Kontaktliste 2015

Dagtilbudsbestyrelsen
Kontaktliste 2015
Forældrerepræsentant
Institution
Telefon
E-mail
1. Louise Jæger Jeppesen
Sæbygaardvej
22 53 75 54
[email protected]
2. Kamilla C. Thomsen
Børnegården
61 24 68 92
[email protected]
3. Mette Sofie Kirkedal
Børnegården
23 96 56 64
[email protected]
4. Heidi Juel Frederiksen
Sættravej
40 36 55 48
[email protected]
5. Morten W. Stausgaard
Sættravej
20 24 74 66
[email protected]
6. Helle Dam Dyhr
Brolæggervej
51 90 60 19
[email protected]
7. Peter Christensen
Hørby
31 24 37 33
[email protected]
Medarbejderrepræsentant
Institution
Telefon
E-mail
Ella Nørgaard
Sæbygaardvej
51 19 56 23
[email protected]
Annie Larsen
Børnegården
61 60 79 31
[email protected]
Susanne Olesen Steen
Dybvad
28 26 74 41
[email protected]
Dagtilbudsleder/sekretær
Institution
Telefon
E-mail
Caroline Skjoldborg
Dagtilbudsområdet
21 26 80 09
[email protected]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Personlige suppleanter (incl. mailadr.)
Maiken Haugaard [email protected]
Stine Kold [email protected]
Christina Dannells [email protected]
Lisa L. Svenstrup
[email protected]
Jeanette Kousholt [email protected]
Birgitte Baand [email protected]
Søren Binder Thomsen
[email protected]
Suppleanter for medarbejderrepræsentanter
Institution
Sæbygaardvej
Børnegården
Børnegården
Sættravej
Børnegården
Børnegården
Børnegården
1. Susanne Vigsø
2. Jutta Løvig
NB: Suppleanten indtræder først, når repræsentanten i det enkelte hus træder ud af dagtilbudsbestyrelsen
Sæby og opland