Studiebesök Köpenhamn 19. maj 2015

Studiebesøg i København tirsdag d. 19. maj 2015
Arrangør: Naturskolan i Lund i samarbejde med kultursociolog Benny Schytte
Tjugo nyckelpersoner i nätverket Gröna skolgårdar, från olika skolor och förskolor i Lunds kommun,
samlades på Lunds centralstation för att hämta inspiration på andra sidan Öresund.
På Københavns Hovedbanegård mötte vi vår guide för dagen, Benny Schytte, kultursociolog och
författare som arbetat med kreativa utemiljöer i Köpenhamn i mer än 20 år.
Vi hämtade ut cyklar vid ”Halmtorvets cykler” på Vesterbro och efter noggranna instruktioner från
Benny om hur man beter sig i storstadstrafiken gav vi oss iväg på den spännande färden.
Första stoppet var Fritidshjemmet
Vestervang på Vesterbro. Många
noterade med skräckblandad
förtjusning den höga klätterväggen på
husfasaden som var en verklig
utmaning för barnen. Här mötte vi
afdelingsleder Niels Winther, som
visade hur de med stora växter i
flyttbara krukor lyckats dela upp den
minimala ytan i markplan till flera
smårum för olika aktiviteter. Niels tog
oss sedan de många trapporna upp
till takterassen, eller ”tagparadiset”
som de själva kallar det.
Odlingen på taket har blivit en verklig
succe där barnen kan odla eller bara
njuta av växtligheten på hög höjd.
Efter Vestervang såg vi en annan höghöjdsträdgård, också på Vesterbro. Den är uppbyggd på en
husfasad och vattnad av regnvatten. Genom naturliga processer renas vattnet i en damm framför gaveln
innan det fortsätter ner i stadens kloaksystem. Anläggningen är både en miljöåtgärd och ett vackert
exempel på grön byggnadsdkonst på höjden. Sånt vill vi även se på våra skolor i framtiden!
Træstubben på Vesterbro var från början en offentlig toalett som byggts om till en natur- och
miljöverkstad. Här finns bl.a. regnvattenuppsamling, kompostering, insektshotell, örtspiral och ett grönt
tak. Vi mötte Felix Becker, en mycket entusiastisk pedagog som tar emot barngrupper och skolklasser på
Træstubben. Felix symaskin på vilken han bl.a. sydde ört-te-påsar, väckte stor entusiasm!
Därefter cyklade vi från Vesterbro och tog cykelbron över till Amager. Här njöt vi av vår lunch, bestående
av danska smörrebröd, på Remiseparken, en bemannad stadsbondgård och äventyrslekplats. Vid sidan
av bondgården ligger också en bygglekplats. Äventyr och kreativt skapande vill vi även ge våra barn!
I skulpturträdgården Sundholms Byhave möttes vi av helt enastående konstverk bl.a. signerade
konstnären GEO. Byhaven på Sundholm är också en plats där Københavns kommun har aktiviteter for
hemlösa. Med hjälp av några anställda trädgårdsarbetare vill man även skapa delaktighet för de boende
i området, till vilka man erbjuder odlingslådor, odlingskurser och andra gemensamhetsarrangemang.
Kanske något för en skola eller förskola att ta efter?
Sista besöket denna händelserika dag var på Kløvermarkens naturvaerksted. Här fick vi se ett ekologiskt
demonstrationshus byggt av återbruksmaterial med hållbar isolering och solpaneler till
varmvattensförsörjninge samt vindkraftverk och solceller för elproduktion. Trädgården är väldigt stor
och rymmer en hel värld av rika möjligheter till upplevelser och lärande. Här blev deltagarnas huvuden
fulla av idéer att ta med sig hem och förhoppningsvis på något sätt omsätta i sin egen hemmiljö.
Vi cyklade tillbaka till Vesterbro genom Christiania, och tackade Benny för ett fint och inspirerande
upplägg. Det var ett gäng glada deltagare med röda kinder som klev av tåget i Lund framåt kvällen!
Benny Schytte: [email protected], www.bennyschytte.dk
Fritidshjemmet Vestervang, Vesterbro: https://da-dk.facebook.com/tagparadiset
Vertikal have, Vesterbro: www.dac.dk/da/dac-cities/baeredygtige-byer/alle-cases/vand/koebenhavn-have-i-hoejden/
Træstubben, Vesterbro: www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/traestubben-2/praesentation-af-traestubben/
Remiseparken, Amager: http://bornibyen.dk/koebenhavn/places/37-bondegaarden-i-remiseparken
Sundholms Byhave, Amager: http://faelleshaver.dk/sundholm-faelleshaver-og-skulpurhave/
Kløvermarken, Amager: http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/aktivitetssteder/naturvaerksted