Välkommen till WT:t i förmån för Cancerfonden och till minne av

Välkommen till WT:t i förmån för Cancerfonden och
till minne av Birgitta Wiedemann 9/5 – 2015.
Vägbeskrivning
Tävlingen kommer att hålla till på Skottorps slott.
Från E 6 tag av ”Skottorp/Skummeslövstrand” och kör österut igenom Skottorps by. Korsa en
landsväg och kör rakt in på allén som leder till slottet och mejeriet (ca 3 km frånE6).
Tider
9.00 ska alla vara avprickade och redo för att samlas framför slottet. Vi kommer att blåsa
igång ”jakten/tävlingen” med en hornblåsare som brukligt är på en större jakt. Vi kommer
även att avsluta med en hornblåsare och därefter blir det prisutdelning.
Tävlingen
Vi kommer att ha två slingor; en för NKL och en för ÖKL/EKL. Tävlingen är upplagd som
ett Working test enligt SSRK:s riktlinjer för C-prov.
Tävlingen går runt dammar, hagar och vassar. Stövlar rekommenderas!
Betalning
För att vi inte ska hantera för mycket pengar vill vi att ni sätter in startavgiften 300
kronor/startande hund på insamlingens hemsida. Mer info hittar du på
https://www.cancerfonden.se/insamlingar/till-minne-av-birgitta-wiedemann
Obs! Skriv efter- och förnamn!
Startavgiften betalas inte tillbaka om ni får förhinder. Den skänks till Cancerfonden.
Domare
Leif Asp
Carina Asp
Leif Liljeblad
Sören Swärd
Maria Cedersmyg
Bitte Sjöblom
Mirjam Axner
Thomas Persson
Janne Stihl
Håkan Bengtsson
Café
Det finns möjlighet till att köpa fika och lättare förtäring i ett café vid sekretariatet.
Andra aktiviteter
Publik är hjärtligt välkomna och därför erbjuder vi en del aktiviteter under dagen för de som
inte startar:
Lotteri med möjlighet att vinna fina priser
”Scurry” (hastighetsapportering) med möjlighet att starta så många gånger ni vill för
att säkra vinsten av fler fina priser och samtidigt skänka pengar till ett gott ändamål.
Pris per start: 20 kr per start betalas kontant på plats.
Möjlighet att skänka pengar på plats
Så kom ihåg att ha med kontanter så det räcker för hela dagen. Alla pengar kommer
oavkortat att skänkas till cancerfonden.
Övrigt
Vi kommer att befinna oss tätt inpå gården och i dess närområde. Det är därför mycket viktigt
att vi håller rent efter våra hundar och oss själva samt visar hänsyn till den verksamhet som
bedrivs.
Kontakt
Christina Hagberg 0709 585862, [email protected]
Emma Hansen 0708 952734, [email protected]
Hjärtligt välkomna den 9/5 2015
BJÖRKEBERGS GÅRD