigt arbejde og få konstruktiv sparring.
Ny kunst og kunsthistorie vil blive brugt til at
sætte egne værker og idéer i perspektiv. Der vil
være fælles og individuelle billedgennemgange.
På dette kursus får du øvelse og erfaring med
de grundlæggende teknikker inden for portrættegning.
Vi vil tegne efter hinanden, efter levende model
og lave selvportrætter. Blyant, kul, tusch, og
farveblyanter er nogle af de materialer vi vil afprøve.
Vi henter inspiration i kunsthistorien og arbejder i portrættet både med gengivelse af den
ydre fysiske lighed og med at give en psykologisk eller fortællende karakteristik.
Kurset handler om farver, mønstre og akvarel-/
akrylmaleri.
Arabesker spænder og snor sig på billedfladen,
og objekter står i vejen eller danner rum. På
kurset arbejder vi med billeddannelse mellem
mønster og figuration, vi skaber forskellige slags
ornamenter og oplever, hvordan mønstre opstår
helt af sig selv, når vi gentager noget systematisk.
Verden er til, for at vi skal se og hente inspiration
i den: Vi ser på planter og former, undersøger
farverne og går i dialog med billederne.
Hold nr.: 154040
Periode: 29/1-30/4
Torsdage kl. 9.00-15.25
84 timer
Sted: Kursuslokale D-2-1
Pris: 3.850 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154027
Periode: 29/1-30/4
Torsdage kl. 18.30-21.40
42 timer
Sted: Kursuslokale D-2-1
Pris: 2.600 kr.
Niveau: 1,2,3
12
Tegning & maleri
v/Max Parylewicz
v/Bodil Sohn
Fra tegning til maleri. Tegning i maleri. Kolorit i
tegning. Tegne malerierne. Male tegningerne.
Tegne med løbende farve. Omsætte formoplevelse til streg og farve.
Kurset vil fokusere på det område, hvor farveflader og tegnet streg supplerer hinanden:
Vi vil tegne og ridse i farven. Male og lasere over
stregen. Tegne med farver, male med blyant og
tusch. Undgå at ‘fylde en tegning ud’ men få
streg og flade til at smelte sammen og danne
et samlet udtryk. Vi tegner og maler med traditionelle tegneredskaber som blyant, kul, tusch,
farvekridt, posca tusch, akrylfarve m.m.
Hold nr.154046
Periode: 26/1-4/5
Mandage kl. 10.00-14.35
60 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris: 2.850 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.154045
Periode: 28/1-6/5
Onsdage kl. 18.00-21.40
52 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris: 2.650 kr.
Niveau: 1,2,3
13
KURSER
KURSER
Kombineret tegning
Croquis tegning
v/Tina Lynge
v/Tina Lynge
I løbet af Croquis-kurset introduceres du for et
afvekslende undervisningsforløb, hvor både traditionelle og mere eksperimenterende tegneøvelser og teknikker er en del af undervisningen.
Her arbejdes med både hurtige skitser og længerevarende studier, og grundlæggende tegnemåder og teknikker præsenteres - samtidigt
med at forskellige tegnematerialer afprøves.
Der arbejdes med små og store formater med
materialer som blyant, sortkridt, kul, tusch og
forskellige farver. Der lægges vægt på det personlige udtryk med tid til individuel vejledning.
Modelgebyr er indregnet i prisen
På dette kursus for begyndere og let øvede introduceres forskellige tegnemetoder, teknikkerog materialer.
Vi tager udgangspunkt i både korte skitser og
længerevarende iagttagelsesøvelser ud fra bl.a.
genstandstegning, opstillinger, dias, modelstudier samt indendørs- og udendørs rum.
I løbet af kurset kommer vi omkring følgende
teknikker og metoder: konturstregen, tone og
skraveringsteknikker, lys og skygge, kroppens
proportioner samt sigtemåling og perspektiv. Der lægges vægt på at formidle lysten og
glæden ved at tegne, forstå, tænke og se rumligt og fantasifuldt.
Fælles og individuel vejledning er en del af forløbet.
Materialerne er blyant, kul, kridt og tushpen.
Modelgebyr er indregnet i prisen
Hold nr.: 154022
Periode: 5/2-16/4
Torsdage kl. 16.45-19.30
27 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris: 1.800 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154021
Periode: 26/1-27/4
Mandage kl. 16.45-19.30
33 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris: 1.700 kr.
Niveau: 1,2
14
Klassisk & eksperimenterende tegning
Udetegning - akvarel
v/Tina Lynge
v/Bodil Sohn
En forårsaften - træerne begynder at få form og
farve. Solsorten synger og solen kaster lange
skygger. Aftenstemning….
Et kursus for dig, som drømmer om at sidde ude
midt i det hele og tegne/male forårsaftenen.
Vi mødes forskellige steder i by, skov og ved
strand og finder egnede motiver. Her vil der være
mulighed for at arbejde med blyant, farvekridt
eller akvarel – under vejledning af Bodil Sohn.
I tilfælde af dårligt vejr arbejdes der inden døre
på Århus Kunstakademi med egnede motiver.
Kurserne henvender sig til alle – øvede og
uøvede, da der er individuel vejledning.
På dette kursus arbejder vi med forskellige tegnematerialer og teknikker. Både grundlæggende og mere eksperimenterende tegnemetoder
afprøves. Det er en fordel at have tegnet før
- samt at have kendskab til croquis/modeltegning, som er et af de temaer, der går igen.
Der tages udgangspunkt i både hurtige skitser
og længerevarende iagttagelsesstudier ud fra
bl.a. opstillinger, dias, modelstudier, indendørsog udendørs rum. Konturstregen/stregvariation, tone og skraveringsteknikker, lys og
skygge, stoflighed og komposition er begreber,
vi kommer omkring.
I løbet af kurset indgår der studieture til steder
i Aarhus. Der lægges vægt på at formidle lysten
og glæden ved at tegne, forstå, tænke og se
rumligt og fantasifuldt med vægt på det individuelle udtryk. Materialerne er blyant, kul, sortkridt, tushpenne, farver og evt. akvarel.
Modelgebyr er indregnet i prisen.
Hold nr.: 154047
Periode: 5/5-2/6
Tirsdage kl. 18.00-21.40
20 timer
Sted: Se mail
Pris: 1.150 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154023
Periode: 30/1-8/5
Fredage kl. 9.30-13.10
48 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris: 2.450 kr.
Niveau: 2,3
15
KURSER
KURSER
Grafik
v/Ulla Madsen
Krop, abstrakt form og værkgennemgang
På kurset introduceres forskellige høj- og dybtryksteknikker. Højtryk: Monotypi, træsnit og
linoleumssnit. Dybtryk: koldnålsradering og forskellige ætseteknikker til linje- og fladeætsning.
Det
er fantastisk at opleve et grafisk tryk komme
ud af trykpressen efter lang tids bearbejdning
af pladen. De fine tynde ætselinier eller grove
fladeætsninger i relief på det fede bomuldspapir
har sin helt særlige æstetik. Der kræves ingen
forudsætninger af deltagerne ud over lysten til
arbejde med det grafiske udtryk.
Med udgangspunkt i forskellige materialer arbejdes der med 2 og 3-dimensionnelle former,
hvilket vil sige både skulpturelt og på papir/
maleri.
Vi vil arbejde med fragmenter af kroppen f.eks.
ansigt, arme, knæ, fod og med hel figur. Vi vil
også arbejde med abstrakt form, hvor arbejdet
tager udgangspunkt i en iagttagelse.
Det vil fortrinsvis være mindre størrelser, vi kommer til at arbejde med, og materialerne vil være
lærred, ler, pap, træ, gibs etc.
v/ Dick Nyhuus
Der vil være værkgennemgang af kursisternes
arbejder og teoretisk gennemgang og samtale
om etablerede billedhuggeres arbejder.
Model timer er indregnet i kursusprisen.
Materialeudgifter er ikke med i kursusprisen.
Hold nr.: 154055
Periode: 30/1-8/5
Fredage kl. 9.15-14.45
72 timer
Sted: Grafik D-0
Pris: 3.900 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154058
Periode: 26/1-4/5
Mandage kl. 9.30-13.10
44 timer
Sted: Kursuslokale D-2-2
Pris: 2.400 kr.
Niveau: 1,2,3
16
Rummelige billeder
Eksperimenter med flere medier
v/Charlotte Thrane
v/Charlotte Thrane
Dette kursus er for dig, som laver billeder, og
som gerne vil udfordre dig selv. Det kan være,
du har malet, tegnet eller lavet collager i nogle
år, og nu gerne vil finde inspiration til at tænke
og lave billeder på nye måder.
Kurset er henvendt til dig som søger større forståelse for og viden om samtidskunsten gennem
eksperimenter med flere medier.
Arbejdsprocesen og ideerne vil være i fokus,
snarere end en bestemt arbejdsmetode eller
teknik. Vi vil kigge på og diskutere andre kunstneres værker, og vil bruge disse som udgangspunkt for at arbejde med forskellige materialer,
såsom collage, fotografi, tegning, stof, ler, video
og fundne ting.
Gennem dette kursus vil vi udforske, hvordan fotografi, collage, maleri og tegning kan udvikles
og opleves i rum. Ud over maling, blyant og
tusch vil vi arbejde med blandt andet overhead
projektorer, video projektorer, fysisk bevægelse,
stof og garn. Vi vil i det hele taget blande billeder med digitale teknikker samt diverse objekter
og materialer. Vi vil udforske billeder i rum og se,
hvad der sker, når de bliver for eksempel tredimensionelle, uskarpe eller kæmpestore.
Kurset er for dig, som kan lide at arbejde med en
kombination af forskellige medier og materialer.
Det er også velegnet til dig, der gerne vil søge
ind på kunstakademier i ind -eller udland. Vi vil
tage udgangspunkt i hver elevs foretrukne materiale, men også udfordre vanetænkning for at
opdage nye måder at eksperimentere på.
Kendskab til kameraer er en fordel, men ikke
påkrævet. Der ydes gerne vejledning i brug af
digitalt udstyr, hvis der er behov for det.
Det spontane og det legende vil være i fokus,
og målet er at give den enkelte støtte til at finde
sin egen vej og udtryksform. Udover det kreative arbejde er grundige individuelle samtaler,
udstillingsbesøg og fælles gennemgange en
vigtig del af undervisningen.
Kurset er niveau 2 + 3.
Medbring digitalt kamera og/eller andre
foretrukne arbejdsredskaber.
Hold nr.: 154038
Periode: 19/2-30/4
Torsdage kl. 17.30-21.10
40 timer
Sted: Kursuslokale D-2-2
Pris: 2.000 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154037
Periode:19/2-30/4
Torsdage kl. 10.00-15.30
60 timer
Sted: Kursuslokale D-2-2
Pris: 2.800 kr.
Niveau: 2,3
17
KURSER
KURSER
Arkitektur og design,
forberedende kursus, trin II.
v/Peter Lunding
Arkitektur og design,
forberedende kursus, trin III.
v/Peter Lunding
Supplerende kursus til Arkitektur og design
II & III.
Kurset er specielt rettet til den, der søger ind på
arkitekt, design eller anden kreativ uddannelse.
Trin II er et kursus i forlængelse af det tilsvarende
trin l kursus fra efterårssemesteret. Man kan
dog godt deltage på trin II uden at have deltaget på trin I, men det er en fordel at have kendskab til grundlæggende tegneteknik. På kurset
vil vi fortsætte med at opøve grundlæggende
formgivningsmæssige færdigheder; rumlig skitsering, komposition, proportionering samt perspektivtegning og udformning af forskellige eksperimenterende rumlige modeller.
Vi vil undervejs diskutere de aktuelle optagelsesopgaver fra arkitekt- og designskolen, samt perspektivere arkitekt-, design- og kunstfaglige problemstillinger. Kurset fortsætter på trin III resten
af forårssemesteret.
Materialeudgifter er inkluderet i prisen.
Kurset kan med fordele kombineres med hold
nr. 154028 (supplerende tegnekursus til ark. &
design II & III).
Kurset er en direkte forlængelse af Arkitektur og
design trin II.
I slutningen af marts er de prækvalificerende
opgaver afleveret til de videregående kreative
uddannelser. Vi vil fortsætte arbejdet fra trin II
med fokus på den kreative proces, og målrettet
øve de discipliner, der skal føre den studerende
succesfuldt gennem optagelsesprøverne på
arkitekt- eller designskolen.
Samtidig vil vi forbedre vores færdigheder inden for tegning, skitserings- og modelteknik.
Materialeudgifter er inkluderet i prisen.
Kurset kan med fordel kombineres med hold nr.
154028 (supplerende tegnekursus til ark. & design II & IIl).
Kurset henvender sig til studerende, der følger
Arkitektur og design, trin II & III, og som ønsker
at skærpe deres tegnetekniske og præsentationsmæssige færdigheder yderligere.
Med hovedvægt på generelle tegnetekniske færdigheder som vil blive trænet gennem øvelser
med arkitektonisk og designrelateret indhold. Vi
introducerer og øver brugen af forskellige redskaber. Foruden blyant vil vi bruge kul, kridt, spritpen, tusch, akvarel o.a.
Hold nr.: 154025
Periode: 8/4-7/5
Onsdage & torsdage kl. 18.00-21.40
40 timer
Sted: Kursuslokale F-1
Pris: 2.250 kr.
Hold nr.: 154024
Periode: 28/1-26/3
Onsdage & torsdage kl. 18.00-21.40
64 timer
Sted: Kursuslokale F-1
Pris: 3.400 kr.
18
v/Peter Lunding
Hold nr.: 154028
Periode: 10/3-5/5
Tirsdage kl. 18.00-21.40
32 timer
Sted: Kursuslokale F-1
Pris: 1.800 kr.
Niveau: 1,2,3
19
KURSER
KURSER
Keramik
Keramik
Keramik
v/Helle Hansen
Keramik
v/Louise Gaarmann
Formålet med kurset er at give deltagerne
kendskab til forskellige keramiske teknikker.
Der bliver undervist i elementær drejegreb på
el- og sparkeskive (drejning af grundformer
som cylinder, kugle og kegle mv.). Der vil også
blive gennemgået nye måder i formgivning på
drejeskive. Endvidere arbejdes der med modellering, pladearbejde, gips og forskellige dekorationsteknikker med lerfarver og glasurer. Tingene bliver brændt i elovn. På holdet kan der efter
aftale afsluttes med raku brænding.
På dette kursus vil følgende keramiske teknikker blive introduceret: drejning, plade- og pølseteknik, kvætsning og støbning i gipsforme,
indfarvning af støbeler, fremstilling af egne gipsforme, modellering m.m. Samtidig vil du få kendskab til forskellige teknikker indenfor glasering
og dekoration bl.a. ved brug af transfer, oxyder
og begitninger.
Du vil blive vejledt og inspireret samtidig med, at
der vil være rum til at udvikle sig selvstændigt. Vi
vil brænde både lertøj, stentøj, porcelæn og raku.
Kurset har til formål at give en håndværksmæssig forståelse og indsigt i keramikkens særlige
verden. Alle kan deltage, uanset erfaring. For at
give dig en bred indføring i keramikkens muligheder, vil du blive introduceret til forskellige
lertyper, drejning på elskive, pølse-/pladeteknik,
skulpturel keramik, støbning af og i gipsforme,
glaserings- og brændingsteknikker, transfer m.m.
Der vil gennem hele forløbet være individuel vejledning. For de, der allerede har en teknisk kunnen, lægges der fokus på selve formgivningen og
det kunstneriske udtryk. Hver gang vil der være
en fælles pause, Dinner and Learn, hvor vi spiser
sammen og ser på nybrændte ting med akademiets mere end 40 forskellige glasurer, får information om aktuelle udstillinger og keramikere
m.m. Der vil være besøg af relevante gæsteundervisere og/eller værkstedsbesøg.
Kurset vil give dig en bred introduktion til keramikkens mange muligheder og henvender sig til
begyndere og øvede i faget.
Du vil stifte bekendskab med en række arbejdsmetoder og teknikker, som du selvstændigt skal
arbejde med og få hjælp og vejledning til fra din
underviser.
Vi vil arbejde i stentøjsler og porcelæn, og du vil
bla. lære at brænde raku, en japansk teknik med
et helt særligt udseende, hvor glasuren krakelerer på en smuk og dekorativ måde.
Du vil ligeledes lære en række dekorationsteknikker, prægning i lerets overflade, struktur og overføringsbilleder.
Ved hver undervisningsgang spiser vi frokost
sammen og taler i fællesskab om keramik. Det
kan være udstillinger, vi anbefaler hinanden, en
lille film fremvisning, litteratur, dagens arbejde
eller en spændende ovn, vi lige har tømt.
Århus Kunstakademi har en skøn atmosfære at
arbejde i. Vi har en stor keramisk afdeling og et
dejligt værksted, så kom og vær med, hvis du
synes, at dette kunne være noget for dig.
v/Kim Holm
v/Lærke Tøndering
Hold nr.: 154010
Periode: 28/1-6/5
Onsdage kl. 18.15-21.55
52 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 2.550 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154014
Periode: 20/1-5/5
Tirsdage kl.16.20-20.00
56 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 2.700 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154011
Periode: 29/1-7/5
Torsdage 18.15-21.55
52 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 2.550 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154015
Periode: 16/1-8/5
Fredage kl. 9.20-13.00
56 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 2.700 kr.
Niveau: 1,2,3
20
Hold nr.: 154013
Periode: 26/1-11/5
Mandage kl. 18.00-21.40
52 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 2.550 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154012
Periode: 29/1-16/4
Torsdage kl. 9.25-14.00
50 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 2.450 kr.
Niveau: 1,2,3
21
WEEKENDKURSER
WEEKENDKURSER
Glasur og brænding
Vi laver den hjemmeside! 1
v/Helle Kingbird Bjerregaard
v/Helle Kingbird Bjerregaard
Dette kursus er for dig, der har keramikværksted derhjemme, eller går på kursushold, men
vil have helt styr på glasur og brændinger - eller
dig der bare gerne vil have inspiration.
Kurset har fokus på metoder, inspiration og viden, som du efterfølgende kan arbejde med derhjemme. Kurset vil søge at afmystificere glasur
og give et indblik i denne forunderlige verden.
På en sjov og pædagogisk måde vil vi udstyre
dig med mod, fortrolighed, færdigheder og give
din inspiration et boost,.
Du vil blive introduceret til en række områder
indenfor glasur. Både den tekniske side, og den
filosofiske æstetik, fornemmelse og tankegang.
Vi kommer ind på: Overflader og former, lær at
glasere, forskellig temperaturer, metoder til at
lave prøver (med egne opskrifter eller færdigkøbte glasurer), Indfarvninger, lag på lag, glasur der bobler og koger, muffelbrændinger og
glasur oven på muffel, glasurtrekanter, glasur til
brugsting, glasur til skulpturelle ting, glasur- og
brændingsteori, gode måder at lave systemer
på.
Mandag 9/2 arbejdes der uden underviser.
Hvis Google ikke kan finde dig, findes du ikke!
Kurset er kombineret undervisning og handson workshop, vi arbejder efter metoden: få
hjemmesiden på plads. Det betyder, at du går
hjem fra dette kursus med en hjemmeside! Vi
arbejder med løsninger, hvor vi bruger blogskabeloner og hjemmeside-skabeloner, renser
og tilpasser dem. Vi bruger simple løsninger, så
alle kan være med! Formålet er, at du selv har
kontrol over din hjemmeside, så du ikke er afhængig af andre
Vi kommer ind på blandt andet: Blog og brug af
gratis blog/hjemmesideskabeloner, struktur på
hjemmesiden, hvad søger Google efter? Vi laver
den rigtige webadresse til dig.
Kurset er for alle. Underviseren hjælper med
det hele og har stor pædagogisk forståelse
for, hvordan alle kommer igennem med et
godt resultat. Der vil være fællesundervisning,
gennemgange, inspiration og individuelt arbejde/vejledning, hvor det handler om dig.
Du får et hæfte med de ting, vi kommer til at
gennemgå.
Medbring bærbar computer, digitale billeder
af dine værker og inspiration, inspirationstekst,
digital kamera samt ledning til at overføre
billederne med.
Kan med fordel suppleres med kurset: Website 2
Hold nr.: 154068
Periode: 27/2.-1/3, fre. kl. 16.30-21.05, lør. og
søn kl. 9.15-16.35
21 timer
Sted: A-1-2
Pris: 1.400 kr.
Hold nr.: 154073
Periode: 6/2-12/2
Se aarhuskunstakademi.dk for mødegange
35 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 2.600 kr.
Niveau: 1,2,3
22
Website 2
Maleri
v/Helle Kingbird Bjerregaard
v/Peter Evald Jensen
For dig der har taget kursus 1 eller allerede har
en hjemmeside. Vi snakker om, hvad der skal
gøres, derefter gør vi det! Vi evaluerer løbende
henover kurset. Fokus er på den indholds- og
formidlingsmæssige del af din hjemmeside.
Her går vi dybden med hvilke billeder og hvilken
tekst, du skal have på din hjemmeside. Hvordan
skal den struktureres? Hjemmesiden skal afspejle
dig som kunstner!
Kurset kommer til at handle om redigering og
udvælgelse, at rydde ud eller måske uddybe, så
du ender med et godt produkt. Det essentielle
er, at vi gør det på kunstens præmisser. Hvad
der skal prioriteres på din side, kommer an på
din kunst. Det er kunsten, der bestemmer over
hjemmesiden og ikke omvendt!
Skal din side struktureres kronologisk efter år,
efter temaer eller efter projekter? Skal du have
artist-statement? Skal du have webshop? Intro
til nem-gør-det selv-webshop! Design, hvordan
er æstetikken? Hvad kigger gallerier, kunder og
udstillingssteder efter?
Kurset består af oplæg, undervisning og handson arbejde på dit eget website.
Medbring: bærbar computer, digitale billeder
af dine værker og inspiration, inspirationstekst, digital kamera samt ledning til at overføre
billederne med.
Med udgangspunkt i kursisternes individuelle
ønsker om indhold og udtryk i maleriet, tager
vi fat på at undersøge varierende abstraksions
grader og virkninger. Der bliver altså tale om, at
den enkelte kursist maler sine helt personlige
versioner af motiv, opløsning, forenkling, stillisering og form/farve bearbejning. Der vil blive
præsenteret et bredt udbud af billedeksempler
som inspiration.
Medbring selv min. 3 lærreder og akrylfarver.
Hold nr.: 154069
Periode: 8-10/5, fre. kl. 16.30-21.05, lør-søn.
kl. 9.15-16.35
21 timer
Sted: A-1-2
Pris: 1400 kr.
Hold nr.: 154085
Periode: 14-15/3
Lørdag og søndag kl. 9.00-15.25
14 timer
Sted: Kursuslokale D-2-1
Pris: 1.000 kr.
Niveau: 1,2,3
23
WEEKENDKURSER
WEEKENDKURSER
TEMA-weekendkurser i tegning og maleri
SE og sans (Tegning)
Vi vil øve os på forskellige måder at se på. Med
åbne og med lukkede øjne. Med ørerne og med
fingrene. Vi vil også undersøge, hvorfor det er
lettere at se, når man har en blyant i hånden. Og
vi vil se tingene fra forskellige vinkler. Der er ikke
langt fra at SE til at blive visionær.
Hold nr.: 155087
v/ Bodil Sohn
Kurserne tager udgangspunkt i forskellige
temaer, som alle er grundlæggende for arbejdet med tegning og maleri. Der bliver lejlighed
til fordybelse og hermed at indsamle ny inspiration. Vi arbejder eksperimenterende med
fællesopgaver, individuelt arbejde og undersøgelser. Fælles billedgennemgange og individuel vejledning. Der skal påregnes udgifter til
materialer.
Kurserne tilrettelægges, så de kan følges uafhængigt af hinanden. Dog opnår man rabat,
hvis man vælger at følge alle fire kurser.
RUM (Tegning)
Oplev magien ved at skabe illusion af rum og
dybde i tegning på en todimensionel flade.
Vi vil arbejde med lys/mørke, se og undersøge
afstande og opleve spændinger og dynamik i
mellemrum. Motiver: Rummet mellem tingene,
usynlige rum, husets rum, mennesker i rum, i
byens rum.
Hold nr.: 155086
Portræt
Et portræt kan ‘ligne’ – eller ‘udtrykke’. Vi vil arbejde med begge dele. Vi ser på os selv, på modellen, på hinanden, på fotografier og arbejder med
portrætter og selvportrætter i akryl og med forskellige tegneredskaber.
Hold nr.: 154089
Croquis
Eksperimenterende maleri
v/Tina Lynge
v/Annette Fausø
På dette croquiskursus introduceres du for et afvekslende forløb, hvor både traditionelle og
mere eksperimenterende tegneøvelser- og teknikker er en del af undervisningen. Her arbejdes især med hurtige skitser og få enkelte længerevarende modelstillinger på en halv time, hvis
der er ønsker herom.
Grundlæggende tegnemåder og teknikker bl.a.
konturstregen, lys/skygge, proportioner og vinkler er nogle af de temaer, som præsenteres. Der
arbejdes med små og store formater og med
materialer som blyant, sort kridt, kul, tusch og
enkelte farver. Der lægges vægt på det personlige udtryk med tid til individuel vejledning.
Modelhonorar er indregnet i prisen.
Har du brug for et kick i en ny retning med dit
maleri? Vi vil lave fællesøvelser og eksperimenter, som vil føre os ud på kanten - få os i tvivl
og efterhånden spore os ind på, hvem vi selv
er. Hvad tænder jeg på? Hvad er min historie?
Hvordan får jeg den bedst og klarest kommunikeret ud i maleriet? Dialogen og billedgennemgangen er vigtig på dette kursus. Der kan arbejdes med olie (uden terpentin) og akryl efter
behov. Medbring egne farver og pensler.
Alle kan deltage (niveau 1,2,3).
Udgifter til fælles øvelser er inkluderet i prisen.
Linie, ornament og mønster
(Tegning/akvarel/akryl)
Fordyb dig i arabesker, ornamenter og systemer.
Oplev, hvordan mønstre opstår helt af sig selv,
når du arbejder med systematisk gentagelse.
Saml inspirationsmateriale til dit eget arbejde
med maleri og tegning og få øje for billedfladHold nr.: 154088
Hold nr.: 155089
Periode: 24-25/1: Lørdag og søndag
kl. 9.00-14.55
13 timer
Sted: Kursuslokale D-2-1
Pris: 1.000 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154086
Periode: 21-22/2
Lørdag og søndag: kl. 9.00-14.55
13 timer
Sted: Kursuslokale D-2-1
Pris: 1.000 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 155087
Periode: 7-8/3: Lørdag og søndag
kl. 9.00-14.55
13 timer
Sted: Kursuslokale D-2-1
Pris: 1.000 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 155088
Periode: 21-22/3: Lørdag og søndag
kl. 9.00-14.55
13 timer
Sted: Kursuslokale D-2-1
Pris: 1.000 kr.
Niveau: 1,2,3
24
Hold nr.: 154061
Periode: 7-8/3
Lørdag og søndag kl. 9.30-14.05
10 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris: 1.050 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154084
Periode: 21-22/3
Lørdag og søndag kl. 9.00-16.20
16 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris: 1.200 kr.
Niveau: 1,2,3
25
WEEKENDKURSER
WEEKENDKURSER
Kollografi 1
Kollografi 2
v/Lisbeth Thingholm
v/Lisbeth Thingholm
v/Lærke Tøndering
Dybtryksgrafik hvor metalpladen skiftes ud
med pap. I pappet kan du ridse, tegne , krølle,
“ætse”, skære former ud etc. Pappladen kan altså
angribes langt mere frit end metalpladen. Vi vil
arbejde med at bryde billedformatet og den traditionelle billedflade. Vi bruger forskellige farver,
når vi trykker og eksperimenterer hele vejen til
det færdige resultat.
Kurset henvender sig både til nybegyndere og
øvede. Medbring motiver, postkort, fotos, alt
hvad der kan virke inspirerende.
Materialer er med i prisen.
Vi arbejder videre med pappladen og dens
mange muligheder. Der kan f.eks. være flerfarvetryk, større formater og de mere færdige og
gennemarbejde resultater, dog stadig med den
legende og afprøvende tilgang til processen.
Kurset henvender sig til alle, som har kendskab
til dybtryksgrafik eller har været på kollografi
1. Medbring gerne oplæg og inspirationsmateriale til dine billeder. Eller måske de plader du
ikke fik færdiggjort i Kollografi 1.
Materialeudgifter er med i prisen.
På dette kursus støber vi gipsforme. Vi vil
primært støbe over forme som f.eks. plastikskåle, glas, legetøj, frugter osv, men der undervises også i, hvordan man drejer/modelerer
sine egne forme, som man efterfølgende laver
unikke gipsforme over.
I vil afslutte kurset med en god viden om,
hvordan man håndterer og beregner gips. I får
selvfølgelig jeres flotte gipsforme med hjem,
som I kan støbe og kvætse i.
Det vil være oplagt at deltage i det efterfølgende to-dages støbekursus, hvor I vil lære at
støbe med indfarvet porcelænstøbeler i jeres
nye forme.
Hold nr.: 154079
Periode: 25.-26/4
Lørdag og søndag kl. 9.00-15.25
14 timer
Sted: Grafik D-0
Pris: 1.200 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154078
Periode: 21.-22/2
Lørdag og søndag kl. 9.00-15.25
14 timer
Sted: Grafik D-0
Pris: 1.200 kr.
Niveau: 1,2,3
26
Gipskursus
Støbekursus
v/Lærke Tøndering
På dette kursus støber vi med porcelænsstøbeler i gipsforme. Vi indfarver ler i spændende
farver og eksperimenterer med forskellige former for støbning. Vi vil bl.a. lave dobbeltstøbninger, støbe med dekoration på gipsplader og
efterbearbejde det støbte ler for at opnå transparens mm. Du får en grundlæggende viden om
støbning og støbeler, så du selv kan arbejde videre med det derhjemme.
Har du ikke deltaget i det foregående gipskursus, har skolen gipsforme, som kan benyttes.
Alle kan deltage, både begyndere og øvede.
Hold nr.: 154077
Periode: 21-22/2
Lørdag og søndag 9.00-16.20
16 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 1.550 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154076
Periode: 24.-25/1
Lørdag og søndag 9.00-16.20
16 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 1.550 kr.
Niveau: 1,2,
27
WEEKENDKURSER
WEEKENDKURSER
Drejekursus
Store krukker & farvelære
v/Helle Hansen & Lærke Tøndering
v/Helle Hansen & E.P. Isaksen
Tre dages intensivt drejekursus med to undervisere. Begyndere arbejder med grundlæggende drejeteknikker - centrering, optræk, formgivning og drejning efter skabelon. Ud over de elementære drejeøvelser ser vi også på formsprog,
funktion, æstetik samt drejningens udtryk. Det
er selve drejeteknikken, der er i fokus.
Fortsættere: Har du styr på centrering og optræk, skal vi her arbejde med lågkrukketeknikker samt tallerkener. Afdrejning af emnerne er
også en vigtig del af dette kursus.
På dette kursus vil vi kombinere det maleriske
og det keramiske udtryk.
Kurset foregår over en lang weekend, fra fredag
aften til søndag aften, samt en efterfølgende
søndag, hvor vi glaserer.
De første to dage starter vi op med skitsearbejde og introduceres til dreje-, plade- og modelleringsteknikker. Herefter bygger eller drejer vi
krukker/objekter. Der er mulighed for at arbejde
i et storformat op til 25 cm i bredden og 60 cm
i højden.
På dag tre vil I med udgangspunkt i en introduktion til Ittens farvelære, arbejde frem mod jeres
individuelle farvepalet. Vi skruer og justerer på
farverne gennem skitsearbejde på lerplader
udført med pigment- og lerfarver. Disse undersøgelser overføres herefter til de krukker/objekter, I har lavet.
Referencer: Keramikere som Jean Francios Thierion, Peder Rasmussen og Kirsten Christensen
arbejder indenfor et malerisk udtryk i stort format.
Tag gerne skitser/fotos med som inspiration til
dit arbejde. Så kikker vi på muligheder, antal og
format.
Materialer er ikke indeholdt i prisen, men afregnes efter individuelt forbrug.
Koldnålsradering og stregætsning
Fotogravure
v/Pernille Andersen
v/Pernille Andersen
En introduktion til to klassiske grafiske teknikker indenfor dybtryk. Koldnål: Med en spids
radernål ridses direkte ned i en kobber- eller
akrylplade, som derefter indsværtes, aftørres
og trykkes på fugtigt kobbertrykspapir. En
stregætsning laves i en kobberplade, der præpareres med ‘hårdgrund’, hvorefter motivet ‘tegnes’/udføres og pladen ætses i jernklorid. Efter
afrensning trykkes pladen på samme måde som
en koldnålsradering.
Udover det praktiske arbejde i værkstedet vil
jeg vise eksempler på grafisk kunst, både klassisk og fra samtidskunsten. Interessen for grafikken er stigende, så her kan du hente inspiration
og få fornemmelse for, hvad der kendetegner
‘det grafiske’, ikke blot som et håndværk, men
også som et kunstneriske medie med et bredt
udtrykspotentiale.
Er du allerede i gang indenfor grafikken, så tag
gerne plader og tryk med.
En introduktion til fotogravure: en grafisk
teknik, hvor et motiv belyses over på en lysfølsom fotopolymerplade, som fremkaldes og
derefter kan trykkes i en grafisk dybtrykspresse.
Belysningen kan foregå gennem forskellige
typer af gennemlysbart materiale. Du kan fx
bruge et digitalt foto printet på transparent, en
overheadfilm fra kopimaskinen, tyndt plast eller
kalkerpapir med tegning m.m.
Vil du arbejde ud fra digitale fotos, er et basalt
kendskab til Photoshop en fordel. Medbring
gerne færdige transparenter og/eller færdige
digitale billeder på USB til udprintning på laserprinter. Evt. også bærbar computer.
Materialer kan købes på kurset, og der skal
påregnes udgifter hertil, specielt til polymerplader. (Materialeforbruget ligger typisk på 150300 kr. inklusiv trykpapir).
De færdigbrændte ting afhentes efter aftale
Hold nr.: 154072
Periode: 27/2-1/3, fredag kl. 16.30-22.00,
lørdag kl. 9.30-17.15, søndag kl. 9.30-17.15
23 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 2.000 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154071
Periode: 13/3 kl. 15.30-22.00, 14/3 kl. 9.30-20.30,
15/3 kl. 9.30-17.00, 19/4 kl. 13.00-17.00
32,5 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 2.050 kr.
Niveau: 1,2,3
28
Hold nr.: 154064
Periode: 7-8/3
Lørdag og søndag kl. 9.00-15.25
14 timer
Sted: Grafik D-0
Pris: 1.000 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154063
Periode: 21-22/3
Lørdag og søndag kl. 9.00-15.25
14 timer
Sted: Grafik D-0
Pris: 1.000 kr.
Niveau: 1,2,3
29
WEEKENDKURSER
WEEKENDKURSER
Skrifttegning
Modeltegning og croquis
v/Lars Christensen
v/Lars Christensen
Prøv 3 timer med bredpenneskrift og forskellige redskaber, købte og hjemmegjorte. Mange
skrifttyper, der anvendes i dag, er inspireret af
bredpenneskriften, så du ser måske på bogstaver med nye øjne. Du kan medbringe en tekst,
som du vil skrive efter.
Lær at få greb om tegning. Hvordan styrer man
sin tegning. Du lærer her at disponere.
Der kan opstå en særlig koncentreret stemning
ved modeltegning, fordi du tegner et levende
væsen. Afvekslende øvelser er med til at skærpe
sanserne.
Hold nr.: 154066
Periode: Lør. 21/2
kl. 10-12.35
3 timer
Sted: D-2-2
Pris: 300 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154065
Periode: Lør. 11/4
kl. 10-12.35
3 timer
Sted: D-2-2
Pris: 300 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154067
Periode: 30/3-1/4
Mandag- onsdag: kl. 10.00-13.40
12 timer
Sted: D-2-1
Pris: 1.150 kr.
Niveau: 1,2,3
30
Dekorationskursus, keramik
Raku
v/Louise Gaarmann
v/Louise Gaarmann
Du vil lære, hvordan du giver
keramikken et helt særlig
udtryk ved hjælp af papirark,
hvorpå glasurfarve er trykt.
Du skal medbringe færdigbrændte ting, som du vil
arbejde på - ca 5-8 emner.
Enten dine egne keramiske
produkter eller færdigkøbte,
gerne fra en genbrugsbutik.
Alle dine ting vil efterfølgende blive brændt, og kan
afhentes 14 dage efter kurset.
Dag 1:( 6 timer)
Vi arbejder med rakuler og udformer hver især vores emner.
Dag 2: (4 timer, 14 dage senere)
Vi brænder raku.
Hold nr.: 154074
Periode: 11/4
kl. 9.00-13.35
5 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 450 kr.
Niveau: 1,2,3
Portrait
v/Diego Roig
From the classical Portrait
theme, we will set up the basics
of figurative painting such as
colour, light, tone and volume
improving also drawing skills
with general proportion and
anatomic knowledge.
We will analyse some painting
Master’s work from the Art
History to reinforce our conceptual and practical exercises.
In this course, we will work
from live drawing and painting
each other learning through
a precise observation how to
merge what we see and what
we know in order to get closer
to reality.
The course will be in english.
Hold nr.: 154075
Periode: 7/3 kl. 10-15.30
21/3 kl. 10-13.40
10 timer
Sted: Keramik E-0-2
Pris: 850 kr.
Niveau: 1,2,3
31
Hold nr.: 154083
Periode: 9 -13/2
Monday-friday kl. 9.00-14.30
30 hours
Place: D-1-2
Price: 1.850 kr.
Niveau: 1,2,3
BØRN & UNGE
BØRNEVÆRKSTEDET
Børneværkstedet
Klassisk tegning, 10-14 år
Tegning, 14 år +
v/Asse Due og Birgit Vinter Rasmussen
v/Bodil Sohn
v/Bodil Sohn
ELSKER DU AT TEGNE? Og vil du gerne lære noget om de grundlæggende tegneteknikker?
På kurset øver vi os i at SE på verden omkring
os og blive gode til at tegne det, vi ser. Vi tegner
ting, natur, mennesker, portræt og arkitektur
med blyant, kul og tusch.
Vi undersøger størrelsesforhold, perspektiv,
overflader, komposition, lys og skygge.
DRØMMER DU OM at blive rigtig god til at tegne?
Vil du gerne have nogle redskaber og teknikker
til at komme videre? Gennem forskellige øvelser
og iagttagelser lærer du at fastholde et indtryk
og skabe en visuel fortælling, om det du ser eller
den idé, du har.
Vi arbejder med tegning efter natur, hinanden,
portræt, selvportræt og opstillinger. Du får mulighed for at arbejde med og udvikle dit eget
personlige udtryk.
Børnene støttes yderligere i, at tage initiativer
og beslutninger, som bl.a øger deres selvstændighed og følelse af indflydelse. Det er vigtigt, at
børn tidligt lærer selv at formulere deres behov
og derved udvikle ansvar og styrke de kreative
evner og sanser.
Børneværkstedet er et unikt tilbud for børn og
unge, der har lyst til at beskæftige sig kreativt
med bl.a tegning, maling, keramik og collage.
Den faglige læring og instruktion foregår i en
fremadskridende proces strakt ud over hele semestret, hvor vi fokuserer på det enkelte barn
og støtter og opmuntrer det i dets egen udfoldelse og formåen.
Da børn har forskellige oplevelses- og indlæringsmønstre foregår undervisningen og bistanden
individuelt ud fra elevens egne kompetencer.
På Børneværkstedet har børnene mulighed for
at tilrettelægge deres egne forløb og projekter.
Vi lægger vægt på, at det er børnenes egen lyst
og motivation, der er drivkraften i den kreative
proces.
Børneværkstedet er et tilbud til børn fra 1. klasse
og opefter. Det er vigtigt for læringen, at barnet
er fyldt 7 år og er selvhjulpen.
Holdene er sammensat af børn i alderen 7 – 13
år. For hver instruktør optages der max. 9 børn
pr. hold.
Hold 5 er et specifikt ungdomshold, som især
henvender sig til unge i alderen 13 – 17 år.
Pris: kr. 995,Sted: Børneværkstedet H
Hold 1: 155001
Mandage i perioden
19/1-1/6 kl. 15.00-17.30.
Hold 3:155003
Onsdage i perioden
28/1-27/5 kl. 15.30-18.00.
Hold 2:155002
Tirsdage i perioden 27/1-26/5 kl. 15.30-18.00.
Hold 4: 155004
Torsdage i perioden
29/1-11/6 kl 15.30-18.00.
32
Hold 5: 155005 - ungdomsholdet
Mandage i perioden
19/1-1/6 kl. 17.30-20.00.
Hold nr.: 155007
Periode: 4/2-22/4
Onsdage 16.00-18.20
30 timer
Sted: Kursuslokale D-2-2
Pris: 1.400 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 155008
Periode: 3/2-21/4
Tirsdage kl. 16.45-19.30
30 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris 1.400 kr.
Niveau: 1,2,3
33
SOMMERKURSER
SOMMERKURSER
Kunst og udvikling
Koldnål og ætseteknikker
v/Ulla Madsen
v/Ole Lindqvist
Tegnehold med udgangspunkt i stilleben
og figur.
AKVAREL - sommer
v/Bodil Sohn
v/Dick Nyhuus
Koldnål og ætseteknikker på kobberplader. På
kurset vil vi gennemgå en række ætseteknikker,
der giver mulighed for at arbejde med streg,
flade og struktur og overføring af tekstur på
trykpladen.
Kobbertryk/raderteknik er et gammelt håndværk, der rækker helt tilbage til renæssancen
med for eksempel Albrecht Dürer.
Men i dag er der stor interesse for faget igen, og
det er blevet populært blandt unge billedkunstnere i hele verden, i takt med en stigende interesse for tegning og produktion af artists books.
Det giver nogle særlige muligheder for at arbejde med det taktile i både små og større formater.
Undervejs vil vi se på eksempler på nutidsgrafik.
Fællesudgifter til værkstedsmaterialer er inkluderet i kursusprisen, mens personligt forbrug
som kobberplader og papir betales på stedet
efter forbrug.
Medbring fotos eller andet inspirationsmateriale som du ønsker at arbejde med.
Når mennesker skaber noget – billeder, skulptur,
dans, musik – vender arbejdet to veje, udad og
indad. Det skabende er et krydsfelt mellem disse
retninger. Udad mod viden om kunstens teknik
og materialer, mod kunstens muligheder og
budskaber, som kommunikationsmiddel med
samfund og omgivelser, et møde med verden.
Men de skabende processer vender ligesåvel
indad i et møde, en udforskning og et eksperiment med en selv. På dette sommerkursus samler vi os om retningen indad. Mod opdagelsen
af indre muligheder, oversete potentialer og
glemte aspekter. Mange erfaringer viser, at billedarbejdet er en guldgrube for sådanne ekspeditioner. På kurset går vi med hjælp fra en vifte af
mange forskellige materialer og opgaver ud på
sådanne opdagelsesrejser.
Hold nr.: 154242
Periode: Uge 28: 6 -10/7
Mandag - fredag: kl. 9.15-15.40
35 timer
Sted: Kursuslokale D-2-1
Niveau: 1,2,3
Pris: 2.200 kr.
Hold nr.: 154202
Periode: Uge 30: 20/7-24/7
Mandag - fredag: kl. 9.15-14.45
30 timer
Sted: Grafik D-0
Niveau: 1,2,3
Pris: 2.400 kr.
34
Akvarelmaleri er som udgangspunkt et billedudtryk med uanede muligheder. Kurset indeholder gennemgang af forskellige teknikker og
giver inspiration til at arbejde såvel traditionelt
naturalistisk som mere eksperimenterende og
abstrakt. Omdrejningspunktet er glæden ved at
arbejde med farve , pensel og vand og skabe
lethed og tyngde, lys og mørke.
Motiverne finder vi i skoven, på stranden, på
kirkegården og i byrummet. I tilfælde af dårligt
vejr arbejder vi indendøre ud fra fotografier.
Vi arbejder ud fra det sete og tegner efter opstilling. Der arbejdes med form og størrelsesforhold og vi kommer både omkring dele af
kroppen som armen, et knæ eller fod og med
den hele figur.
I slutningen af forløbet vil vi arbejde med en levende model.
Der arbejdes i sort-hvid med blyant, men vi
vil også inddrage redskaber som gouache og
tusch.
I undervisningen vil der indgå teori om andre
billedkunstneres arbejde og materiale.
Hold nr.: 1542001
Periode: Uge 28: 7- 10/7
Mandag - fredag: kl. 9.00-12.40
20 timer
Sted: F-1
Niveau: 1,2,3
Pris:1.500 kr.
Hold nr.: 154208
Periode: uge 27
Mandag - fredag: kl. 9.00 - 14.30
30 timer
Sted: Kursuslokale D-1-2
Pris: 1.950 kr.
Niveau: 1,2,3
35
SOMMERKURSER
SOMMERKURSER
Maleri - landskabsbilleder
Stel og inspiration
v/Külli Suitso
v/Helle Kingbird Bjerregaard
Vi arbejder meget udendørs og tegner (blyant,
kul) og maler (akryl) landskabsmotiver i by og
opland nær Århus Kunstakademi.
Vi skal male efter ”levende motiver” og lære at
bruge luftperspektiv, komposition og farver for
at udtrykke forskellige stemninger, både ydre
og indre.
Vi leger med forskellige opgaver, f.eks.: åbent
landskab – lukket landskab; placering af horisontlinjen (lav-høj); at vise detaljer – at generalisere; at arbejde med lyset; arkitektur i naturen osv.
Man skal huske på, at lige meget hvad, hvordan
og hvorfor man maler – man maler først og
fremmest sit eget billede.
Vi skal lave stel!
Vi kommer ind på emner som serier og sammenhænge, ideudvikling, form og æstetik, højde og
drøjde, materialevalg, valg af passende teknikker, dekoration, overflade og glasur. Derudover
er fokus på, at du får noget med hjem.
Stellet er rammen, men er du mere interesseret
i skulpturelle objekter og storytelling, kan du
sagtens få glæde af kurset, da der ikke er noget
krav om funktionalitet, stellet kan udformes på
alternativ vis.
Det overordnede formål med kurset er en særlig indføring i og udforskning af keramikkens og
lerets verden. Her er stellet en god ramme for
både begyndere i forhold til repetition til håndværk og fortrolighed med teknikker, såvel som
til øvede i forhold til at arbejde med variationer
i udtryk og videreudvikling af personlig udtryk.
Undervisningen vil bestå af fællesundervisning,
inspirationsoplæg samt individuel vejledning.
Fotogravure
Landskabstegning
v/Pernille Andersen
v/Tina Lynge
Over tre aftener á 5 lektioner introduceres du
til fotogravure: en teknik, hvor et motiv belyses
over på en lysfølsom fotopolymerplade, som
fremkaldes og derefter kan trykkes i en grafisk
dybtrykspresse. Belysningen kan foregå gennem forskellige typer af gennemlysbart materiale. Du kan fx bruge et digitalt foto printet på
transpa-rent, en overheadfilm fra kopimaskinen,
tyndt plast eller kalkerpapir med tegning m.m.
Vi arbejder både med fotopolymerplader og
med de billigere fotopolymerfilm (Image on),
som man laminerer på en plade først.
Vil du arbejde ud fra digitale fotos, er et basalt
kendskab til Photoshop en fordel. Medbring
gerne færdige transparenter og/eller færdige
digitale billeder på USB til udprintning på laserprinter. Evt. også bærbar computer.
Materialer kan købes på kurset, og der skal
påregnes udgifter hertil, specielt til polymerplader. (Materialeforbruget ligger typisk på 150300 kr. inklusiv trykpapir)
Hurtige skitser og mere bearbejdede landskabsmotiver i by og opland nær Århus Kunstakademi er udgangspunkt for et intenst tegnekursus!
I mødet med både enkle og mere detaljerede
udendørs motiver afprøver vi blyant, kridt, kul
og tushpen.
Vi kommer omkring flg. temaer og teknikker;
stregvariation, stoflighed og skravering , dybde/
rumlighed, komposition samt detaljetegning
med vægt på træer.
Enkle oplæg (samt øvelser efter landskabs-dias
i tilfælde af dårligt vejr) danner udgangspunkt
for ture til bl.a. Væksthuset / Botanisk Have,
Århus Å samt Moesgaard Strand.
Der lægges vægt på det personlige udtryk med
tid til individuel vejledning.
Materialeudgifter (minus transport) er indregnet i prisen, men tegneblok, alm. blyanter og
evt. farver medbringes selv.
Der skal påregnes materialeudgifter.
Hold nr.: 154234
Periode: Uge 25: 15/6-19/6
Mandag - fredag: kl. 9.15-14.45
30 timer
Sted: D-1-2
Niveau: 1,2,3
Pris: 1.900 kr.
Hold nr.: 154221
Periode: Uge 25/26: 20/6 -27/6
Se hjemmeside for mødegange
36 timer
Sted: Keramik E-0-2
Niveau: 1,2,3
Pris: 2.250 kr.
36
Hold nr.: 154207
Periode: Uge 25: 15-17/6: mandag-onsdag
kl. 17.00-21.45 (pause 1time spisning)
15 timer
Sted: Grafik D-0
Pris: 1.250 kr.
Niveau: 1,2,3
Hold nr.: 154228
Periode: Uge 26: 22-25/6
Mandag-torsdag: kl. 9.30-15.00
24 timer
Sted: D-1-2
Pris: 1.600 kr.
Niveau: 1,2,3
37
SOMMERKURSER
SOMMERKURSER/BØRN
Maleri
v Else Ploug Isaksen
Med udgangspunkt i jeres egne valgte historier,
arbejder vi med maleriet. Vi kommer ind på forskellige metoder - gerne jeres egne - men I vil
også blive inspireret undervejs til at udvide jeres
maleri både på en indholds- og materialemæssig måde. Måske vove at udvide med uprøvede
materialer og farvesammensætninger, om det
er et abstrakt eller figurativt udtryk.
I løbet af ugen vil undervisningen være tilrettelagt omkring opgaver, teknisk vejledning og individuelle samtaler om dit maleri.
Vi slutter af med fælles billedgennemgang.
Vi arbejder med akryl, oliemaling er også muligt.
Medbring lærred (vælg selv størrelse) og
malegrej og gerne fotos som oplæg til din historie.
Alle er velkommen, uøvede som øvede.
Hold nr.: 154231
Periode: Uge 26: 22-26/6
Mandag - fredag: kl. 9.15-14.45
30 timer
Sted: D-2-1
Pris: 1.950 kr.
Niveau: 1,2,3
Modellering
v/Lars Christensen
Børneværkstedet
Opbygning af portrætbuste i ler og opdag det
rumlige.
Udenpå et simpelt skelet af jern, som du fremstiller, modelleres en portrætbuste efter model.
Tre gange to timer model eller efter aftale. Tegning er en væsentlig del af arbejdet med portrættet. Der afsluttes med ovnbrænding. Undervisning foregår på skulpturværkstedet.
Børneværkstedet er et unikt tilbud for børn og
unge, der har lyst til at beskæftige sig kreativt
med bl.a tegning, maling, keramik og collage.
Den faglige læring og instruktion foregår i en
fremadskridende proces strakt ud over hele semestret, hvor vi fokuserer på det enkelte barn
og støtter og opmuntrer det i dets egen udfoldelse og formåen.
Da børn har forskellige oplevelses- og indlæringsmønstre foregår undervisningen og bistanden
individuelt ud fra elevens egne kompetencer.
På Børneværkstedet har børnene mulighed for
at tilrettelægge deres egne forløb og projekter.
Vi lægger vægt på, at det er børnenes egen lyst
og motivation, der er drivkraften i den kreative
proces.
Hold nr.: 154225
Periode: Uge 28: 6/7-10/7
Mandag - fredag: kl. 9.30-15.00
30 timer
Sted: Keramik E-0
Pris: 2.350 kr.
Niveau: 1,2,3
38
v/Asse Due og Birgit Vinter Rasmussen
Hold nr.: 155201
Periode: Uge 27:
d. 29/6-3/7-15
kl. 10.00-13.00
Pris: 495 kr.
Sted: Børneværkstedet
Børnene støttes yderligere i, at tage initiativer
og beslutninger, som bl.a øger deres selvstændighed og følelse af indflydelse. Det er vigtigt, at
børn tidligt lærer selv at formulere deres behov
og derved udvikle ansvar og styrke de kreative
evner og sanser.
Børneværkstedet er et tilbud til børn fra 1. klasse
og opefter. Det er vigtigt for læringen, at barnet
er fyldt 7 år og er selvhjulpen.
Holdene er sammensat af børn i alderen 7 – 13
år. For hver instruktør optages der max. 9 børn
pr. hold.
Hold nr.: 155202
Periode: Uge 27:
d. 29/6-3/7-15
kl. 13.30-16.30
Pris: 495 kr.
Sted: Børneværkstedet
39
Hold nr.: 155203
Periode: Uge 28:
d.13/7-17/7-15
kl. 10.00-13.00
Pris: 495 kr.
Sted: Børneværkstedet
Praktiske oplysninger
Forudsætninger
Framelding fra kursushold
Der stilles ingen særlige krav til deltagernes
faglige forudsætninger. En stor del af undervisningen er individuel, og der tages hensyn
til den enkeltes niveau. Vi mener dog, at de
bedste resultater opnås, hvis deltagernes
forudsætninger er nogenlunde ens på de enkelte hold. For at give deltagerne mulighed
for at søge det mest passende hold, er nogle
kurser derfor grupperet i tre niveauer:
Vil du framelde dig et kursus, skal det ske senest en uge før kursusstart med en besked til
kontoret. Du vil få det indbetalte beløb refunderet - dog fratrukket et administrationsgebyr
på kr. 300,- Efter dette tidspunkt kan du IKKE
få dine penge tilbage. Ved semesterkurser
skal framelding ske senest en måned før start.
Tilmelding og betaling
Tilmelding foregår ved indbetaling af kursusgebyret. Deltagerne optages i den rækkefølge, betalingen indløber. Tilmelding kan
ikke foregå telefonisk, men ved at tilmelde
sig og betale via: www.aarhuskunstakademi.
dk, hvor du kan betale med dankort eller indbetalingskort. Du kan også betale kontant på
kontoret (også dankort).
Niveau 1
Fortrinsvis for begyndere. Du kan deltage
uden forudgående erfaring.
Niveau 2
Fortrinsvis for viderekomne. Vi forventer et
elementært kendskab til emnet.
Tilskud for bosiddende i Aarhus Kommune
Niveau 3
Fortrinsvis for øvede. Vi forventer, at du har
arbejdet en del med emnet.
Såfremt det enkelte kursus er niveaudelt, er
det anført.
Studerende, arbejdsledige, pensionister og
modtagere af efterløn m.v. kan modtage tilskud til deltagerbetalingen fra det offentlige.
Aarhus Kommune yder tilskud til kurserne i
dagtimerne. Tilskuddet er i 2015 på kr. 7,75
pr. time dog max 9 timer pr. uge for undervisning, der er afsluttet inden kl. 18.00. Arbejdsledige skal aflevere en ledighedsblanket udfyldt af jobcentret (max. en måned før kursusstart). Studerende og lærlinge skal forevise
gyldigt årskort/studiekort, og man skal være
SU berettiget eller modtage lærlingeløn.
Deltagere, der bor udenfor Aarhus Kommune,
skal ved tilmelding opgive fuldt cpr. nr. og kan
ikke deltage i undervisningen til nedsat pris.
Kommer jeg med på holdet?
Har du indbetalt kursusafgiften inden holdet
er overtegnet, er du optaget og vil da IKKE
høre fra akademiet; du møder blot op på
første kursusdag ifølge programmets anvisninger. Deltagerne på weekend- og sommerhold modtager brev vedlagt materialeliste ca.
8 dage før kursusstart. Der optages normalt
10-12 deltagere på hvert hold.
Hvis kurset er overtegnet
Du vil få besked fra akademiet, hvis kurset er
overtegnet, eller hvis det på grund af for få
tilmeldte ikke kan oprettes. Du vil da få tilbud
om at blive overflyttet til et andet hold eller få
det indbetalte beløb refunderet.
Force majeure
Lammes landet af storm, sne eller andet
uvejr, som gør transport umulig, må undervisningen naturligvis aflyses. I sådanne tilfælde erstattes undervisningen ikke på andre
dage.
40
Praktiske oplysninger
Kursusbevis
ÅRHUS KUNSTAKADEMI
Der kan udstedes kursusbevis efter kursets
afslutning.
Vestergade 29
8000 Aarhus C
Tlf. 8613 8144
[email protected]
www.aarhuskunstakademi.dk
Materialer
Materialerne betales af kursisterne selv. Det
aftales normalt første kursusdag, hvilke materialer og værktøjer, det vil være mest hensigtsmæssigt at anvende. Underviserne ved,
hvor materialerne bedst kan købes, evt. i akademiets egen butik. Ved nogle kurser er indregnet beløb til materialer og/eller model. Det
fremgår af kursusteksten.
Århus Kunstakademi er medlem af
Dansk Oplysnings Forbund.
Billederne er ikke nødvendigvis udtryk
for aktiviteter på kurset.
Parkering
Da akademiet kun råder over nogle få parkeringspladser, er der i dagtimerne ingen mulighed for at parkere på akademiets grund.
Ferie
Der er vinterferie i uge 7, 9-15/2
Påskeferie fra d. 30/3-6/4
St. Bededag 1/5 samt
Kr. Himmelfartsdag 14-15/5 2015
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at henvende dig på kontoret: Mandag-torsdag 9.00-15.00, fredag lukket. Eller besøg hjemmesiden på:
www.aarhuskunstakademi.dk. Her finder du
oplysninger om akademiets lokaler, lærere,
stedets historie og om aktuelle arrangementer. Der tages forbehold for trykfejl.
Administration og ledelse
Rektor: Marianne Gasbjerg
Løn og økonomi: Kristian Thorsen
Kursusadministrator: Katrine Hee
Pedel: Per Olesen
PR: Tina Frederiksen
Fotos: Else Ploug Isaksen og Mathilde Fogh
Kort over Århus Kunstakademi med
angivelse af indgange.
41
Skulpturer af Lars Calmar
DROP MADPAKKEN
PRØV VORES FRISKE FROKOSTTILBUD
Salatbuffet
Lune retter
Frisk smurte sandwich
Kolde anretninger
Smørrebrød
Priser fra 14 kr
SKULPTUR
STØBERIET
www.shellcasting.dk
SPI
S
TAG ELLER
MED
CAFE MØLLESTIEN
Møllestien—Grønnegade 10
Aarhus C
www.ommidtbyen.dk/cafe
Åbningstider:
Man-, tirs-, tors–
og fredag: 9.30 - 15.00
Onsdag: 9.30 - 15 & 15.30 - 18.30
Sorring Lervarefabrik
BLIV
LEM
MED
• Eksklusive arrangementer
• 50% på kaffe
• 50% entré i danske kunsthaller
Hovedgade 8
8641 Sorring
Tlf. 8695 7300
www.sorringler.dk
Pris: kr. 250,- / person; kr. 400,- / par;
Studerende: kr. 175,- / 300,Bliv medlem i caféen i Kunsthal Aarhus
/ [email protected]
Alt til ler og glas
42
GAVEKORT
KUNSTHAL
AARHUS
VENNER
Støbning • Afformning • Patinering • Rådgivning
Giv et gavekort til spændende oplevelser på Århus Kunstakademi.
Læs mere på www.aarhuskunstakademi.dk
eller ring på tlf. 8613 8144
43
Vestergade 29 - 8000 Aarhus C
Telefon 8613 8144
www.aarhuskunstakademi.dk
facebook.dk/aarhuskunstakademi