Titta i boken här innan du bestämmer dig!

Varbergs Fotoklubb
årsbok 2014
Årets bild 2014 “Vattenlek”
I klubbens styrelse 2014 ingick:
Leif Fryle, ordförande
Leif Eliasson, vice ordförande
Bengt Andersson, kassör
Christina Fryle, sekreterare
Fredrik Andreasson, ledamot
Stefan Hermanson, suppleant
Helena Ståhle, suppleant
2
Foto: Christina Fryle
År 2014 i Varbergs Fotoklubb
2014 var ett intensivt och händelserikt år för klubben, med
god stämning och mycket social gemenskap.
Föredragshållare under våra månadsmöten under året var
Emma Håkansson (bilder från Gambia), Pelle Österberg ”En
vandring i Dolomiterna”, Magnus Persson (Photo Natura),
Ulf Wemme ”Resa med kameran på egen hand i främmande
länder”, Marcus Danielsson ”Platser & människor längs
vägen”, Marian Pelér & Marina Österberg ”Hos bergsgorillorna i Rwanda”, Helena Ståhle (bilder från Kanada och
Alaska).
Mats Alfredsson och Marcus Danielsson. Föredrag av Malin
Arnesson. Utställning med medlemmarnas gatufotobilder
och allmänhetens selfies. Minimässa och workshops.
Under Kultur Dag och Natt den 25 oktober arrangerade
klubben en Planket-utställning på Komediantens övervåning
Varbergskalendern kom ut som vanligt. Dessutom levererade
vi bilder Camping Varberg.
Klubbens medlemmar deltog i RIFO där vi fick 1 silverplakett och 2 bilder för visning. Klubben kom etta i Västsvenska Fotoexpon där vi tog 1 stor silverplakett, 1 liten
silverplakett, 1 liten bronsplakett och 2 diplom. I ViskadalLiksom tidigare har vi haft öppet hus i klubblokalen på
stävlingen tog vi 1 bronsplakett, 3 diplom och 4 bilder
tisdagskvällarna. Men vi har även gjort en hel del fotoutflyk- förvisning. I klubbens interna tävlingar blev Christina Fryle
ter, bl.a. till Öströö bokskogar, Stormhall, ödehus i Veddige, klubbmästare. Vinnarbilderna i klubbmästerskapen ser ni på
Getterön 5-e vik, Hamnen/Societeten, Fryles trädgård, Läjet, sid xx-xx. Sammanlagda vinnaren av de fyra digitalcuperna
porträttfotografering på fästningen, gatufoto i Göteborg
blev Christina Fryle.
En vårhelg tillbringades i Bohuslän och höstresan gick till
Söderåsen.
En ny tävling initierades - Årets bild. Alla medlemmar fick
lämna in sin bästa bild tagen under det gångna året. CharlotTillsammans med Hallands kulturhistoriska museum och
ta Sandelin, fotograf på Hallands kulturhistoriska museum,
Audio-Videobutiken arrangerade vi Varbergs Fotomaraton
nominerade 5 bilder som gick till omröstning på årsmötet.
den 16 augusti med 98 deltagare.
Vann gjorde Christina Fryles bild (här intill) genom lottning
(Per Österbergs bild fick lika många röster).
Ett nytt samarbete inleddes med Hallands kulturhistoriska
museum –­ Fotosalongen Varberg 7 sep–5 oktober i riksKlubben hade vid årets slut 80 medlemmar.
salen tillsammans med museet och Audio Video. Temat var
”Gatufoto”. Utställare och föredragshållare: Anders Petersen, Christina Fryle, Varberg den 11 november 2015
3
Bengt Andersson
4
5
Bengt Andersson
6
7
Fredrik Andreasson
8
9
Fredrik Andreasson
10
11
Krister Arvidsson
12
13
Krister Arvidsson
14
Maria Berg
Älskar att fånga människor på
bild, nära, blicken och hela
människan. Alla är vackra gäller bara för fotografen att
kunna lyfta fram det.
16
17
Maria Berg
18
Claes Grunditz
19
Bengt Christensen
Eken i mitt hjärta
Detta träd är giganten. Ett hövdingaträd.
Så skriver framlidne Jan Danielsson i sin helt underbara bok
”Träd i marker och myter.” Mot det påståendet går det knappast
att protestera och jag håller självklart med. Bland träden har
eken, liksom också både bok, en särskild plats i mitt hjärta.
Namnet ek lär härstamma från det fornnordiska ordet igja som
betyder vördnad. Just precis det jag kan känna inför en stor,
gammal och mäktig ek.
Ur naturvårdssynpunkt är eken oerhört värdefull. Det sägs att
i en enda ek kan det i extremfall bo över 700 arter av skalbaggar, flugor, myggor, steklar, spindeldjur, snäckor och en hel rad
andra insekter. Flertalet av dessa är helt knutna till just eken.
Ekonomiskt har eken också spelat stor roll genom århundradena. Eken var så viktig för skeppsbyggen att de som olovandes
avverkade en ek kunde dömas till stränga straff.
Gammal blir den också, eken. I Böda kronopark på norra Öland
står ”Trolleken” som uppskattas vara 900 år gammal. 900 år!
Det är gigantiskt och något att känna djup vördnad inför.
20
Bengt Christensen
22
23
Britt Engelbrektsson
24
25
Britt Engelbrektsson
26
27
Christina Fryle
Nytvättat i Kerala
28
Leif Fryle
Christina Fryle
Barn i Bombay
30
31
Leif Fryle
Bombay
32
33
Leif Fryle
Kerala
34
Bildtext
35
Claes Grunditz
36
37
Claes Grunditz
38
39
Bo Helmersson
Getterön
40
San Sebastian
41
Bo Helmersson
42
43
Stefan Hermanson
Parga, Grekland
44
Meteora, Grekland
45
Stefan Hermanson
Höstresa med fotoklubben till Söderåsen
46
47
Helena Johansson
48
49
Helena Johansson
Dryck
Under 2014 fullföljde jag fotoutmaningen ”En bild om
dagen 2014”, en stor Facebookgrupp med ett givet tema
för varje dag. Alla medlemmar publicerade bild på samma
tema varje dag, det var lärorikt och utvecklande att se
hur andra tagit sig an samma uppgift, och många nya
spännande bekantskaper knöts under året. Här är ett litet Finger
urval av några av mina foton därifrån.
Trappa
50
Kl 21
Majs
Spiral
Lukt
Situation
Jakt
Ord på D
Sträng
51
Michel Karlsson
52
53
Michel Karlsson
54
55
Mia Körberg
56
57
Mia Körberg
58
Tate Modern, London
59
Ingvar Lagerstedt
60
61
Ingvar Lagerstedt
62
63
Christer Larsson
Ett år fyllt med många resor både
inom och utom Sverige. Kamera­
minnet fylldes med många “semesterbilder”. Det är alltid svårt att
koncentrera sig på fotografering
under resor tillsammans med familj
och vänner. Känner mej alltid som
den som alla får vänta på. Då kan
den egna trädgården ge mera lugn
och ro för fotografering.
Makaonfjäril på besök hemma i trädgården.
64
65
Christer Larsson
Lofsdalen, Härjedalen. En plats jag besökt otaliga gånger, främst för skidåkning.
66
Death Vally, Nevada, USA. Platsen innehar världrekordet i hög temperatur, 57 grader C.
67
Gunilla Lundkvist
68
69
Gunilla Lundkvist
70
71
Mats Lundkvist
Herr ordförande!
72
Trift i solnedgångsljus.
73
Mats Lundkvist
Tisdagsaktivitet med fotoklubben 24 juni. Träningstävling i agility med Varbergs Brukshundsklubb. Först motioneras imaginära
hundar, därefter tävlar riktiga hundar.
74
75
Birgitta Nilsson
76
77
Birgitta Nilsson
78
79
Clark Oderth
80
81
Clark Oderth
82
83
Christina Persson
84
85
Christina Persson
86
87
Sven-Erik Peterson
Salut vid invigningen av ombyggda Hallands Museum, Varberg den 15 juni 2014.
88
Dragonerna vaktar scenen.
89
Sven-Erik Peterson
Borggården full av besökare. Lasse Beischer och gruppen 123 Schtunk underhöll från scenen.
90
Byggherren Greve Jakob berättar om Fästningens historia och lovar att återkomma.
91
Per Österberg
92
93
Per Österberg
94
95
Vinnarbilderna i klubbmästerskapen i Varbergs fotoklubb 2014
KM 1 Kollektion utan tema – Leif Eliasson ”Saknad”
KM 2 Kollektion med tema Förfall – Christina Fryle ”Bodie”
96
KM 1 Enstaka bild utan tema – Leif Fryle ”Fotograferar du mig?”
KM 2 Enstaka bild med tema Arkitektur – Leif Eliasson ”Trappa”
97
Fotografer
xxxxx.............................................................4
x....................................................................6
x..................................................................10
x..................................................................14
Omslag/framsida: Bildtext Foto: xxxx xxxx
Omslag/baksida: Bildtext Foto: xxx xxx
98