Installationsanvisning

E.nr
Benämning
47001GP
Bollskydd för typ 47001GP
73 149 43
Flaggkonsol
73 149 38
Takkonsol
73 149 39
Pendelkonsol
73 149 41
Dubbelpendel vit, 0,5 m
73 149 51
Dubbelpendel vit, 1,0 m
73 410 84
Piktogramset för enkelsidig armatur (ingår i lev.)
73 410 85
Batteri NiMH 3,6V 1,2 Ah
Fakta
Anslutn.spänning
230V 50 Hz
Skyddsklasser
IP 40, Klass II
Funktion
Beredskapsdrift(B)180 lm
Permanentdrift(P).
Återuppladdningstid
12 h
Material
Stomme och reflektor i vit polykarbonat plast och kupa i transparent
PMMA
Garanti
Läs mer på www.kamiclightsafety.se
Läsavstånd
20 m
Armaturtyper
Piktogram
E-nr
Ljuskälla
73 410 83
LED 19 x 0,1W
Ett set med tre stycken symbolfolier (piktogram) medföljer
för montage på armaturen
Tänk på miljön - lämna alltid
uttjänta batterier för återvinning!
Vid allt arbete med produkten
FIG. A
FIG. B
skall nätspänning frånkopplas!
För mer information om armaturen, tillbehören
eller vårt övriga sortiment, gå in på
FIG. C
www.kamiclightsafety.se eller ring: 054 -57 01 20
Tips! Använd såpavatten samt fönsterskrapa för att underlätta
fastsättning av symolfolien. OBS! Se även till så det urfasade
hålet i piktogrammet hamnar över armaturens indikeringshål.
Box 278, 651 07 Karlstad • Tel 054-57 01 20
[email protected] • www.kamiclightsafety.se
A PA R T O F K A M I C I N S TA L L AT I O N
KAMIC 150122
Tillbehör/ Reservdelar
Ekostile LED
Nödbelysning med eller utan piktogram
Installationsanvisning
1
Montage av armatur
4
Montagesätt
Permanentdrift
Ekostile LED kan monteras utanpåliggande, dikt tak eller
vägg. Kabelingång finns på båda kortsidorna, på ena långsidan samt på undersidan.
Inkoppling, permanentdrift
P
För permanentdrift av armaturen, anslut nät
på P och N samt även medföljande byglar
mellan P och P samt N och N på de två inkopplingsplintarna på kretskortet. (Se även figur: inkoppling)
Använd en spårmejsel och tryck
undan de 4 clipsen för att lossa kupan.
2
För att lossa den vita plastreflektorn,
använd en spårmejsel och tryck
undande de 4 clipsen.
5
P
Nät
Beredskapsdrift
Nät
Montera fast armaturen med skruv via
de förborrade hålen i armatursockeln.
N
För permanentdrift (SA) av armaturen, anslut nät på P
och N samt medföljande byglar mellan P och P samt N
och N på de två plintarna på kretskortet. (Se även bild 4.)
N
1- 2+
N
För beredskapsdrift (SE) anslut nätspänning
230V /50Hz till P och N. Se beteckning i plasten
vid kretskortet. (Se även bild 5.)
Monteringsavstånd
Monteringssätt Höjd
6
P
Inkoppling, beredskapsdrift
P
För beredskapsdrift av armatur, anslut nät till plint
(Se beteckning i botten, P N 1- 2+) (Se även figur:
inkoppling)
1- 2+
N
P
3
N
C/C-avstånd
2.5
8.0 m
3.0
8.5 m
4.0
9.0 m
Monteringsavstånd = min 1 lux på golvet.
Batteribyte
VIKTIGT! Anslut batterikabeln till kretskortet rätt.
Kontaktens klackar mot armaturens ytterkant.
Återmontera reflektorn så att den gröna dioden
hamnar rätt i det utfasade hålet. Använd ej våld! I
övrigt enligt punkterna 2 - 1.
1. Se punkt 1 - 2 under "Montage av armatur"
2. Lossa batterikabeln från kretskortet - ta bort batteriet
och montera dit det nya. Anslut batterikabeln. (Bild 6)
3. Återmontera enligt punkt 2 - 1, "Montage av armatur".