Skaut Väst 2015-2016

UPPLÄGG
Utbildningen är tredelad och innehåller:
GRÖN DEL
En veckas friluftsliv där man arbetar med
lägerarbeten, hantverk, går på hajk, har
bibelstudier samt har utbildning i ledarskap och
projektarbete.
GUL DEL
2015-2016
Där man arbetar omkring ledarskap, andakt,
Bibeln, samhälls– och internationella frågor, att
vara ledare, scouternas arbetssätt...

Ska´ut är en scoutledarutbildning i tre delar.
Du kan vara ledare för Spårar-, Upptäckar-,
Äventyrar-, Utmanar– eller Rover-scout.
BLÅ DEL
Ska´ut är en grundutbildning där du i en patrull
jobbar med både praktik och teori under alla
kursdelar.
Du får också jobba med miljö- och internationella
frågor samt hantverk.
GRÖN DEL
Ska´ut ger dig spännande upplevelser och du gör
många nya upptäckter.

Ska´ut är en fin möjlighet att få utveckla ditt
scoutintresse och få fundera omkring vad det är
att vara ledare.
I patrullen får du leva friluftsliv, gå på hajk, fundera
och samtala omkring våra livsfrågor, Bibeln och
ledarskap.
KOSTNAD
Kostnaden för årets Ska´ut-utbildning är 3.500 kr
Det finns möjlighet att söka bidrag från distriktets
Kvarnfond, upp till 500 kr om Din förening inte får
kommunala bidrag för utbildning..
Du får en faktura från Equmenia i samband med
första kursdelen. Prata med Din kår om
finansieringen av kursen!
ANMÄLAN, SENAST 2015-05-10!!
GÅ IN PÅ WWW.EQUMENIA.SE KLICKA PÅ REGIONER,
VÄST OCH ANMÄLAN, SÅ HITTAR DU ANMÄLAN DÄR!
Där man får använda det man lärt sig under Grön
och Gul del. Det sker vanligen i form av en
långhajk typ vandring, cykel eller kanot.
25/7-1/8 2015
Plats: Åsengården, Vänga
GUL DEL
ALLHELGONAVECKAN 2015
Ej bestämt om det blir i början eller slutet på de
veckan. Prel plats:Sjöhaga, Timmersdala
BLÅ DEL
4-8/5 2016
Prel. plats: Vättlefjäll, Göteborg.
Patrullerna möts också 1-2 gånger för planering
mellan Gul och Blå del.
FÖR VEM
I år är utbildningen öppen för dig som är född 1999
eller tidigare och under utbildningsåret kommer att
vara aktiv ledare.
AVBOKNING
Om du blivit sjuk eller av någon annan anledning inte
kan följa med fast du anmält dig, gäller följande;
-utbildningsavgift återbetalas endast vid avbokning
innan slutbetalningsdag, samt vid sjukdom som
omöjliggör deltagande på utbildningen mot
uppvisande av läkarintyg.
KONTAKT
Föreningsutvecklare Mikael Nilsson, 0707-10 61 72
E-post: [email protected]
Regionkontoret Tel. 031-351 18 11
Regionsamordnare John Eidering
[email protected]