12 S343-3 665 15 (2)

Ny placering
af lygtepæle
Ny placering
af hængekøje
Tegningsnr.:
13 S343-3
NOTE:
Træer flyttes
Ny placering
af kakkelbænk
og lygtepæl
Alle ubenævnte mål er i meter.
Koordinater er i System 34
Koter er i DVR90
Ny placering
af dæksler ?
Eksisterende forhold er vist med tynd/nedtonet streg.
Ny placering af inventar ifbm. ny vejudlægning ved Mjølnerparken.
Træ flyttes
Flg. inventar foreslås flyttet:
3 stk. lygtepæle (flyttes til langs med stien på nordsiden)
1 stk. Tyr (flyttes til ny jordbakke, lidt sydligere placering end eksisterende)
1 stk. kakkelbænk (flyttes til areal ved Dougnout)
2 stk. dæksler (flyttes til sti på nordsiden af parken)
4 stk. træer (flyttes til areal omkring pavillioner)
2 stk. træer (flyttes til området ved Dougnout)
1 stk. træ (flyttes længere ind i området ved Dougnout)
1 stk. hængekøje
Træer flyttes
DK:9
.39
Ny placering
af "Tyren"
Ny jordbakke
Træer flyttes
FORELØBIGT TRYK
Dato
Tegn.
Godk. Revisiontekst
Rev.
a
d
b
e
c
f
Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Dato
Tegn.
Godk. Revisiontekst
Center for Anlæg
Islands Brygge 37
2300 København S
33 66 33 66
Tlf:
E-mail: [email protected]
Hannemanns Allé 53
DK - 2300 København S
Tlf. +45 51 61 10 00
www.ramboll.dk
Mjølnerparken
Beplantnings- og planteplan
Esplanaden 8C, 4 TV
DK - 1263 København K
Tlf. +45 33 18 61 80
www.schonherr.dk
Projektnr.:
001208
Projekteret / tegnet:
TJO/MCN
Tagensvej/Rovsinggade
Målforhold:
1:250
Tegningsformat:
DK:9
.16
2015-07-14 13:46:51
R:\2015\1100017261\CAD\Tegningsfiler\12 S343-3 665 15.dwg
59,4 X 84 cm
Fasebenævnelse:
Projektforslag
Kontrolleret:
NICH
Dato:
14.07.2015
Godkendt:
NICH
Projektleder i Københavns Kommune:
Flemming Hansen
Tegningsnr.:
Løbenr.:
13 S343-3667-15
mcn
Rev.
14-07-2015