Du har sökt en eller flera av följande utbildningar med

Du har sökt en eller flera av följande utbildningar med dans på Fryshusets Gymnasium, start
hösten 2015. Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Handels och
administrationsprogrammet, Naturvetenskapliga programmet Samhällsvetenskapliga
programmet.
Du kallas till en prova på dag: onsdag
11 mars 2015 kl.8:30
För sig som sökt EK, HA, NA, SA är detta tillfälle en möjlighet att bekanta dig med en del av
skolan och får prova på hur det kan vara att utbilda sig i dans hos oss. Om du har sökt till ES
så är färdighetsprovet ett viktigt moment för att ansöka till utbildningen. Strukturen för denna
Prova på dag (SA, NA, HA, EK) och Färdighetsprovet (ES) är samma för att du ska ha
möjlighet att ansöka till alla utbildningar vid ett och samma tillfälle.
Dagen består av: Uppvärmning, Danslektion i klassisk balett, Danslektion i street,
Danslektion i modern och nutida dans, Intervju. Danslektionerna leds av danslärare på
Fryshusets Gymnasium. Vi bjuder på lunch i skolmatsalen på Fryshusets Gymnasium. Räkna
med att dagen slutar ca kl.16.
Detta ska du ta med dig till provet:
 Träningskläder som du trivs i. Under lektionerna i klassisk balett, modern och nutida
dans samt under uppvärmningen är det viktigt att kläderna inte är bylsiga utan visar
rörelsernas linjer och form tydligt. På lektionen i street kan kläderna vara större och
bylsigare för att förstärka rörelsekvalitéer i dansstilen. Balettskor eller strumpor passar
bra till balettlektionen. Under uppvärmningen och lektionen i modern och nutida dans
är vi barfota. Till provet i street behövs rena sneakers (träningsskor för inomhusidrott).
Under dansproven bör ditt hår vara uppsatt.
 Vattenflaska och frukt el. dyl. Vi bjuder på lunch i skolmatsalen på Fryshusets
Gymnasium. Det kan dock vara bra att ta med sig ett mellanmål för att orka hela
dagen.
Varmt Välkommen!
Josephine Björklund, konstnärlig ledare för dansutbildningen.
[email protected]
Hitta till oss:
Vår adress är Mårtendalsgatan 2-8. Det står FRYSHUSET med stora röda bokstäver på
hustaket. Om du reser kommunalt tar du antingen tunnelbanans gröna linje, lokalbuss nr 4 till
Gullmarsplan och/eller tvärbanan till Mårtensdal.
Fryshuset | Mårtensdalsgatan 2-8 | 120 06 Stockholm | www.fryshuset.se