DFD-DH Series

DFD - DH Series
Torkmedelsflexibel Tork &
Torkbehållarsystem
Torrluftstork
Introduktion
Torkning av plast råmaterial är avgörande för tillverkning av en högkvalitetsprodukt. Laboteks torkutrustning
baseras på målet att säkra högsta möjliga nivå av pålitlighet, repeterbarhet, enkelhet och flexibilitet.
Labotek tillverkar ett brett sortiment av torrluftstorksystem, beroende på den torkade produkten. Vårt omfattande sortiment av torkmedelsenheter börjar från 100 m3/h och går upp till 8500 m3/h. Torkbehållare
finns i storlekar från 15 liter upp till 10000 liter.
Labotek erbjuder lösningar för torkning, antingen som enkel torkenhet eller stora centraliserade torksystemslösningar. Filosofin bakom Laboteks torkutrustning är enkel: Att uppnå kontinuerlig torkning utan kostsamma störningar av produktionen, möjliggjort genom högkvalitetsutrustning, arbetande för lägsta möjliga
utsläpp.
Be gärna om våran separata energikalkylator för att ta reda på hur låga energikraven är för drift av en Labotek
torklösning.
Desiccant Flexible Dryer 100-450 Series
Denna serie av torkar är den minsta i den torkmedelsflexibla tork- (DFD) serien och är inriktad till små till medelstora
torkbehov och kan torka flera hygroskopiska plast råmaterial samtidigt.
Torken har en väldigt liten golvyta vilket gör den ideal för
lokalisering nära intill produktionsmaskinen.
Det finns 5 storlekar i detta DFD utbud: 100, 150, 200, 300
& 450 m3/h. Torkmedelstorken kombineras med en av flera
torkbehållare (DH), som täcker spannet mellan 15-2500
liter, beroende på användning. DFD tork upp till 200 m3/h
finns tillgänglig som stationär eller mobilt utförande.
Ett lufttätt sammankopplande kanalsystem är installerat
mellan DFD & DH. Avfuktning av luften möjliggörs genom
ett dubbelbäddstork som innehåller molekulärsikt som absorptionsmedel.
Regenerering av torkmediet sker i en sluten cykel, vilket
säkrar optimal daggpunkt och lägsta möjliga energikonsumtion.
Ett unikt ”fuktberoende regenereringssystem” gör det
möjligt för torken att regenerera det molukularsiktet beroende på den absorberade fuktnivån, därför är tiden mellan
bäddskiftena flexibel och torken använder bara regenerationsenergin som behövs.
Serien är kapabel att ge daggpunkter ner till -40°C.
Torken är utrustad med antingen mikroprocessorstyrning
med tryckkänslig skärm eller Siemens PLC, beroende på applikation. 3 Fas fläktar och luft/luft värmeväxlare är standardutrustning på DFD 100-450 serien.
Torrluftstork 100-200
Tork 300-450 Serien
Detta är den nyutvecklade 300-450 serien av torkmedelstorkar riktade till medelstora torkbehov och kan torka flera
hygrokopiska plast råmaterial samtidigt.
Torken har et extremt litet golvyta, jämfört med den
uppnåbara luftvolymen. Driftprinciper är identiska till den
mindre serien.
Teknisk Data DFD 100-450
Tekniska specifikationer
100
150
200
300
450
-
-
-
5-8
5-8
Anslutning av tryckluft [bar]
Installerad ström [kW]
5,5
5,5
7,3
10
16
2
3,5
5,5
7
10
Energikonsumtion, medel [kW]
Anslutning av Spänning
Anslutningssäkring [Amp]
380/480 V - 50/60Hz
16
16
1 x 3.5
1 x 3.5
Ljudnivå [dBA]
16
75
1 x 3.5
2 x 3,5
65
Värmeelement regenerering [kW]
Daggpunktstemperatur [ºC]
75
74
3 x 3,5
lägre än -40°C
Luftflöde [m3/h], approx.
100
150
200
300
450
Netto vikt [kg]
180
200
215
500
550
-
-
-
8200
8200
Vattenkonsumtion [kcal/h]
A
4
7
B
3
1
9
2
6
5
8
Torrluftstork 300-450
A
4
7
B
3
1
9
2
6
5
8
Tillval DFD 100-450
Ventilations kit för tropiskt utförande, styrning
Ventilations kit för tropiskt utförande, komplett
Spjällövervakning, DFD 300-450
Daggpunktsmätning – DFD
Additivfälla
Larmlampa, DFD 100-450
Larmlampa, avlägsen, 10 m kabel
Mikrobrytning för filterlucka.
Filterlarm
Vattenseparator
Frekvensomformare, DFD 100-200
DFD
100 - 200
300 - 450
1600
1530
B - Bredd
660
850
E - Djup
720
1260
C - Höjd
Returluftkylare, DFD 100-200
Processluftkylare, DFD 300-450
Termostat, kylvatten DFD 100-200
Styrning, kylvatten, DFD 300-450
Alla Mått är angivna i mm.
DFD 600-1700
DFD 600-1700 sortimentet löser ert behov av en större tork. Det finns 4 storlekar i detta DFD sortiment: 600,
1000, 1500 & 1700 m3/h. Torkmedelstorken kombineras med en eller flera torkbehållare (DH), beroende på applikation. Denna serie av torkar är en integrerad del av Laboteks centraliserade torksystem.
För att säkra den mest stabila kvalitetstorkningen består DFD av två separata system då två torkmedelsbäddar
innehållande molukulärsikt är alternerande aktiva i ett slutet torksystem. En av bäddarna kommer alltid vara i
drift under torkprocessen, medans den andra bädden ligger i regeneration eller stand-by läge, redo att aktiveras i
processen vid nästa bäddbyte. Systemet innehåller två inbyggda luft/vatten värmeväxlare för processluft & regenereringssystem.
Laboteks unika ”fuktberoende regenereringssystem” tillåter torken att regenerera beroende på materialets fuktnivå, därav är tiden
mellan bäddbyte flexibel och torken använder bara den regenereringsenergi som krävs.
DFD 600-1700 utbudet kan leverera daggpunkter ner till -50°C. Ett tryckluftsövervakande system är standardutrustning för
denna torkserie.
Processluftfläkten är extremt energieffektiv.
Torken är utrustad med antingen mikroprocessorstyrning med tryckkänslig skärm eller
Siemens PLC, beroende på utförande.
Pos.
Beskrivning
1
Inloppsspjäll torkmedelsbädd 1
2
Inloppsspjäll torkmedelsbädd 2
3
Utloppsspjäll torkmedelsbädd 1
4
Utloppsspjäll torkmedelsbädd 2
5
Friskluftsventil
6
Termostatregenereringsluft, torkbädd 1
7
Termostatregenereringsluft, torkbädd 2
8
Torrluftsvakuumstation
9
Regenereringsfläkt
10
Returluftkylare
11
Regenereringsluftkylare
12
Returluftfilter
13
Regenerationsfilter
14
Termostat för torrluft
15
Termostat för regenerationsluft
16
Torkbädd 1
17
Torkbädd 2
18
Värmeelement för regeneration, torkbädd 1
19
Värmeelement för regeneration, torkbädd 2
20
Luftutloppsrör
21
Styrskåp
22
PLC Styrning
23
Operatörspanel
24
Värmeelement
25
Värmeelement för torrluft
26
Luftfördelare
Torrluftstork 600-1700
DH
DFD
DFD 4000-8500
4000-8500 serien av torkmedelstorkar riktar sig till väldigt stora
torkbehov. Torken är utrustad med flera torkbäddar (4-6) för att
uppnå upp till 8500 m3/h av torrluft.
Serien är bland de mest energibesparande torkarna tillgängliga,
detta på grund av användandet av högvolyms luftventilations
fläktar med mycket låg energikonsumtion. DFD arbetar på ljudnivåer under > 79 dBA.
Intern översikt av DFD 4000-8500 visande multipel
torkmedelsbäddsmontering
Teknisk Data DFD 600-8500
Tekniska specifikationer
600
1000
1500
1700
Leverans av tryckluft [bar]
4000
5100
6000
8500
5-8
Installerad ström [kW]
27
41
55
56
66
79
79
86
Energikonsumtion, medel [kW]
12
18
24
24
39
47
47
51
150
150
150
12 x 3,5 x 4
12 x 3,5 x 5
12 x 3,5 x 6
8500
Spänning
380/480 V - 50/60Hz
Anslutningssäkring [Amp]
50
Ljudnivå [dBA]
80
100
74,3
Värmeelementregeneration [kW]
100
125
73,3
78
9 x 3.5
12 x 3.5
12 x 3.5
Luftflöde [m3/h], approx.
600
1000
1500
1700
4000
5100
6000
Nettovikt [kg]
630
1070
1140
1160
3420
3520
4360
4560
14300
38700
38700
38700
154800
135000
135000
135000
Daggpunktstemperatur [ºC]
12 x 3,5 x 4
79
6 x 3.5
Lägre än -40°C
Vattenförbrukning [kcal/h]
Tillval DFD 600-8500
Ventilation kit för utvärtes prestanda, kontroll
Ventilation kit för utvärtes prestanda, komplett*
Spjällövervakning*
Daggpunkt, mätning
Additivfälla
Larmlampa, avlägsen, 10 m kabel
Dammcyklon
Mikrobrytare för filterlucka
Filterlarm
Vattenseparator
Processluftkylare, för färgning < 60° C
Kontroll, kylvatten
* Standard on DFD 4000-8500
DFD
600
1000
1500
1700
4000
5100
6000
8500
I - Höjd
1400
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
J - Bredd
1600
2400
2400
2400
6000
6000
8000
8000
K - Djup
1300
1650
1650
1650
2000
2000
2000
2000
Alla Mått är angivna i mm.
Standard Lab Dry styrning DFD 100-1700
Siemens S7 serie styrning
DFD 100-8500
Torkbehållare
Introduktion
Labotek serien av torkbehållare (DH) är lättanslutna till Labotek DFD serien via ett Fast lufttätt sammankopplande kanalsystem. Ett komplett standardutbud av torkbehållare finns tillgängligt från 15-10000 liter, samtliga
med inre yta i rostfritt stål AISI 304. Varje torkbehållare har en individuell temperaturstyrning, där önskad
140
torktemperatur konstant övervakas av statiska reläer. Alla Labotek torkbehållare kommer med lufttätt torrluftskanalsystem, separata övertemperaturtermostater och standard golvstativ. Alternativt kan torkbehållaren sättas
direkt i plattformskonstruktionen ovanför bearbetningsmaskinen.
120
100
Labotek Energy Saving System - LESS
DH Styrning
Serie1
Serie2
Serie3
Serie4
Serie5
Serie6
80
60
Normal temp.
Normal
Reduced temp.
40
Inlet temp.
20
Outlet temp.
Example: Normal temp. 80°C
Reduction:
10°C = 70°C
Outlet temp.:
10°C = 60°C
Hysteresis:
5°C = 55°C
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Den helt nya DH styrningen är som standard kapabel att hantera Labotek Energy Saving System (LESS) vilket
möjliggör temperatursänkning då materialet torkats för att undvika övertorkning och spara energi.
Styrning kan även hantera vårat Air Flow Regulation System (AFRS) där luftvolymen till/från torkbehållaren
regleras utefter konsumtion. Denna funktion, kombinerat med vår valfria frekvensomformare i DFD serien, möjliggör en drastisk minskning i energikonsumtion.
DH 15-800
DH 15-800 serien är försedd med 50 mm isolering, siktglas och yttre lackering i grått RAL 9007.
Temperaturen varierar mellan 60-140oC som standard, men HT versioner för PET finns tillgängliga för upp till
180oC. DH 300-800 levereras dessutom med en stor manlucka som standard.
DH 1200-10000
DH 1200-10000 serien är försedd med 75 mm tjock
isolering, siktglas och stor manlucka som standard.
Temperaturen varierar mellan 60-100oC som standard,
men HT versioner för PET finns tillgängliga för upp till
180°C for PET.
Torkbehållare 15-800
Torkbehållare 1200-10000
Exempel Vakuummottagare
monterad på DH
DH150-800 lock utrustat med
gångjärnsförsett lock och lås som
standard
Teknisk Data - DH
Typ
DH
15
DH
25
DH
40
DH
75
DH
100
DH
150
DH
300
DH
450
DH
600
DH
800
1165-
A
620
620
620
700
700
910
910
1165
1165
B
394
394
394
506
506
700
700
876
876
876
C
640
640
830
940
1160
967
1467
1490
1868
2118
D
1400
1400
1590
1700
1920
1720
2220
2243
2621
2688
E
760
760
760
760
760
753
753
753
753
753
F
700
700
700
700
700
700
900
900
1000
1000
G
750
750
750
800
800
845
845
934
934
934
Typ
DH
1200
DH
1600
DH
2000
DH
2500
DH
3000
DH
4000
DH
6000
DH
8000
DH
10000
A: Ram, bredd
890
890
1116
1116
1116
1349
1605
1605
1605
B: Ram, höjd
810
811
798
798
798
797
800
800
800
C: Behållare,
höjd
2289
2899
2523
2966
3076
3354
3555
4198
4887
D: Behållare,
diameter
1112
1112
1431
1431
1431
1708
2068
2068
2068
E: Höjd till
utlopp
544
544
577
577
577
574
584
584
584
F: Diameter av
montering
ø 13
ø 13
ø 13
ø 13
ø 13
ø 18
ø 18
ø 18
ø 18
G: Montering,
bredd
1162
1162
1481
1481
1481
1775
2257
2257
2257
H: Montering,
djup
1182
1182
1521
1521
1521
1772
2128
2128
2128
I: Avstånd
824
824
1049
1049
1049
1248
1505
1505
1505
J: Avstånd
824
824
1049
1049
1049
1248
1505
1505
1505
Alla mått i mm.
Lid DH 150-800
Alla mått i mm.
Tillval DH15-800
Catchbox, 1 x ø50, man. spjäll, komplett
Catchbox, 2 x ø32, man. spjäll, komplett
Catchbox, 3 x ø38, man. spjäll, komplett
Catchbox, 1 x ø50, pneu. spjäll, komplett
Catchbox, 2 x ø32, pneu. spjäll, komplett
Catchbox, 3 x ø38, pneu. spjäll, komplett
Closed-Loop
Lid DH 1200-10000
Nivåbegränsare 200mm, DH25-100
Nivåbegränsare 310mm, DH75-100
Fläktsats, 80x80mm
Solenoid ventil, manuell
Solenoid ventil, fjärr
Nivåkontroll
Nivåkontroll + lampa
Tillval DH1200-10000
Catchbox, 3 x ø50, man. spjäll, komplett
Catchbox, 3 x ø50, pneu. spjäll, komplett
Solenoid ventil, fjärr
Solenoid ventil, manuell
Labotek A/S
Strøbjergvej 29
DK-3600 Frederikssund
+45 4821 8411
[email protected]
www.labotek.com
Representative