Du mitt hopp - David Media

Du mitt hopp
Text & Musik:
Ps 121, Ps 4:9, Jer 29:11
Tommy Sjöström, Armando Sanchez
Ida Möller
q=74
A
I
q = 69
C
4
&4
G/B
V V V V
C
G/B
C
V V V V
G/B
C
V V V V
G/B
C
G/B
™™ Œ ‰ ™ r
œ œ ™ œ œ™ œ
V V V V
1.När all-ting kom-mer
2.När vä -gen lig - ger
6
C
G/B
A‹7
C
FŒ„Š9
G/B
‰ ™ œr œ™ œ
Œ
Œ ‰ ™ œr œ ™
& œ ‰ ™ œr œ ™ œ œ™
œ™ œ œ
œ œ™ œ
œ œ
œ œ
När svå rig he ter
kring
när stor mar svep er in
jag fin ner ro i Dig
Je sus.
-
-
-
dold
jag väl - jer Dig än då.
C
G/B
-
-
Du le - der mi - na steg
-
-
Och i den mör - ka
Je - sus.
B
@
10
A‹7
F
FŒ„Š9
G/B
j
‰ ™ œr œ™ œ
Œ
œœœ œ ‰œœ œœœ
& œ ‰ ™ œr œ ™ œ œ™
œ™ œ œ
œ œ
œ
tär
dal
14
Du bär i - gen-om allt.
Ditt ljus ska ly - sa klart.
jag vet att Du är här
när själ - en li - der kval
C
F
G/B
Du mitt
hopp
C
i - gen-om
F
allt.
G
j
‰
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
& œ
œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ
œ
œ œ
I Din
famn
har jag min
styr
- ka.
I Din
hand
To coda
18
A‹7 A‹7/B C
C/E
F
G
G/B C
C
Œ Ó
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ œ
& ˙
Ba - ra hos Dig
jag vi -
G/B
∑
ger jag mitt hjär ta
1.
C
G/B
∑
C
nu.
G/B
∑
™™
lar ut.
C 2.
A‹7
24
F
C
E‹7
r
& ™™ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ™ œ œ™ œ œ ™ œ œ ‰ ™ œr œ ™ œ œ ™ œ œ Œ œ œ
I var - je prö-vning var - je storm
28
A‹7
F
för-tröst- ar jag på Dig
C
att nåd - en bär mig hem,
Je - sus.
1.2.
E‹7
r
œ
™
‰
œ
œ
‰
Œ œ œ ™™
œ
œ
œ
œ
œ
œ™ œ œ ™ œ œ Œ œ ™ œ œ ™ œ
&
œ
œ
När jag är svag så är Du stark
Copyright © 2015 Manus
mitt hopp i-gen-om allt
Du gör all - ting nytt
Je - sus.
DN 2017
Lovsångsserie David
David Media AB
www.davidmedia.se
Du mitt hopp - s.2
D.S. al Coda
3.
ØF
G
32
& œ Œ œ œœœ
nytt.
G
C
& œ œœœ œœ
Du mitt hopp
G/B C
∑
G/B C
G/B C
∑
∑
C/E
∑
jag vi - lar ut
A
38
C
G/B
C
G/B
A‹7
G/B
FŒ„Š9
Œ
& Œ ‰ ™ œr œ ™ œ œ™ œ œ ‰ ™ œr œ ™ œ œ™ œ œ Œ œ™ œ œ™ œ
œ
œ œ
Den dag när allt är klart
och jag i him - len står
möt - er Dig till slut,
Je sus.
42
C
G/B
C
G/B
A‹7
F
G
C
& Œ ‰ ™ œr œ ™ œ œ™ œ œ ‰ ™ œr œ ™ œ œ™ œ œ ‰ ™ œr œ™ œ œ™ œ Œ œ w
œ œ
Var bör-da lyfts då av
och fri-den är to - tal
och Du är allt jag ser,
Je
-
sus.