Årsprogram - Grænseforeningen Roskilde Amt

Gl. Roskilde Amts Grænseforening
2016
Årsprogram
1
Gl. Roskilde Amts Grænseforening
2016
Årsprogram
Forårsmøde.
Torsdag d. 3. marts 2016 kl. 19.00
i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.
”Det dansk-tyske grænseland som mindretalsmodel – fup eller fakta”
Grænseforeningens formand Mette Bock fortæller om arbejdet i Grænseforeningen
Mette Bock blev valgt til formand for Grænseforeningen i 2014, hun har haft en lang karriere i
medieverden, og samtidig været politisk aktiv og er i dag medlem af Folketinget.
Fælles kaffebord og hyggeligt samvær. Pris 50 kr. for medlemmer. Andre 75 kr.
Generalforsamling.
Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 19.00
i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 4:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand.
6. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 1 revisor
8. Valg af 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger
før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen hyggeligt samvær hvor foreningen er vært ved ost og rødvin.
Herefter fortæller konsulent Claus Jørn Jensen om: ”Grænseforeningen og grænselandet set fra
Sønderborg”
2
Besøg på Aastrup Kloster
Lørdag den. 17. september 2016 kl. 11.00
Foreningen indbyder til en guidet rundvisning på Aastrup Kloster.
Aastrupvej 63, 4340 Tølløse
Aastrup er en herregård mellem Tølløse og Hvalsø, der er kendt for tidligere at have været kloster.
Det er beliggende i Elverdamsdalen og har tidligere ejet den nu fredede Tadre Mølle.
Aastrup omtales først i midte af 1500-tallet som ejendom til Erik Krabbe. Frem til 1664 tilhørte
godset forskellige adelsfamilier, men her overgik den til ikke-adelige personer.
I 1842 blev det købt af Frederik VIs søn Frederik Vilhelm Dannemand. Han udbyggede Aastrup
kraftigt og besluttede, at herregården skulle overgå til en stiftelse, da han ikke havde nogen børn.
Derfor oprettede han i 1857 "Det Grevelige Dannemandske Stift Aastrup", der skulle fungere som
jomfrukloster. Således blev herregården i 1886 ved Dannemands død jomfrukloster, og det var den
frem til 1983.
Rundvisningen vil have en varighed af ca. 2 timer, den varetages af godsforvalteren og betales af
foreningen.
Derefter er der mulighed for at spise en let frokost på Skomagerkroen.
Landevejen 4
4060 Kr. Såby
Skoemagerkroen er Danmarks ældste Kongelig privilegerede Post -og Diligencekro og kan som kro
dateres helt tilbage til året 1521, hvor Christian II´s lov bestemte, at der skulle være en kro for hver
to mil på alfarvej (14 km) til hesteskift og bespisning af vejfarende
Pris 80,00 kr (eksklusiv drikkevarer).
Her vil Miriam Stender kort fortælle om kroens historie
Tilmelding til Miriam Stender senest
1. september 2016
[email protected]
Telf. 40 61 66 45
3
Efterårsmøde
Tirsdag den. 25. oktober 2016 kl. 19.00
i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.
Jeannet Ulrikkeholm fortæller omTove Ditlevsens liv
Jeannet Ulrikkeholm er cand. mag. i fransk og italiensk. Hun er forfatter, foredragsholder og lærer på
Folkeuniversitetet . Hun fortæller om Ditlevsens liv og synger nogle af hendes smukkeste sange.
Fælles kaffebord og hyggeligt samvær. Pris 50 kr. for medlemmer. Andre 75 kr.
Foreningens hjemmeside
På hjemmesiden er der almindelige oplysninger om foreningen og om årets arrangementer,
nyheder eller ændringer i de planlagte arrangementer.
www.graensen-roskilde.dk
4
Bestyrelsen for Gl. Roskilde Amts Grænseforening
Formand Ejner Børsting
Læskovvej 235
4632 Bjæverskov
20218863
Næstformand
Miriam Stender
Bogøvej 1
4060 Kirke Såby
40616645
Kasserer Ellen Børsting
Læskovvej 235
4632 Bjæverskov
21258063
Asger Eliasen
Højmarken 45, Gevninge
4000 Roskilde
46402368
Otto Knutzen
Sdr. Byvej 3, Jersie
2680 Solrød Strand
56169224
Thorkil S. Kristensen
Ahornlunden 3,3 Tv.
4000 Roskilde
22289793
Arne Pedersen
Ølsemaglevej 62
4623 Lille Skensved
56169096
Kirsten Rasmussen
Dalvangen 7
4130 Viby Sjælland
46147576
5