Lärarhandledning

VÄLKOMNA TILL
INNOVATUMS
SCIENCE CENTER!
I våra lokaler hittar ni mängder av stationer och
aktiviteter. Några handlar om Trollhättans historia och
industrins utveckling här i vårt område. Andra är tydligt
kopplade till några av skolans ämnen som fysik, teknik,
kemi och matematik. Här finns också chans att lära om
energi- och klimatfrågor på ett kul sätt.
Vi har märkt att man som vuxen ibland vill kunna
förklara lite mer vad det är som sker och varför. Det
gäller oavsett om man är lärare, pedagog eller kommer
hit som förälder eller nära vuxen. Därför hoppas vi att
denna handledning ska vara ett bra stöd när ni går runt
hos oss.
Här hittar ni också praktisk information som underlättar
ert besök.
3
INNEHÅLL
Främre hallen
Mittendelen
Inre delen
4
PRAKTISK
INFORMATION
Toaletter
Toaletter finns både i entrén och nästan längst in i
lokalerna – i den vänstra ingången till
Experimentskeppet.
Mat och fika
Mat och fika går att köpa i Nova kafé och restaurang som
ligger alldeles vägg i vägg med oss. För er som har med
egen matsäck finns det flera sittutrymmen att välja
bland inne i våra utställningslokaler.
Butik
I entrén hittar ni vår butik där det finns roliga prylar,
spel, souvenirer med mera att köpa.
Butik
Det finns lokaler som man kan använda för samlingar
och genomgångar, t.ex ”Ägget”, som man kan låna om
det är lediga.
5
6
FRÄMRE HALLEN
Stora öppna ytor för att leka och lära
Stanna gärna till vid vår modell över Trollhättans
fallområde från år 1873 innan ni går in i Science Center
– den står i entrén framför receptionen. Modellen är ett
bra avstamp för den fortsatta utställningen om
Trollhättans historia som finns inne i våra lokaler.
När ni sedan stiger in i Science Center möts ni av massor
av intryck. I denna främre del är det högt i tak och här
finns gott om utrymmen för interaktivitet, lärande och
kreativitet.
7
Chiffer
Alldeles innanför entrén står den första av totalt elva
chiffer-gåtor. Resten finns samlade vid lysande
stolpar i olika färger, inne i lokalen.
Gillar du att knäcka koder? Se om du är lika vass som
symbolforskaren Robert Langdon i Da Vinci-koden.
Det är mycket som inte är skrivet i klartext…
Chiffer och koder har använts i årtusenden för att
skicka meddelanden som inte skall kunna tydas av
t.ex. en fiende. Julius Caesar var känd för att ha
skapat ett ”okäckbart” chiffer, vilket i dag är väldigt
enkelt att lösa. Nuförtiden används chiffer ofta inom
datasäkerhet. Ett exempel är de ”öppna-nyckelnkrypton” vi använder när vi gör våra bankaffärer via
dator.
8
Innovatörerna
På tre olika ställen i våra lokaler kan ni via
pekskärmar höra berättelser om några av de mest
kända innovatörerna som har verkat i och/eller haft
stor betydelse för Trollhättan: Christoffer Polhem,
Jonas Wenström, Sven Wingqvist och Gustaf de
Laval.

Polhem är mest känd för att ha försökt bygga
slussar i Trollhättan på 1700-talet, men inte
lyckats.

Wenström var den som gjorde att elektricitet
kunde överföras längre sträckor med sitt
trefassystem.

Wingqvist som är mest känd för det sfäriska
kullagret var styrelseordförande i Volvo
Flygmotor AB (numera GKN Aerospace
Sweden AB) 1941-1956.

de Laval är kanske mest känd för sin
separator, men startade flera elintensiva
industrier i Trollhättan.
9
Kolla kroppen
Kolla kroppen är en spännande station där man kan
undersöka hur vi ser ut inuti. Fyra olika kroppar har
röntgats med datortomografi och sedan har man
gjort det möjligt att gå djupare in i kroppen.
Utförlig handledning:
http://exhibit.innovatum.se/qr/kolla_kroppen.pdf.
10
Luftballongen
Stå och titta en stund på ballongen. När värmaren
värmer luften så stiger luften uppåt inne i ballongen.
När ballongen blivit fylld med varm luft så lyfter den.
Varför?
För att varm luft väger mindre än kall luft.
Notera att när ballongen kommit en bit upp svalnar
luften. Därmed minskar också lyftkraften och
ballongen sjunker ner mot värmaren igen. Där fylls
den åter med varm luft, och så håller den på.
11
Miljö- och energistationer
I början av den främre hallen hittar ni några miljöoch energistationer som på ett pedagogiskt sätt visar
hur energi i olika former funkar.
Vågkraft
Om man trycker ner handtaget bildas en våg. Om
man fortsätter trycka (inte för snabbt) bildas större
och större vågor.
På botten av akvariet står små generatorer. En vajer
kopplar ihop dem med den röda bojen. När bojen
guppar börjar en kolv röra sig i generatorerna.
Kolven består av en magnet som rör sig fram och
tillbaka i en spole, och genererar på så sätt
elektricitet. Elen som genereras tänder lamporna i
huset.
12
Temperaturen ändras
En modell som visar klimatförändringarna. Se vad
som händer när jorden blir varmare. Bland annat
smälter isarna vid polerna och då stiger vattennivån
på jorden. Konsekvenserna blir allvarliga när stora
områden drabbas av översvämning.
Solceller
På taket har vi 500 m2 solceller som levererar
elektricitet till oss. Här kan du se hur mycket som
produceras och hur stor del av vår elektricitet som
kommer från solcellerna. Ute i entrén kan du se hur
mycket vi har producerat sedan de installerades och
hur mycket CO2 vi ”sparat” genom detta.
13
Energicirkeln
En rund, lysande plattform där ni kan lära om el,
fjärrvärme, avfallshantering, vatten- och avlopp och
biogas. Tryck på knapparna och se hur ledningarna
går över staden. Stoppa ner gröna påsar i ett hål och
se vad som händer, med mera.
Energicirkeln kommer från Trollhättan Energi.
På en tv-skärm på väggen visas även en pedagogisk
film om Vårt vatten.
14
Vattenkraft
Få tv-skärmen att visa en bild genom att skapa
elektricitet.
Så här fungerar det
För pumphandtaget fram och tillbaka. När vatten
pumpas upp till det övre kärlet rinner det ner genom
generatorn (turbinen) som börjar snurra. Då alstrar
den elektricitet som gör att kameran går igång och
visar bilden på tv-skärmen.
Vi kan jämföra det som händer här med ett vanligt
vattenkraftverk, såsom Olidans kraftstation. Vattnet
från Vänern befinner sig på en högre nivå (uppe i
den övre skålen) och strömmar förbi en turbin
(vattenhjulet där nere) som snurrar och driver en
generator (navgeneratorn i vattenhjulets centrum).
15
Generator
Skapa energi genom att veva med handtaget.
Så här fungerar det
När du vevar omvandlar generatorn den mekaniska
energin (rörelseenergin) till elektrisk energi.
Elektriciteten gör att termoelementet i vattnet blir
varmt.
Du kan faktiskt se energin (det varma vattnet)på den
vita duken, som en rökliknande silhuett som stiger
upp genom vattnet i glasrutan.
Detta beror på att varmt och kallt vatten bryter ljuset
olika mycket
16
Klimataffären
+ Maten på bordet
Här i hörnet finns det många barn som vill leka affär
– och affären är fylld av klimatsmarta varor! På
hyllorna finns olika frukter, grönsaker, bröd och
andra matvaror i plast. Här finns också små korgar,
rullband och streckkodsläsare som talar om vad
varorna kostar i pengar och i koldioxid. Ännu ett sätt
att lära sig medan man leker.
Undersök hur man skall bära sig åt för att handla en
”klimatsmart” måltid. Vad skall man välja för att få
ner koldioxidbelastningen? Vi har fått hjälp av SIK –
Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB för att få
fram så riktiga värden som möjligt. De går
naturligtvis inte att få fram helt exakta värden.
Man kan också fundera på andra hänsyn som man
vill ta, t.ex. kvalitet och smak, närproducerat etc.
17
Klura lite med ”Maten på bordet” som står en liten
bit utanför Klimataffären. Det är inget vanligt bord.
Bordsskivan är nämligen en stor interaktiv skärm
där du kan navigera dig fram, och genom att lägga ut
olika kort och vrida på dem kan du bland annat få
veta hur klimatsmarta olika varor är – och jämföra
dem med varandra. Titta gärna lite på symbolerna på
bordet, de kan ge lite ledtrådar om vilken del av
produktionskedjan som är den värsta ”miljöboven”.
Här handlar det om CO2 som frigörs vi
råvaruproduktionen.




Produktion handlar om mängden CO2 som
släpps ut när råvarorna processas.
Under transporten från ursprungsstället till
grossist släpps också CO2 ut och här ser man i
vilken mängd.
Med distribution menas den mängd CO2 som
man släpper ut vid transport från grossist till
konsument.
Här har man beräknat den mängd CO2 som
släpps ut vid tillagning etc.
Vid återvinningen kan det både släppas ut
eller tas upp koldioxid. (Här kan alltså värdet
bli negativt, t.ex. om avfallet används till
biogastillverkning.
18
Automagica
Vilka tekniska system är du beroende av i din
vardag? Testa att göra stationerna i den ordning du
uppmanas på skärmen. Lysdioder lyser upp din väg
dit. Alla dessa olika system använder vi dagligdags
och vi lägger oftast inte märke till dem förrän de
slutar att fungera, då märker vi hur viktiga de är.
Storlego
I bortre änden av hallen hittar ni vår avdelning med
stora legobitar där barnen kan bygga fritt.
Man kan prova att bygga med olika typer av förband,
dvs. byggtekniker som gör att det blir starkt (och
snyggt). Ett exempel är löpförband, sök på Wikipedia
så ser du hur det ser ut.
19
Det svarta hålet
Släpp en kula eller ett mynt på högkant nerför
brunnens vägg. Rullar den rakt ner i hålet, eller har
den svårt att bestämma sig?
Obs! Du kan inte få tillbaka myntet.
Så här fungerar det
Kulan åker runt, runt hålet i allt mindre svängar. När
den är som längst ned i brunnen kommer den
mycket nära hålet. Men i stället för att åka ner i det,
svänger den av och åker upp igen.
När man släpper ner en kula i brunnen fungerar den
på samma sätt som till exempel en planet som
kretsar kring solen. Kulan rullar upp och ner i en
ellips på brunnens väggar. Den dras mot brunnens
botten men får en extra skjuts varje gång den åker
förbi eftersom hastigheten är högre längst ner.
20
Trollhättehistoria
Bakom loket breder vår trollhättehistoriska del ut sig
och här finns flera intressanta saker att upptäcka för
både stora och små.
En virtuell modell av Trollhättan
Här kan ni navigera i tiden längs en tidsaxel. På den
stora vita duken ser ni hur staden har förändrats
under årens lopp. På den lilla skärmen på bordet kan
du läsa texter och se på filmer och bilder som
behandlar det som visas på den stora skärmen.
En stor fysisk modell över Trollhättan
Så som staden såg ut när Trollhättan fick
stadsrättigheter 1916. Vill man visa något för elever
så kan det vara bra att ta med sig en laserpekare.
21
"Uppfinnarväggen”
31 lådor på väggen bjuder på tillfälliga utställningar
och innehållet ändras efter hand.
Lekplats Trollhättan
För de minsta barnen finns ett fem meter långt bord
som liknar Trollhättan. Här kan barnen bygga sin
egen stad med massor av leksaksbilar, flygplan, tåg,
båtar, broar, byggnader, räls, körbanor med mera.
Man kan hitta vissa landmärken såsom Klaffbron,
Järnvägsbron och Stallbackabron
22
Hållplatser
Dessa ”busshållplatser” visar texter om sju
avgörande händelser i Trollhättans historia:
Trollhätte kanal och slussarna, vattenkraften,
tillkomsten av Nohabs industrier, tillverkning av
flygmotorer, biltillverkning, etablering av högskola
och filmproduktion. Stanna upp och läs om hur dessa
olika händelser och verksamheter har påverkat
staden.
Nohabs historia
Alldeles innanför entrén står ett äkta ånglok. Det är
det första loket som tillverkades på Nohab år 1865,
Trollhättan nr 1. På den tiden hette hela det
nuvarande Innovatumområdet Nohab och ni
befinner er faktiskt just nu i några av de gamla
industrilokalerna.
Nohabs historia i bilder
På en rund, orange skärm mitt i lokalen (runt de blå
byggelementen) finns flera svartvita foton och
bildtexter där ni kan lära mer om den intressanta
historien om Nohab.
23
Flygsimulator
Volvo Aero, numera GKN, har i flera decennier varit en
av Trollhättans viktigaste industrier. Här tillverkas
komponenter till flygmotorer och rymdraketer. 2006
firade Volvo Aero sitt 75-årsjubileum och i samband
med det gjordes en utställning. Valda delar av den
finns kvar i form av motorer, filmer och bilder. Intill
utställningen har vi placerat en flygsimulator så att
man ska få uppleva den fantastiska eller pirriga
känslan av att flyga.
24
Mindball
Det här spelet går emot det vanliga sättet att tävla. I
stället för att vara aktiv och alert är det lugn som
gäller.
Så här fungerar det
Det gäller att vara mer avslappnad än din
motståndare – det är bara på så vis du kan flytta
kulan bort från dig och in i motståndarens mål.
Spelarna har ett band runt huvudet med elektroder
som är kopplade till bordet. Elektroderna mäter den
elektriska aktiviteten i hjärnan, så kallade EEG.
25
Sköldpaddorna
I mitten finns vår stora runda scen. Framför den
finns en öppen yta för våra ”sköldpaddor” – populära
små fordon med pyttesmå hjul, där du sitter lågt och
svänger dig framåt genom att röra på armarna.
Så här fungerar de
Framhjulen sitter ihop med handtagen som fungerar
som en hävarm. Hjulen sitter bakom styrningens
rotationsaxel. Detta betyder att ett vridmoment på
handtagen ger en sidoriktad friktionskraft från
hjulen mot marken. Denna kraft är vinkelrät mot
hjulens rotationsriktning. När man vridit på
handtagen är en komposant av denna kraft riktad
bakåt och då är reaktionskraften (enligt Newtons
andra lag) riktad framåt och sätter fart på fordonet.
Detta är kraften som driver fordonet framåt och den
kommer från kraften som föraren anbringar på
handtagen. Denna kraft förstärks två till tre gånger
genom hävarmen som handtagen utgör.
26
MITTENDELEN
Mysiga miljöer och runda former
27
Caleidoscopica
På insidan scenen öppnar en stor cirkelformad plats
upp sig. Här finns en sittvänlig läktare och en enorm
filmduk. Här kan olika aktiviteter förekomma –
gemensamt för dem alla är att du interagerar med
filmduken. Ibland gäller det att lyfta och flytta de
fyrkantiga mjuka puffarna i olika färger, och stapla
dem på varandra och se vad som händer på duken.
Vilka färgkombinationer funkar ihop? Andra gånger
kan det vara memory, kolla vad som händer just nu!
Fotbollsmålet
Ställ dig i målet och försök rädda bollarna när de
kommer. Du känner dig som en riktig målvakt, fast
du rör aldrig någon hård boll på riktigt.
Här använder vi oss av en teknik, chroma key, som
filtrerar bort en speciell färg, i det här fallet grön, och
visar en annan bild där. Denna teknik används t,ex,
av vissa TV-kanaler när man visar
väderprognoserna. (Tips: Ta med t.ex. en grön tröja
och låt eleverna se vad som händer om man har den
på sig)
a
28
Tittut
Det här är en alldeles egen utställning för de riktigt
små barnen, 0-3 år. Här handlar det om att känna,
lyssna och uppleva. Här finns saker att utforska på
egen hand och dessutom ett litet hus och en liten
rutschkana. Det finns också speglar som gör att man
ser annorlunda ut. I sofforna kan de vuxna slå sig ner
och samtidigt ha bra uppsikt över barnen.
29
Tidsmaskinen +
Dörrvakten
Både tidsmaskinen och dörrvakten byggdes till en
utställning där ungdomar fick spåna om framtiden och
vilka maskiner vi då skulle kunna ha uppfunnit.
Tidsmaskinen
Genom alla tider har vetenskapsmän försökt bygga
maskiner där man kan resa framåt eller bakåt i tiden. Men
ingen har lyckats hittills. Men vem vet, kanske kommer
någon till slut att lyckas?
Dörrvakten
Tryck ner spaken och lägg din hand på plattan. Kommer
du att bli insläppt genom dörren?
30
Linoljepressen
Denna linoljepress tillverkades här på området under
andra hälften av 1800-talet av Trollhättans Mekaniska
Verkstad, som senare kom att kallas Nohab.
Det är en etagepress för varmpressning av linolja. Först
sker en kallpressning av linfröna för vissa finare
oljekvaliteter. Resten av frömassan upphettas och pressas
i denna press. Pressramarna trycks samman med
hydraulisk kraft och får stå sammanpressade cirka 15
minuter. Denna linolja kallas rå varmpressad och
användes för framställning av bland annat kokt linolja.
Linfrön kommer från en ört som heter lin och som är en
av de äldsta kulturväxterna vi känner till. Linolja används
bland annat som rostskydd, impregnering och som bas för
traditionell färgtillverkning. Den kan även användas i
matlagning.
31
IF Metalls utställning
Välkomna in i två verklighetstrogna miljöer som vill
visa två aspekter av livet förr; hemmet med ett litet
kök, samt arbetet i en del av en remdriven fabrik.
Fokus för utställningen är hur arbetarnas
arbetsförhållanden såg ut och hur det var att arbeta
på fabrik.
Föremål och modeller från Nohab och Trollhättans
industrier ingår också i utställningen, samt filmer
från ett flertal tidiga arbetsplatser. Utställningen är
producerad av Industrifacket Metall Norra Älvsborg.
Här finns mycket att hämta vad det gäller
samhällskunskap, historia och genus.
Utopia
Detta är vår nya flexibla yta för tillfälliga
utställningar.
Här sätter vi även upp vårt planetarium de tider det
används.
Övrig tid finns här våra mjuka blå byggklossar i olika
former som också lockar fram barnens kreativitet.
32
INRE DELEN
Experimentskeppet med bollfabriken
Längst in i våra lokaler stiger du in i en värld fylld av
upptäckarglädje. Det är denna del vi kallar
Experimentskeppet, och det består av två våningsplan
fyllda med olika interaktiva stationer.
33
Bollfabriken
vilken färg bollarna har och ljussensorer som känner
om det finns en boll i läge.
Den största attraktionen i Experimentskeppet är ett
försök att göra produktionsteknik både rolig och
begriplig. Här finns i dag fyra interaktiva stationer,
fördelade på två plan. Alla stationer bidrar till att
tiotusentals plastbollar transporteras och sorteras
efter färg och storlek i en viss ordning. Det är roligt
att hjälpa till i fabriken och fascinerande om man
väljer att endast titta på!
Bollarna transporteras i rummet genom slangar och
rännor så att de till slut skapar en stor bild eller
mönster på väggen. Bollarna bygger upp en bild på
samma sätt som pixlar bygger upp motivet i ett
digitalt fotografi.
Titta gärna på datorn som står vid det stora karet på
bottenplanet, där finns förklaringar m.m.
Så här fungerar det
Själva bildbygget sköts av ett så kallat PLC – ett
programmerbart styrsystem. Det består av ingångar
och utgångar som tar emot och skickar elektriska
signaler. En processor jämför sedan signalerna mot
ett inskrivet program. Efter jämförelsen ställs
utgångarnas signal om så att de överensstämmer
med programmet. I systemet finns också ett stort
antal sensorer. Det finns färgsensorer som kollar
34
Orgeln – finns på nedre plan
Några av de små bollarna hamnar i orgeln. Här
sorterar du bollarna genom att trycka ner alla
tangenter med samma färg som den första bollen i
kön. Bollen åker då upp med tryckluft till
förrådsrören uppe vid bilden.
Om det är fullt i det förrådsröret bollen ska ner i åker
bollen ner i det sjätte röret och hamnar i
huvudförrådet. Systemet kollar att man gör rätt med
hjälp av färgsensorer.
35
Runda karet – finns på nedre plan
Den sista delen av de små bollarna från
sorteringsmaskinen hamnar i det ”runda karet” på
bottenplan. Där kan du sortera ut de bollar som
behövs för att komplettera bilden. Är det något rör
som är tömt till det nedre gränsläget tänds en lampa
med samma färg som det behövs bollar.
Du plockar ut bollar med den färg du önskar (och
som behövs) med den manuella plockaren. Bollen
åker då upp med tryckluft och hamnar i
automatsorteraren.
Du kan också transportera tillbaka bollar till
huvudförrådet med Arkimedes skruv.
36
Från gripklor till bollram – finns på övre plan
Här får du själv fylla på bollar i systemet genom att
snurra, dra och trycka. Bollarna plockas med hjälp av
gripklor och rullar sedan vidare till en
sorteringsmaskin där du får snurra fram dem på ett
transportband. Vidare flyttas bollarna ner i en stor
bollram som går att skjuva i sidled. När du fyllt alla
rör i ramen kan du tömma den. På så vis fylls
ytterligare bollar på i systemet som kan vara med
och bygga bilden.
Dansplattan – finns på övre plan
Välj en enklare eller en lite svårare nivå. Sedan ska
du hoppa mellan rutorna på golvet i den ordning de
börjar lysa. På så vis kan du få loss ytterligare bollar
som fyller på i fabriken.
37
Svävande boll
Om bollen inte redan är på plats, lägg den i
luftströmmen ovanför konen. Prova att plocka bort
den och kasta upp den ovanför konen. Luta konen åt
sidan. Ligger bollen fortfarande kvar?
Så här fungerar det
Bollen hålls uppe i luften av luftströmmen som
kommer från en fläkt inne i konen. Inne i
luftströmmen är lufttrycket lägre än i den
stillastående luften i resten av hallen.
När bollen är på väg att ramla av luftpelaren stöter
den emot det högre lufttrycket och trycks tillbaka in i
luftströmmen igen. Samma princip gäller när du lutar
konen.
38
Pythagoras sats
På väggen sitter några kvadrater. Hela
konstruktionen är vridbar kring en axel som är
placerad i centrum. När du börjar ska kvadraterna A
och B vara nederst och till bredden fyllda med
vatten. Vrid nu alltihop ett halvt varv så att vattnet i
stället kommer att fylla kvadraten C.
Vad händer?
Eftersom vattenlagret är lika tjockt så kommer det också
att uppta samma area. Vi såg nyss att vattnet precis kunde
fylla antingen kvadrat A och B eller kvadrat C. Arean av
kvadrat C är alltså lika stor som A och B tillsammans
Så här fungerar det
Det här sambandet gäller alla rätvinkliga trianglar
och är inom matematiken känt som Pythagoras sats.
Den säger att summan av de båda kateternas
(kortare sidornas) kvadrater är lika med kvadraten
på hypotenusan (den långa sidan). Alltså a2+b2 = c2
vilket är detsamma som att ytorna A+B = C.
Med hjälp av Pythagoras sats kan man genom att
endast veta längden på två av de tre sträckorna a, b
och c beräkna den tredje.
39
Byta ansikte
Du och din kompis sätter er på var sin sida av
spegeln och försöker passa ihop en bild av sitt eget
och den andra personens ansikte. Bilden man får är
en sammansättning av bådas ansikten.
Spionspegeln
Lampor som kan tändas och släckas, och beroende
på vilka lampor som är tända eller släckta ser man
olika saker i spegeln. Hur gör du för att själv bli
”osynlig” samtidigt som du kan se den på andra
sidan?
Här använder vi oss av ett halvgenomskinligt glas, av
samma typ som används av t.ex. polisen. Är det ljust
på ena sidan så fungerar glaset som en spegel åt det
hållet, men från den mörka sidan kan man se igenom
glaset.
40
Vattenhjulen
Tryck på knapparna framför respektive vattenhjul så
startar det och gå någon minut. Sedan stänger det av
sig av sig själv.
Studera hur de olika vattenhjulen fungerar.
(Ibland kommer det för mycket vatten så det rinner
över in i det inre stora röret.)
Överfallshjul
På ett överfallshjul rinner vattnet i en
ränna ut på översidan av hjulet. Skovlarna
är utformade som fickor eller baljor. När
de vattenfylls blir det övervikt på ena
sidan, vilket får hjulet att rotera. Fördelen med detta
är att man kan uppnå högt vridmoment oavsett
vilken vattenmängd som rinner i rännan över hjulet
(fast mindre vatten får det naturligtvis att rotera
långsammare). Överfallshjulet roterar oftast så att
dess översida rör sig i strömriktningen.
41
Underfallshjul
Underfallshjulet sätts i rotation genom
att skovlarna pressas i strömriktningen
av det strömmande vattnet under hjulet.
Hjulet kräver inte hög fallhöjd, men en
god hastighet på vattnet är en fördel. Hjulet kan
placeras direkt i ett vattendrag, men oftast bygger
man en ränna som leder vattnet mot hjulet, utan att
alltför mycket rinner på sidorna om det, för att öka
verkningsgraden.
Peltonturbin
Peltonturbinen är en impulsturbin som
arbetar enligt Newtons andra lag för att
utvinna energi ur en strömmande
vätska med hjälp av utnyttjandet
av rörelseenergi. Turbinen uppfanns
av Lester Allan Pelton 1879. De första åren drevs
maskiner direkt av turbinen, men 1887 kopplade en
gruvarbetare en dynamo till turbinen och på så sätt
fick Sierra Nevada elkraft.
Skvalthjul
Skvalthjulet placeras horisontellt
roterande. Det är försett med enkla, raka
skovlar, aningen snedställda så att
vattnet, som leds i en nedåtlutande ränna
mot ena sidan av hjulet, träffar dem i rät vinkel.
Konstruktionen var populär eftersom den var enkel,
inte krävde hög fallhöjd eller stor vattenmängd.
Verkningsgraden var låg, 10-15%. Detta
kompenserades dock delvis av att det inte krävdes
någon växel som ändrade riktningen på den
roterande axeln, vilket ofta var ineffektivt. Eftersom
axeln var vertikal kunde den direkt driva en
kvarnsten. Kvarnar byggda på detta sätt kallades
skvaltkvarnar eller bara skvaltor.
Vatten transporteras i ett rör till turbinen där vattnet
stryps i ett antal ventiler för att sedan tryckas mot ett
hjul försett med en typ av skålar placerade i hjulets
ytterkant. Sedan vattnet träffat skålen och satt den i
rörelse är energin utvunnen och vattnet trycklöst,
därav namnet impulsturbin. Skålarna är placerade
parvis och ser ofta ut som två öppna handflator
hållna tillsammans. Orsaken till designen är att en
stabilare rotation med minimala vibrationer erhålls.
Peltonturbinen fungerar bäst vid fallhöjder över 50
m, men det finns exempel på lägre höjder.
I Norge finns installationer på över 1 000 m fallhöjd.
Peltonturbinen var en stor framgång när den började
användas och är en av de tre mest använda
turbinerna idag.
42
43
SPLASH!
Välkommen till vår avdelning med flera roliga
vattenlekar. Här kan du bland annat upptäcka:
Bermudatriangeln
Vad händer med båten när den passerar
luftbubblorna i vattenrännan? Tips: Gasbubblor i
vattnet ändrar vattnets lyftkraft. Skulle
uppströmmande gasbubblor från havsbotten kunna
sänka ett stort fartyg?
I Bermudatriangen, ett stort havsområde utanför ön
Bermuda, säger myten att onormalt många fartyg
försvunnit eller förlist…
Bernoullirännan
Vad händer med båten när den flyter förbi
avsmalningen i vattenrännan? Tips: Samma mängd
vatten måste rinna igenom i varje punkt, oavsett
rännans bredd. Det ger upphov till olika vattentryck i
vattenrännan.
Matematikern Daniel Bernoulli tog fram en formel
som gör att man bland annat kan beräkna hur
mycket energi som kan utvinnas ur ett
vattenkraftverk.
Arkimedes skruv
För över 2 000 år sedan konstruerade greken
Arkimedes en ”vattenskruv” så att man enkelt kunde
lyfta vatten från en lägre till en högre nivå.
Arkimedes skruv används än i dag i stora delar av
världen på grund av sin enkla konstruktion, med få
rörliga delar.
Coriolisfontänen
Corioliskraften påverkar åt vilket håll virveln i
badkaret snurrar. Varför verkar några av
vattenstrålarna att böja av åt ”fel” håll? Snurra
försiktigt på fontänen. Vad händer med de
utåtriktade vattenstrålarna jämfört med de
inåtriktade?
Tips: Tänk dig att du står i mitten på en snurrande
karusell och försök att kasta en boll till en kompis
som också står på karusellen men nära kanten. Var
hamnar bollen?
44
Slussen
För att slussa en båt nedför slussen börjar du med att
öppna den övre dammluckan (den lilla plattan som
sitter på slussporten). Vänta tills slussens vattennivå
är lika hög som den nivå där båten ligger. Öppna
slussporten och åk in med båten i slussen. Stäng
slussporten igen. Gör sedan på samma sätt med den
nedre slussporten.
Virvelbildningen bakom ett föremål i så väl
förbiströmmande luft som vatten kan ge upphov till
oönskade effekter som vibrationer och fysiska
skador.
Teknikern Theodore von Kármán utvecklade
beräkningsmodeller för virvelbildning, så kallad
Kármáns virvelgata.
Vad händer?
Slussningen gör det möjligt att flytta båtar upp och
ner för stora höjdskillnader, där det tidigare var
omöjligt att åka båt.
Så här fungerar det
När du öppnar dammluckorna utjämnas skillnaden
mellan slussens vattennivå och nivån där din båt
ligger. När detta är gjort kan båten åka in i slussen.
Sedan sjunker vattennivån i slussen när den nedre
dammluckan öppnas. Båten följer förstås med, och
flyttas på så sätt neråt.
45
Balanspinnar
Försök balansera pinnarna med de olika vikterna på
pekfingrarna. Vilken är lättast att balansera: Den
med vikten längst upp eller den där den sitter längst
ner?
Som du märker är det mycket svårare att balansera
den pinne som har vikten längst ner. Klarar du det
har du verkligen fingertoppskänsla!
Så här fungerar det
När vikten sitter längst upp på pinnen rör sig pinnen
mycket långsammare när den är på väg att välta. Det
gör att du hinner med att flytta fingret, så pinnen
håller balansen.
När vikten sitter längst ner välter pinnen fortare. Då
hinner du inte med att parera med fingret och
pinnen ramlar av.
På cirkus och liknande kan man se hur de balanserar
saker högt upp i luften, men det är faktiskt lättare än
att balansera dem långt ner.
46
Spegelflyg
Genom speglar i olika vinklar ser det ut som du kan
hänga i luften. Ställ dig enligt anvisningarna på de
målade fotspåren och lyft sedan på höger ben.
Vad händer?
När du lyfter benet kan din kompis se hur du hänger
i luften. Prova att göra andra rörelser som du kan
komma på, som att flaxa med armarna till exempel.
Så här fungerar det
Den halva av dig som sticker ut på spegelns sida syns
i spegeln. Därför ser det ut som du är en hel person,
fast halva din kropp egentligen är gömd bakom
spegeln.
När du lyfter på benet, lyfter sig förstås spegelbilden
också. Det ser ut som lyfter både höger- och
vänsterbenet samtidigt. Lite svårt att göra på riktigt,
åtminstone en lång stund!
47
Gyroeffekten
Gyroväskan
Ladda upp väskan genom att trycka den framåt tills
du hör att den är fulladdad. Ta sedan upp väskan och
går runt med den. Försök att snurra runt den och
testa olika saker. Vad är det som händer, hur
uppträder väskan, och varför?
Inuti väskan finns ett tungt hjul som snurras igång
mha tryckluft när du trycker in väskan. Ju snabbare
hjulet snurrar, desto starkare blir gyroeffekten (se
nästa sida).
Gyrohjulet
Vad händer när man snurrar hjulet?
Håll cykelhjulet i handtagen med raka armar. Be
någon sätta fart på hjulet – ju mer snurr desto bättre.
Du kan också sätta fart på hjulet medan det sitter i
hållaren och sedan lyfta upp det.
Försök sedan att tippa hjulet åt sidan. Gör samma
sak, fast sätt dig först på snurrstolen. Vad händer nu?
Sätt fart på hjulet, och häng det sedan i kedjan.
Försök få hjulet att hänga i en annan vinkel.
48
Vad händer?
Du märkte säkert att hjulet är mycket motvilligt till
att tippa runt sin egen axel.
När du försökte göra det sittandes i snurrstolen var
det du i stället för hjulet som flyttade sig.
Så här fungerar det
Att enkelt beskriva vad som händer i ett gyro är
svårt, men hjulets rotation runt sin egen axel är en
rörelse som ger en motsatt effekt när man försöker
påverka den.
Rotationen har en viss riktning som bestäms av
hjulaxelns riktning. När du försöker ändra denna
riktning påverkas du av en lika stor kraft åt motsatt
håll. Detta märks tydligast när du sitter i snurrstolen.
Ett försök att vippa hjulet åt ett håll får till följd att
du själv snurrar åt andra hållet.
49
Sätt fågeln i buren
Kan du flytta på fågeln endast med blicken? Ställ dig
på ett par meters avstånd. Titta på en av fåglarna i
ungefär 20 sekunder utan att titta bort. Titta sedan
på den vita väggen i buren. Var är fågeln nu? Vilken
färg har den? Prova med andra fågeln också.
Så här fungerar det
När du tittar länge på till exempel den röda fågeln,
blir de synceller som ser fågeln uttröttade av den
röda färgen. Det gör att de inte längre reagerar på
rött ljus.
När du sedan flyttar blicken till den vita väggen, ser
de syncellerna vitt minus rött.
Resultatet blir att du ser formen av en fågel som är
blågrön i färgen. Vitt ljus minus rött blir nämligen
blågrönt.
På samma sätt fungerar det om du tittar på den
gröna fågeln, fast färgerna blir de motsatta.
50
Virveln
Tryck på knappen så startar virveln. Om den redan
är igång vänta en stund – den stängs av automatiskt.
Vad händer? En stor virvel bildas i det vattenfyllda
röret.
Så här fungerar det
I botten av röret sitter en motordriven propeller som
du startar när du trycker på knappen.
Propellern sätter sedan fart på vattnet så att virveln
skapas.
Virvlar förekommer på många ställen i naturen. I
lågtryck sugs luft in mot centrum från det högre
lufttrycket runt omkring. Jordens rotation får sedan
lågtrycket att rotera i en virvel.
51
En titt in i evigheten
Titta in genom hålen som passar din längd. Det ser ut
som du tittar in i en lång tunnel, eller hur? Prova att
vinkla spegeln lite och se hur den böjer av åt olika
håll.
Så här fungerar det
När du tittar in genom hålen har du en spegel rakt
framför dig. På baksidan av skivan som hålen är
borrade i sitter också en spegel.
Bilden du ser i spegeln rakt fram speglar sig i spegeln
mittemot, som speglar sig i den första igen, och så
vidare i all oändlighet…
52
Blixtrummet
När lampan i Blixtrummet blinkar så träffar ljuset de
efterlysande skivorna på väggen bakom dig och blir
självlysande en liten stund efter. Men där du skuggar
skivorna kommer inte ljuset åt.
Därför blir inte din skugga självlysande och det ser ut
som att du har fångat din skugga på väggen. Här får
du bäst effekt om du står nära väggen.
53
Såpfilm
Dra i snöret så lyfter sig listen ur såpvattnet. En tunn
film av såplösning bildas under listen. Ur vissa
vinklar kan man se vackra färger på ytan. Prova att
blåsa försiktigt på såpfilmen.
Vad händer?
Såpfilmen som bildas när listen dras upp ur
såplösningen är mycket tunn. Trots det är den
ganska seg och kan töja sig mycket. Det märker du
om du blåser på den – den töjer ut sig och återgår
sedan till sin normala form.
Så här fungerar det
De vackra färgerna som man ser på såpfilmen beror
på ett fenomen som kallas interferens. Detta uppstår
när ljus träffar skikt som är lika tunna som ljusets
våglängd (i storleksordningen några hundra
miljarddels meter). Det är samma effekt som du kan
se på vattenpölar som någon har spillt bensin eller
olja i.
Ljuset reflekteras i de tunna skikten i filmen vilket
ger upphov till färgerna. Vilken färg det blir bestäms
av filmens tjocklek.
54
Såpbubblor
Doppa de olika ringarna i såplösningen och dra dem
genom luften. Om du drar försiktigt blir bubblorna
stora. Om du å andra sidan viftar ganska snabbt får
du många små.
Så här fungerar det:
Såphinnor strävar alltid efter att få så liten yta som
möjligt. Det är nämligen det tillstånd då de har lägst
energi och det är därför gynnsammast.
När man blåser en bubbla blir den rund eftersom det
är den form som har den minsta ytan (en kub har till
exempel större yta.)
Såpringen
Ställ dig på plattan och dra upp ringen.
Förhoppningsvis står du då i en såptunnel!
55
Kalejdoskop
Hur många finns det av dig om du kliver in i
triangeln? (De flesta bör nog böja på ryggen först,
innan de kliver in). Hur många finns det av dig nu?
Ställ dig på lite olika ställen och se hur speglingarna
ändrar sig.
Så här fungerar det:
De vinklade speglarna som du har hela vägen runt
dig gör att reflektionerna kan studsa runt hur länge
som helst.
56
Binärräknaren
En dator räknar med binära tal, som bara består av
ettor och nollor. Detta beror på att datorn bara kan
skilja på två lägen, av och på hos en strömkrets.
Så här fungerar det
Tänd lampa på räknaren representerar en etta och
släckt lampa en nolla.
Siffran längst till höger värd är ett eller noll, nästa till
vänster är värd två eller noll, tredje från vänster är
värd fyra eller noll, fjärde från vänster är värd åtta
eller noll osv. Talet 1010 binärt är alltså, från
vänster: 0+2+0+8 dvs 10 i vårt vanliga
decimaltalssystem.
Räknaren har tre rader med binära tal. De två
översta kan Du själv trycka fram binära tal på. Den
tredje raden visar vad svaret av de två översta
raderna blir när Du valt ett räknesätt nere till
vänster.
Trycker Du på V (visa) presenteras svaret både i
binär form och i decimalform på den undre raden.
Vill Du inte se svaret i decimalform trycker Du på D
(dölj).
Felkoder:
DEC:
Svaret blir ett decimaltal. Kan inte visas
på denna räknare.
T/0:
Du har försökt dividera med noll. Detta
går inte.
OF:
Overflow. Talet är för stort för att kunna
skrivas med nio binära siffror.
:
Svaret blir negativt. Kan inte visas på
denna räknare.
Så här gör du:
Välj ett binärt tal som Du får fram genom att tända
rätt lampor på den övre raden. Talet kan visas i
decimalform på displayen till höger, om du trycker
på V (visa). Gör sedan likadant på rad två och välj
därefter räknesätt längst ner till vänster.
57
Talrör
Tala i den ena änden (antingen längst ner eller högst
upp vid den långa trappan), medan din kompis
lyssnar i den andra änden. Vad händer? Ljudets
vibrationer leds genom luften i röret.
Så här fungerar det:
Anledningen till att det hörs bättre än när man talar
utan talröret är att ljudet inte sprids åt alla håll.
Nästan allt ljud kommer till mottagaren i andra
änden. Man får en mindre ”effektförlust” än när man
talar på vanligt sätt.
Röret kan ju också dras genom väggar och golv.
Denna typ av kommunikation var vanlig på fartyg
och i förmögna hem förr i tiden.
58
Airzooka
Kan du skjuta med luft? När du släpper tyget du
spänt upp behöver luften inuti airzookan röra sig
väldigt snabbt ut genom den lilla öppningen på
framsidan. Luften pressas ihop och ut som ett skott
man inte kan se. Din kompis som står en bit bort kan
känna ”skottet” tydligt.
Så här fungerar det:
Luft består mest av kväve- och syremolekyler, men
även av andra gaser som exempelvis koldioxid.
Molekylerna i luften är hela tiden i rörelse och kan
pressas ihop vid högt tryck. Det är det som känns på
din hud, och får ditt hår och dina kläder att röra på
sig.
Tips: Mät upp ett avstånd (så stort som möjligt) från
airzookan till en person och ta tiden från det du
skjuter tills det träffar personen. Med vilken
hastighet rör sig ”luftkulan”?
59
Varma och kalla rör
i olika färger
En del rör är varma, och andra är kalla. Finns det ett
samband mellan värme och färg på röret? Ingen vet
riktigt varför dessa rör finns här, eller vad de vill visa
på. En populär teori är att det har med månens
förhållande till jorden att göra.
Friktionsbanor
Testa vilken av banorna som är lättast respektive
svårast att ta sig upp för. Fundera vad det beror på.
När du går på en isfläck kan det kännas väldigt halt.
Det beror på något som kallas friktion. Ytan på dina
skor och ytan på isen är väldigt jämna ytor. När de
rör sig mot varandra glider de gärna iväg. Det kallas
för låg friktion.
Om du går på asfalt däremot är det inte alls halkigt.
Friktionen är jättehög då asfalten har en väldigt
ojämn yta.
60
Cykelracet
Vilken cykel är snabbast? Veva på pedalerna och se.
Om man tittar närmare ser man att kugghjulen sitter
på olika sätt. På den ena sitter det stora kugghjulet
vid veven och det lilla vid bandet och på den andra är
det tvärtom.
Ett stort hjul där man vevar och ett litet hjul i andra
änden gör att det går fortare.
Ett litet hjul vid veven och ett stort hjul i andra änden
gör att det går långsammare.
61
Vatten som rinner uppåt
Lyft upp den behållaren med mest vatten i. Vattnet
rinner nu upp genom slangen och över i det andra
kärlet. Vi har fått en hävert.
Så här fungerar det
Behållarna är vad som brukar kallas
kommunicerande kärl. För att det ska fungera måste
det finnas ett omgivande lufttryck som är det som
driver häverten.
Den maximala höjden för slangen är tio meter över
vätskeytan, sedan kan den inte fungera längre.
Luftens tryck motsvarar nämligen trycket från en tio
meter hög vattenpelare.
62
Bygg ett valv
Fäll upp den korta basen vid skivans kant. Lägg
klossarna i en båge på den nedfällda skivan. De
svarta märkena på klossarna ska vara inåt och
siffrorna uppåt.
När du har lagt ut alla klossarna kan du fälla upp
skivan med klossarna på. Förhoppningsvis står nu
ditt valv av sig självt utan att du har fäst ihop bitarna
på något sätt.
Så här fungerar det:
Anledningen till att bitarna inte behöver fästas ihop
beror på att tyngdkraften fördelas längs med valvets
båge. Krafterna som klossarna påverkar varandra
med trycker dem bara hårdare ihop.
63
Laserrummet
Här gäller det att vara så smidig som möjligt. Ta dig
genom rummet genom att krypa, ta stora kliv och
böja dig ordentligt – allt för att undvika att träffas av
de röda ”laserstrålarna”.
Samtidigt kan dina kompisar ha koll på dig på tvskärmen utanför.
Anledningen till att vi har rök i rummet är att
laserstrålarna (som ju är ljusstrålar) inte syns om de
inte träffar något och reflekteras. Röken gör att en
del av laserstrålarna reflekteras mot partiklarna i
röken och sprids så att vi kan se dem.
64
Hävstången
Stå på den runda klossen. Sedan provar din kompis
att dra i de lösa repen som hänger ner en liten bit
bort. Vilket rep, det röda eller det blå, är det lättast
att dra i för att få dig att lyfta?
Vad händer?
Den yttersta är allra lättast.
Så här fungerar det:
Det här är en illustration av det man brukar kalla
mekanikens gyllene regel: ”Det man vinner i kraft,
förlorar man i väg”.
En längre hävstång ger större kraft, men man får dra
en längre sträcka.
65
Dragkamp
Låt en kompis vara motståndare. Ställ er en på varje
sida och dra i repen. Vem vinner? Byt sedan sida.
Vem vinner nu?
Så här fungerar det:
Den sida som förlorar har sitt rep direkt fäst i en
träkloss som löper fritt inne i lådan. Den vinnande
sidans rep går däremot genom några taljor innan
fästet i klossen. Detta gör att den sidan blir mycket
starkare än den andra.
Den vinnande sidan måste dock dra ut mycket längre
rep för att dra sin motståndare till sig. Taljor
används bland annat på segelfartyg för att kunna
hissa upp tunga segel. Nackdelen är att man i stället
måste dra mycket längre. Även här gäller
”Mekanikens Gyllene Regel”.
66
Fördröjt tal
Ropa något in i det ena gula röret samtidigt som du
lyssnar i det andra. Vad händer? Dina egna rop hörs i
rörets andra ände någon bråkdels sekund efter att du
börjat ropa.
Så här fungerar det:
Ljud har en hastighet av cirka 340 meter per sekund
i luft. När du ropar i röret, leds ljudet genom röret
och tillbaka till ditt öra. Eftersom röret är hundra
meter långt tar det ungefär 0,3 sekunder för ljudet
att hinna runt i röret. Det är tillräckligt mycket för att
du ska kunna höra fördröjningen.
Tre timglas med
olika innehåll
Vänd och starta alla timglas samtidigt, vilken blir klar
först? Varför rinner en del saker snabbare än andra?
Vilken är mest långsam, och varför?
.
67
Käglan som
rullar uppåt
Placera käglan i spåret längst ut på ena sidan och
släpp den sedan.
Vad händer?
Käglan rullar nu uppåt mot mitten. Den fortsätter
visserligen vidare av farten, men vänder sedan och
rullar tillbaka in mot mitten. Efter några vändor fram
och tillbaka stannar den på banan högsta punkt!
Så här fungerar det:
Naturligtvis är detta omöjligt om det inte vore för det
att käglans tyngdpunkt är som lägst när den är i
mitten. Detta åstadkommer man med hjälp av det
koniska spåret.
68
Bygg en bro
Brobitarna läggs ovanpå stödet i en båge. De är lika
stora, så det spelar ingen roll i vilken ordning de
hamnar. När alla bitarna är på plats kan stödet tas
bort. Bron håller att gå på, fast bitarna inte sitter
ihop.
Så här fungerar det:
Tyngden fördelas ut längs med brosegmenten, så ju
mer den belastas desto hårdare pressas segmenten
samman.
Kommunikations-kuben
Här måste man vara minst två personer. Ställ er på
var sin sida om modellen och greppa ett rep i varje
hand. Genom att samarbeta skall ni lyfta bilar med
kroken och parkera dessa i rutorna. Det gäller att ta
det lugnt och försiktigt, och kommunicera!
69
Paraboler
Stå vid varsin parabol. Prata rakt in i ringen som
sitter mitt för parabolen. Din kompis ska lyssna på
samma ställe vid sin parabol och kan höra vad du
säger även om du inte pratar högre än du brukar.
Så här fungerar det:
Ljudvågorna som bildas när du pratar sprider sig ut
från din mun och studsar mot parabolen.
Parabolen är gjord så att alla ljudvågor som lämnar
den efter studsen färdas rakt fram.
De två parabolerna är riktade mot varandra.
Ljudvågorna från din parabol fångas alltså upp av
den andra parabolen. Och ljudvågorna samlas ihop
vid ringen där din kompis lyssnar.
70
Panflöjten
Slå med gummiplattan mot de olika rörens
öppningar. Hör hur det låter olika om dem. Prova
också att lyssna i rören utan att slå.
Vad händer?
Varje pipa förstärker ljud av en viss tonhöjd. Korta
rör låter ljust, medan långa låter mörkt.
Så här fungerar det:
Ljud består av en vibration i luften som skapar
pulser av omväxlande högt och lågt lufttryck. Antalet
pulser av högt lufttryck per sekund kallas frekvens.
Ljudet som bildas när du slår på röret består förstås
också av sådana pulser. Pulserna färdas upp genom
röret och reflekteras tillbaka ner igen.
Om den tid ljudet tar på sig att färdas upp och ner i
röret är lika lång som tiden mellan två av ljudets
pulser av högt lufttryck, läggs pulserna ihop och
ljudet blir dubbelt så högt. Ju längre röret är, desto
längre tid tar det för ljudet att ta sig ner och upp ur
röret.
Eftersom ljud med låg frekvens (mörka toner) har
längre tid mellan pulserna av högtryck förstärks
dessa ljud av långa rör. Ljud med hög frekvens (ljusa
toner) förstärks i stället av korta rör.
71
Ekorör
Prata i röret strax innanför rörets öppning och hör
vad som händer med ljudet. Prova också att klappa
händerna eller gör andra ljud.
Vad händer?
Ljuden du gör i röret låter utdragna och förvrängda.
En handklappning till exempel börjar med en ljus ton
som blir mörkare efter hand.
Så här fungerar det
När du till exempel klappar i röret sprider sig ljudet
in i det och studsar mot väggarna. Den del av ljudet
som går rakt in i röret studsar bara en gång mot
rörets botten innan det kommer tillbaka till ditt öra.
Andra delar av ljudet, som inte går rakt in i röret,
börjar i stället att studsa fram och tillbaka mellan
rörets väggar. Ljudet studsar olika många gånger
beroende på hur stor vinkel ljudet har från rörets
längdaxel. Ju fler studsar desto längre sträcka får
ljudet färdas och desto längre tid tar det innan du
hör det igen. Det utdragna ljudet du hör beror alltså
på att olika delar av ljudet kommer tillbaka till örat
olika fort.
72
LITE MER…
73
Kiosker – för vetgiriga
Utöver våra vanliga stationer har vi placerat ut fyra
olika kiosker mitt i främre hallen och en bit in i den
mellersta delen av lokalerna.
Belönad vetenskap
En film om grafén och om dess uppfinnare.
Modern teknik
Här visas en film om modern teknik och hur vi kan
använda den i vår vardag.
Om Inkubator
En av delarna inom Innovatum teknikpark. Här
vårdas idéer som har potential att växa och bli
livskraftiga företag. Företagen ska jobba inom
kreativ näring, energi och miljö samt
produktionsteknik.
Om Projektarenan
En annan viktig del av Innovatum teknikpark. Här
drivs samarbetsprojekt inom produktionsteknik,
audiovisuell teknik samt energi- och
miljöteknik. Projektarenan bidrar både med fysiska
resurser och en stödjande organisation.
74
Våra rum
Innanför några olika dörrar ligger våra pedagogiska
rum. Ni hittar två av dem längs väggen intill
stationerna om Trollhättans historia. Ytterligare fyra
ligger i den bortre hallen, i Experimentskeppets övre
och nedre plan.
I dessa rum finns ibland någon av våra pedagoger på
plats och hjälper till att skapa. Är dörren öppen är
det fritt fram att på egen hand gå in och upptäcka.
Francis
Vår kreativa verkstad. Här inne konstruerar och
uppfinner vi bland annat saker som rullar med mera.
Kaplan
Ett rum fyllt med så kallade 4D-frame – rör och
kopplingar med vilket man kan bygga två och
tredimensionella geometriska figurer men också
visualisera rörelse. Barn och vuxna kan på ett mycket
handgriplig sätt experimentera med matematiska
och tekniska principer.
Vattenrummet
Här har vi alla våra blöta experiment. Vi bygger
båtar, ser vad som flyter och sjunker och ibland har
vi även såpbubbleshow här inne.
Luckan
Här inne sysslar vi med robotar och programmering.
Mest arbetar vi med LEGO.
Porten
Ett ganska vanligt rum med utrymme för kunskap
och inspiration.
X- & Y-labbet
En plats där vi vill syssla med innovation och
återanvändning.
Matterummet
Trianglar, kvadrater, cirklar och trapetser; geometriska
figurer är fascinerande. Här inne kan barnen öva sitt tvåoch tredimensionella seende med spännande material.
75
Trollhättans föreningsarkiv +
Bildarkivet
Intill IF Metalls utställning ligger Föreningsarkivet
som är en viktig informationsresurs för skola och
allmänhet.
Föreningsarkivet består av över 400 hyllmeter
protokoll, dagböcker, skrivelser och fotografier med
mera från föreningar som varit verksamma i
Trollhättan från 1800-talet och framåt. Materialet
belyser bland annat idrottsrörelsens historia samt
politisk och facklig verksamhet i staden. I anslutning
till föreningsarkivet finns en forskarsal som är öppen
för allmänhet och studenter.
Bildarkivet
Innovatums bildarkiv har närmare 100 000 bilder
från Trollhättan och Nohab.
Vi arbetar med att digitalisera dessa bilder och göra
dem tillgängliga på webben. Via vår hemsida kan du
söka i vårt digitala bildarkiv som nu omfattar mer än
3 000 bilder.
76