Hur anmäler jag min klass till Pangea Matematiktävling 2016?

Huranmälerjagminklasstill
PangeaMatematiktävling2016?
Gåinpåwww.reg.pangea-tavling.seochvälj”Registreralärarkonto”.
Fyllidessafältföratt
skapadittkonto!
Klickapå”Minaklasser”
Klickapå”Läggtillnyklass”
Fyllidessafältochklickapå
”Registreraklass!
Vidfrågortvekainteochhö[email protected]