T-skarv - Knauf Danogips GmbH

T-skarv
Profil för utvändiga samt
invändiga skivskarvar
Pantone Process Cyan U
Blad nr.
Sida: 1/1
Produktbeskrivning
Kortlingsprofil för utvändiga samt
invändiga skivskarvar då understöd av
skarven saknas.
Profilen används utvändigt bakom
Weatherboard 2.0 samt Clima Board, ej
alkaliska skivmaterial såsom Aquapanel.
Knauf W tape används fördelaktigt
tillsammans med T-skarv för att få en tät
skarv.
05/2015
Montage
Montageanvisning och övrig information
finns på www.knaufdanogips.se.
Kvalitet
Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt
S 250 GD + z 275. Korrosionsklass C2.
Förpackning
Profilerna är buntade med plastband och
förpackade med träkloss och stålband.
Zinkvikten är min 275 g/m2 zink. Den
sammanlagda vikten på bägge ytorna
avses.
Zinktjockleken är min 20 μm/sid.
Säkerhetsanvisning
Se aktuellt säkerhetsblad på
www.knaufdanogips.se
Produktspecifikation: T-skarv
Plåttjocklek 0,5 mm, längd och dimension anges i mm.
Beteckning
Bredd
Höjd
Längd
Std.förpackn.
Vikt kg/lpm
Art nr
T-skarv-2500
65
9
2500
8 / 256
0,29
507396
T-skarv-2500
65
9
3000
8 / 256
0,29
507397
Knauf Danogips GmbH
Rätt till tekniska ändringar förbehålles Den vid var tid aktuella upplagan gäller. Vår garanti gäller bara att materialet är felfritt. Uppgifter om förbrukning, mängder och
SE-296 80 Åhus
bearbetning är hämtade från våra erfarenheter, och de kan vid avvikande omständigheter inte överföras rakt av. Uppgifterna motsvarar teknikens ståndpunkt för
Teknisk support: 044 28 78 22
dagen. Här kan dock inte alla vedertagna byggtekniska regler, standarder, riktlinjer och praxis redovisas.
www.knaufdanogips.se
Den som använder produkten måste beakta sådana uppgifter utöver bearbetningsanvisningarna. De konstruktionsrelaterade, hållfasthetsrelaterade och bygg-
[email protected]
fysikaliska egenskaperna hos system från Knauf kan bara uppnås om endast systemkomponenter från Knauf eller produkter som rekommenderas av Knauf används.