BasicPlus Rumstermostater för golvvärmesystem

Datablad
BasicPlus
Rumstermostater för golvvärmesystem
Användning
FH-CWT
FH-CWD
Rumstermostaterna i BasicPlus-serien används för
att reglera rumstemperaturen i vattenbaserade
golvvärmesystem.
Eftersom rumstermostaterna reglerar rumstemperaturen utifrån den temperatur som användaren önskar optimeras både energiförbrukningen
och komforten.
Rumstermostaterna finns i tre olika versioner:
Rumstermostaten FH-CWT (med vred)
Du uppnår optimal komfort i rummet genom att
vrida vredet till önskad börvärdestemperatur.
Förutom olika temperaturer kan du också ställa
in vredet på en frostsymbol. Om du gör det minimeras energiförbrukningen utan att det fryser på
i rummet.
Lysdioderna visar termostatens aktuella funktion:
• Grön: Termostaten är på, men det finns inget
uppvärmningsbehov.
• Röd: Termostaten är på och det finns ett uppvärmningsbehov.
Rumstermostaten FH-CWD (med display)
Med termostaten FH-CWD kan du inte bara
reglera rumstemperaturen. Om du utrustar den
med en golvgivare kan du dessutom ställa in en
högsta golvtemperatur, och på så sätt minska
risken för att golvet ska skadas av överhettning.
Högsta tillåtna golvtemperatur som gäller för ett
visst golv kan du se i rekommendationerna från
den aktuella golvtillverkaren.
Beställning
VDCUA407
Produkt
FH-CWP
Om du använder frostskyddsläget i stället för
att stänga av termostaten kan du minska risken
för skador som orsakas av låga temperaturer. Då
hålls rumstemperaturen konstant på cirka 5° C.
Rumstermostat FH-CWP (programmerbar
med display)
Termostaten har två olika timerprogram som sänker temperaturen respektive stänger av värmetillförseln helt under utvalda perioder.
Med hjälp av av/på-timerfunktionen kan du programmera termostaten så att värmen stängs av/
sätts på under en annan period varje dag. Under
på-perioden reglerar termostaten värmen utifrån
den temperatur som du ställt in, och TIMER ON
(timer på) visas på displayen. Under av-perioden
är värmen avstängd, och TIMER OFF (timer av)
visas på displayen.
Med hjälp av den avancerade programmerbara
timerfunktionen kan du ställa in ett timerstyrt
program, som gör att termostaten växlar automatiskt mellan den inställda komforttemperaturen
och en energisparande lägre temperatur när
rummet inte behöver värmas till komforttemperaturen.
Du kan ställa in den avancerade programmerbara
timerfunktionen på 4 olika perioder/5+2 dagar i
veckan.
Typ
Försörjning
Utgång
Best nr
BasicPlus-rumstermostat med vred
FH-CWT
230 VAC
230 VAC
088U0601
BasicPlus-rumstermostat med display
FH-CWD
85-250 VAC
85-250 VAC
088U0602
Programmerbar BasicPlus-rumstermostat
med display
FH-CWP
85-250 VAC
85-250 VAC
088U0603
© Danfoss | FHH | 2015.09 | 1
Datablad
Tillbehör
BasicPlus rumstermostater för golvvärmesystem
Produkt
BasicPlus-golvgivare
Tekniska specifikationer
FH-CWT
Justeringsläge
LCD display
FH-CWF
088U0610
FH-CWP
Vred
Knappar
Ja, två program:
1. Av/på, 2 perioder/dag
2. Automatisk växling
mellan komfort- och
spartemperatur, 4 perioder/5+2 dagar
-
Grön: Termostaten på;
inget uppvärmningsbehov
Röd: Termostaten på;
uppvärmningsbehov
-
-
Ja, med bakgrundbelysning/nattbelysning
Temperaturintervall
5 - 30° C
5 - 35° C
Exakthet
±1,5° C
±1,0° C
Ja, om vredet är inställt på
(5° C)
Ja, om det är aktiverat (5° C/7° C, av/på)
Frostskydd
Driftklassificering
0 - 40 °C, 5 - 95% RH (ej kondenserande)
Rumsgivare
NTC 10 K, noggrannhet ±1%
NTC 100 K, noggrannhet ±1%
Golvgivare
-
Tillval (FH-CWF)
Inställningsintervall för
golvgivaren
-
20 - 45° C
Givarfelsindikation
Kompensationsfunktion/
temperaturkalibrering
Alla utgångar avstängda
Alla utgångar avstängda – E1 (rumsgivarfel) eller E2
(golvgivarfel) visas på displayen
-
Maxlast, induktiv
Ja, ±10° C
<1A
Maxlast, resistiv
<3A
Strömförbrukning
7W
Strömförsörjning
230 VAC ±10%, 50/60 Hz
85 - 250 VAC, 50/60 Hz
Inställningsskydd
-
Inställningarna sparas vid strömavbrott
Väggmontering
Infälld montering för europeiska och kinesiska infällda
uttag
Montering
Omgivningstemperatur
2W
-10° - 60° C
Godkännande
CE-märkt, SS-EN 60730
ErP
1
ErP-klass
IP-klass
(1%)
30
Material i höljet
ABS + PC, lättantändligt
Antistatskydd
2 | © Danfoss | FHH | 2015.09
Best nr
FH-CWD
Programmerbar
Lysdiodsindikator
Typ
Ja
Färg
Vit, RAL 9016/grå, RAL 7011
Mått
86 x 99 x 29 mm
Vit RAL 9016
86 x 99 x 19 mm
86 x 99 x 19 mm
VDCUA407
Datablad
BasicPlus rumstermostater för golvvärmesystem
Användningsexempel
Reglering av temperaturen för enskilda rum
Reglering av referensrumstemperaturen
Reglering av temperaturen för enskilda rum
Reglering av referensrumstemperaturen
VDCUA407
© Danfoss Danfoss | FHH | 2015.09 | 3
Kopplingar
FH-CWT
FH-CWD
L
NO
NC
FH-CWP
L
NO
NC
N
230 VAC
50/60 Hz
S2
S1
N
L
NO
NC
N
85 ~ 250 VAC
50/60 Hz
85 ~ 250 VAC
50/60 Hz
S2
S1
FS
FS
FS = Fjärrgolvgivare
60
98,6
Mått
29,5
60
86
98,6
48
60
Rumstermostaten FH-CWT med vred
18,5
24,5
48
86
60
98,6
48
60
Rumstermostaten FH-CWD med display
48
60
18,5
24,5
86
Rumstermostaten FH-CWP med display, programmerbar
E-mail: [email protected]
www.danfoss.com/sweden
4 | © Danfoss | Danfoss | FHH | 2015.09
VDCUA407