Under maj månad sänds fyra TV-gudstjänster från Immanuelskyrkan

Nr 3 • MAJ • JUNI • 2015
Under maj månad sänds fyra
TV-gudstjänster från Immanuelskyrkan
During the mounth of may four
TV-services will be broadcasted from Immanuel Church
INSIDAN
Välkommen in!
Välkommen att möta människor och att möta Gud.
Nu i maj månad sänds fyra gudstjänster på SVT från Immanuelskyrkans församling. Du som blir nyfiken
på mer från Immanuel:
lunch i gemenskap, föreläsningar och
mycket mer.
Välkommen in på vår webb, immanuel.
se för att hitta olika möjligheter. Där hittar du också människor som säger:
”Här hör jag hemma, vem jag än är,
var jag än kommer från.” Och samma
människor möter du förstås på plats i
kyrkan emellanåt!
Välkommen in för att dela tron på Gud
som skapat oss, tron på Jesus Kristus
som befriar och tron på den heliga
Ande, livskraft och inspiration för livet.
Välkommen in att söka gemenskap
med Gud men också med människor,
genom bön och samtal. Här finns
människor från hela världen, från stad
och land, med olika behov och med
mycket att ge, ungefär som folk är
mest.
Välkommen in i våra gudstjänstrum.
I stora kyrksalen möts du av gröna
ängar, blå himmelsorgel, stjärnor och
en stor sol. I Waldenströmsalen finns
anor av rötterna i tidigare kyrkor.
I kapellet finns det lite mindre rummet
för andakt och ljuständning. I Congressen en trappa ner samlas engelskspråkiga gudstjänsten.
Välkommen in till andakt och gudstjänst. Vi firar gudstjänst på tre språk,
engelska, koreanska och svenska, alla
kl 11. Större delen av året firar vi också
en svensk gudstjänst kl 16, varje gång
med nattvard. Gudstjänsterna har lite
olika form och traditioner. Det ser vi
som en rikedom.
Välkommen in med det du har, som du
vill dela, dina talanger och ditt engagemang. Det finns många volontäruppdrag. Du behövs och du är så välkommen med det!
Välkommen in på vårt kyrktorg. Där
samlas människor för att vila en stund,
på väg till musikskola, eller något annat
möte för samtal och gemenskap.
Ulla Marie Gunner
Välkommen in till körer, söndagsskola
på flera språk, tonårshäng, seniorhäng,
Pastor och
församlingsföreståndare
Gudstjänster i SVT 2 • 10, 17, 24 och 31 maj kl 10.05
2
INSIDE
Welcome!
You are welcome to meet
God, and a diverse group of people!
This May, Swedish Television will
broadcast four services from the
Congregation of Immanuel Church.
To you who are curious...
Welcome to our choirs, our Sunday
school in three languages, hanging
around with teens och seniors, lunch
in community, fascinating lectures and
much much more.
Welcome to share faith in God, the
God who created us. Faith in Jesus
Christ who sets us free. Faith in the
Holy Spirit, the source of life and inspiration.
Welcome to immanuel.se, our webpage, to find other possibilities. There
you will find people who say: ”This is
where I belong – whoever I am,
wherever I come from.” And now and
then, you might meet them in church!
Welcome to look for community with
God but also with people. Through
prayer and conversations, you will
meet people from all over the world.
From cities and countrysides. With different needs, and different experiences,
just like normal people.
Welcome to our different rooms for
worship. In the main sanctuary you
will meet green meadows, an organ
with clouds, a sky of stars and a big
sun. In Waldenströmsalen you will find
things that date back to our roots. In
the smaller chapel there is a place
for meditation and reflection, and a
possibility to light a candel of prayer
and care. In Congressen one level
down, the English speaking community
gathers for worship.
Welcome to prayer and services. We
celebrate in three languages at 11
o’clock: English, Korean and Swedish.
Throughout most of the year, there is
also a service in Swedish at 4 p.m.,
where Holy Communion is served on
every occasion. The services all differ
in form and tradition. We view this as a
celebration of our diversity.
Welcome with the gifts you bring. It is
our hope that you would want to share
your talents and your dedication. There
are many things to get involved in.
Welcome to our church square. A
place where people gather to rest.
Either on their way to our Music school,
on the way to a meeting, or just for
community and discussions.
You are welcome.... you are needed!
Welcome!
Ulla Marie Gunner, Senior pastor
Sunday Service on SVT 2 • 10th, 17th, 24th and 31st May at 10:05
3
pp
SOMMARAKTUELLT
p
p
p
A
UMM
UDIO TR
T
USIK
S
R
M
E
V
A
G
N
KL
Å
KÖR & S BEATCLUB
D
SPEL
MENT
VERKSTA
U
R
R
A
T
V
S
I
N
I
R
K
K
STRÅ
LÅTS
p
SOMMARKOLLO
pp
Musikskolan och Immanuel Unga
bjuder in till tre heldagar där Immanuelskyrkan sjuder av aktiviteter.
Välkommen du som är 10 år och
uppåt att vara med, måndag till onsdag
15–17 juni kl 9.00–16.00 (pianister
14–17 juni). Musik och körskola i flera
varianter kommer att erbjudas med
spännande eftermiddagsprogram.
Mer Information på hemsidan:
immanuel.se/musikskolan
Folder och anmälan kontakta
[email protected]
STARTA SOMMARLOVET MED
HÄFTIGA BEATCLUB OCH SPEL!!
Medarrangör: Studieförbundet
Konsert med Yale Alley Cats 26 maj kl 19.00
De grundades 1943 och är
en världs-känd accapellaensemble från Yale University.
Repertoaren är allt ifrån
The Beatles till klassiskt.
Fri entré.
Spring Retreat May 22–23 at Kärsögården
Teme: Congregational Vitality... An Invitation to Adventure!
Retreat leader: Pastor Steve Armfield
Registration will be available on April 19, May 3, 10 & 17 near the Café.
More information about the retreat can you find in Connections at the Informationdesk in church or on the website.
Vårretreat på Kärsögården 22–23 maj (på engelska)
Tema: Livskraftig församling... En inbjudan till äventyr!
Retreatledare: Pastor Steve Armfield
Anmälan kan göras 19 april, 3, 10, 17 maj vid Cafét.
Mer information om retreaten finns i Connections på sid 15 (kan hämtas vid infodisken i kyrkan eller läsas på hemsidas engelska sida).
4
Konsert med tårtkalas
Immanuelskyrkans
31 maj kl 18.00
Kom och njut av härlig sång och musik
med körerna Immanuel Vox, Immanuel
Nova och Kören Över TrädTopparna.
I anslutning till konserten blir det tårt­
kalas. Fri entré.
Vi gillar att sjunga och vill bli fler!
Nu slutar vi snart för terminen. Vi har
träffats på tisdagar mellan 16–17 och är
barn från 7 år och uppåt som har sjungit
tillsammans. Vi har lärt oss nya sånger
och jobbat med att utveckla rösten.
Är du intresserad av att vara med oss och
sjunga i höst? På vår hemsida www.immanuel.se/musik kan du läsa mer om vad
vi gör och anmäla dig till kören.
Vet du om att det också
finns en Musikskola i
Immanuelskyrkan? Det kan du
läsa mer om på hemsidan.
Musik i sommarkväll
7 juni kl 18.00
KONSERT MED ENSEMBLE
”KLÄROBSKYR”
Verk av J.M. Leclair och J.S. Bach.
Nils-Erik Sparf och Klara Hellgren, violin
Erik Wahlgren, violoncell, Björn Gäfvert,
cembalo.
Fri entré.
Immanuel Big Band består av både
amatör- och proffsmusiker och spelar
mycket nyskriven musik, bland annat av
medlemmarna Sven Elander och Erika
Hammarberg.
Gruppen bildades våren 2005 av ledaren
och saxofonisten Lina Lövstrand med
hjälp av Per Wallmyr som deltog i gruppen under de första åren som saxofonist.
14 juni kl 18.00
JUBILÉUMSKONSERT
med Immanuel Big Band – 10 ÅR.
Fri entré.
5
K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN D
Med reservation för eventuella ändringar.
MAJ
12.00 CLUB 24 & DIGGING DEEPER
Beatrice Clarke från Fryshuset berättar
om hur man har byggt metoder och mött
unga under 30 år. I samtalet deltar också
pastor Tobias Frelin, Immanuel Unga.
Crazy golf
15.00 BÖN I KAPELLET
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE
19.00 KOREAN PRAYER MEETING
18.00 KONSERT
Fredag 1 maj
Klavérinstitutet, Musikskolan Immanuel.
18.00 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY
Choong-II Cho
Onsdag 6 maj
Söndag 3 maj
19.00 MARGIT SAHLIN-SYMPOSIUM
11.00 WORSHIP in Korean
Håller själavården i kyrkan på att
försvinna till förmån för psykoterapin?
Medverkan av Cecilia Wadstein, präst
och S.t Lukasterapeupt, Johan Cullberg,
professor/psykiatriker/författare, Eva
Basch-Kåhre, psykiatriker.
Entré 100 kr inkl förtäring.
Samarr. med Betaniastiftelsen.
Choong-II Cho
11.00 WORSHIP in English
A Missional Church.
Steve Armfield
11.00 GUDSTJÄNST
Att växa i tro.
Ulla Marie Gunner, Agneta Dalemark.
Musik i gudstjänsten av Björn Gäfvert.
Torsdag 7 maj
11.00 SKAPARSÖNDAG
10.00 KULTURVANDRING
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean
13.00 FÖRSAMLINGSMÖTE
Vårvandring med Ove Andersson i Judanskogen. Samling Åkeshovs T-station
kl 10.00, vandring ca fem kilometer.
Fredag 8 maj
Församlingens organisation. Bordlagt
ärende från årsmötet. Förberedelser inför
Equmeniakyrkans kyrkokonferens.
19.00 MUSIKCAFÉ med Tonårs­kören
K.Ö.T.T. (Kören Över TrädTopparna)
inbjuder till musikcafé med musik från
gryning till skymning. Kör och instrumentalister under ledning av Martin Åsander.
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
Minnen del 1. Vi delar minnen om vad
Gud gör i våra liv. / Daniel Back
18.00 KONSERT
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE
Sånger till tröst.
Projektkör och instrumentalister under
ledning av Martin Åsander.
18.00 DIGGING DEEPER
Ages 15 –18
Måndag 4 maj
18.15 FREDA Tonårssamling
18.00 KONSERT
19.00 KOREAN PRAYER MEETING
Klavérinstitutet, Musikskolan Immanuel.
Choong-II Cho
Tisdag 5 maj
Söndag 10 maj
10.00 WOMEN’S BIBLE STUDY
12.30 MOMS IN PRAYER
11.00 WORSHIP in Korean
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
11.00 WORSHIP in English
Vikten av att förstå och ge en chans.
I’m Changed. / Steve Armfield
Marco Helles
6
A R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K
11.00 GUDSTJÄNST
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
tillsammans med konfirmanderna
Vem behöver mig?
Tobias Frelin, Charlotte Höglund, Fredrik
Jonsson, Martin Åsander m.fl.
Immanuel Nova.
Minnen del 3.
Claes-Göran Ydrefors. Immanuel Gospel.
11.00 SKAPARSÖNDAG
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean
13.30 REEL FAITH FILM DAY
Tisdag 19 maj
Reel Faith is a Sunday afternoon of
exploring meaningful theological themes
revealed in film.
Med läkare utan gränser i Yemen.
Överläkare Karin Pettersson berättar om
arbetet som l­äkare i ett muslimskt land.
10.00 WOMEN’S BIBLE STUDY
12.30 MOMS IN PRAYER
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
14.00 TRO & LJUS
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
15.00 BÖN I KAPELLET
18.00 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY
Minnen del 2.
Charlotte Höglund
Fredag 22 maj
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE
18.00 VÅRKONSERT / INSTÄLLT
Tisdag 12 maj
18.00 CLUB 24 & DIGGING DEEPER
10.00 WOMEN’S BIBLE STUDY
12.30 MOMS IN PRAYER
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
Summer Party!
Grill & Express Yourself Cafe.
18.15 FREDA Tonårssamling
Hemma hos romerna i Rumänien.
Annika Ahlefelt, chefredaktör och ansvarig utgivare av Sändaren, berättar om en
resa till Rumänien.
19.00 KOREAN PRAYER MEETING
18.00 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY
Pingstdagen
Fredag 15 maj
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho
Söndag 24 maj
Per-Magnus Selinder
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE
19.00 KOREAN PRAYER MEETING
11.00 WORSHIP in English
Clarity. / Steve Armfield
11.00 GUDSTJÄNST
Choong-II Cho
Den heliga Anden.
Tobias Frelin, Anna Berndes och Agneta
Selander. Immanuel Gospel, musik av
stråkelever från Musikskolan Immanuel.
Söndag 17 maj
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho
11.00 SKAPARSÖNDAG
11.00 WORSHIP in English
Vision.
Steve Armfield
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean
11.00 GUDSTJÄNST
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
Hjälparen kommer.
Claes-Göran Ydrefors, Karin Mannervik.
Hanna Lindberg, solosång.
Mässa med kultur.
Ett rum för våra sånger, kreativa uttryck
och böner tillsammans.
7
>
K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN D
Måndag 25 maj
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
13.00 STICKCAFÉ
18.00 AVSLUTNINGSKONSERT
Minnen del 4.
Ulla-Marie Gunner
med stråkelever i Musikskolan Immanuel.
Tisdag 26 maj
18.00 KONSERT
med tårtkalas. Mer info på sid 5.
10.00 WOMEN’S BIBLE STUDY
12.30 MOMS IN PRAYER
JUNI
13.00 TISDAGSTRÄFFEN
I denna ljuva sommartid.
Sångare och musiker från Immanuels­
kyrkans musikavdelning.
Tisdag 2 juni
Onsdag 27 maj
10.00 WOMEN’S BIBLE STUDY
12.30 MOMS IN PRAYER
15.00 BÖN I KAPELLET
18.00 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY
18.30 SAMTALSKVÄLL
Fredag 5 juni
om kyrktorg. Välkommen att dela dina
tankar kring ett förnyat kyrktorg.
Samtal både i stor och liten grupp.
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE
19.00 KOREAN PRAYER MEETING
18.00 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY
19.00 KONSERT med Yale Alley Cats
Se mer info på sid 4. Fri entré.
Fredag 29 maj
Choong-II Cho
Lördag 6 juni
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE
19.00 KOREAN PRAYER MEETING
TRO & LJUS
Utflykt till Pilenviks på Ingarö.
Choong-II Cho
Söndag 7 juni
Lördag 30 maj
11.00 WORSHIP in Korean
12–15 LUNCH I GEMENSKAP
Choong-II Cho
11.40 Andakt i Kapellet
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST
11.00 INTERNATIONAL
WOMEN’S BRUNCH
Vårt dop.
Gudstjänst med dopbekräftelse.
Ulla Marie Gunner, Anders Segersson.
Immanuel Brass
Söndag 31 maj
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
11.00 WORSHIP in English
Steve Armfield
11.00 GUDSTJÄNST
Minnen del 5. Vi delar minnen om vad
Gud gör i våra liv. / Charlotte Höglund
Skaparsöndags vårfest.
Medverkan av Fredrik Jonsson,
Klubb musik m.fl.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
Konsert med ensemble Klärobskyr.
Mer info på sid 5.
11.00 SKAPARSÖNDAG
8
A R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K
Tisdag 9 juni
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean
10.00 WOMEN’S BIBLE STUDY
12.30 MOMS IN PRAYER
18.00 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY
Tisdag 23 juni
12.30 MOMS IN PRAYER
Fredag 12 juni
Söndag 28 juni
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP
THROUGH EXERCISE
19.00 KOREAN PRAYER MEETING
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST
Choong-II Cho
Att inte döma.
Anna Berndes, Agneta Selander.
Elever från Barbro Marklunds
Masterclass sjunger.
Söndag 14 juni
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho
11.00 WORSHIP in English
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean
Kallelsen till Guds rike.
Anna Berndes, Greger Hjelm.
Vox Immanuel.
Tisdag 30 juni
12.30 MOMS IN PRAYER
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY
in Korean
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
Söndag 5 juli
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho
Minnen del 6. Vi delar minnen om vad
Gud gör i våra liv. / Jacob Molander
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
Jubiléumskonsert med Immanuel Big
Band – 10 år. Mer info på sid 5.
Anna Berndes.
SOMMARKOLLO
15 –17 JUNI KL 9.00 –16.00
Höstens församlingsmöten
i Immanuelskyrkans församling
Mer info på sid 4.
Tisdag 16 juni
Söndag 4 oktober kl 13.00
efter gemensam gudstjänst.
Inriktningsbeslut om kyrktorg.
Samtal inför 2016 års budget.
Val av valberedning för årsmötet 2016.
10.00 WOMEN’S BIBLE STUDY
12.30 MOMS IN PRAYER
18.00 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY
Söndag 21 juni
Onsdag 21 oktober kl 18.30
Inför budgetarbetet.
11.00 WORSHIP in Korean
Choong-II Cho
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST
Onsdag 18 november kl 18.30
Om ny konstitution med stadgar
och församlingsordning.
Den högstes profet.
Claes-Göran Ydrefors, Jonas Gustafsson.
Solosång.
9
FÖRSAMLINGSNYTT
VIGSEL
NYA MEDLEMMAR
Björn Gäfvert
Margareta Ligné
Gustav Vasa kyrka 6 februari 2015
Alexus Akello
Växthusvägen 38, 178 34 Ekerö
tel 076-006 61 34
HÖGTIDSDAGAR
Marius Billy
Växthusvägen 38, 178 34 Ekerö
tel 070-519 67 28
Mats Bernö
50 år 2 maj
Marie Samuelsson
60 år 3 maj
Deborah Mulindwa
70 år 6 maj
Greta Hagengård
95 år 6 maj
Yvonne Lindgren
75 år 7 maj
May Eriksson
85 år 8 maj
Tamiko Adamsson
75 år 14 maj
Barbro Watz
80 år 14 maj
Sören Tousgaard Jensen 60 år 17 maj
Margareta Hansson-Härning
85 år 17 maj
Rune Larsson
85 år 17 maj
Ingrid Olson
95 år 19 maj
In-Seok Park
70 år 28 maj
Greta Daniels
90 år 2 juni
Dudu Mutopo
60 år 6 juni
Jan Wikman
85 år 8 juni
Margareta Lindgärde
80 år 13 juni
Marianne Lannersten
90 år 17 juni
Geminie Arcalas
50 år 21 juni
Ann-Marie Köhlin
70 år 22 juni
Agneta Bergqvist
70 år 28 juni
Mats Larsson Gothe
50 år 29 juni
Linda och Oscar Björk
Tegnérgatan 40, 113 59 Stockholm
070-603 49 94 (Oscar)
073-841 97 00 (Linda)
Kerstin Torkelsson Enlund
Sjökvarnsbacken 6, 131 71 Nacka
tel 070-817 54 87
Malin Emmoth
Västmannagatan 15, 111 24 Stockholm
tel 070-442 63 85
Daisy Fackle
Konstgjutarvägen 6, 121 44 Johanneshov
tel 076-024 63 04
Paulina Fröling
Gösta Ekmans väg 5, 129 35 Hägersten
tel 073-806 32 30
Erik Hammarberg
Gösta Ekmans väg 5, 139 35 Hägersten
tel 073-025 90 26
Philip Jansson
Avstyckningsvägen 72, 175 50 Järfälla
tel 076-206 07 44
TILL GUDS VILA
Elizabeth Kibalama
Nidarosgatan 2, 164 34 Kista
tel 070-757 90 20
Anna Britta Sundahl
Terrakottagatan 1 A, 431 42 Mölndal
* 2 september 1923 † 10 februari 2015
Nieske Kupiers
Herrängsvägen 65, 125 54 Älvsjö
tel 072-257 41 64
Gunilla Malmer
Serafimergränd 15 D, 112 24 Stockholm
* 4 september 1938 † 26 februari 2015
Stefan Klåvus
Bronsvägen 8, 187 44 Täby
tel 070-429 96 13
Anna Gustafsson
Löjtnantsgatan 8, 115 50 Stockholm
* 19 januari 1912
† 1 mars 2015
Nasimeh Mansouri
c/o Lindström
Inteckningsvägen 60, 129 31 Hägersten
tel 076-781 98 77
Lars G Larson
Wittstocksgatan 19, 115 27 Stockholm
* 16 april 1925
† 17 mars 2015
10
KONTAKT
E-post:
[email protected]
Tewolde Mokonen och
Lula Tesfagabr
Sikgatan 6, 133 44 Saltsjöbaden
PASTORER / PASTORS
Ana Paula Sampario de Freitas
Västmannagatan 49, 113 25 Stockholm
tel 073-095 87 99
Ulla Marie Gunner
församlings­föreståndare
08–587 503 04, 073-048 27 60
Birgitta och Stig Sandahl
Lupinstigen 52 A, 136 73 Vendelsö
tel 776 30 48
070-650 36 98 (Stig)
072-996 54 10 (Birgitta)
Anna Berndes, pastor
08-587 503 02, 070-267 51 60
Tobias Frelin, pastor, 08-587 503 14
Charlotte Höglund, pastor
Immanuel 153, 08–587 503 58
Judith Shittu
Granbacken 2 B, 133 35 Saltsjöbaden
tel 070-417 41 36
Claes-Göran Ydrefors, pastor
08-587 503 09, 072-587 50 47
Elisabeth Stjernkvist
Centralvägen 11 A, 135 51 Tyresö
tel 070-839 26 48
Cho, Choong-Il, pastor
Korean speaking
08–587 503 08, 08–792 04 39
Brenda Taylor & Glyn Taylor
Smedvägen 16, 176 71 Järfälla
tel 073-648 42 42
Steve Armfield, interim pastor
English speaking
08–587 503 07
Sarah Maria Waliggo
Centrumslingan 51, 171 45 Solna
tel 070-443 08 12
DIAKONER
Anders Segersson, diakon
08–587 503 20, 070–843 25 75
Bert Vikström
Lavevägen 4, 137 56 Tungelsta
tel 779 59 10; 073-390 71 60
Agneta Selander, diakon
08–587 503 24, 076-886 60 82
NY ADRESS
Monica Ahlberg, diakon (vikarie)
08–587 503 22, 076-776 88 97
Sture Ahlberg
Farsta Slott, Farsta Slottsväg 1
134 40 Gustavsberg
LOKALER OCH SERVICE
08-587 503 33
Irma Boström
Löjtnantsgatan 8, 115 50 Stockholm
Johan Edberg, intendent
08-587 503 32, 070-650 55 05
Per Engberg
Stavsnäs Gärde 7, 139 70 Stavsnäs
Leif Björk, lokalföreståndare
08-587 503 43
Ingvar Engberg, lokalföreståndare
08-587 503 42
Ulla Nilsson
Löjtnantsgatan 8A, 115 50 Stockholm
Camilla Mattebo, husmor
08-587 503 36, 070-587 54 06
Dan Svanell
Tantogatan 17, 118 67 Stockholm
Kontaktinformation till övrig personal finner du på immanuel.se eller via informationen i Immanuelskyrkan 08-587 503 00.
Gudrun Torstendahl
Mästersmeden 1, 748 31 Österbybruk
11
Tidningen Immanuel produ­ceras av
Immanuelskyrkans församling.
Ulla Marie Gunner är ansvarig utgivare.
Vill du få tidningen Immanuel kan du
mejla [email protected]
Är du intresserad av det som
händer i Immanuelskyrkan och
vilka verksamheter som finns
så har vi en informativ hemsida
på de tre språken – svenska,
engelska och koreanska.
På den finns också tillgång till
en Blogg där vår föreståndare
Ulla Marie Gunner samt andra
församlingsmedlemmar delar
sina tankar och funderingar
kring aktuella händelser och
företeelser.
På vår Facebook-sida lägger vi
upp vad som kommer, inlägg
om vad som varit samt dagens
bibelord. Gilla gärna den.
Telefon: 08–587 503 00 • Fax: 08–587 503 30
E-post: [email protected]
Kungstensgatan 17, Box 6588, 113 83 Stockholm
Bankgiro: 181-0936 • Plusgiro: 44 93-3
För mer information besök: www.immanuel.se
Blogg: www.immanuel.se/blogg
https://sv-se.facebook.com/Immanuelskyrkan