Här - Innerstaden Göteborg

T E B O RGS
BR
ID G
Ligan Våren 2015
ND
GÖ
EFÖRBU
Hej Lagkapten och spelare,
Innehållsförteckning
Här kommer ett utskick för er som ska delta
i Ligan under våren 2015. Den innehåller lite
allmännyttig information liksom regler och
bestämmelser för innevarande säsong.
1. Tävlingsbestämmelser för Ligan Våren 2015
1. Lagens sammansättning
2. Brickantal
3. Matchtid
4. Speldagar
5. Avgifter
6. Upp- och nerflyttning
7. Priser och mästarpoäng
2. Allmänna regler
1. Tillåtna system
2. Protester och överklaganden
3. För sen ankomst
4. Flyttning av match
5. Tävlingsledares deltagande i match
6. Walk-Over
7. Uteslutning
8. Resultatformulär
9. Resultatblankett
10. Särskiljning
11. IMP-tabell
12. Matchpoäng
3. Översikt över division och gruppindelning
samt upp och nedflyttning i ligasystemet
4. Att fylla i en systemdeklaration
5. Systemdeklaration
Speldatum för våren är enligt följande:
Måndagar (Serie 1A, 2A och 3A) spelas
19 jan, 9 feb, 9 mars, 13 april och 11 maj
Tisdagar (Elitserien, 1B, 2B, 3B, 4A och 4B) spelas 20 jan, 10 feb, 10 mars, 14 april och 12 maj.
Onsdagar (Serie 1C, 2C och 3C) spelas 21 jan, 11
feb, 11 mars, 15 april och 13 maj.
På onsdagar spelas även Serie 4C den 28 jan, 25
feb, 25 mars, 22 april och 20 maj.
Avslutningen för vår liga hålls av tradition i slutet
av vårterminen när ligan är slutspelad. Den 30 maj
spelar vi en lagbarometer och efteråt delas ligans
medaljer ut vid sidan om lagbarometerns priser.
Till ligaavslutningen är alla välkomna och
lagsammansättningen behöver inte vara samma
som i ligan.
Lycka till!
Kontaktuppgifter till ligans huvudtävlingsledare:
Björn Sörling
e-post:[email protected]
telefon: 070-609 46 98
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
6
7
Tävlingsbestämmelser för Göteborgs Bridgeförbund
Säsongen 2014-07-01 – 2015-06-30
Göteborgsligan
Ligan är uppdelad i två omgångar, en höst och en vårtermin. Ligan är uppdelad i grupper om sex lag där
varje grupp spelar en serie där alla möter alla, undantag kan ske i Div E resp Div 4-5 beroende på antalet
startande lag i varje grupp.
1. Lagens sammansättning
Antalet spelare i ett lag får inte vara mer än sex i varje match. De sex spelare som först spelat för laget
under respektive säsong betraktas som ordinarie om inget annat meddelats. Utbyte av spelare får ske
i halvtid. Lag som tar in reserv från högre division får ge handikapp i form av 8 IMP/division och spelare.
Förutom den nya reservregeln tillåts nu att man kan spela som ordinarie i flera lag dock högst ett lag per
grupp.
2. Brickantal
Varje match omfattar 28 brickor i Div A-C samt Elit och 1-3, och 24 brickor i övriga divisioner.
3. Matchtid
Matcherna får ta högst 1 timma och 45 minuter per halvlek för 28 brickors matcher och 1 timma och 30
minuter för 24 brickors matcher, utgående från angiven starttid, exklusive paus för uträkning och förtäring.
4. Speldagar
Speldagarna framgår av tävlingsprogrammet.
5. Avgifter
Bordsavgiften 60 kronor per spelare och match.
6. Upp- och nerflyttning:
Höstomgång:
Från varje serie går 1:an och 2:an upp, övriga flyttas ner.
Våromgång:
Från Elitserien fördelas de sex lagen ut jämnt i Serie A.
Från lägre divisioner går 1:an tom 4:an upp och övriga flyttas ner.
7. Priser och mästarpoäng
Silverpoäng
32
28
24
20
16
12
Höstomgång
Serie A
Serie B
Serie C
Serie D
Serie E
Våromgång
Elit
Div 1
Div 2
Div 3
Div 4
Div 5
Medaljer (endast vår)
1-2-3
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
Allmänna regler
1. Tillåtna system
I Ligans Div A-B på hösten, samt Elit och 1-2 på våren, är B-system tillåtna. A-system får användas
endast om de tillställts TK och motståndarlaget minst en vecka före match och har godkänts av TK.
I Ligans div D-E på hösten samt 4 och 5 på våren är högst C-system tillåtna.
Varje par skall ha två deklarationer.
2. Protester och överklaganden
Enligt FSB:s rekommendationer.
3. För sen ankomst
FSB:s tävlingsbestämmelser för SM/DM-Lag gäller. Där står följande text för innevarande säsong:
“Ett lag som inte intagit sina platser och är redo för spel vid den annonserade spelstarten för en rond
i seriespel eller Gröna Hissen blir föremål för straffpoäng enligt följande skala:
Försening i minuter samt bestraffning
0+ - 5
Varning
5+ - 10 1 VP
10+ - 15 2 VP
15+ - 20 3 VP
20+ - 25 4 VP
Vid mer än 25 minuters sen ankomst behandlas ärendet av tävlingens ansvariga organisation, som även
kan bedöma matchen som förlorad. Den ansvariga organisationen kan, speciellt om företeelsen upprepas,
vidta kraftigare åtgärder – exempelvis utesluta laget ur tävlingen. Sådan åtgärd åtföljs automatiskt av en
anmälan till Disciplinnämnden för svenska spelare, till berört Förbund för utländska spelare.
Deltagare som är sen, och som har blivit varnad för sen ankomst vid tidigare tillfälle i tävlingen, ska
bestraffas. Som minimum 0.5 VP i seriespel/Gröna Hissen och 3 IMP i knock out-matcher tillämpas.
Beslut om sen ankomst fattas av tävlingsledaren och kan inte överklagas.”
4. Flyttning av match
Om något lag önskar flytta en match skall följande procedur tillämpas:
a. Kontakt tas med huvudtävlingsledaren som ger möjliga alternativa speldagar.
b. Motståndarlaget kontaktas för att lagen skall enas om en av de möjliga alternativa speldagarna.
c. Huvudtävlingsledaren informeras om vilken av de möjliga alternativa speldagarna som lagen enats om.
Observera att matcher som ingår i sista omgången i Ligan normalt ej får flyttas.
5. Tävlingsledares deltagande i match
I möjligaste mån skall situationen att en person A samtidigt spelar och är tävlingsledare undvikas. Om
denna situation ej kan undvikas måste det finnas en person B med licens för silvertävlingar, ev. deltagande
i annan match, som fungerar som tävlingsledare för den match vari A deltager. Personen B skall utses före
det att matchen vari A deltar har startat.
6. Walk-Over
Det felande laget svarar för bordsavgiften för båda lagen. Om WO föreligger i en match gäller följande
efter skalan 25-0:
* Det lag (A) som lämnar WO får VP 0-25 med IMP = minimum för aktuellt antal brickor.
* Det andra laget (B) får VP enligt det bästa av följande tre alternativ - avrunda alltid decimaler
uppåt till närmaste heltal. IMP = minimun för aktuellt resultat.
1. Sitt snitt i övriga spelade matcher - beräknas efter seriens slut.
2. 18 VP och 15-0 IMP.
3. Snittet av vad de lag, som mött A fått i dessa möten - beräknas efter seriens slut.
Inga mästarpoäng delas ut.
OBS: Det är endast TL, tävlingsansvarig eller GBF TK som kan utdöma WO.
Lag eller lagkaptener kan inte själva fatta det beslutet.
7. Uteslutning
Lag som lämnar W.O. i mer än en match utesluts ur tävlingen. För Ligan gäller dessutom att tidigare
resultat stryks.
8. Resultatformulär
Hemmalaget är ansvarigt för att resultatformulären, som utdelas under matchen, ifylls och tillställs tävlingsledaren.
9. Resultatblankett
För att säkerställa korrekt utdelning av mästarpoäng krävs att MID är ifyllt på samtliga matchrapporter.
10. Särskiljning
Om särskiljning behöver tillämpas mellan lag på samma matchpoäng eller belastningspoäng, gäller bästa
kvoten mellan antalet vunna och förlorade IMP.
11. IMP-tabell
Differens
0 - 10
20 - 40
50 - 80
90 - 120
130 - 160
170 - 210
220 - 260
270 - 310
320 - 360
IMP
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Differens
370 - 420
430 - 490
500 - 590
600 - 740
750 - 890
900 - 1090
1100 - 1290
1300 - 1490
1500 - 1740
IMP
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Differens
1750 - 1990
2000 - 2240
2250 - 2490
2500 - 2990
3000 - 3490
3500 - 3990
4000 -
IMP
18
19
20
21
22
23
24
12. Matchpoäng
Matchresultatet anses vara oavgjort vid resultaten 17-13, 16-14, 15-15, 14-16 och 13-17.
Matchpoäng
15 - 15
16 - 14
17 - 13
18 - 12
19 - 11
20 - 10
21 - 9
22 - 8
Differens 28 br
0-3
4 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 31
32 - 37
38 - 43
Differens 24 br
0-3
4-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
Matchpoäng
23 - 7
24 - 6
25 - 5
25 - 4
25 - 3
25 - 2
25 - 1
25 - 0
Differens 28 br
44 - 49
50 - 55
56 - 61
62 - 68
69 - 76
77 - 85
86 - 94
95 +
Differens 24 br
40 - 45
46 - 51
52 - 57
58 - 64
65 - 71
72 - 79
80 - 87
88 +
Översikt över division och gruppindelning samt upp och nedflyttning i ligasystemet
A1
a11
a12
a13
a14
a15
a16
B1
b11
b12
b13
b14
b15
b16
C1
c11
c12
c13
c14
c15
c16
D1
d11
d12
d13
d14
d15
d16
E1
e11
e12
e13
e14
e15
e16
Hösttermin 1
A2
a21
a22
a23
a24
a25
a26
B2
b21
b22
b23
b24
b25
b26
C2
c21
c22
c23
c24
c25
c26
D2
d21
d22
d23
d24
d25
d26
E2
e21
e22
e23
e24
e25
e26
A3
a31
a32
a33
a34
a35
a36
B3
b31
b32
b33
b34
b35
b36
C3
c31
c32
c33
c34
c35
c36
D3
d31
d32
d33
d34
d35
d36
E3
e31
e32
e33
e34
e35
e36
1A
a13
a14
a15
a16
b11
b12
2A
b13
b14
b15
b16
c11
c12
3A
c13
c14
c15
c16
d11
d12
4A
d13
d14
d15
d16
e11
e12
Vårtermin 1
Elit
a11
a12
a21
a22
a31
a32
1B
a23
a24
a25
a26
b21
b22
2B
b23
b24
b25
b26
c21
c22
3B
c23
c24
c25
c26
d21
d22
4B
d23
d24
d25
d26
e21
e22
1C
a33
a34
a35
a36
b31
b32
2C
b33
b34
b35
b36
c31
c32
3C
c33
c34
c35
c36
d31
d32
4C
d33
d34
d35
d36
e31
e32
A1
elit
elit
1A1
1A2
1A3
1A4
B1
1A5
1A6
2A1
2A2
2A3
2A4
C1
2A5
2A6
3A1
3A2
3A3
3A4
D1
3A5
3A6
4A1
4A2
4A3
4A4
E1
4A5
4A6
5A
5A
5A
5A
Hösttermin 2
A2
elit
elit
1B1
1B2
1B3
1B4
B2
1B5
1B6
2B1
2B2
2B3
2B4
C2
2B5
2B6
3B1
3B2
3B3
3B4
D2
3B5
3B6
4B1
4B2
4B3
4B4
E2
4B5
4B6
5B
5B
5B
5B
A3
elit
elit
1C1
1C2
1C3
1C4
B3
1C5
1C6
2C1
2C2
2C3
2C4
C3
2C5
2C6
3C1
3C2
3C3
3C4
D3
3C5
3C6
4C1
4C2
4C3
4C4
E3
4C5
4C6
5C
5C
5C
5C
Systemdeklaration
JULI 2008
Användandet av systemdeklarationer, upplysningsskyldigheter och förklaringar
regleras i 2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE (lag 40 och 108) samt Svensk
Bridges REGLER FÖR ÖPPNINGSBUD, DEKLARATIONER MM (version 3) gällande
från 1 november 2006.
Det rekommenderas att även vid spel på klubbnivå, alla par som har någon avvikelse
från vad som lärs ut på nybörjarkurser, deklareras i en systemdeklaration.
Framsida
Varför använder vi deklarationskort?
Motståndarsidan måste ha fullständig och obehindrad
tillgång till ett pars överenskommelser.
Vad ska deklareras?
Alla överenskommelser med partnern som gäller
parets articifiella bud eller bud med mindre vanlig
bibetydelse i fråga om exempelvis styrka, fördelning
eller kravtempo. Därutöver ska parets
överenskommelser gällande utspel, vändor och
markeringar anges.
Även antalet prickar och öppningsfärgernas längd ska
anges.
Glöm ej att skriva vem systemdeklarationen tillhör.
Att studera deklarationskortet
Under budgivningen och spelet, får varje spelare, med
undantaget för träkarlen, ta del av motståndarnas
deklarationskort när det är hans tur att bjuda eller
spela, men han får ej ta del av den egna sidans
deklarationskort.
Två systemdeklarationer per par är en artighet mot
motståndarna. Det är parets skyldighet att tillse att
respektive motståndare utan särskild åtgärd ges
tillfälle att ta del av deklarationen.
Insida
Förklaringar av bud
Förklaring av bud under budgivningen och under
spelet regleras av lag 20F.
Vid förfrågan måste man ge en uttömmande
förklaring av ett buds innebörd. Slutsatser som kan
dras av budsekvenser ska också ingå i förklaringen.
Deklarationen ska så gott utrymmet medge, ge
en god bild av parets överenskommelser.
Det är partnern till den som avgivit budet som på
förfrågan ska förklara betydelsen.
2009-03-05 | TK, TWI | REV1.4
1 av 1
© Förbundet Svensk Bridge
Prickar
Bud
Ant kort
Öppningsbud
1h
Slamkonventioner
Svar
Övriga konventioner
1i
1j
Försvarsbud
1k
1NT
1NT
2NT
Enkelt överbud
Dubbelt överbud
2h
Hoppinkliv
2i
Mot 1NT
2j
Mot stark 1h
2k
Mot multi 2i
Mot svaga 2ijk
2NT
3
Mot 3hi
hi
jk
Mot 3jk
3NT
Övriga försvarskonventioner
4hi
4jk försvarsmetoder:
Öppningsbud som kan kräva speciella
Antal prickar:
Grundsystem
för
Övriga markeringar
DEKLARATION
Längd
SYSTEM -
Styrka
Markeringar
I partnerns färg
Genom spelföraren
BR
EFÖRBU
ND
ID G
Vändor
Mot NT
GÖ
Mot färg
Utspel
T E B O RGS