Häfte för de som glömt.

5. Dubbelteckning II
A. Läs orden.
Lyssna på vokalen och skriv orden.
Markera sedan vokalen.
L
1.
_
2.
_
1. skrek
5. sist
9. rätt
3.
_
2. eld
6. fick
10. grön
4.
_
3. sett
7. skäl
11. mörk
5.
4. blir
8. päls
12. dörr
6.
_
7.
_
8.
~
9.
_
(&~
\.
f\
JE
§J
~L~f~~~(
När du ska skriva två konsonanter efter en vokal
hörs ibland bara ett konsonantljud efter vokalen,
till exempel ett s i ordet "glass". Då måste du
stava ordet med två s.
J
I till exempel ordet "mask" hörs det redan två
konsonantljud efter vokalen. Då behöver du inte \) {]
( v lägga till e::wandra "s".
J
~
->:
t:)- ~
D
/~
U
~ -------
_
10.
_
11.
_
12.
_
V'
~
B. Skriv de ord där vokalen låter som i alfabetet.
Markera vokalen. Hur många konsonanter ser du efter vokalen?
Skriv de ord där vokalen inte låter som i alfabetet.
Markera vokalen. Hur många konsonanter ser du efter vokalen?
12
_
c. Hur låter
vokalen? Markera i rätt ruta. Skriv sedan ordet på raden under.
som 1
alfabetet
som 1
alfabetet
som i
alfabetet
som i
alfabetet
som 1
alfabetet
som i
alfabetet
inte som i
alfabetet
inte som i
alfabetet
inte som i
alfabetet
inte som i
alfabetet
inte som i
alfabetet
inte som i
alfabetet
D. Rimma.
vett rimmar på
mätt rimmar på
Dick rimmar på
väl rimmar på
E. Sätt in ord från listan i meningarna.
Vem var det som
?
Vi tände
på lövhögen.
Vad är
och vad är fel?
Hon kom
in i klassrummet.
När
du den?
Av vilket
kommer du för sent?
Gräsmattan är alldeles
Du
Har någon
En
efter regnet.
bara bättre och bättre för varje dag.
min kattunge? Den har en tjock och mjuk
kväll hörde j ag en
knarra.
13
5. m-ljud
A.
tomburkar
bekymret
välkomna
numret
dammtuss
berömma
bedöma
framifrån
romarriket
UNDANTAG FÖR DUBBELTECKNING
Om den betonade vokalen inte låter
som i alfabetet gäller:
1. Även om uppslagsformen stavas
med två m så ska böjningsformen
stavas med ett m före en konsonant.
2. När bokstaven m står sist i ett ord
utrymme
linjedomare
sjukdomar
AV "m" I SVENSKA ORD
eller ett delord ska den aldrig
dubbeltecknas. Undantag: lamm,
damm och ramm.
3. Skriv bara ett m efter do och dö
och i ord som är släkt med staden
. Rom.
B. 1) Skriv ordets böjnings form.
bekymmer: det
nummer: det ------
_
välkommen: de är så --------
2) Även om bokstaven m är dubbeltecknad i uppslagsformen så ska böjningsformen
stavas med ett m före en konsonant. D Rätt
D Fel
c.
1) Dela orden i sina delord.
+ ------
tomburkar ---framifrån ----
+
dammtuss -----
+ ------
+ -----
2) Skriv in de ord som saknas i regeln.
När bokstaven m står sist i ett ord eller delord ska den ---Undantag: orden
12
och
dubbeltecknas.
D. 1) Skriv färdigt de ord som innehåller do-, dö- eller som är släkt med staden Rom.
[[]+GEIJ]
CIIIIJ +
~+CIIIIJ
DID+~
0
L.....-d....L...- ---,------,,------,-----,----,
2) Skriv bara ett m efter do- och döoch i ord som är släkt med staden Rom.
D Rätt
D Fel
E. Skriv de ord som är släkt med "utrym" (Utrym salen!) och "beröm" (Beröm domaren!)
F. Välj bland orden och skriv ordens böjnings form.
att slå upp
välkommen
bekymmer
nummer
tomburk
sjukdom
i telefonkatalogen
att hälsa gästerna
det
att samla
_
var känt sedan länge
---------
man kan vaccinera sig mot många
_
G. Välj och skriv det ord som passar.
på golvet ligger en stor
framifrån
dammtuss
romarriket
linjedomaren
utrymme
_
att få vinden rakt -------att byta lägenhet för att få större
romerska siffror användes i
_
---------
----------
dömde ut bollen
H. Skriv de ord där bokstaven ö finns med.
13
5. Böjningsfonn II
A.
1. ryktar
4. snölyktor
7. rymddräkten
10. upptäckt
2. utflykten
5. barnvakten
8. ursäkter
11. ryckt
3. utsikten
.6. vårdikter
9. väckt
12. otäckt
r (;'j 0C'n Cc C)
~~ C
(J
n när du sedan ska stava böjningsCC: Vet du inte om en viss konsonant i ett
formen - de följer ju speciella regler!) f'J.
Uppslagsformen kan du få till exempel .
genom att sätta "en/ett", "att" eller "den,
är så "," framför ordet,
ords böjningsform ska dubbeltecknas?
Skriv då uppslagsformen, och tillämpa
de stavningsregler du lärt dig på den.
(Akta dig dock för bokstäverna m och
C /
C~~C
r:>
6&.
C
C
CC [CC ;)f)
CM
B. Skriv ordens uppslagsform.
lyktor
c. Läs
ryktar
otäckt
meningen och skriv det kursiverade ordets uppslagsform.
Jag har ryckt sönder snöret.
att
_
Det kändes otäckt att gå hem ensam i mörkret.
Jag har skrivit några vårdikter.
en
Utflykten i somras var lyckad.
en
en
att
Hon kom med en massa ursäkter.
_
-----------
------
Astronauten satte på sig rymddräkten.
Han blev väckt mitt i natten.
den är så
en
Utsikten från berget var vacker. en
Snölyktan lyste hela kvällen.
Eva har ryktat hästen.
_
Barnvakten läste sagor för barnen.
en
------
-----en
Tjuven lyckades undgå att bli upptäckt.
12
f)tJ)
-----att
------
------
att
------
D. Skriv den förstavelse som passar. Skriv sedan böjningsformen
O~
täcka
I
som finns i uppgift A.
06
E. Skriv samman orden.
snö + lykta + or
väcka + t
barn + vakt + en
rycka + t
vår + dikt + er
rykta + ar
rymd + dräkt + en
F. Skriv in orden i rutnäten.
I I
k
t
c
k
k
t
c
k
k
t
c
k
k
t
c
k
k
t
k
t
k
t
k
t
I
13