BRINEOL® - Kemetyl

BRINEOL
®
Köld- & Värmebärare
Enkla och trygga val av kemtekniska produkter
Sedan 1973 är Kemetyl en välkänd leverantör
av kemtekniska produkter. Med 270 anställda i
arton länder, utgör Kemetylgruppen idag ett av de
största branschföretagen i Europa.
Företagets fyra egna produktionsanläggningar,
samt underleverantörer och 22 kontor skapar en
unik närhet till vår kund.
Som långsiktig partner eftersträvar vi ett relevant
sortiment av yttersta kvalitet. Våra varumärken står
för enkla och trygga val.
KUNSKAP
Med kundens behov som utgångspunkt och många
års erfarenhet bakom oss, hjälper vi vår kund att
välja rätt. Ur vår breda, kvalitativa portfölj levererar
vi produkter man kan lita på.
SERVICE
För oss är det viktigt att alltid ligga i framkant och
förse vår kund med det senaste inom utveckling
och kunskap inom valt produktsegment. Tack vare
vår snabba service minimeras produktionsstopp,
risker och därmed kostnader. Närheten till kund
borgar för en problemfri drift och kontinuitet i er
produktion.
MILJÖ
Vårt miljöengagemang inbegriper säkra processer
för att uppfylla REACH och gängse lagstiftning.
Vi följer substitutionsprincipen och är certifierade
enligt ISO 9001 och ISO 14001.
BRINEOL
®
Glykol för kyl- och värmesystem
FÖR FASTIGHETS- OCH PROCESSAPPLIKATIONER
Brineol värmeöverföringsvätskor är etylen- eller propylenbaserade produkter, formulerade med eller utan vår,
specialanpassade rostskyddsinhibitor. De erbjuder reducerad viskositet, ökad värmekapacitet och värmeledningsförmåga
under fryspunkten.
Produkterna drar nytta av den naturliga värmeöverföringsförmågan i vatten - vilket ger ett bredare temperaturspann.
Samtliga produkter är testade och godkända för de flesta, vanligt förekommande tätningsmaterial. Vi rekommenderar
användning av rostskyddsinhibitor.
Brineolglykolerna är kompatibla med de flesta metaller förutom Propylen glykol och zink. Den varma
värmeöverföringsvätskan kan lösa upp zink och bör därför inte användas i galvaniserade rörledningar. Levereras i bulk,
IBC, fat eller 25litersdunk.
ETYLENBASERAD
PROPYLENBASERAD
BRINEOL MEG KONCENTRAD
BRINEOL MPG KONCENTRAD
KEMETYL HAR FÄRDIGBLANDADE MEG:
KEMETYL HAR FÄRDIGBLANDADE MPG:
BRINEOL® MEG 40%
BRINEOL® MPG 40%
Färdigblandad. Frysskydd till -26°C.
Färdigblandad. Frysskydd till -22°C.
BRINEOL® MEG 35%
BRINEOL® MPG 35%
Färdigblandad. Frysskydd till -21°C.
Färdigblandad. Frysskydd till -17°C.
BRINEOL® MEG 30%
BRINEOL® MPG 30%
Färdigblandad. Frysskydd till -16°C.
Färdigblandad. Frysskydd till -13°C.
BRINEOL® MEG 25%
BRINEOL® MPG 25%
Etylenglykol innebär lägre viskosistet vid kallare
temperatur, vilket medför reducerad påfrestning på
maskinell utrustning.
Brineol MPG används vid åtskilliga applikationer där
man behöver en produkt som inte är giftig. MPG har dock
en högre viskositet än etylenglykol. Där man behöver en
produkt som inte är giftig är vår lågtoxiska propylenglykol
utan inhibitor ett bra val.
Färdigblandad. Frysskydd till -13°C.
Färdigblandad. Frysskydd till -10°C.
Levereras i bulk, IBC, fat eller 25litersdunk.
Levereras i bulk, IBC, fat eller 25litersdunk.
BRINEOL MEG10 CorrPro KONCENTRAD
(med inhibitor)
BRINEOL MPG20 CorrPro KONCENTRAD
(med inhibitor)
KEMETYL HAR FÄRDIGBLANDADE MEG10 CorrPro:
KEMETYL HAR FÄRDIGBLANDADE MPG20 CorrPro:
BRINEOL® MEG10 CorrPro 40%
BRINEOL® MPG20 40% CorrPro
Färdigblandad. Frysskydd till -26°C.
Färdigblandad. Frysskydd till -22°C.
BRINEOL® MEG10 CorrPro 35%
BRINEOL® MPG20 35% CorrPro
Färdigblandad. Frysskydd till -21°C.
Färdigblandad. Frysskydd till -17°C.
BRINEOL® MEG10 CorrPro 30%
BRINEOL® MPG20 30% CorrPro
Erbjuder samma temperaturegenskaper som Brineol® MEG
men vi har lagt till vår specialdesignade rostskyddsinhibitor.
Brineol® MEG10 CorrPro är skonsam mot rörledningar
och pumpar, vilket minimerar underhållskostnader och
förlänger livslängden på ditt system.
Erbjuder samma temperaturegenskaper som Brineol® MPG
men vi har lagt till vår specialdesignade rostskyddsinhibitor.
Brineol® MPG20 CorrPro är skonsam mot rörledningar
och pumpar, vilket minimerar underhållskostnader och
förlänger livslängden på ditt system.
Färdigblandad. Frysskydd till -16°C.
Färdigblandad. Frysskydd till -13°C.
BRINEOL® MEG10 CorrPro 25%
BRINEOL® MPG20 25% CorrPro
Färdigblandad. Frysskydd till -13°C.
Färdigblandad. Frysskydd till -10°C.
Levereras i bulk, IBC, fat eller 25litersdunk.
Levereras i bulk, IBC, fat eller 25litersdunk.
BRINEOL
®
BioEtanol
ETT BÄTTRE MILJÖVAL
Brineol® BioEtanol innehåller denaturerad etanol som är baserad på råvara från lant- och skogsbruk. Produkten är inte
hälsofarlig om den används på rätt sätt, och är fullständigt nedbrytbar vid eventuellt läckage eller utsläpp.
Brineol® BioEtanol är därför det bästa valet där det föreligger fara för utsläpp i naturen. Levereras i bulk, IBC, fat och
25-litersdunk.
ETT MER EKONOMISKT ALTERNATIV
Med sina goda termiska- och viskositetsegenskaper utgör Brineol® BioEtanol en tillgång vid dimensionering av rör- och
pumpsystem. Detta innebär i förlängningen besparingar, då man kan få samma effekt i systemet genom att använda
pumpar med lägre effekt, och rör med mindre diameter.
BIOETANOL KONCENTRAT
För blandning efter önskemål. Flampunkt 17°C.
KEMETYL HAR FÄRDIGBLANDADE BIOETANOL:
BIOETANOL 40%
Frysskydd -25°C.
BIOETANOL 35%
Frysskydd -19°C.
BIOETANOL 28%
Frysskydd -13°C.
BIOETANOL 24%
Frysskydd -10°C.
BIOETANOL 28% CorrPro
Frysskydd -13°C.
Levereras i bulk, IBC, fat eller 25litersdunk.
RÄTT PRODUKTVAL
Våra produkter delas in i två huvudgrupper: Alkoholer & Glykoler. Vidare indelas Glykoler in i MEG (Etylenbaserad
Glykol) & MPG (Propylenbaserad Glykol), vilka båda finns med eller utan rostskyddsinhibitorer.
I de flesta anläggningar med slutna system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering samt processkylning
används MEG då den har en överlägsen värmeöverföringskapacitet. MPG används till största delen där det föreligger fara
för kontaminering av dricksvatten. Man kan även finna MPG i sprinklersystem i offentliga byggnader.
Varma sidan
Glykol
Etylenglykol
MEG
Med rostskyddsinhibitor
Lågtoxisk
Propylenglykol
MPG
Med rostskyddsinhibitor
Kalla sidan
MEG 10
CorrPro
MPG 20
CorrPro
Bioetanol
Exempel på applikationer: Slutna vattenbaserade kyl- och uppvärmningssystem, vattenbaserad industriell processkylning eller kylning av industriell utrustning vid t.ex. formgjutning eller metallbearbetning mm.
Samma som ovan, men där man behöver en produkt som inte är giftig är vår
lågtoxiska propylenglykol utan inhibitor ett bra val. Exempel på applikationsområden är vid vinterförvaring av fritidsfordon (såsom husvagnaroch båtar),
sprinklersystem, processkylning inom livsmedelsindustrin mm.
Exempel på applikationer: Bergvärme, sjövärme, jordvärme, livsmedelsindustri, ishallar och snösmältningsanläggningar. Kan användas med fördel där det
föreligger risk för kontamination av mark och miljö. Produkten är vårt bästa
alternativ ur miljöhänseende eftersom den ger liten miljöpåverkan, men den
är brandfarlig. Bioetanol innehåller ej rostskyddsinhibitorer.
Översiktstabell för generella rekommendationer. Variationer förkommer – systemet bör alltid kontrolleras av en tekniker innan fyllning.
ATT BLANDA VATTEN MED GLYKOLER
Vid blanding av glykoler är det vanligaste att blanda till en koncentration på ca 40% glykol. Vi tillhandahåller även
lägre koncentration, men då kommer inte bara fryspunkten att påverkas, utan man försämrar även de rostskyddande
egenskaperna. Lägre än 25% försvinner de rostskyddande egenskaperna.
Vid utspädning rekommenderas användning av mjukt vatten eller avjoniserat vatten. Brineolprodukter kan spädas med
kranvatten om det tillgängliga vattnet är extremt mjukt (0-2 dH). Innehållet av klorider i vattnet bör inte överstiga 25
ppm. Hårt eller orent vatten bör undvikas.
FRYSPUNKT
Brineol® BIOETANOL
0
-5
Brineol® MEG/MEG10 CorrPro
-10
Brineol® MPG/MPG20 CorrPro
- 15
- 20
- 25
-30
-35
-40
25%
30%
35%
40%
ART.NR.
ARTIKEL
ART.NR.
ARTIKEL
61801
61802
61803
61804
61805
61806
61807
61808
61809
61810
61811
61812
61813
61814
61815
61816
61817
61818
61819
61820
61840
61841
61842
61843
61844
61845
61846
61847
61848
61849
61850
61851
61852
61853
61854
61855
61856
61857
61858
61859
61860
61870
61871
61872
61873
61874
61875
61876
61877
61878
61879
Brineol Bioetanol Konc Dunk 20 kg
Brineol Bioetanol Konc Fat 165 kg
Brineol Bioetanol Konc IBC 780 kg
Brineol Bioetanol Konc Bulk
Brineol Bioetanol 40 Vol% Dunk 24 kg
Brineol Bioetanol 40 Vol% Fat 190 kg
Brineol Bioetanol 40 Vol% IBC 915 kg
Brineol Bioetanol 40 Vol% Bulk
Brineol Bioetanol 35 Vol% Dunk 24 kg
Brineol Bioetanol 35 Vol% FAT 198 kg
Brineol Bioetanol 35 Vol% IBC 945 kg
Brineol Bioetanol 35 Vol% Bulk
Brineol Bioetanol 28 Vol% Dunk 24 kg
Brineol Bioetanol 28 Vol% Fat 199 kg
Brineol Bioetanol 28 Vol% IBC 950 kg
Brineol Bioetanol 28 Vol% Bulk
Brineol Bioetanol 24 Vol% Dunk 24 kg
Brineol Bioetanol 24 Vol% Fat 200 kg
Brineol Bioetanol 24 Vol% IBC 960 kg
Brineol Bioetanol 24 Vol% Bulk
Brineol MEG konc Dunk 28 kg
Brineol MEG konc Fat 242 kg
Brineol MEG konc IBC 1115 kg
Brineol MEG konc Bulk
Brineol MEG 40 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MEG 40 Vol%Fat 230 kg
Brineol MEG 40 Vol% IBC 1055 kg
Brineol MEG 40 Vol% Bulk
Brineol MEG 35 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MEG 35 Vol% Fat 228 kg
Brineol MEG 35 Vol% IBC 1050 kg
Brineol MEG 35 Vol% Bulk
Brineol MEG 30 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MEG 30 Vol% Fat 227 kg
Brineol MEG 30 Vol% IBC 1040 kg
Brineol MEG 30 Vol% Bulk
Brineol MEG 25 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MEG 25 Vol% Fat 226 kg
Brineol MEG 25 Vol% IBC 1040 kg
Brineol MEG 25 Vol% Bulk
Kemetyl Brineol MPG 20 30%
Brineol MEG10 CorrPro konc Dunk 28 kg
Brineol MEG10 CorrPro konc Fat 244 kg
Brineol MEG10 CorrPro konc IBC 1120 kg
Brineol MEG10 CorrPro konc Bulk
Brineol MEG10 CorrPro 40 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MEG10 CorrPro 40 Vol% Fat 230 kg
Brineol MEG10 CorrPro 40 Vol% IBC 1060 kg
Brineol MEG10 CorrPro 40 Vol% Bulk
Brineol MEG10 CorrPro 35 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MEG10 CorrPro 35 Vol% Fat 229 kg
61880
61881
61882
61883
61884
61885
61886
61887
61888
61889
61901
61902
61903
61904
61905
61906
61907
61908
61909
61910
61911
61912
61913
61914
61915
61916
61917
61918
61919
61920
61930
61931
61932
61933
61934
61935
61936
61937
61938
61939
61940
61941
61942
61943
61944
61945
61946
61947
61948
61949
Brineol MEG10 CorrPro 35 Vol% IBC 1050 kg
Brineol MEG10 CorrPro 35 Vol% Bulk
Brineol MEG10 CorrPro 30 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MEG10 CorrPro 30 Vol% Fat 228 kg
Brineol MEG10 CorrPro 30 Vol% IBC 1045 kg
Brineol MEG10 CorrPro 30 Vol% Bulk
Brineol MEG10 CorrPro 25 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MEG10 CorrPro 25 Vol% Fat 226 kg
Brineol MEG10 CorrPro 25 Vol% IBC 1040 kg
Brineol MEG10 CorrPro 25 Vol% Bulk
Brineol MPG konc Dunk 26 kg
Brineol MPG konc Fat 226 kg
Brineol MPG konc IBC 1040 kg
Brineol MPG konc Bulk
Brineol MPG 40 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MPG 40 Vol% Fat 225 kg
Brineol MPG 40 Vol% IBC 1035 kg
Brineol MPG 40 Vol% Bulk
Brineol MPG 35 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MPG 35 Vol% Fat 224 kg
Brineol MPG 35 Vol% IBC 1030 kg
Brineol MPG 35 Vol% Bulk
Brineol MPG 30 Vol% DUNK 26 kg
Brineol MPG 30 Vol% Fat 223 kg
Brineol MPG 30 Vol% IBC 1025 kg
Brineol MPG 30 Vol% Bulk
Brineol MPG 25 Vol% DUNK 26 kg
Brineol MPG 25 Vol% Fat 222 kg
Brineol MPG 25 Vol% IBC 1020 kg
Brineol MPG 25 Vol% Bulk
Brineol MPG20 CorrPro konc Dunk 26 kg
Brineol MPG20 CorrPro konc Fat 228 kg
Brineol MPG20 CorrPro konc IBC 1045 kg
Brineol MPG20 CorrPro konc Bulk
Brineol MPG20 CorrPro 40 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MPG20 CorrPro 40 Vol% Fat 226 kg
Brineol MPG20 CorrPro 40 Vol% IBC 1035 kg
Brineol MPG20 CorrPro 40 Vol% Bulk
Brineol MPG20 CorrPro 35 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MPG20 CorrPro 35 Vol% Fat 225 kg
Brineol MPG20 CorrPro 35 Vol% IBC 1030 kg
Brineol MPG20 CorrPro 35 Vol% Bulk
Brineol MPG20 CorrPro 30 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MPG20 CorrPro 30 Vol% Fat 224 kg
Brineol MPG20 CorrPro 30 Vol% IBC 1030 kg
Brineol MPG20 CorrPro 30 Vol% Bulk
Brineol MPG20 CorrPro 25 Vol% Dunk 26 kg
Brineol MPG20 CorrPro 25 Vol% Fat 223 kg
Brineol MPG20 CorrPro 25 Vol% IBC 1020 kg
Brineol MPG20 CorrPro 25 Vol% Bulk
Beställ enkelt via vår kundtjänst på tel.
08-504 10 110
Kemetyl AB
Box 533
136 25 Haninge
Tel: 08-504 10 100
Fax: 08-504 10 195
www.kemetyl.se