Vad kan du göra redan idag för a" sälja mer !ll nya och befintliga

Vad kan du göra redan idag för a. sälja mer 4ll nya och befintliga kunder? Reflek4oner, idéer och konkreta verktyg för möte 2015-­‐03-­‐18 Johan Asklund Ola Harström Tre (+en) frågor man kan ställa sig 1. 
Har vi alla kunder vi kan ha?
2. 
Är de kunder vi har nöjda med oss?
3. 
Köper alla våra kunder allt de kan köpa?
Om svaret är ”nej” eller ”vet inte” på någon av frågorna – vad är då planen?
Ta kommandot En plan för aktiv påverkan av resultatet innehåller bland annat:
1. 
Rätt kombination av målgrupper och erbjudanden
2. 
Fakta om vad som händer på marknaden
3. 
En långsiktigt arbetssätt som vi hela tiden utvecklar
IMORGON IDAG Tänk tanken a6 vi har två jobb… …där det första är a6 sälja =ll våra kunder! Hi.a kunder Vinna nya kunder och affärer Hi.a nya kunder och affärer Vinna kunder Leverera Och det andra jobbet innebär… … a6 säkra a6 vi blir bä6re på det vi gör! Gör vi e. bra jobb? Hi.a kunder Vinna nya kunder och affärer Hi.a nya kunder och affärer Fråga igen… Vinna kunder Leverera Låt svaret styra utveckling Steg 1: Fråga kunder och oss själva om vi gör e6 bra jobb Hur presenterar
Hur presenterar
Sätter vi mål och
vi vårt företag?
vi våra erbjudanden?
planerar?
Tar vi kontakt
med nya
kunder
Hittar vi
kundernas
behov?
Hur görs
presentation
av offerter/
förslag?
Använder vi
vårt säljstöd?
Hur
förbereder vi
en förhandling
Är det skillnad mellan de bästa och vårt företag? (exempel) Fråga 10 % bästa Vårt värde Differens Alla kan presentera företaget tydligt och säljande 3,34 2,35 0,99 Alla kan presentera våra lösningar på e. säljande sä. 4,00 3,33 0,67 Vi arbetar löpande med a. kontakta nya kunder 4,47 3,94 0,53 Vi genomför möten e\er en tydlig struktur 3,88 3,44 0,44 Vi bokar all4d möte för a. presentera offerter 4,31 3,88 0,43 Vi förbereder oss väl inför alla förhandlingar 4,08 3,69 0,39 Vi tränar hela 4den för a. bli bä.re på försäljning 4,75 3,57 1,18 Steg 2: Vi tränar på de saker vi behöver utveckla +40% mer i försäljning är resultatet för de bästa säljarna
220 säljarkvalitéer/potentiella förbättringsområden i vår säljutbildning
+20% försäljningsökning
i snitt efter att ha deltagit
i vår försäljningsutbildning
Vi GLÖMMER fort… … men kon=nuerlig TRÄNING gör skillnad Före träningen: Sä6 mål! Träning: Exempel #1 -­‐ EFI för di6 företag och Innebörd EFI = Egenskap, Fördel Hej, var jobbar du nu?
þ
Var kommer du ifrån?
þ
Tack för att jag fick komma! Vi…
þ
Träning: Exempel #2 -­‐ Kontakta nya kunder Enligt allabolag finns det 16 217 aktiebolag i Halland och då undrar man…
•  Vilka av dessa kan köpa av oss?
•  Vilka av dessa vet vilka vi är?
•  Vilka vill köpa av oss?
… där det slutgiltiga sättet att få reda på svaren är att prata med dem!
Hur många pratar vi med nästa vecka?
Träning: Exempel #3 – Offertpresenta=on Alternativ 1
Busstransport
Flygresa
Sittplats
Bagage
Mat
Kaffe
Obegripliga avgifter
TOTALT Vår offert
300
10 000
4 000
700
500
75
1 500
17 075
Alternativ 2
þ
Kundnytta
þ
Rätt villkor
þ
På plats
Steg 3: Undersök hur våra resultat förbä6ras Hur presenterar
Hur presenterar
Sätter vi mål och
vi vårt företag?
vi våra erbjudanden?
planerar?
Tar vi kontakt
med nya
kunder
Hittar vi
kundernas
behov?
Hur görs
presentation
av offerter/
förslag?
Använder vi
vårt säljstöd?
Hur
förbereder vi
en förhandling
Allt börjar och slutar med en fråga… Gör vi e. bra jobb!? Hi.a kunder Vinna nya kunder och affärer Hi.a nya kunder och affärer Fråga igen… Vinna kunder Leverera Låt svaret styra utveckling