Nr 3 2015 - Sveriges Fotterapeuter

fo
r
t vå
d ä r vå r s p e c i a l i t e t
Fotterapeuten
TIDNINGEN FÖR SVERIGES FOTTERAPEUTER
• nr 3:2015
• Årets Fotterapeut
• Utbildning
• Sommarfötter
• Nageltrång
1
ISSN 2001-5844
Sveriges Fotterapeuter
Sveriges Fotterapeuter
Hammarby fabriksväg 23
120 30 Stockholm
tfn: 08-652 08 22
tfntid: 10–15 fredagar
e-post: [email protected]
hemsida: www.fotforbundet.com
bg: 5254-3238
Förbundsstyrelsen 2014
Ann Lindström,
förbundsordförande
tfn arb: 08-524 889 44
e-post: [email protected]
Kristina Olsson, vice ordförande,
personalansvarig
tfn arb: 0456-311 56
mobil: 070-350 11 70
e-post: [email protected]
Karin Nordwall, kassör
mobil: 070-525 04 48
e-post: [email protected]
Annelie Linnaeus, sekreterare
tfn arb: 0390-101 30
e-post:
[email protected]
Kerstin Nilsson, ledamot
tfn arb: 0733-46 47 66
e-post: [email protected]
Calle Öhman, suppleant
mobil: 0708-84 03 79
e-post: [email protected]
Marie Kjellman, suppleant
tfn arb: 018 - 15 84 15
mobil: 0734-19 68 68
e-post: [email protected]
Anita Jernberger
past president
Redaktionskommitté och redaktion
fr.v.: Ann Lindström (al), Paula Goldea (pg), Gun Norberg (gn),
Mikael Wahlberg (mw) och Ingse Ellesson (ie)
formgivare, illustratör, skribent: Ingse Ellesson
redaktör, fotograf, skribent: Mikael Wahlberg
e-post: [email protected]gse.se
adress: Ingse & Co, Båtsman Stens väg 36, 163 41 Spånga
tfn: 08-29 90 51 mobil: 0708-66 82 60 (ie) 0765-555 458 (mw)
ansvarig utgivare: Ann Lindström
tryckeri: Lenanders Grafiska AB, Kalmar
Utgivning
Manusstopp för nästa tidning (nr 4) är fredagen den 30 oktober och tidningen kommer i brevlådan under vecka 49 (30 nov – 4 dec).
ANNONSFORMAT
Helsida, utfallande
210 x 270 mm + utfall 3 mm
Helsida, inom satsytan 170 x 228 mm
1/2-sida liggande
170 x 110 mm
1/2-sida stående
81 x 228 mm
1/4-sida stående
81 x 110 mm
1/8-sida stående
81 x 55 mm
FORMAT, BAKSIDAN
Helsida med utfall:
210 x 245 mm + utfall.
Inom satsytan:
170 x 222 mm
OBS! Boka och skicka in din färdiga annons direkt till tidningsredaktionen.
Meddela redaktionen eller kansliet om du vill ha ett exemplar av tidningen du
medverkat i. Tidigare utgivna nummer finns att läsa på förbundets hemsida.
”Radannonser” för medlemmar får inte vara större än 1/4-sida.
När du skriver för tidningen och skickar in bilder
Om du skickar in en bild uppge då fotografens namn och bifoga bilden separat, under ”bifoga”, klistra inte in den direkt i dokumentet. Skriv din text i
Word eller direkt i ett mail.
Av utrymmesskäl kan vi inte alltid publicera allt insänt material. Vi förbehåller oss även rätten att redigera inlämnat material men du får alltid läsa och
godkänna din text före publicering. Inskickade artiklar som redaktionen uppfattar som förtäckta reklamalster kommer inte att publiceras som redaktionell text. Om ej annat anges är texterna skrivna av redaktionen.
omslagsfoto: calle öhman
2
Fötter som dansar...
foto: calle öhman
ni missade något, ni medlemmar som inte var med på årsstämman i Karlskrona. Fantastisk service och vänlighet från
distrikt Blekinge, stora härliga
lokaler för utställarna, givande
föreläsningar, en årsstämmoförhandling som vi kommer
att minnas, god mat och glada
fotterapeuter som både sjöng
och svängde ”sina lurviga” till
underhållarnas stora belåtenhet.
Varje år drabbas nästan 3 000 personer i Sverige av en
amputation. I 80 procent av fallen är orsaken kärlsjukdom
eller diabetes. En amputation medför stora förändringar i
patientens liv med protesförsörjning och rehabilitering.
Både Nationella riktlinjer för diabetes (Socialstyrelsen) och
amputations- & protesregistret SwedeAmp trycker på den
viktiga förebyggande vården. Den undersökning som görs
av fotterapeuten eller av diabetesteamet på vårdcentralen
samt den information kring egenvård som ges av fotterapeuten till patienten/kunden under eller efter själva behandlingen är minst lika viktig.
Blev glatt överraskad när en bilaga till ett av våra populära
månadsmagasin ramlade ur tidningen och jag kunde läsa ”En
liten tidning för dina fötter, fotkärlek 50+”. Härligt, tänkte
jag, nu har Fothälsodagen slagit igenom ordentligt. Nu vill
man visa från media att fötterna är viktiga. ”Välj rätt sko!” ropades det ut på nästa sida och ”Varför ska ansiktet få så mycket
och fötterna så litet? Här är den glamorösa behandlingen för
dina dyrgripar”. Nåväl, hur ska vi vårda våra fötter? Jo, den
person som man intervjuat är ingen fotterapeut utan egenvårdsgivare på ett Apoteket i Stockholm samt en praktikant
på samma apotek. De gav råd om nageltrång, hälsprickor och
liktornar: ”Först filar du bort större delen av liktornen. Sedan
droppar du i vätska som tar kål på den”.
Alla har inte diabetes och behöver inte speciella fotråd, det
vet jag också MEN ska man göra en tidning om egenvård för
fötter, så ska väl de som kan ämnet bäst intervjuas, eller hur?
Jag ska kontakta redaktören för bilagan och tipsa henne om
att nästa gång de gör en specialtidning med goda råd om fötter: kontakta en medlem i Sveriges Fotterapeuter! Då får de
en bilaga som får Sveriges kvinnor över 50 – att dansa varje
dag – garanterat!
Trevlig Sommar!
ANN LINDSTRÖM
förbundsordförande
e-post: [email protected]
foto:mw
Innehåll
4
Kalendarium
5
Vad händer i höst?
6
Paula Goldea – Årets Fotterapeut
7
Nya kommittéer
8
Behandling med kyrett
9
”Tänk litet på dig själv!”
10Fothälsodagen
11
Filmen Fotspår
14Sommarfötter
16Sommarkryss
17 Fotgymnastik
20Axelsons
21Yrkeshögskolan
22
Vad händer på Axelsons?
24
Praktik – guld värd
26
Rapport från Aten
29
Krönika: Eva Siling
30Nageltrång
32
Försäkringsförmedlaren Arctic
33
Nationella riktlinjer – diabetes
34Kurser/utbildningar
37
Jan Apelqvist
38Distrikten
41
In Memoriam: Gudrun Jonsson
44
Varor att beställa
46Medlemsrabatter
3
Styrelsen 2015–2016
Kalendarium
Månad
Aug
Dag Vad händer?
14 Sista anm.dag Den växande foten
28-29 Styrelsemöte
Sep
1
4
5
10
Okt
1
9–10
30
31
31
Nov
Dec
Sista anm.dag för kommitté
Kursen Den växande foten, Sthlm
Sista anm.dag Gelé på tånaglar
Gelé på tånaglar
Sista anm.dag för auktorisation
Ordförandeträff, Sthlm
Manusstopp tidning nr 4
Sista dag för stipendieansökan
Sista dag för förslag till 2016 års
Fotterapeut
Övre raden fr.v.: Marie Kjellman, Karin Nordwall, Kristina Olsson och
Ann Lindström. Nedre raden fr.v.: Calle Öhman, Kerstin Nilsson och
Annelie Linnaeus.
Vid Årsstämman, som hölls i Karlskrona, omvaldes
Ann Lindström, Karin Nordwall och Kerstin Nilsson
på två år som ordinarie ledamöter. Calle Öhman och
Marie Kjellman omvaldes som suppleanter på ett år.
Kristina Olsson och Annelie Linnaeus har båda ett år
kvar av sin mandattid.
4-5 Styrelsemöte
20 Auktorisation
v 49 Tidning nr 4 i brevlådan
Ny valberedning
Kontaktpersoner för distrikten
En ny valberedning utsågs: Marianne af Ekenstam
(sammankallande), Inger Bivall och Paula Goldea.
Har du några åsikter, frågor eller funderingar
– så tveka inte att ta kontakt med ”din”
representant i styrelsen.
Ann: Dalarna, Stockholm, Värmland
Annelie: Jönköping, Södermanland
Calle: Gotland, Uppland, Västmanland
Karin: Gävleborg, Skåne
Kerstin: Halland, Jämtland/Västernorrland,
Östergötland
Kristina:Blekinge, Kalmar/Kronoberg,
Västra Götaland
Marie: Norrbotten, Västerbotten, Örebro.
2015 års stadgar
finns att läsa på förbundets hemsida.
Telefontid på kansliet
Kansliet har ny telefontid
från och med 1 september:
fredagar 10–15
tfn: 08-652 08 22
och det är
Eliane Högberg
som svarar när
du ringer.
Valberedningen
Marianne af Ekenstam, sammankallande
tfn: 070-516 69 94
e-post: [email protected]
Inger Bivall, tfn: 0481-146 14
e-post: [email protected]
Paula Goldea, tfn: 070-739 67 42
e-post: [email protected]
Ändra e-post & mobil på hemsidan!
Gå in under rubrik: Adressändring. Fyll i dina nya uppgifter
inklusive medlemsnummer och tryck på Skicka-knappen,
så kommer uppgifterna direkt till kansliet.
4
foto: pg
Vad händer i höst?
Distriktsordförandeträff
Den 10 oktober är det distriktsordförandeträff i Stockholm. Vi träffas den 9 oktober på kvällen för en gemensam middag. Boka redan nu! Program med mer
information kommer senare till DO.
Varmt tack från Karlskrona!
Vi i distrikt Blekinge vill tacka alla er som kom till Årsstämman i Karlskrona i april. Vi vill också tacka för allt
beröm vi fick. Så mycket lovord på en och samma gång
gör att vi nästan blir lite malliga!
Auktorisation
Vi vill berätta lite ”bakom kulisserna”
Den 20 november är datumet för nästa auktorisation på
Axelsons fotvårdsskola. De anmälda träffas på Gästrikegatan 10 i Stockholm för att skriva det teoretiska provet
och går sedan över till Gästrikegatan 17 för lunch och
för att göra den praktiska delen. Kompendium inför det
teoretiska provet skickas hem cirka en månad innan.
Anmäl dig till [email protected] med namn,
adress och telefonnummer senast den 1 oktober.
Kostnad: 1200 kr (faktura skickas).
På lördagen vid kaffet trodde personalen att allt var fixt
och färdigt, men då visade det sig att det gått en propp
och så blev kaffet försenat!
Det goda fikabrödet kom från Systrarna Lindqvists
café och surdegsbageri. Så ljuvligt gott!
Flera utställare kunde tyvärr inte komma och självklart saknade vi dem. Vi hade bjudit in 140 utställare
och cirka 35 kom.
Toppen var att ständigt någon var på scenen och
gav allt i dans eller sång, det tyder på god stämning.
Styrelsen för distrikt Blekinge
Stipendium
Som medlem har du möjlighet att söka stipendium för
fotvårdens utveckling. Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 15 000 kr. Stipendiaterna utses av
förbundsstyrelsen.
Skicka in din ansökan och beskriv varför just ditt
projekt ”främjar fotvårdens utveckling”.
Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast den 31 oktober 2015. Blankett finns att hämta på hemsidan eller
via kansliet.
r!
a
m
m
o
v
ds
a
l
G
Årets Fotterapeut
foto: pg
Känner du någon kollega som brinner för sitt yrke? En
riktig eldsjäl? Då är det kanske hen du ska anmäla till
”Årets Fotterapeut 2015”? En kandidat som inspirerat
och med sitt kunnande haft en avgörande effekt på yrket.
Lämna ditt förslag till [email protected] senast den 31 oktober.
Sommarhälsningar
Ann Lindström, förbundsordförande
5
Årsstämman
foto: calle öhman
Paula Goldea – Årets Fotterapeut!
Ur motiveringen vid nomineringen läser vi bland annat:
”Fotterapeuten som gjort oerhört mycket för vår profession i
många år! ...” Av tre högst kompetenta kandidater gick de flesta
rösterna till Paula Goldea.
Grattis till utmärkelsen! Berätta litet om dig själv.
– Tiden går förskräckligt fort, snart är jag pensionär.
Tur att det inte är obligatoriskt att gå i pension, för just
nu känns det som om jag vill fortsätta många år till.
Jag flyttade hit från Ungern 1979 på grund av hjärtbesvär: blev kär i en man som redan bodde i Sverige.
Hade inget annat botemedel än att flytta hit! Jag är utbildad lärare men förstod snart att det skulle vara svårt
att fortsätta med det yrket här.
Efter en fantastisk upplevelse – jag gick på fotvård –
tänkte jag att det här kunde vara ett yrke för mig. Så jag
utbildade mig på Axelsons och tog över en mottagning
i Bergshamra, i Solna, för 26 år sedan och trivs jättebra
både i min lokal och med mina kunder.
Min första kund kommer kl. 8 och den sista kl. 15,
sedan är det städning, journalskrivning och allt annat
som man inte får betalt för. Därför vill jag passa på att
påminna om att även de här timmarna ska bakas in i
behandlingspriset!
Sedan ett år är du invald i FIP-IFP:s* kommitté för Fothälsomånaden. Hur är det?
– Intressant och givande! I den internationella gruppen bestämmer vi tema, tar fram affisch och skriver
tematexter. Vi hoppas på att medlemmarna kommer
med förslag till teman. Nu har vi chansen att påverka
internationellt!
Vi träffas ju regelbundet eftersom du är en hängiven medlem i
tidningskommittén. Hur är det uppdraget, tycker du?
– Det är så spännande att vara med om ett tidningsnummers födelse! Från början har vi kanske bara några saker som vi har fått över från föregående nummer, att en
medlem hör av sig med någon fråga eller att det kommit
någon ny fotrelaterad information. Och sedan växer det
fram en ny liten ”bäbistidning” och inom några veckor så
är den färdig att lämna tryckeriet. Otroligt stimulerande!
Du har blivit intervjuad många gånger i tv, radio och tidningar. Varför är det viktigt att synas?
– Det är inte ett mål i sig för mig att synas, det är budskapet som är viktigt. Det finns en otrolig kunskapstörst
”där ute”. När man fått ett fotproblem vet man inte vart
man ska vända sig. Därför måste vi fotterapeuter synas
och höras, som jag sade tidigare.
Du har varit engagerad från starten av Fothälsodagen och
är en ivrig förespråkare för att uppmärksamma dagen.
– Det finns fortfarande väldigt, väldigt många som inte
vet vad en fotterapeut gör. Det är viktigt att veta, för
om man får problem med fötterna så är det vi fotterapeuter som har den bästa hjälpen. Många går till vårdcentralen eller apoteket istället för att komma till oss.
Det är det jag vill ändra på.
Slutligen – hur ser framtiden ut? Vision och önskan?
– Befolkningen blir äldre och äldre och med det kommer också hälsoproblem (diabetes, artrit/artros, reumatism etc). Många av problemen manifesterar sig
även i fötterna och då är det vi fotterapeuter som kan
ge lindring och bot, ge goda råd till egenvård och vid
behov skicka vidare till andra vårdgivare. Samhället
skulle spara mycket pengar om fler vände sig till oss i
första hand med sina fotproblem och inte tog upp tid
på vårdcentraler eller experimenterade på egen hand.
intervju: ie
Du har suttit i i förbundsstyrelsen. Vilka frågor drev du
där? Nu är du invald i Stockholms distrikt. Vad vill du
åstadkomma där?
– Ja, jag satt sex år i förbundsstyrelsen och där var jag
mest engagerad i frågor om marknadsföring, hemsidan och tidningen. Sedan förra hösten är jag med i
distriktsstyrelsen. Jag vill skapa trivsel mellan oss kolleger och naturligtvis även fortsätta sprida fotvårdens
välgörande rykte.
*Fédération International des Podologues – International Federation of Podiatrists
6
Årsstämman
Nya kommittéer
Vill du vara med?
foto: pg
Vid Årsstämman redovisades vad som hänt i årets kommittéer; Evelyn Olsson rapporterade om mässkommitténs arbete, Christina Forsbom om valideringskommitténs och Paula Goldea beskrev hur tidningskommittén
arbetar.
I Verksamhetsplanen för 2015–2016 beslutades om
tre nya förslag till kommittéer:
foto: calle öhman
• Miljö & Hälsa
• Försäkringar
• Betalning/prissättning på fotbehandling.
Om du vill vara med i någon av kommittéerna så ska du
skicka in din anmälan till [email protected] senast den 1 sept 2015. Glöm inte att uppge namn, adress,
e-post och telefonnummer. Mer information om kommittéer hittar du här bredvid.
Vad är en kommitté?
Försäkringskommittén
I samarbete med försäkringsförmedlaren Arctic AB
kommer gruppen att diskutera för att få fram nya, intressanta försäkringar för medlemmarna.
En kommitté är en gru
pp inom en organisatio
n
som sammansatts för
att handha vissa frågo
r.
Kommittéer kan ha ett
tidsbegränsat uppdrag
eller vara mer eller mind
re permanenta grupperi
ngar.
Prissättningskommittén
Varför har inte förbundet ett rekommenderat pris för
fotvårdsbehandling? Det var den utgångsfrågan som
gjorde att en prissättningskommitté bildades.
•Får man ha ett rekommenderat pris, vad säger
konkurrensverket? På hemsidans medlemssidor
finns en Excel-fil som hjälper dig att hitta det
rätta behandlingspriset för din behandling.
•Hur mycket tar medlemmarna för en behandling? Vad ingår i priset? Hur lång tid tar behandlingen?
•Hur gör man när man vill höja priset? Ska man
höja mycket eller lite i taget?
Kommitté inom Sveriges
Fotterapeuter
Kommittén arbetar me
d intresse för en viss frå
ga
en tidsbegränsad perio
d och gör en redovisning
till styrelsen med max,
en A4-sida.
Godkänner styrelsen arb
etet redovisar kommitté
n
sitt arbete på nästkom
mande årsstämma.
En kommitté bör ha 3–6
deltagare.
Intresse för att vara me
d i kommittén anmäls
till kansliet.När tillräcklig
t antal deltagare finns,
kan kommittén börja arb
eta.
Till den nystartade kom
mittén finns 5 000 kr
till förfogande. Dessa pe
ngar kan användas till
litteratur, resor telefonm
öten och/eller kopior.
Pengarna betalas ut mo
t kvitto.
Vill du vara med i gruppen? Anmäl dig i så fall till
[email protected] Obs! Hör av er, även ni som
kom fram till mig vid Årsstämman och sade att
ni ville vara med! Vi vill inte missa någon som är
intresserad!
Paula Goldea, sammankallande
Sveriges Fotterapeuters
7
styrelse
foto: mw
Årsstämman
Behandling med kyrett
J
ag vill gärna kalla mitt föredrag: Lyckan att arbeta med ringkyrett för det är ett fantastiskt
hjälpmedel, började Marianne sitt
föredrag med att säga. Mycket bättre
än den plana skalpellen, men ringen
är sylvass så man får vara försiktig!
Inte bara vid fotsår
– Även om man inte arbetar med sår
så ofta kan man ha nytta av en kyrett. Den kan också användas på alla
sorters förhårdnader, liktornar och
fotvårtor.
Marianne berättade om sitt arbete med fotsår och visade bilder på
patientfötter både före och efter behandling.
– Preventiva åtgärder är viktiga.
Fotsår där det finns kanter måste hållas efter för att såret ska kunna läka.
Vi får veta att ett sår läker upp
till 30 gånger snabbare om man håller efter kanterna.
Våld mot foten
Hela 80 procent av alla fotskador
uppstår på grund av ”våld” mot foten.
Det kan vara:
• Ett skoskav – efter för mycket
gående utan pauser, till exempel på
semesterresan.
• Ett skoskav som uppstått av ett
främmande föremål i skon.
• Att gå barfota. Om man har nedsatt känsel ska man undvika att gå
barfota, man känner inte lika lätt
om man trampar på något vasst.
• En lätt vrickning kan räcka för att
ge upphov till en fotskada.
• En brännskada på foten.
Förhårdnader
Vad är en förhårdnad? frågade Marianne och svarade själv: flera tjocka,
hårda hudlager, ansamlingar av döda
hudceller som binds samman av starka proteinbildningar.
Orsakerna kan vara många till att
de uppstår: tryck, press, friktion och
inte minst felaktiga skor. Även övervikt kan ge förhårdnader.
Apelsiner att prova på
– Så, hur använder man verktyget?
Det finns flera olika storlekar på
själva ringen: 2, 3, 4, 5 och 7 men jag
föredrar den minsta, 2:an. Kyretterna är för engångsbruk så de behöver
inte steriliseras.
Ett antal kyretter och apelsiner
delades ut till deltagarna och som
avslutning fick vi prova själva! Marianne visade från scenen och på en
8
foto: calle öhman
Marianne Sandberg, en av föreläsarna på Årsstämman i Karlskrona, är fotterapeut och specialiserad på diabetesfötter. Hon
jobbar sedan många år på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
storbildsskärm kunde vi se hur vi
skulle göra.
– Håll kyretten som en penna.
Håll den ganska långt ner på skaftet.
Ta sedan små, små, korta tag. Man
får vara försiktig, bara ta det ytligt,
inte gå för djupt.
– Intressant. Jag ska beställa på
en gång, vet precis vilka förhårdnader jag ska använda den på, sade en
glad deltagare efter föredraget.
Referat: IE
Stilles erbjuder SF:s medlemmar en rabatt
om 10 procent på kyretter under hela år
2015. Läs mer på sida 47 under Medlemsrabatter.
Från utvärderingen vid Årsstämman:
”Kul att få pröva något nytt och att det
var en duktig kollega som höll föredraget.” ”Bilder på vanliga åkommor som
man kan använda kyrett till.” ”Nyhet
för mig.” ”Roligt med ett nytt instrument. ”Pedagogiskt och roligt att se.”
"För dyr för engångsbruk”.
Årsstämman
”Tänk litet på dig själv!”
foto: pg
står det på hemsidan, berättade Magnus. Och när man har ett finmotoriskt arbete då är bra belysning extra
viktig. Uppmärksamma också nackens position, man ska helst undvika
en rörelse som samtidigt går framåt,
åt sidan och är vriden.
– Ni säger: att må bra börjar med
fötterna, fortsatte Magnus, men hur
behandlar ni er själva? Det är också
en ingång för att må bra.
Ergonom Magnus Björks
före­drag på Årsstämman
handlade om hur man kan
undvika värk i rygg och axlar.
M
agnus björk började med
att reflektera över att han
sällan möter fotterapeuter i sitt dagliga arbete. Så trots att
det finns många moment som borde
kunna ge upphov till värk och skador
så verkar vi ta rätt väl hand om oss
själva!
Ergonomi är ett stort ämne och
Magnus koncentrerade sig på arbets­
ställning och den fysiska miljön. Det
finns en ramlag som reglerar repetitivt arbete och på Arbetsmiljöverkets
hemsida kan man läsa mer om vad
som gäller för anställda. Den som
har egen firma får vara sin egen kontrollör!
– Man ska helst ”undvika att sitta
långvarigt med böjd eller vriden bål”
Hur gör man då?
– Du måste välja att göra annorlunda. Ett handledsintensivt arbete
med repetitiva rörelser som man
utför många timmar, dagar och månader i sträck – det ger en ackumulerande effekt.
Arbetsstolen
– Låt oss titta på din arbetsstol. Det
viktigaste är inte vilken stol du har
utan hur länge du sitter på den. Tag
varje chans att röra på dig. Tänk på
det när du möblerar ditt arbetsrum.
Se till att inte alla redskap du behöver finns inom räckhåll! Det är bara
bra om du måste resa dig för att
hämta någonting.
Stolen du sitter på ska vara inbjudande och lätt att manövrera. Det
ska inte ta mer än 5–7 sekunder att
skifta lägen på stolen. Generellt kan
man säga att sittande i sig ger högre belastning än att stå. Det finns
många stolar på marknaden men det
viktigaste är att du hittar en stol som
passar dig och din arbetssituation.
Stolen ska ha rätt sitthöjd. Du
ska nå ner med hela foten i golvet
och sittytan ska kunna vinklas lite
framåt. Ryggstödet ska gå att reglera i svanken. Utnyttja stolens uttänkta funktioner. Sätt dig rätt!
9
Ytterlägen för lederna
– Lederna säger: fram till hit kan du
böja men sedan är det stopp, det är
ett ytterläge för leden. Det är inte
bra att befinna sig i ytterlägen för
länge i taget – det ger trötthetsvärk
och man kan till slut få en rörlighet
där det inte är tänkt att vara rörligt.
Ta dig själv i akt under en timme och fundera på hur du använder
dina händer, hur du greppar verktygen. Tänk nytt! Du kan till exempel stabilisera den egna handen mot
kundens fotsula medan du arbetar –
så att handen får vila.
Och värk i nacken?
– Det har med arbetshöjden att
göra! Höj behandlingsstolen, svarade Magnus genast. Belysningen
är, som jag var inne på tidigare, viktig. Särskilt när det gäller ett kort
syn­avstånd, då lutar man sig gärna
framåt och åt sidan. Om man jobbar med finmotorik, som ni gör, ska
man ha 750 lux! Ingen mysbelysning med andra ord.
Magnus avslutade sin innehållsrika föreläsning med att säga:
– Det handlar egentligen inte om
hur ni sitter utan att ni sitter! Vi måste alla hitta olika sätt att röra oss mer!
Motion kan ersätta medicin men
medicin kan inte ersätta motion!
Referat: IE
Från utvärderingen vid Årsstämman:
”Mycket bra information angående
arbets­ställningar”. ”Jättebra, men han
hade gärna fått 15 minuter till för att
visa övningar för oss”. ”Borde visat
arbets­ställningar på en person som
arbetade”. ”För lite råd och tips”.
Fothälsodagen den 5 maj
Fothälsodagen har för varje år fått mer och mer utrymme i media sedan förbundet för elva år sedan beslöt
att utlysa den första helgfria tisdagen i maj till en Fothälsodag. Här är ett axplock av artiklar, radioprogram och events som alla behandlade fötter och fotåkommor år 2015. /IE.
derna. Hon oroas över ungdomarnas val av skor, som
converse med tunna sulor.
– Vi vet inte vart det här bär hän. Det vet vi först om
20–25 år men då är det för sent. Trampar du sönder en
hälkudde så är den sönder.
Madeleine Forsberg intervjuades i direktsändning i Morgon i P4 Göteborg med Ylva och Peo. För andra året i
rad har hon och kollegan Karin Nord uppmärksammat
Fothälsodagen genom att göra något litet extra för behövande fötter.
I år fick en kvinnogrupp på Saronkyrkans integrationscafé gratis fotvård och en goody bag med salvor
och krämer. Förra året fick tio Faktumförsäljare gratis
fotvård, kaffe och smörgas. Örgryte- & Härlandaposten
skrev en artikel om det fina initiativet.
Madelene Salleke berättade att hon pratat om fötter i SR
Blekinges morgonprogram.
Amina Ståhl, Susanne Taraldsson och Maria Åhs var några
av alla de medlemmar som informerade på sina närliggande apotek.
Carola Petrini Schriwer och Paula Goldea blev båda intervjuade av TT och artikeln infördes i många tidningar runt om i Sverige. Under rubriken: Ungas fötter behöver också kärlek och vård, slog de fast hur viktigt det
är att även ungdomar är uppmärksamma på sina fötter.
– Många prioriterar moderiktighet framför fotriktighet, säger de bland annat i artikeln, ballerinaskor till
exempel måste sitta extra hårt eftersom de inte har någon snörning och det är påfrestande för fötterna.
Paula Goldea intervjuades även i SR P1 kl 15 av
radar­paret Nordegren och Epstein.
Ann Kruse i Gislaved hade öppet hus hela dagen och
höll två föredrag om egenvård och råd vid skoköp. Hon
lottade ut en fotvårdsbehandling och gav tio procent i
rabatt vid skoköp och beställd fot- och gånganalys.
Gunbritt Andersson Assfahany satte upp affischen i när­
området och gav rabatt med tio procent på krämer, salvor, strumpor och inlägg samt på behandling för dem
som bokade sin tid just denna dag.
Ann Lindström höll föredrag om diabetesfötter på en
vårdcentral i Stockholm för läkare och sjuksköterskor.
I slutet av föredraget informerade Ann om tonårsfötter.
Intresset var jättestort. Vårdpersonalen ville veta mera
och några av åhörarna tog av sig skor och strumpor,
visade sina fötter och ställde frågor!
I Nerikes Allehanda intervjuades Madelene Karlsson.
Hon berättade om årets tema ”tonårsfötter” och gav
handfasta råd om vad man ska tänka på för att fötterna
ska må bra.
Madelene vill att unga ska lära sig att vårda sina fötter bättre, det ska vara lika självklart som att borsta tän10
Årsstämman
OOO
OO
svensk tillverkning
din trygghet
avtagande/graderat tryck
foto: pg
Medlemsrabatt
Fraktfritt vid 30 par (ordinarie 60 par)
Fri sortering Medisox och Prosox.
FOTSPÅR – en film av Julia Larsson
Julia Larsson, både fotterapeut och konstnär, har
fått stipendium från förbundet för sin film Fotspår. På Årsstämman visade hon filmen som blev
mycket uppskattad.
16R21
mmHg
Julia bor och arbetar i Robertsfors, utanför Umeå. Hon
är anställd som fotterapeut av kommunen.
– Det var farmor som startade upp fotvården här i
trakten och min film utgår från hennes livshistoria och
relationen mellan oss. Jag gick, innan min utbildning
på Axelsons, på en konstskola i Skåne. Idén att göra
en film med utgångspunkt från farmor har länge legat
och skvalpat i bakhuvudet. Så då blev det som en extra
morot att komma igång när jag sökte stipendiet. Jag
intervjuade min farmor Kerstin Larsson eftersom hon
är min förebild. Det kändes väldigt symboliskt att jag
nu bokstavligt talat går i hennes fotspår och detta ville
jag gestalta.
Sedan fortsatte jag att intervjua andra nära och kära
som är förebilder för mig med frågan: Vad är en förebild
för dig? I vems fotspår vill du vandra? Tanken är att det
ska bli tre olika filmer.
OPOOO
prosox
O
OOO
OT
OOO
OTO
ööö
O
Akilles:öFNordin
öFöö
[email protected]
OORO
strumpaTOO
ö
öFöö
[email protected]
ö
ö
öö
öFö
[email protected]
Filmen fick ett fint mottagande på stämman, berätta!
– Filmen visar bland annat en scen där farmor och jag
står på en åker och farmor klär på mig sin Västerbottendräkt samtidigt som intervjun hörs i ett samtal bakom.
Jag ville visa att man gör ett slags avtryck i varandras liv,
och jag känner mig glad över att min idé blev så väl mottagen på stämman.
intervju: ie
Garanti
Medisox tillverkas i Sverige med
största omsorg. Vi garanterar att
dina Medisox håller rätt tryck på
rätt ställe. Materialen är noga
utvalda för att ge dig bästa komfort.
11
Miss Relax 100 Sheer
DET PERFEKTA
SÄLLSKAPET
PÅ RESAN!
Tunna och eleganta knästrumpor.
Graderad kompression från ankeln och uppåt.
Stimulerar blodcirkulationen.
Förebygger samt begränsar besvär av venös insufficiens.
Finns i många fina färger.
Kompressionsklass 1 L, 15/18 mmHg, 100 denier.
Skönhet och välbefinnande
www.solidea.com
www.blueoceansales.se
Gilla oss på facebook
Säljs i välsorterade apotek,
hälsobutiker och specialbutiker
Asiatisk sjukvård uppskattar BioCool
I ett pressmeddelande från BioCool läser vi att inför en
nationell plan för diabetes i Indonesien genomfördes
en undersökning där diabetes­
patienter behandlades
med BioCool.
Resultaten bekräftar tidigare studier och det konstateras att BioCool innebär ett enkelt och bekvämt
sätt att med framgång behandla torra fötter samt fötter
som är angripna av en svampinfektion.
Följ oss
på Facebook:
facebook.com
/BioCoolAB
Döda nagelsvampen,
skonsamt och miljövänligt
BioCool Footcare motverkar fotsvett och fotvårtor. Det är också det
enda medlet i världen
som tar bort all fot- och
nagelsvamp helt miljövänligt och ofarligt för hälsan.
Hur funkar det?
BioCool är ett svenskt företag som grundades 2012 och
som har sitt säte i Skellefteå. Företaget arbetar inom två
områden, rent vatten och friska fötter, med fokus på att
eliminera mikroorganismer på ett ofarligt och miljövänligt sätt. BioCools innovation är ett aktivt ämne som i
kontakt med vatten skapar en unik syreexplosion. Detta
tar död på all svamp, alla bakterier och även virus – eftersom virus behöver andra mikroorganismer för att leva.
BioCool Medica är utvecklat speciellt för patienter
med diabetes, psoriasis
samt andra hudsjukdomar. Fotbadet stimulerar
blodcirkulationen och
syresätter huden vilket
underlättar läkning av sår
samt tar bort svamp och
vårtor.
Gasellsprångsvinnare
I maj 2015 utsågs BioCool till vinnare av DI Gasells
Gasellsprånget, en utmärkelse från Dagens Industri
som ges till framgångsrika företag i landet.
[email protected] | www.biocool.se
12
Gertab Sjukvårdsprodukter AB
Ladugårdsvägen 5
234 35 Lomma
040 -416400
08-6400018
B
RTA
E
G
30år
Håll koll på
www.gertab.se
under
November månad
för erbjudande
13
5
19
85-2 01
Sommarfötter
14
Sommartider, barfotatider
På marknaden finns flera olika självhjälpsprodukter som är tänkta att minska risken för
skavsår, förhårdnader och svettiga, illaluktande skor. Här presenteras några av produkterna. Hör av dig till tidningen/redaktionskommittén om du har provat några av dem!
foto: pg och mw
Silkesspray
För barfotafötter finns sprayer att använda
direkt på foten för att minska friktionen i
skon. Sprayen lämnar en hinna på huden,
som en silkesstrumpa, och ska därmed
lämna ett skydd för foten; förhindra att
dålig lukt uppstår och minska risken för
blåsor och skoskav. Här har vi fotograferat
Silky Touch från Pedag. En annan silkesspray har namnet Bama Silky Comfort.
Enligt anvisningen ska man skaka flaskan
och sedan spraya fötterna på ett avstånd av
20 cm och till sist låta torka innan man tar
på skon. Pris: från 69 kr.
Iläggssulor för platta skor
Pedags Anatomiska Vivasula här ovan är tänkt för en
normal hålfot som ger foten stöd och avlastning. Sulan
är tillverkad av läder och kolfilter och ska ge både optimal hygien och bekvämlighet. Passar enligt tillverkaren i exempelvis Converse. Storlek: 35–47. Cirkapris:
249 kr. Det finns även iläggssulor från andra leveran­
törer från 80 kr och uppåt.
Doftkulor,
deospray och
doftpåsar
Elektriska fotfilar
Doftkulorna placeras
i skorna när man tagit av sig dem. Doft­
kulorna ska neutralisera och ta bort dålig
lukt. Ett alternativ är en parfymfri spray som sprayas
direkt i skon, Springyard Freshy, från 65 kr. Bama har
en deo­spay som lovar upp till 48 timmar fräsch doft.
Cirka 70 kr. SmellWells luktdödare, återanvändbara
doftpåsar, säljes i två-pack, 10x7 cm, absorberar fukt och
motverkar uppkomsten av bakterier. De ska räcka 3–4
månader vid normal användning. Cirkapris 99 kr.
har funnits ett tag på marknaden och saluförs bland andra av Scholls, CCS Healthcare, Emerico, Kemei och
AEG. Priset varierar från 150 till 500 kr.
Här ovan syns Scholls Velvet Diamond Elektrisk
Fotfil. Den har diamantkristaller på slipytan som ska
förstärka peelingeffekten och ge ett bättre resultat jämfört med mer traditionella fotfilar.
På förpackningen står hur den ska användas; för filen med jämna rörelser över den hårda huden, högst
3–4 sekunder på samma ställe och endast på torr hud.
Refiller till fotfilen köpes separat för 90–200 kr.
15
Sommarkryss
Skicka in din lösning,
namn och adress,
senast 30 augusti 2015,
till Sveriges Fotterapeuter,
Hammarby Fabriksväg 23,
120 30 Stockholm
1:a pris: Axelremsväska med logotyp
2:a pris: Grön t-shirt (Glöm ej uppge storlek).
3:e pris: ”Godispåse” med penna,
dekal, klistermärken, vykort m.m.)
foto: mw ill: ie
Namn:..............................................................................................................Adress:....................................................................................................................
Storlek:..............................
HAR
HAR EN
KANSKE DEL FÖR
TUNGA I SPINDLASTEN
LAR
LACKADE
UR
KNAPPAST
I KOJA
SPRINGER
PÅ
SPÖDAM
SOLVALLA
DET
FÖRLORAS
LÄTT VID
HALKA
SATT
NED
DANSFÅGELN
YTMÅTT
TYST
JÄGARE
DARRA
TITTA I
KULAN
LÄGGA
NER
GÖRA HÅL
I BRÖD
DEN SES I
STOPP
SPELAS
PÅ EFTER
RESA
KNIPER
TAR SIG
RODDARE
RESLIG
GULLIGA
GADD
PÅ
SCEN
PILOTKRAFT
NYHETSBYRÅ
KLEN
STÄNGER
UTE
BILMÄRKE
POEM
HERRGÅRDSBO
HAR
KLAGAN FOTFÄSTE
KVÄVE
KAN
KRÄVA
BLÅSA
ODJURSNAMN
VANLIGT
ÅTRÄD
GÅR JU
INTE ALLT
FÖRNÖJT
GOJA
FÖRNÖJER
SÄGS DET
VÄGGAS
BLIR
MER
ACKORD
TREA I
SKALA
LEDDE
HIMMLER
EN FORM
AV VARA
PUBDRYCK
ÖVERREDE
KARLAKARL
DET SER
VI UPP
TILL
VÄRDELÖS
TOG STUDENT FÖRR
BONDCHEF
HAR
MÖRK
MAN
DEN
BORSTAR
RENT
I TOKYOBÖRS
LÅSORD FJÄRDE
TONEN
AVHYVLING
VÄDERSTRECK
TA SIG
FRAM I
SPÅRET
KRAFTORD
BÄST I
LEKEN
PLÖTSLIGT
ÖVERFALL
TAR SIG
OFTA
HEM MED
BÅT
BETRAKTA
ADELSMAN
LÄGGER
MATTA
LÄGGS
PÅ
LÅDA
SVANTE
DREJENSTAM
2015
©MEDIAKRYSS
16
Gå på tå. Gå på hälarna.
Ger stabilitet.
Tipsa dina kunder/patienter om
Fotgymnastik!
Stå på ett ben.
Bra för balansen.
När fötterna mår bra mår hela kroppen bra.
Och nu under sommaren är det skönt att gå i
öppna skor eller barfota. Men hur är det med
fotstyrkan, balansen och koordinationen?
Fotgymnastik kan du göra lite när som helst,
till exempel när du tittar på tv, väntar
på bussen eller läser en bok.
Tålyft med
gummiband.
Bra för ovansida
fot och tår.
Här är några exempel på övningar som är bra
för att förbättra rörligheten och styrkan i
fötterna. Fler tips hittar du på A5-kortet
som finns att köpa på SF:s kansli (se sidan 44).
Om du vill fördjupa dig mer kan vi tipsa om
boken Starka Fötter av Jari Ketola & Anna
Lundberg, utgiven av SISU idrottsböcker.
Boken innehåller 45 övningar i text och
bild samt en DVD.
Knip ihop och spreta.
Bra för balans
och koordination.
Skriv med tårna.
Tränar koordinationen.
ill:ingse
17
18
P IO N E E R P ED I K Y RST O L
Innovativ teknologi, modern design,
enastående tysk kvalitet.
F r a k t f r it t n ä r d u h a n d la r öve r 3 0 0 0 kr
Köp dina fotvårdsprodukter hos Gilda Cosmetic, en helhetsleverantör av hudvård, salongsutrustning och tillbehör. Vi säljer bl.a.
pedikyrstolen Pioneer samt fotvårdsapparaten Medivac från tyska Ionto-Comed, med enastående egenskaper i prestanda och
komfort. Välj själv utförande och design för bästa upplevelse. Vi säljer även övrig pedikyrutrustning samt verktyg.
PRIS FRÅN
32 289;PRIS FRÅN
18 259;I vår webb-shop visar vi delar av fotvårdssortimentet. Kontakta oss för information kring all vår utrustning.
www.gildacosmetic.se • 031-1619 87 87 • [email protected]
Du kan också handla i vår grossistbutik: Mölndalsvägen 38, Göteborg
Axelsons och Yrkeshögskolan
foto:mw
Idag finns tre aktörer på marknaden; Axelsons, som utbildar på tre orter i Sverige, och
yrkeshögskolorna* i Örnsköldsvik och Göteborg. Skiljer sig skolorna åt? Vi tog kontakt
med några företrädare. intervjuer: ie & mw
Axelsons i Stockholm
Er utbildning idag är på sex månader medan YH:s är på
18. Skulle du säga att utbildningarna är likvärdiga?
– Det här är ju ett lärlingsyrke och så har vi förstås vår
metod, samma som vi haft från första början. Det är
inte självklart att du kan mer för att fler timmar ingår
i utbildningen. På skolorna finns kliniker där eleverna
lär sig och lärarna går runt och visar. I undervisningen
ingår 250 timmar praktik direkt på skolan.
– Och teoridelen är på 240 timmar, inskjuter Asma
och går och hämtar studieplanen för medicinsk fotvård.
Hans Axelson, vd
På Gästrikegatan 12 möts vi av Hans Axelson, legendarisk grundare av koncernen. Han har precis fyllt 81,
ballonger från firandet hänger kvar i rummet. Vi inväntar hans assistent, Asma Jundi och sedan kan vi börja
intervjun.
Hans berättar att han startade verksamheten redan
1962. Han hade då utbildat sig till sjukgymnast.
– Jag bestämde mig som 13-åring för att leva ett
sunt liv, bli vegetarian och börja med yoga och den tanken har jag varit trogen. Jag fick idén när jag tillfrisknat
efter en allvarlig scharlakansfeber. På ett julkalas hittade jag en bok om vegetarisk mat. Jag ville omvända
alla men omgivningen var inte lika hänförd. Mamma
ville att jag skulle fortsätta äta hennes köttbullar, säger
Hans med ett leende.
– Jag är uppvuxen på västkusten men det var i Malmö jag startade Axelsons Gymnastiska Institut med
massage­utbildning för 53 år sedan. Fotvårdsutbildningen startades året efter i Malmö och i Stockholm 1965.
Jag utbildades till fotterapeut i Tyskland, där hade de sedan många år en etablerad verksamhet och det är framför allt därifrån vi också hämtat inspiration.
Fotvårdsutbildningen – hur var den på den tiden?
– Fotvårdsskolor har inte funnits så länge i Sverige.
När jag startade fanns det sex små privata skolor och
en av dem blev statlig – i Örgryte. Vår första kurs var
tre månader lång.
Idag har ni skolor i Göteborg, Malmö och Stockholm?
– Ja vi har 30 utbildningsplatser i Göteborg och Malmö
och 48 i Stockholm. Vi har verksamhet även i Japan,
Finland och Oslo men där utbildar vi inga fotterapeuter för närvarande.
Vilken ålder har eleverna och hur är det med könsfördelningen i elevgrupperna?
– Många har redan varit ute i yrkeslivet och söker en ny
inriktning, därför är de ofta lite äldre när de kommer
till oss, men vi ser en tendens att eleverna blir yngre
och yngre. Vad gäller antalet män i utbildningen så är
det fortsatt lågt – där ser vi ingen förändring.
Axelsons – det är ett privat aktiebolag?
– Ja, och jag är ensam ägare. Tycker om att bestämma
själv och då är det enklast så.
Hur ser framtiden ut?
– Ja, ännu så länge jobbar jag
på. Jag har fem barn varav tre
av dem faktiskt är verksamma
inom närliggande områden
men jag har inga planer i dagsläget på att trappa ner.
– Ja, och det sjätte barnet –
det är företaget, flikar Asma in.
– Jag hade inte från början kunnat tänka mig att det
skulle bli så stort... avslutar Hans.
*Skolorna kan bedrivas av såväl kommunala företag som privata men kan egentligen inte kallas vare sig statliga eller kommunala utan utbildningar som bedrivs med statligt stöd.
20
Yrkeshögskolan i Örnsköldsvik
Yrkeshögskolan i Göteborg
Hur har det gått med praktikplatserna?
– Alla har fått sin praktik, det är klart, men det har inte
alltid varit så lätt att motivera fotterapeuterna att vara
handledare. En del tycker att de inte haft tid eller att
de inte kan ta det ansvaret att lära ut det de själva kan.
Från skolan har vi argumenterat att det är bra för dem
själva, att det kan vara stimulerande och roligt. För en
del som är äldre och som börjar fundera på att sluta kan
det vara en väg att lära känna någon som kan ta över.
Skolan har riksintag och eleverna kommer från olika håll och vill ofta göra sin praktik på hemorten för att
skapa ett kontaktnät för en yrkesbana där.
Utbildningen, som är på 300 YH-poäng, det vill
säga ett och ett halvt år, drivs av ett kunskapsföretag,
Norrlands Yrkeshögskola. Företaget håller i många utbildningar såväl i Örnsköldsvik som i Umeå.
– Utbildningen startade i september 2014 och de
20 elever som började då går ut till jul i år. Inför nästa
intagning ser det lovande ut, när ansökningstiden hade
gått ut hade vi fått in 40 ansökningar.
Efter varje kurs har man utvärdering av lärarna,
materialet och kursinnehållet och efter varje termin en
mer övergripande utvärdering av terminen och skolan
i sin helhet.
I Metodsalen tar eleverna emot andra elever eller
patienter och får då tillämpa sina nyvunna färdigheter.
– Vi har ju just börjat, men informationen har redan
spridit sig så till hösten räknar vi med att det blir full fart.
När Örnsköldsvik lämnade in sin ansökan till YHmyndigheten fanns redan utbildningen i Göteborg
men skolorna har inte haft kontakt med varandra rörande kursplanerna. I Örnsköldsvik har man lagt större fokus på kursen medicinsk fotvård på bekostnad av
ekonomi och examensarbete.
– Vi tycker det är viktigt att lägga tid i Metodsalen,
det är där de ska lära sig hantverket.
Kan du berätta litet om skolan?
– Utbildningen i medicinsk fotvård är på 300 YH-poäng och tar ett och ett halvt år. Den drivs av YRGO,
Göteborgs Stad Utbildning, ett kommunalt bolag som
organiserar all utbildning i Göteborg. Skolan har riksintag och antalet utbildningsplatser är 26.
Utbildningen i medicinsk fotvård har gamla
anor i Göteborg, den går tillbaks till 1960-talet. Efter att ha kallats Ky-utbildning heter den sedan 2011
Yrkeshögskole­ut­bildning.
Barbro berättar om nöjda elever:
– Vi kan höra dem skratta i korridorerna, men vi
gör också digitala undersökningar efter avslutade kurser och terminer. Eleverna svarar då anonymt om undervisningen, lärarna, lokalerna och andra spörsmål
och svaren är positiva.
De studerande sitter även med i utbildningsledningsgruppen.
Sedan yrkeshögskoleutbildningen startade har ungefär 75 elever tagit sin examen. Efter ett halvår görs
en uppföljning där man kunnat konstatera att de allra
flesta arbetar som fotterapeuter. Därefter finns ingen
formell statistik som visar hur många som jobbar i yrket men informella kontakter säger att de flesta fortsätter i sitt yrke, ibland kanske som distriktssköterskor
med fokus på fötter.
– De har vidgat sin kompetens helt enkelt.
De flesta jobbar privat. Många söker utbildningen
efter flera år som undersköterskor med längtan efter
att starta något eget, en verksamhet de har inflytande
över. Många arbetar åt landstinget i sina företag genom
upphandling.
Från Göteborgs sida har man inte haft någon kontakt med Örnsköldsviks yrkeshögskola.
Lena Lundström Nordin, lärare
Barbro Ek, lärare
21
Vad händer på Axelsons i Stockholm?
Irini Kontorini
Stella Tommos
Du har varit en mycket omtyckt och uppskattad lärare och
drivkraft på Axelsons. Nu har jag hört att du har slutat.
Varför?
– Jag har jobbat i över 19 år på Axelsons fotvårdsskola
och känner att jag har gjort detta så pass länge att jag
behöver nya utmaningar. Jag är en person som behöver
nya uppdrag för att ha drivkraft att jobba vidare med
det jag tycker om. Jag var färdig helt enkelt, har utbildat cirka 2 000 fotterapeuter under åren som gått! Jag
kände att jag ville göra något annat inom fotvården.
Grattis till ditt nya arbete som huvudlärare på Axelsons!
Vad var det som lockade dig till att söka?
– Jag har en bakgrund som inredningsarkitekt, var projektledare och hade hand om budget och planering.
Tycker om att organisera, göra tidplaner och strukturera. Den pedagogiska delen i att leda och visa har också
alltid lockat mig, redan på den tiden hade jag praktikanter och det har jag även nu som fotterapeut. Det är en
sådan kick att få vara med och tända ljuset i deras ögon.
Du har engagerat dig för kollegorna också?
– Ja, jag vill vara med och påverka. Har suttit fyra år i
förbundsstyrelsen och nu är jag invald i distrikt Stockholms styrelse.
Hur är din bakgrund?
– Jag började som tandsköterska innan jag bestämde
mig för att flytta ner fokus till fötterna, säger Irini med
ett skratt.
Fötter har faktiskt alltid intresserat mig och därför
gick jag Axelsons utbildning till fotterapeut. Det där
med att lära ut, att dela med sig till andra är en del av
min personlighet och som lärare på Axelsons fick jag
både och. Under de här åren har jag inte bara jobbat
i Stockholm utan även byggt upp verksamheten i Göteborg; jag introducerade och startade fotvårdsutbildningen i Japan där Axelsons hade en skola tidigare och
2011 tog jag över Malmöskolan och flyttade den till nya
lokaler. Men nu är jag som sagt färdig, nu känns det som
om jag har gjort mitt och behöver nya utmaningar.
Här i tidningen rapporterar du från FIP-IFP.*
– Sedan flera år är jag SF:s representant i den internationella organisationen för yrkeskåren. Vi ingår i ett större
sammanhang och det ger viktiga influenser åt båda håll.
Hur länge har du jobbat med fötter?
– Jag bytte som sagt bana och utbildade mig till fotterapeut hos Axelsons, det var år 2003. Läste på komvux till
undersköterska, utbildade mig till zonterapeut och har
gått LUC-D-diabetesutbildningen. Startade enskild
firma och har nu min praktik på söder i Stockholm där
jag har både privata kunder och remisskunder via SLL.
Så, vad händer nu?
– I första hand startar jag eget bolag och blir också fri
och mer tillgänglig för andra aktörer för föreläsningar
till exempel. Det här området med fötter vill jag inte
lämna. Jag och en före detta kollega på Axelsons, Annica
Westerin, startar en fotvårdsklinik tillsammans. Där
kommer vi också att ha kortare skräddarsydda kurser/vidareutbildningar för fotterapeuter som varit verksamma
ett tag, för att kunna erbjuda dem möjlighet att utvecklas
inom de områden de önskar helt enkelt. Efterfrågan har
varit stor.
Vad kan du tillföra som huvudlärare?
– Jag hoppas kunna ta med mig det jag är bra på, att
förbättra strukturer, förtydliga och förenkla och så är
jag en lagspelare, ser fram emot att jobba i ett team.
När tillträder du?
– Jag har redan smygbörjat lite som konsult men jag
börjar arbeta på heltid 20 juli. Känner mig otroligt ödmjuk och full av respekt inför uppgiften. Jag har stora
skor att fylla...
*Fédération International des Podologues– International Federation of Podiatrists.
22
intervju: ie & mw
och i Göteborg?
Bodil Rasmusson
Lisbet Finskas
Du hade tidigare hand om Axelsons utbildning i Göteborg
men nu har du slutat?
– Ja, jag slutade i höstas. Det blev ett treårsprojekt.
– Ingen fot är den andra lik – det är därför det aldrig blir
tråkigt med fotvård, säger Bodil Rasmusson.
Bodil har jobbat som studieorganisatör på Axelsons
i Göteborg sen i höstas. Vid sin sida har hon huvud­
läraren Hanna Diedo och sin man Leif som under åren
fungerat litet som Hans Axelsons högra hand. Han
började redan 1979 sitt arbete med Hans Axelson och
har varit med och startat skolan i Malmö och i Köpenhamn.
Många i er yreskår har ett annat yrke i botten – är det så
för dig också?
– Jo, jag är krögare från början, har drivit både värdshus
och restaurang och varit i reklambranschen. Utbildade
mig till massör och zonterapeut och jobbade på Varbergs kurort. Där fanns det även fotterapeuter och jag
blev intresserad och sökte in på Axelsons -98. När jag
var klar kunde jag börja jobba direkt på kurorten. Sedan startade jag Hälsobrunnen i Varberg och blev årets
kvinnliga företagare i Halland 2005. Fem år senare ombads jag att starta Axelsons utbildning i Göteborg.
Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Min uppgift, säger Bodil, är bland annat att lära upp
fotvårdslärare. Det finns ju ingen egentlig utbildning för
det. Jag har jobbat i 25 år på Axelsons i Malmö och bestämde mig för att rycka in här när de behövde hjälp.
Jag har ju en så snäll chef!
Men nu, sedan du lämnat Axelsons – vad gör du nu?
– Dels läser jag PUMT (personlig utveckling genom
mental träning) på Ledarhögskolan i Örebro, dels håller
jag på med vidareutbildningar och föreläsningar. Jag har
fortsatt att jobba med fötter och samarbetar med Maria
Åkerberg (f.d. Dermanord, ett hudvårdsföretag ).
Är du själv utbildad på Axelsons?
– Jag utbildades 1986.
Har du flyttat från Malmö till Göteborg i och med jobbet?
– Om jag ska säga något negativt så är det att jag veckopendlar, men jag är så rotad i Skåne att det går inte att
ändra på.
Vad är det för kurser ni erbjuder?
Vi utvecklar utbildningar om produktkännedom och
vill ge inspiration till variation i fotvårdsbehandlingarna. Det är viktigt att man hittar rätt inställning till
sitt yrke. Man kan behöva bredda sina kunskaper och
få mer flexibilitet i sitt dagliga arbete. Kanske kan man
utöka till att erbjuda nya tjänster, börja med peeling
eller ha events på kvällarna i lokalen, ja över huvud taget tänka i lite vidare vyer. På sikt kanske även erbjuda
Mimada, en tvåtimmars lyxig behandling.
Hur är det med könsfördelningen på skolan?
– Vi tar in ungefär 30 elever två gånger om året, i maj
och november, men under alla mina år i Malmö har jag
totalt inte utbildat fler än 30 män! Men numera kommer de ändå som patienter, där har det ändrat sig. På
1980-talet ville männen inte ens gå in. De följde frun
till dörren men inte längre. Det var som om de skämdes för att ha något med fotvård att göra. Men det är
annorlunda idag, ungdomarna förstår att det börjar
nere i foten och går hela vägen upp i huvudet. En revolution helt enkelt!
Vad händer framöver?
– Vi får se, kanske hittar jag en lämplig lokal i Göteborg så småningom där jag erbjuder kurser och inspirationsföreläsningar.
23
”Praktik guld värd – för student och företag”
En röd tråd i utbildningen till medicinsk fotterapeut är det nära samarbetet med näringslivet. Under sin LIA (Lärande i arbete) får studenterna tillämpa sina teoretiska
kun­skaper och samtidigt skapa värdefulla kontakter. Praktiken är en effektiv väg till
framtida arbete men även företaget som tar emot praktikanten har mycket att vinna.
text: Gabriella Röschmann, Örnsköldsviks kommun. foto: Newen, Skellefteå
V
iveca Andersson driver företaget Fotvizon i
Skellefteå. Hon har tagit emot många praktikanter sedan hon startade företaget 1985 och
har bara positiva erfarenheter.
– Det ger så mycket tillbaka till mig. Jag blir uppdaterad och lär mig faktiskt en hel del själv av eleverna,
säger Viveca Andersson.
Under en praktikperiod hinner eleven sätta sig in i
och prova på arbetet. Något som ger insyn i delar som
kan vara svåra för eleverna att lära sig i sina studier. Viveca beskriver med värme hur eleverna många gånger
förvånas över hur otroligt lättad och nöjd en patient är
efter behandlingen.
– Praktiken ger eleverna en förståelse för vilket
otroligt viktigt jobb vi gör, säger Viveca. Vikten av att
möta människan, att lyssna och visa empati, att själv
vara tyst. Vi får höra mycket om människors öden, det
tror jag inte att man kan lära sig i skolbänken.
För studenten Ulrika Sixtensson är det andra dagen på hennes första LIA-period. Ulrika studerar till
medicinsk fotterapeut i Örnsköldsvik och tycker att det
känns bra att få komma ut på praktik.
– Det är ju bara andra dagen, men jag har fått komma in i arbetet på en gång och det är ju det man vill, att
få prova på vad det innebär.
Det är hektiska dagar på kliniken, under perioden
maj och juni tredubblas antalet bokningar jämfört med
övriga året. Ibland är det så högt tempo att Viveca oroar sig för att praktikanterna ska bli avskräckta. Men hon
har hittat en lösning på det, en så kallad intrycksbok.
– Vi har varsin bok, eleven och jag. I den skriver vi
ner alla våra intryck och funderingar, varje dag. Sedan
tar vi oss tid och sätter oss ner och går igenom det som
landat där, berättar Viveca.
För Viveca finns det ingenting att förlora på att ta
emot praktikanter. I stället massor att vinna. Att utbildningen finns på yrkeshögskolenivå ger en tyngd som
gör att sjukvården har stort förtroende för yrkeskåren
vilket underlättar det viktiga samarbetet dem emellan.
– Det här yrket är så viktigt, det måste få leva vidare, säger Viveca och ser tillbaka på när hon själv startade sitt företag. Jag började med två tomma händer
och nu har jag fyra anställda. Två av dem, Elina och
Irene, träffade jag faktiskt första gången när de praktiserade hos mig.
Viveca är inte ensam om att se behovet av medicinska fotterapeuter. Ann Lindström, förbundsordförande
i Sveriges Fotterapeuter, bekräftar att utbildningarna
är viktiga för branschen eftersom behovet av medicinsk
fotvård ökar kraftigt, av flera skäl.
– En åldrande befolkning, diabetes typ 2 och pensionsavgångar bland fotterapeuterna är kända faktorer,
men det finns en ökad efterfrågan på behandlingar i
förebyggande syfte bland yngre människor, säger Ann
Lindström.
24
Viveca Andersson t.v. och Ulrika Sixtensson
Yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk fotterapeut
ges i Örnsköldsvik och omfattar 300 YH-poäng motsvarande 1,5 års heltidsstudier.
Den ger praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper och präglas av stark arbetslivsanknytning.
LIA (Lärande i arbetet) utgör 50 poäng. Utbildningsanordnaren tar fram en kursplan för LIA där
det framgår vilka mål eleven förväntas uppnå och hur kunskap, kompetens och färdighet betygsätts.
Företaget som tar emot en elev deltar aktivt i planering, organisering och genomförande av LIA-perioden.
25
FIP-IFP
Redan de gamla grekerna... var fotterapeuter!
Rapport från Aten
V
Stella Tommos, vår
representant i FIP-IFP,
rapporterar från det senaste
mötet, som hölls i Aten
den 22–23 maj.
ärldsorganisationen FIP-IFP,
Féderation International des
Podologues, och dess europeiska del
ECP, European Council and Podiatrists, finns numera på facebook, se
FIP podiatrists.
Spanien har posten som generalsekreterare från och med i år. Förra
året var arbetsbördan på styrelsen
stor eftersom den posten inte var
besatt. Rumänien och Indien är nya
länder som ansökt om medlemskap.
Podiaterns dag
Nytt för i år är att man har utlyst den
2 maj till Podiaterns dag, detta för att
uppmärksamma yrket podiatri.
Världsfothälsomånaden maj upp26
märksammar foten och fothälsan och
pågår under en hel månad. Förslag på
tema för nästa år välkomnas! Maila till
[email protected], hon sitter i världsfothälsomånadskommittén som tar
fram materialet åt oss.
Special Olympics
Delegate Session är föredrag som är
tänkta att ge oss delegater aha-upplevelser att dela med oss av på hemmaplan.
I år höll podiater Paul Borgions
och audiolog Melina Willems föredrag. De är engagerade i Special
Olympics, en världsomspännande
idrottstävling för personer med
men­tala handikapp. I samband med
FIP-IFP
Samverkan
Det är vanligt med hörselnedsättningar. Problem med öronen kan ge
sämre balans, man faller lättare. Problem med fötterna kan också ge sämre balans, man faller lättare. Hur avhjälps problemet i första hand: med
hörapparat eller med fotbäddar?
Om min kund har dålig balans,
hör han mina råd om inlägg och
skor? Det är inte säkert. Hörseln
blir oftast gradvis sämre, man börjar
tycka att folk sluddrar, det är inte fel
på volymen men man uppfattar inte
talet, det ringer i öronen (tinnitus),
så småningom har man nedsatt hörsel. Många öroninflammationer som
barn kan även ge försämrad hörsel.
Bilda nätverk
Vad finns det för yrken nära dig
som du kan ha nytta av och som kan
ha nytta av dig?
Bilda grupper, vidareutbilda er
tillsammans: medicinska fotterapeuter, ortopedskotekniker, podiatrer,
naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter, hudterapeuter, nagelteknologer, personliga tränare…listan kan
bli lång.
27
foto: stella tommos
tävlingen kan man även få tillgång
till ett omfattande hälsoprogram;
de som vill kan få fötterna, hörseln,
ögonen och tänderna kollade och
träffa allmänläkare och osteopater.
Montréal
Världskongressen 2016 går av stapeln i Montréal, Kanada 26–28 maj.
Tag chansen och kom med! Gå in på
fipworldcongress.org och kolla.
Vi gör riktigt
bra fotvårdsstolar.
Och säljer
riktigt bra
tillval.
(PS. Allt på bilden ingår)
www.tarsus.se
0660-842 51
[email protected]
Till riktigt bra
paketpriser.
Riktigt bra,
eller hur!
ERBJUDANDEN & INFO TILL DINA KUNDER:
Stödstrumpor
i modefärger
…som
får ben och
fötter att
må bra!
 Blockrand mmHG 18-20
 XHua mmHG 18-20
Lämpliga för
arbete, fritid,
bil-, buss- &
flygresor m.m.
• Resestödstrumpor i Bomull & Micro
• Pantry & Strumpbyxor fitness, anticelluliter
• Sockor för känsliga fötter i Bomull, Ull och Angora
• Medicinskt utprovade funktionsstrumpor
• Specialsockor för diabetiker
Våra kompressionsstrumpor testas
Säljes till fotterapeuter
och hjälpmedels- och ortopedkliniker
på MST MK 1V, HATRA MK 2 A - Registrerade på läkemedelsverket
69:-
Ankelstödsocka
Diabetessocka
art. 101
Komfortstöd
mmHG 10
65% Bomull
art. 170
80% Bomull
Avtagande
stickad med
mjuk resårbörjan. Snurrar ej
på foten, förebygger trötta svullna fötter.
rek. utpris
 35-37  38-39  40-42
 43-45  46-48
 Marin  Natur
 Svart  Vit  Grå
Beställ så här:
69:-
Extra mjuk
resår, sömlös
i tån. Sitter
mjukt uppe
utan att stasa.
rek. utpris
 35-37  38-40
 41-43  44-47
 Vit  Natur  Svart
 Marin  Grå
Alla våra strumpor har
bra plats för tårna.
Alla priser är rek. utpriser till din kund
Klipp ut annonsen, markera med X och faxa annonsen till oss
på 0457- 45 01 76 eller posta - glöm inte att skriva ditt namn
och adress. I vår webbshop finns fler modeller. Beställ katalog!
149:rek. utpris
Stödstrumpa
Melissa
Stödstrumpa
Cindy
Stödknästrumpa
Flash
art. 207
Lättstöd
mmHG 12-15
60% Bomull
30% Polyamid
10% Lycra
art. 208
Komfortstöd
mmHG 15-18
60% Bomull
28% Polyamid
12% Lycra
art. 209
Stöd mmHG 18
60% Bomull
27% Polyamid
13% Lycra
Mjuk toppresår,
förstärkt under
foten samt
häl, tå.
Förebygger trötta svullna fötter. Förbättrar blodcirkulation.
 35-37  38-39
 40-41  41-43
 Natur-Grå  DenimblåNatur  Svart-Grå
 Marin-Ceris  Svart
149:rek. utpris
Graderad,
extra stöd vid
ankeln.
Bra plats för
häl och tå och under foten.
 35-37  38-39
 40-41  41-43
149:rek. utpris
Förbättrar blodcirkulationen,
förebygger blodpropp, lämplig
på långresor.
Ger skön avlastning av benen,
då ni sitter och står mycket.
 35-37  38-39  40-42
 43-45  46-48
 Svart-Grå  Svart-Natur
 Carmencita/röd
 Denimblå-Natur
 Diamant  Zorro
 Vit-Ceris  Lila-Vit
 Vit-Lime
Tåsocka många färger, även randigt.
Pahne Textil AB Medical Line Scandinavia, Box 4, 370 11 Backaryd - Kundtjänst: tel. 0457- 45 01 75 - www.pahnemedic.com
170 x 110 mm
28
Krönika
Eva Siling är 34 år
och arbetar på SEB.
Hon reste till Lima för
att lära sig spanska och
uppleva en annan kultur.
Och för att hon gillar
att dansa salsa.
På fotvård i Lima
av Eva Siling
Efter
Studiebesök i Borlänge
Glada stockholmare på studiebesök hos CCS Healthcare i Borlänge den 9 mars. Ett stort tack till Evelyn
Olsson som organiserade studiebesöket och till Marie
Adolfsson som tog emot oss! /PG
fem veckor i Lima kände jag att det var
dags för fotvård. Om man haft en bästis under
hela sin uppväxt vars mamma är en dedikerad fotterapeut så har man förstått att det är viktigt att ta hand
om sina fötter och en extra lyx för fötterna att få dem
ompysslade av ett proffs.
Sagt och gjort. Jag frågade runt efter den bästa fotvården i stan och blev rekommenderad Salong Toque
X i Miraflores, den ”fina” stadsdelen i Lima. Behandlingen skulle kosta motsvarande 75 svenska kronor och
jag blir alltid lite skeptisk när det är billigt. Det kanske
”bara” är massage och nagellack, tänkte jag. Men nej
då, i de här 75 kronorna ingick fotbad, nagelklipp, skalpell- och filarbete, scrub, kort massage och nagellack.
Helt otroligt! Och jag tyckte nog att behandlingen höll
god kvalitet, även om det gick lite väl snabbt ibland;
hon missade på några ställen. Men det kanske man får
räkna med för det priset...
Jag hade dock gladeligen betalt lite mer. Inte för
att få bättre kvalitet utan för att de som arbetade på
salongen skulle få lite bättre lön och bättre arbetsförhållanden. Hon som jobbade med mina fötter, Natali
hette hon, satt dubbelvikt på en pall stora delar av behandlingen och sekunden efter att hon var klar med
mina fötter skyndade hon ner till receptionen för att
hämta en ny kund.
Kan man dricksa bort sitt dåliga samvete? Eller lurar man bara sig själv? Jag vet inte men det kändes ändå
bra att, efter att jag hade betalat och lämnat dricks i
kassan, Natalis namn ropades ut i högtalarsystemet så
att hon fick springa ner och få lite extra betalt.
Jag och mina glada fötter dansade ut i sommarvärmen. Natali däremot hade nog många timmar kvar
innan hon fick sluta för dagen.
Introduktionserbjudande
150:- rabatt
Nu 148 kr (normalt 298 kr)
Ange rabattkod:
fotterapeuten
gäller max 10 förp/kund
Naturligt, verksamt!
Efter långa försöksstudier har vi nu tagit fram en
produkt med en unik formula mot nagelsvamp.
Resultaten på testgruppen har varit mycket
goda och vi lanserar nu Nailsaves på den
Svenska marknaden.
Nailsaves tillverkas av Pharmatena
i Sverige och består enbart av
naturliga ämnen.
Läs mer och beställ på: www.nailsaves.se
29
Nageltrång
Det finns flera olika sätt att behandla nageltrång. Vi kontaktade några medlemmar
för att höra vilken metod de oftast använder./IE
Hur gör man?
Metod
Jag använder mig av byglar.
Har arbetat med denna metod sedan 1985 och har funnit att den är
oslagbar. Den ger omedelbar smärtlindring och justering av nageln under utväxt.
Jag använder mig av en rostfri tråd,
tandtråd, och börjar med att göra
en böjning av tråden i var ände. Vid
nagelns högsta punkt görs ytterligare en böjning och under arbetets
gång justerar jag tråden för att följa
nagelns rundning. Bygeln påförs
nageln framifrån och dras åt något.
Bygeln fungerar ungefär som en hävert, den lyfter upp nageln i falserna
och sänker samtidigt nageln i mit-
Nageltrång är ett problem som det
finns många lösningar på beroende
på hur det ser ut, hur nageln vuxit
och hur ont kunden har.
Det traditionella och vanligaste sättet efter att man undersökt nageln är
att klippa ner den med nageltrångstång varpå man tar med beaver/mejsel för att komma längre fram och
sen använda kanalen.
Fila därefter till kanten med nageltrångsfil. Avlasta gärna med copolingas för att undvika att nageln
växer in igen.
Beroende på hur nageltrånget ser ut
och vad det beror på använder jag
olika metoder. Jag har haft kurser
i Podofixmetoden så jag beskriver
den lite närmare.
Om jag har ett nageltrång som beror
på ojämnheter på kanten av nageln
börjar jag med att klippa med en
fin, smal tång och mejslar sen bort
nagelbiten. Sen avlastar jag med Ligasano, ett material som ser ut som
skumgummi, är antibakteriellt och
avlastande. Om nageltrånget beror
på heloma durum (en liktorn) i falsen så använder jag skålad skalpell
och nagelfalsfräs, även här avlastar
jag med Ligasano.
Ewa Klahr, Jönköping
foto: ie
Lisbet Finskas, Varberg
Lise-Lott Hoffman, Stockholm
30
Fördelar och kostnad
ten. Bygeln bör användas under den
tid nageln behöver för att växa ut i
hela sin längd. Man flyttar bygeln
efterhand under tillväxten.
Jag använder en universaltång
som både klipper tråden, böjer yttterkrokarna och formar böjningen
vid nagelns högsta punkt. För att
försegla bygeln använder jag en nagelmassa som finns färdig i tub.
Har funnit att detta är en gångbar
metod. Många nyheter har kommit
fram under tiden jag jobbat men inte
någon som jag tycker är lika effektiv,
ger så bra slutresultat och dessutom
är billig att använda för både oss och
kunden.
Kunden kan själv hålla nageln mjuk
med myrraolja.
Tänk på att påpeka för kunden
vikten av att ha rätt skor. De ska vara
rymliga vid tån så att det inte trycker
på.
Återbesök behövs för att hålla
uppsikt över nagelkanten.
När man tar bort nagelkanten som
trycker blir det en omedelbar lindring och kunden blir lättad av att
slippa smärtan.
Vid återkommande nageltrång
korrigerar jag nageln med Podofix
(en plast med ståltråd i). Metoden
innebär att man limmar fast plasten
på nageln och spänner med hjälp av
ståltråden så att nageln blir planare
och inte går ner i falsen och skaver.
I många fall återkommer inte nageltrånget efter att nageln blivit korrigerad men ibland kan man behöva
upprepa proceduren en gång till.
Fördelen med Podofix är att metoden är helt smärtfri.
Pris: Oftast ingår det i behandlingen
men kommer kunden bara för nageltrånget får hen betala för en del­
behandling. Jag tar 550 kr för en hel
och 340 kr för en delbehandling.
foto: mw
Pris: Jag tar 100 kr per bygel. Även
vid justering och flyttning av densamma.
foto: ie
Pris: För en behandling med podofix tar jag 370 kr.
31
Information från försäkringsförmedlaren
Sveriges Fotterapeuter har ett avtal med försäkringsförmedlaren Arctic gällande försäkringar anpassade för just fotterapeuter sedan år 2000. Tillsammans har vi utarbetat flera olika försäkringar som täcker de flesta försäkringsbehov som en fotterapeut har. I detta
nummer berättar vi om Praktikförsäkringen, inbrott och skadeförebyggande åtgärder.
Viktigt/Praktikförsäkring (företagsförsäkring)
är stöldbegärlig vara lättillgänglig eller ligga framme i
din lokal eller i ditt hem!
Alla som är egna företagare behöver en företagsförsäkring. Tänk på att du behöver en företagsförsäkring
även om du är ambulerande eller har salong/praktik
hemma, eftersom din hemförsäkring inte täcker skador
på egendom som hör till ditt företag. Om du hyr ett
rum eller en stol på en salong täcks du och ditt företag inte av salongens försäkringar utan du måste ha en
egen företagsförsäkring. Sveriges Fotterapeuters företagsförsäkring är speciellt framtagen för fotterapeutens
behov och ger ett mycket bra skydd i händelse av skada.
Dessutom är både premien och självrisken låg.
Skadeförebyggande åtgärder
För att minska risken att drabbas av inbrott kan man
ta till relativt enkla metoder. Exempelvis kan man sätta
upp ett gallerskydd för fönstret på sin dörr eller montera skjutjärn i övre respektive nedre delen av dörren
för att göra inbrytningen svårare. En annan åtgärd är
att montera ett lås där nyckel används från såväl insom utsidan. Dessa åtgärder kan vara både avskräckande och försvårande moment som gör att tjuven inte
kommer in i din lokal eller inte ens vågar sig på den.
För att minska risken att det uppstår en brand kan
man undvika provisoriska och lösa ledningar. Byt mot
fasta installationer. Kaffebryggare och minikök skall
vara försedda med timer. Blinkande lysrör medför en
risk för höga temperaturer och därmed risk för brand.
Lysrörsarmaturer skall därför vara försedda med säkerhetsglimtändare eller högfrekvensdon. Tänk på att ha
en brandsläckare och en brandfilt lättillgängligt och
lämna aldrig levande ljus obevakade.
Inbrott
Inbrott kan hända alla, vissa har oturen att drabbas
flera gånger medan andra aldrig kommer att göra det.
Ett inbrott innebär sällan enbart förlust av egendom
och varor. Många gånger lämnas även stor oreda i den
drabbade lokalen. Att gå igenom och försöka ta reda
på hur mycket som har försvunnit och dessutom veta
att någon har varit inne i ens lokaler när man själv inte
varit där är naturligtvis psykiskt påfrestande.
När inbrott dessutom leder till en större förlust för
företaget är det viktigt att ha en Praktik-/företagsförsäkring som kan gå in och täcka upp för de skador som
inträffat. Det är din företagsförsäkring som ersätter
skadorna på egendom som tillhör företaget. Din hemförsäkring kan inte ersätta företagets egendom. Det är
därför viktigt att man skriver sin hemadress som försäkringsställe om man exempelvis tar hem en dator eller pengar då hemförsäkringen inte ersätter eventuell
förlust av företagets egendom. Låt inte egendom som
Frågor om försäkringen
Är det något du undrar över är du alltid
välkommen att vända dig till
företagsgruppen på Arctic,
telefon 08-746 05 60
eller e-post [email protected]
Vill du veta mer om Arctic?
Gå in på hemsidan på www.arctic.se
32
VEGORIA
Nationella riktlinjer – diabetesvård
www.vegoria.se
Syftet med Nationella Riktlinjer är både att stimulera
användandet av vetenskapliga och effektiva åtgärder
samt att vara ett underlag för öppna prioriteringar
inom hälso- och sjukvården. Målet är att bidra till att
patienter får en god vård oavsett var i landet de bor.
Multidisciplinära fotteam har visat sig vara framgångsrika vid allvarliga fotproblem. Ett sådant team kan
till exempel bestå av diabetesansvarig läkare, diabetessjuksköterska, fotterapeut, ortopedingenjör, infektionsläkare, ortoped, radiolog och kärlkirurg.
Hälso- och sjukvården bör erbjuda:
uBehandling och diagnostik hos ett multidisciplinärt
fotteam med specialistvård, primärvård och hemsjukvård i samverkan till personer med allvarliga
komplikationer i fötterna såsom svårläkta sår, infektioner och fotdeformitet. prioritet 1*
uUndersökning för att identifiera neuropati med monofilament och/eller med stämgaffel. prioritet 2
uBehandling för smärtlindring med tricykliska antidepressiva TCA som förstahandsval – vid diabetes med
smärtsam neuropati. prioritet 2
uMätning av ankeltryck eller tåtryck – vid diabetes
med fotsår och misstänkt cirkulationsrubbning.
prioritet 2
uRutinmässig undersökning av fötter på personer med
diabetes för förekomst av fotdeformiteter. Erbjuda
prevention med strukturerat program som omfattar
regelbunden undersökning, fotvård, personal- eller
patientundervisning samt skoförsörjning.
prioritet 2
uTest för cirkulationsrubbningar i foten med palpation av fotpulsar – vid diabetes utan känd cirkulationsrubbning. prioritet 3
uBehandling med undertryck – vid diabetes med
icke-ischemiska svårläkta sår. prioritet 6
NYHET!
– Ny design
på fotpedaler
» OPTIMAL ARBETSHÖJD
» MAX PATIENTVIKT 200 KG
» ROTERBAR PELARE
Specialanpassade
fotvårdsstolar
Socialstyrelsen har identifierat följande förbättrings­områden
för kommunernas hälso- och sjukvård vid diabetesvård:
• En höjd utbildningsnivå inom diabetes för samtlig
personal som vårdar personer med sjukdomen.
• Regelbundna fotkontroller och möjlighet till preventiv fotvård.
Vegorias stolar för fotvård har utvecklats tillsammans
med fotvårdsterapeuters höga krav och behov. Stolarna
är höj,- och sänkbara och även vridbara med hjälp av
roter­bar­pelare.­Detta­gör­våra­fotvårdsstolar­flexibla­
och anpassningsbara och ger en optimal arbetställning
och god patientkomfort.
Ann Lindstöm,
som suttit med i Socialstyrelsens Prioriteringsgrupp för
Nationella riktlinjer – diabetesvård 2015.
Läs mer om våra fotvårdsstolar Clinik & Ergonomica på
www.vegoria.se
*Prioritering 1-10, där 1 är högsta prioritering och 10 lägsta.
33
SVENSKTILLVERKAT – SEDAN 1986
Den växande foten
Kursen består av föreläsning, demonstrationer och
filmvisning av typiska tillstånd och rörelsemönster.
Tillstånd som kommer att diskuteras är bland annat:
• Normalvariationer
• Benställningar
• Sneda tår
• Plattfot
• Onda fötter
• Medfödda förändringar.
tid: Fredag 4 september 2015 kl.13.00–16.30
plats: Sophiahemmets högskola i Stockholm,
Valhallavägen 91, ingång R. Erforssalen, plan 2.
kursavgift: 800 kr + moms, faktureras i
enlighet med angiven adress i kursanmälan.
I avgiften ingår kaffe och kaka samt kursintyg.
anmälan: görs via www.barnortopedi.se
under fliken utbildningar.
sista anmälningsdag: 14 augusti 2015
avbokningsregler: Om du får förhinder kan du
överlåta platsen till en kollega. Övriga regler finns
att läsa under avbokningsregler.
frågor besvaras av Lotta Sandberg,
[email protected]
alt. mobil: 0702-22 76 26
Lennart Sandberg, barnortoped, specialist i
ortopedi och barnkirurgi. Lennart har arbetat som barnortoped i 20 år på S:t Görans
barnkirurgiska klinik och Astrid Lindgrens
barnsjukhus. I 14 år har han verkat som Sveriges ende heltidspraktiserande barnortoped
i öppen vård. Sedan ett år tillbaka driver han
Barn­ortopediskt Centrum i Stockholm.
Barnortopediskt Centrum
i samarbete med
Sveriges Fotterapeuter
Varmt välkomna!
foto: pg
Kurser/utbildningar
Välkommen till en utbildningseftermiddag för fotterapeuter fredag 4 september.
Föreläsare är doktor Lennart Sandberg.
34
Workshops med BofaFelltex?
Gelé på tånaglar
– en specialkurs för fotterapeuter
”BofaFelltex har utvecklat och utrustat svensk
fotvård i 60 år. Nu förbereder vi oss för de
krav som framtidens fotvårdare kommer
ställa. Kunskap ska fortsatt stå i centrum för
hela vår verksamhet – allt för att kunderna
ska erbjudas bästa möjliga service och kvalitet.
tid och plats:Torsdag 10 september 2015
kl. 9.30–16.00
Skeppargatan 48, Stockholm.
kursavgift: 500 kr + moms. (Dras av vid köp av produkter.) Kort eller kontant.
I kursavgiften ingår ett kurshäfte.
Vi bjuder på förmiddags- och
eftermiddagskaffe. Lunch ingår ej.
Vi vet att det kommer ställas ännu högre krav på
oss leverantörer i framtiden. En bra produktmix,
snabba och säkra leveranser samt kunskapsutveckling kommer vara helt avgörande. BofaFelltex ska
vara ett kunskapsbärande företag inom fotvård och
produkter som används inom terapiområdet. Genom att ytterligare höja kunskapsnivåerna inom
fotvården stärker vi tillsammans vårt erbjudande
till slutkunden.
kursprogram:
uVi går igenom vilka produkter som behövs för
de ändamål och behov som just ni har. Genomgång och demonstration av underlagsarbete,
applicering av gelén både med färg och fransk,
silkelagningar och hur man löser bort gelén vid
återbesök samt korrigering av tånagel vid till
exempel skadad stortånagel.
uPraktik. Ni provar att lägga gelé på varandra.
Under hösten kommer vi att anordna workshopar
med följande teman:
• Hur optimerar man sitt arbete med rätt
slip­maskin och borr?
• Nageltrång med Podofix i fokus.
• Hälsprickor: avlastning, krämer och salvor.
• Sulor och inlägg i fokus.
om oss:
Vi som jobbar på CalgelSweden är Eva von Schéele
och Malin Andersson. Eva har arbetat både med Calgels gelé och Bio Sculptures gelé och är distributör
för Calgel i Sverige. Malin har 15 år i branschen och
är utbildningsansvarig på Calgel Sweden.
Vi ser fram emot att få träffa er! Ring eller maila
om ni har frågor eller funderingar. Sista anmälningsdag är 1 september 2015.
Alla workshops genomförs i grupper med högst 25
personer. Vi jobbar även hårt med att utveckla hemsidan Bofa.se för att kunna erbjuda våra webbkunder
en så bra service som möjligt.
Ambitionen är att hemsidan ska fungera som en
naturlig plattform och ett förstahandsval för våra
kunder runt om i Sverige. Det ska inte spela någon roll om man har sin praktik i Stockholm eller Kalix. Alla ska kunna dra nytta av samma höga
servicenivå.
Vi genomför gärna dessa workshops på olika
platser under hösten. Orterna är i skrivande stund
inte fastställda. Är ni intresserade av att det anordnas i ert distrikt? Hör av er i så fall till:
tel: 08-663 28 28
e-post:
[email protected]
Välkomna!
Eva & Malin
Pär Borgersen
BofaFelltex
e-post: [email protected]
tfn: 070-527 77 90”
35
Kurser/utbildningar
Vi är glada över att få möjlighet att erbjuda en kurs
anpassad för er fotterapeuter.
SR
Kursinbjudan!
Vi har härmed nöjet att bjuda in till höstens kurser hos Supinator/Radings, samtliga kurser
hålls i våra lokaler i Härryda. Har du frågor eller vill du ha ytterligare information kontakta oss.
Pris per kurs: 1200 kr + moms, då ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
BOKA TIDIGT RABATT LÄMNAS VID ANMÄLAN INNAN DEN 31/7. För enstaka kurser
lämnas 10% eller vid bokning av samtliga kurser lämnas 200 kr/kurs.
Välj den eller de kurser som intresserar dig och anmäl dig snarast då deltagarantalet är begränsat, sista anmälningsdatum är den 15/8. Anmälan är bindande, och fakturan skall vara betald
innan kursen.
Kurser/utbildningar
8/10 9.00 - 16.00 Ingredienser!
En märkesoberoende dag, där Susanna Lassus från Cosmetox föreläser om vad beteckningarna i olika
fotcremers innehållsförteckning betyder, var man kan hitta de svenska namnen, vilka för- och nackdelar
finns med olika ingredienser.
9/10 9.00 - 16.00 Biomekanik.
Alla fotproblem börjar med en felställning. Lär dig mer om biomekanik.
Dagen kombineras med teori och praktik. Kursledare är Ann Kruse från Fotverkstan i Gislaved.
10/10 9.00 - 16.00 Alla kan sälja!
Med kunskap ökar dina möjligheter till produktförsäljning. Se kundens behov och informera.
Kursledare: Ann Kruse från Fotverkstan i Gislaved.
Supinator/Radings AB, Industrivägen 10, 438 92 HÄRRYDA, Tel. 0301-31515, email: [email protected]
”Planera in ett studiebesök hos
Medisox stödstrumpsfabrik
i Söderköping!”
I mer än två decennier har vi tillverkat de komplexa
strumporna i vår fabrik i Söderköping och är idag Nordens största tillverkare.
Eftersom stöd-/kompressionsstrumpor har en medi­
cinsk funktion ställer det höga krav på rätt konstruktion
av storlekar, omfång och rätt tryck på rätt ställe. För att
klara detta har vi investerat i en modern stickmaskinpark
och testutrustning. Medicinska produkter skall vara registrerade hos Läkemedelsverket, CE-märkta och tillverkade enligt Svensk Standard. Självklart uppfyller vi
alla dessa krav och villkor.
Förutom de medicinska funktionerna, är det viktigt
att strumpan skall vara skön och hållbar. Därför lägger
vi stor vikt vid tester och val av olika material och leverantörer. Tack vare egen produktion och lagerhållning i
Söderköping kan vi hålla hög servicegrad och leveranssäkerhet med låg miljöpåverkan.
36
Vill ni i distrikten boka tid för en visning av både
stickmaskiner och testutrustning och övrig process
så hör av er till fabriken!
Kontakta Ingela, säljare på Medisox,
och föreslå en tid.
tfn: 070-442 55 11
e-post: [email protected]
Fotbaljan – ert
”
viktigaste vapen
”
foto: gn
Diabetesutbildning
med Jan Apelqvist
En grupp förväntansfulla fotterapeuter samlades en fin vinterdag i februari på Scandic
i Umeå för att lyssna på läkaren, pedagogen, författaren och diabetesspecialisten under
två dagar.
började med att tala om att han inte
Jantänkteapelqvist
följa det kompendium vi fått i förväg. Han
fått en ”kuddkänsla” under fötterna. Med ostadig gång
som resultat. Att säga till en sådan kund att hen ska
börja gå med rollator brukar inte vara speciellt poppis. Jan föreslog att vi istället uppmanar personen att
använda stavar vid promenad. Med stavarna får du rätt
signal från hjärnan om var fötterna befinner sig och du
får ett mjukare nedslag av foten mot marken. Om du
sätter i foten för hårt ökar risken för skador markant.
En annan sak som åtminstone mina kunder ofta tar
upp är de fula, bruna färgförändringarna de har på underbenen. Jan förklarade lätt och kortfattat att det är
röda blodkroppar som gått sönder och färgämnet hemoglobin som stannat i huden. Detta visar bara tydligt
att ödemen/problemen funnits i många år redan.
Jan berättade att det största åderbråcket sitter under fotsulan och är 7–8 cm långt. Tester med tryck under fotsulan inbyggt i skorna visar sig ge bra resultat
mot lårbensödem.
Oj oj oj – Jan hade så mycket matnyttigt att säga som
jag tycker vi har stor användning av men det ryms inte
att skriva om här så jag uppmanar er alla att ta chansen
att höra denne man föreläsa när ni har möjlighet. För
mig är dessa föreläsningsdagar riktiga minnen för livet.
tänkte prata om det som faller honom in just här och
nu, och det kan jag, efter att ha lyssnat på flera föreläsningar med denne man, säga är de bästa föreläsningarna. Han sade vidare att vi har ett otroligt viktigt vapen
i vårt dagliga arbete – fotbaljan. Våra kunder kan inte
springa ifrån oss, vi kan ösa ur oss av all vår kunskap
medan vi har dem i vårt ”våld”. Mycket humor finns
med när Jan är i farten.
Diabetes och blodsocker
Dag ett ägnades åt diabetesscreening, diagnostik och
behandling. Att få patienterna att acceptera och sköta/
reglera sin sjukdom för att må så bra som möjligt är det
viktigaste. Tänk också på att blodsocker är ett symtom
– inte en diagnos. Det effektivaste sättet att förbättra
sina värden är viktnedgång, däremot inte sagt att det
är det lättaste...
Den diabetiska foten
Dag två handlande om den diabetiska foten. Var 20:e
minut amputeras en nedre extremitet någonstans i
världen på grund av diabetes! 20–40 procent av resurserna inom diabetesvården går till fotkomplikationer.
Vi har alla fått höra av våra kunder/patienter att de
Vid pennan
Gun Norberg Piteå, Norrbotten
37
Distrikten
DISTRIKT SÖDERMANLAND
foto: calle öhman
Vi hade årsmöte 6–7 mars på Sunlight Hotell i Nyköping, ett fint konferens- & spahotell som tidigare var
tvål- och tvättmedelsfabrik med mycket svensk industrihistoria ”i väggarna”.
Årsmötet klarades av enligt schemat och vi fick besök av Calle Öhman från förbunds­styrelsen som informerade om stort och smått.
DISTRIKT JÖNKÖPING
Vi har haft årsmöte i Skillingaryd där vi var inbjudna till
Skillingarydssalvan AB. Ägaren Roger Svenningsson berättade om sitt företag och dess utveckling. Efter stämman fortsatte vi med en gemensam lunch. Många kom
och tog tillfället att träffa trevliga kollegor och säga sin
mening på stämman.
Karlskrona visade sig från sin soliga sida när Årsstämman hölls där. Vilka urkrafter det finns bland kvinnor och män. Stort tack också till alla som arrangerade!
Nässjö anordnade en Hälsomässa i april där medlemmar deltog och den var uppskattad. Många fick tips
att prova på olika behandlingar.
På Fothälsodagen var många medlemmar ute på
olika evenemang och pratade och visade salvor, inlägg,
skor och olika behandlingar. Vi gjorde allt för att lyfta
fram vårt varumärke.
Året kommer att bestå av många händelser i Småland, så gå in på SF:s hemsida och distriktet eller ring
någon av oss i styrelsen.
Sommarhälsningar från hela styrelsen
Anna-Lena Hultgren, ordförande
Den nya styrelsen. Fr. vä.: Åsa Brink (sekr.), Anna Eriksson (ordf.), Benita Axner (kassör), Christina Forsbom (led.), Maria Anell (suppl.).
På eftermiddagen lyssnade vi på den duktige Patrik Vilhelmsson från Kiropraktorbolaget. Visserligen ställde
han våra uppfattningar om fötter och skor på sin spets,
men alla verkade nöjda med föreläsningen.
Fotvårdsspecialisten Carola Richardson föreläste
om fot- och nagelsvamp. Hon hade många informativa
bilder och vi fick möjlighet att ställa frågor. Det var
mycket uppskattat av deltagarna.
Efter dagens program väntade hotellets spa. Med
bubbelbad, simbassäng och relaxrum hade vi en skön
och avkopplande stund innan vi avslutade kvällen med
en god trerätters middag.
Tack Anna Eriksson, Benita Axner, Gunilla Johnsson, Ulrika Harnestam, Karin Lagmyr och Åsa Brink
för ett riktigt bra arrangemang!
Christina Forsbom
Gertab. Där blev vi väl omhändertagna och efter att ha
shoppat loss ordentligt belönades vi med god smörgåstårta och ett glas vin. Mätta och nöjda knappade vi in
nästa anhalt på bussens gps: TK Design i Staffanstorp.
Väl där botaniserade vi glatt i deras lagerhyllor och lämnade Staffanstorp med nya fina arbetskläder. Vi har så
roligt när vi träffas så hur knasigt det än låter så ser i alla
fall jag fram emot hösten – för då ska vi ha en ny träff!
DISTRIKT KALMAR–KRONOBERG
Planerade träffar
Den 22 maj var vi några glada fotterapeuter i Småland
som var uppe med tuppen (kanske till och med innan
han vaknat) för att bege oss till Skåne. Solen sken på oss
när vi startade 06:00 med siktet inställt på Lomma och
• Söndag 4 och/eller måndag 5 oktober i Kosta. Håll
utkik i mejlen efter information.
• Boka redan nu fredag 5 februari 2016 för nästa årsmöte i Emmaboda. /Susanne Norberg
38
Distrikten
att skrattet ger en ökad hälsa och livsglädje men också
att skrattet fungerar som medicinering. Sedan lyssnade
vi på Linda Rundqvist som föreläste om näringslära
och Rawfood. Hon bjöd också på fantastiskt god och
spännande mat.
På mötet diskuterades bland annat om att utbyta
mer kunskap och erfarenheter inom distriktet. Vi besitter mycket kunskap tillsammans och i stället för att
ta in föreläsare inom vår yrkeskategori och betala höga
arvoden för det så kan vi kollegor emellan hjälpa oss
själva och höja vår kunskap inom förbundet.
Möte i höst
DISTRIKT HALLAND
Nästa möte är den 16 oktober och då träffas vi hos
Gertab i Malmö. Varje medlem tar sig själv dit och de
som vill kan ju boka övernattning (vi återkommer med
information om tid, plats och hotell).
Hoppas vi ses! Glad sommar önskar vi i styrelsen
Kerstin, Christin och Catrine
Tack alla för en härlig dag på Enebackes Kraftkälla! Den
20 mars träffades vi glada fotterapeuter i distrikt Halland
och hade en rolig och givande dag. En färgstark kvinna,
Ulla Keyling, bjöd på en häftig upplevelse – skrattyoga.
Hon talade om hur viktigt det är för kroppen att skratta,
DISTRIKT DALARNA
picnic och underbart god hemlagad chokladmousse,
skapad av Jessica Hansols. Tack Jessica! /Karin Olars
Årsmötet gick av stapeln i Borlänge 17 april på Busk­
åkers Gästgiveri. Årsmötesförhandlingar följdes av en
fantastiskt god lunch som åts tillsammans. Tack alla
medlemmar som deltog! Vi beslutade bland annat att
utse en fest-/aktivitetskommitté som ska ordna trevligheter och öka gemenskapen för medlemmarna i distriktet. Pia Holmrud Wetterberg och Yvonne Toven
har tagit sig an detta och tar gärna emot idéer och förslag på vad ni önskar!
Pia, tfn: 073-848 2596 e-post: [email protected]
Yvonne, tfn: 070-770 6953 e-post: [email protected]
Vi blev två hela lag som sprang Blodomloppet 25
maj i Borlänge! Hurtiga fotterapeuter tog sig runt banan på 5 km i blåst och lite regn. Avslutade med en
DISTRIKT GÄVLEBORG
Tack alla som var med lördagen den 9 maj och gjorde
den till en toppendag! Stort tack till Ann Lindström
också som fyllde på våra kunskaper om diabetesfoten.
Kvällen tillbringade på räkbåten i Gävle skärgård. Extra
drag blev det när karaoken lockade till allsång :)
Ni som har en mejladress får gärna mejla mej på
[email protected] så jag kan göra en mejllista för
att lättare få ut information till er.
Hälsningar
Anne-Sofie Eriksson
39
Distrikten
DISTRIKT STOCKHOLM
kare och inte minst ha roligt tillsammans kan kontakta
Evelyn Olsson på [email protected] eller 0708549410.
Årsmötet i distrikt Stockholm
Nu är det dags...
Vårt årsmöte äger i år rum på Apotek & Egenvård,
Kistamässan, torsdag 3 september. Vi hoppas få se er i år
igen och dessutom erbjuda en spännande dag med nya
utställare och nya produkter. Vi får möjlighet att lyssna
på olika föredragshållare och inte minst besöka Hud- &
Kosmetikmässan intill. Dessutom får vi i distrikt Stockholms monter tillfälle att träffa kollegor och ta del av
nyheter och annat kul. Vårt årsmöte kommer förstås att
ske separat i egen lokal där vi kan ”husera” hela dagen.
Topploppet
Lördag 19 september finns distrikt Stockholm tillsammans med CCS Healthcare i monter på tävlingsområdet. Välkomna att massera fötter och ben tillsammans
med kollegor eller varför inte springa tillsammans med
andra glada motionärer? Anmälan, som är bindande,
görs senast 1 augusti till Evelyn Olsson,
[email protected]
TeamOlmed
Onsdag 21 oktober kl 16.00 bjuder TeamOlmed in oss i
sina nya lokaler på Solnavägen 2D i Stockholm.
Anmälan, som är bindande, görs senast 15 oktober till
Paula Goldea, [email protected]
Program
8.30 Samling vid entrén till mässan för registrering,
det vill säga alla får varsin inträdesbiljett.
8.45 cirka, går vi en trappa upp för gemensam frukost.
10.00–11.30 Årsmöte (registrering vid ingången).
11.30–11.45 Bensträckare och frukt.
11.45–12.45 Föredrag med Mikael Andersson från Volumental. Företaget har en metod för att scanna foten
tredimensionellt och sedan tillverka skon för just din fot.
13.00– Lunch i restaurangen (på egen bekostnad).
I november planerar vi en julträff, se hemsidan för exakt
information framöver.
After Work
Glöm inte vår After Work sista torsdagen varje månad
på Rival, Mariatorget, se hemsidan för mer information!
Besök mässan: mingel i distrikt Stockholms monter,
apoteksutställare, föredrag. Vårt mål är att så långt det
går ”hålla ihop” denna dag men vill du ”botanisera” själv
är det naturligtvis helt ok. Glöm dock inte att hålla koll
på föredragen: Den diabetiska foten – riktlinjer, tips och råd,
(Ann Lindström), Kroppens viktigaste del – fötterna (Paula
Goldea) och Lär dig mer om nagelsvamp! (Carola Richardson) som hålls av Sveriges Fotterapeuter i separat sal.
kostnad: 300 kr (kostnad för möteslokal och frukost). OBS! Glöm inte skriva ditt namn och om du vill
äta gemensam lunch (på egen bekostnad) på inbetalningen.
Anmälan är bindande. Anmälan görs vid betalning
till pg-konto 258355-7 senast 1 augusti.
Ni som tillhör andra distrikt är såklart välkomna att
delta, inte på själva årsmötet men i övrigt. Förra året
hade vi nöjet att se många medlemmar både från distrikt Södermanland och Uppland. Det är givande och
inspirerande att se hur olika distrikt lägger upp sina
årsmöten och träffar och skapar förståelse för alla olika
sätt att arbeta i landet.
OBS! Har vi din e-postadress?
Om du inte fått något meddelande via ”Medlemsbrev” på mail då har vi inte din mailadress! Skicka
din adress till [email protected] snarast möjligt så du
inte går miste om viktig information.
Ett upprop från valberedningen!
Är du själv eller känner du någon som är intresserad av
att jobba i distrikt Stockholms styrelse så hör av dig till
oss i valberedningen: [email protected], [email protected]
lundstrom.se eller [email protected]
Sist men inte minst...
hoppas vi att ni hade kul på årets Fothälsodag och att det
blev en dag att minnas. Berätta om hur just du planerade
och spenderade din dag till Carola Petrini Schriwer på
[email protected]
Om vi inte hörs innan hösten vill vi önska er alla en
skön sommar!
Volontärer sökes!
Då vi i distrikt Stockholm arrangerar vårt deltagande på
Apoteksmässan själva behöver vi volontärer till montern.
Du som vill ta del av denna dag, serva kollegor och besö-
Carola, Stella, Paula, Evelyn, Charlotte, Amina och Lilian
40
Distrikten
DISTRIKT SKÅNE
Alla medlemmar i Sverige hälsas välkomna till distrikt
Skånes höstmöte 2–3 oktober i Helsingborg! Mer information kommer att finnas under vår hemsida:
www.fotterapeuteriskane.se. Välkommen!
Styrelsen i distrikt Skåne
In Memoriam
datum!
Ändrat
!
S
B
O
Heldag 26 augusti i Stockholm. Vi träffas kl 10.00 på
Långholmen för en guidad tur med Eliane Högberg.
Sedan äter vi lunch och besöker eventuellt någon leverantör. Se SF:s hemsida, distrikt Uppland, för mer information. Vi önskar en fin sommar!
Styrelsen i distrikt Uppland
DISTRIKT UPPLAND
Gudrun Jonsson från Ragvaldsträsk utanför Skellefteå i Västerbotten har avlidit efter en kort tids
sjukdom.
Jag lärde känna Gudrun när hon arbetade i Sunderbyn på Medicinkliniken. När sjukhuset öppnade
sina portar 1 september 1999 var det Europas modernaste sjukhus och där var Gudrun med och byggde upp det fotteam som nu servar hela Norrbotten.
Hon var även med och byggde upp SFFD, Svensk
Förening För Fotterapeuter i Diabetesvård. Gudrun
älskade att dra igång projekt och kurser. Många är
vi som varit bland annat på Sunderby Folkhögskola
med bra föreläsare, fina pärmar med material och
inte minst alla fina ”goodie bags” som hon fixat genom åren. Gudrun kände de flesta fotmänniskor i
Sverige: Acke Jernberger, Jan Apelqvist, Yngve Gustavsson och Folke Lithner, så hon hade aldrig svårt
att få bra föreläsare till kursdagarna.
Privat värnade Gudrun mycket om sina barn och
barnbarn. Hon bodde och arbetade i Sunderbyn
men åkte ofta ner till stugan i Ragvaldsträsk och sina
systrar med familjer. Hennes särbo var naturligtvis
alltid med i faggorna också. Stugan rustades för att
vid pensionen bli hennes permanenta bostad. När
Gudrun gick i pension tog hennes brinnande engagemang fart i bygdens PRO-organisation. Tror till
och med att hon tagit på sig ordförandeskapet strax
innan hon insjuknade.
Jag och många med mig minns Gudrun med värme i hjärtat. Hon fungerade som min mentor i de
flesta av yrkeslivets frågor. Jag är så otroligt tacksam att jag hunnit få lära känna henne och ta del av
hennes kunskap och klokskap. Den 19 april befann
jag mig i Skellefteå Lands gravkapell för att hedra
Gudruns minne.
Vila i frid fantastiska Gudrun Jonsson
Gun Norberg, Piteå
DISTRIKTEN KALMAR/KRONOBERG OCH BLEKINGE
Kalmar/Kronoberg har bjudit in Blekinge för en gemensam träff. Mötet kommer att hållas den 4–5 oktober på
Kosta Boda Art Hotel. Innehållet är ännu inte bestämt.
Kontakta Susanne Norberg, [email protected], för information
och anmälan. 2014 bjöd Blekinge in Kalmar/Kronoberg
till Ronneby Brunn. Ett mycket givande möte och umgänge. Så hör av er så att vi blir riktigt många på detta
möte också! Styrelserna Kalmar/Kronoberg och Blekinge
DISTRIKT DALARNA
Mot hösten planerar vi en resa till Apotek- och Egenvårdsmässan i Kista den 2–3 september. Kontakta Anna
Gelin på 070-521 3345 alternativt [email protected] om du
är intresserad av att följa med.
Någon gång i september kommer även vårt höstmöte att hållas – se hemsidan för datum (ej spikat i skrivande stund). Vår facebooksida växer och är aktiv. Roligt!
Kom med du också! Kontakta [email protected]
Önskar er alla en härlig sommar! Karin Olars i Falun
Arbeta över gränserna!
Att ta del av kollegors olika sätt att arbeta, synen
på vårt yrke och inte minst att lära känna varandra
stärker vårt förbund och kan varmt rekommederas!
Carola Petrini Schriwer
41
Distrikten
foto: calle öhman(merparten)
Distriktsordföranden
Sveriges Fotterapeuter,
Sveriges största förbund
för fotterapeuter, har idag
cirka 2 200 medlemmar,
en förbundsstyrelse och
19 distrikt med varsin lokal
styrelse. Här är ordföranden
i respektive distrikt.
BLEKINGE
Linda Söderkvist
[email protected]
DALARNA
Carina Hansols
[email protected]
GOTLAND
Ann Mari Randleff
[email protected]
GÄVLEBORG
Ann-Sofie Eriksson*
[email protected]
HALLAND
Catrin Levin
[email protected]
JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND
Kristina Haglund
[email protected]
JÖNKÖPING
Anna-Lena Hultgren
[email protected]
KALMAR/KRONOBERG
Liselott Samuelsson
[email protected]
NORRBOTTEN
Gun Norberg
[email protected]
SKÅNE
Ingrid Johansson
ingrid-johansson2006
@hotmail.com
STOCKHOLM
Carola Petrini Schriwer
[email protected]
SÖDERMANLAND
Anna Eriksson*
[email protected]
UPPLAND
Marie Kjellman
[email protected]
VÄRMLAND
Marie-Louise Tillman
[email protected]
VÄSTERBOTTEN
Helena Sandström
[email protected]
VÄSTMANLAND
Veronica Hallqvist
[email protected]
VÄSTRA GÖTALAND
Maria Åhs*
[email protected]
ÖREBRO
Madelene Karlsson*
[email protected]
ÖSTERGÖTLAND
Siv Fälth Borg*
[email protected]
* Ny ordförande
42
Ring för mer information
Telefon: 072-912 73 64
Fotterapeut sökes
till Hudvårdaren i Slottsstaden i Malmö!
Vi söker dig som vill hyra in dig hos oss, ta över
våra fotvårdskunder och driva din egen verksamhet.
Vi har många fotvårdskunder men tar idag ej emot
svårare fall så tillsammans med dessa fyller du snart
en heltidstjänst. På köpet får du supertrevliga
kollegor (hudterapeuter och en massör).
Maila [email protected] eller ring mig
Caroline Trotzig på 0708-21 87 47 så pratar vi vidare!
TvåFotklinik
stora fönstersäljes
gör lokalen
ljus och
i Hallstahammar
trevlig
Fullt utrustad och besiktigad fotklinik i centrala
Hallstahammar säljes på grund av pensionering.
Söker medicinsk fotterapeut
till min väletablerade klinik
norr om Stockholm
Idag är vi tre glada tjejer som jobbar tillsammans
som fot- och hudterapeuter men vi är i behov av
en trevlig, självgående fotterapeut att utöka
gruppen med! Det är en fördel om du har sjuksköterske- eller undersköterskebakgrund, men
det är inget krav. Tjänsten är på heltid och kan
leda till tillsvidareanställning.
Stor, ljus lokal, ca 35 kvm med toalett, överlåtes
med inventarier och maskiner senast sept. 2015.
Bra kundunderlag. Låg hyra: 1 547 kr/mån.
Ansökan skickar du via mail till:
[email protected]
Mejgan Mirbaz: 070-495 67 57
Lokal (med kundunderlag) centralt i
Stockholm uthyres för fotterapeut
Pris: Endast 85 000 kr
Ring för mer information: 072-912 73 64
Avdelning med utslagsback, d
sterilisator
Jag kommer att vara föräldraledig från 1 juli 2015 till
cirka 1 juni 2016 och hyr under tiden ut min lokal nära
Odenplan. Du ska helst vara utbildad inom medicinsk
fotterapi, ha erfarenhet och driva egen verksamhet. Du
får tillgång till mitt kundunderlag samt arbetsverktyg
och produkter.
När jag är tillbaks finns möjlighet att fortsätta hyra
lokalen 2 dagar/vecka.
Medicinsk fotterapeut sökes
till en inarbetad Hälsoklinik i Huskvarna
Jag söker en medicinsk fotterapeut som vill arbeta
självständigt med befintliga kunder cirka halvtid då
jag själv måste halvera min arbetstid på grund av
hälsoskäl. Du måste vara egenföretagare och ha
behandlingsförsäkring. Kan också tänkas hyra ut till
någon liknande rörelse som passar mitt koncept.
Hör av dig så berättar jag mera!
Anna-Lena Hultgren
e-post: [email protected]
tfn: 070-282 65 56
Maila [email protected]
Eller ring/smsa 073-715 44 97 för mer info./möte.
Till salu i centrala Örebro
Väl inarbetad fotvårdsklinik säljes i början av 2016 på grund av pension.
Inger Duberg. Ingers Fotvård, Storgatan 12, 703 61 Örebro
tel. arb: 019-611 09 90 mobil: 070-432 21 94 bostad: 019-29 85 39 mail: [email protected]
43
Varor att beställa
VYKORT
POST-IT
SKYLT, inplastad
44
DEKAL FÖR NUMMERPLÅTEN
BLYERTSPENNA
Pris Antal
10 kr ................
DEKAL för t ex nummerplåten
15 kr
................
PLASTDEKAl, 10x17,5 cm,
för insidan av fönstret
15 kr
................
PLASTDEKAL, 10x17,5 cm
15 kr
................
5 kr
................
200 kr
................
PLASTDEKAL, 5x8,5 cm
FLAGGA med stång och väggfäste
KLISTERMÄRKEN
stora, 4 x 6,5 cm, 25 st/ark
20 kr ................
små, 2 x 3,5 cm, 65 st/ark
20 kr ................
SMÅ KLISTERMÄRKEN
Tips: Klistra inte bara på dina
kuvertet vid fakturering, sätt
dem på papperspåsar, på alla
produkter så att det syns
varifrån de kommer.
POST-IT lappar, block
20 kr
...............
PLASTPÅSE
stor, 10-pack
20 kr
................
liten, 10-pack
20 kr
................
PRESENTKORT med kuvert, 10-pack
50 kr
................
AXELREMSVÄSKA
250 kr ................
SKYLT, inplastad
DEKAL
”Ej avbeställd tid debiteras”
40 kr
................
”Råd till foten”
40 kr
................
”Före behandlingen”
40 kr
................
T-SHIRT, GRÖN
XS................
S................ M................ L................
XL................. XXL................
VYKORT A5, 10 kort SUMMA
foto: mw
Sänd beställningen till:
Sveriges Fotterapeuter,
Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm
E-post: [email protected]
250 kr ..............
30 kr................
................
Namn:....................................................................................................
Adress:...................................................................................................
Betala först då du fått varorna.
Porto tillkommer på priserna.
Postnr/postadress: ............................................................................
45
Tfn:...............................................................................................
Medlemsrabatter
u Alpacha
Nextep – No1 Journalsystem
Programmet som underlättar din administration!
Innehåller godkänd kassa, bokning, journalprogram.
Möjlighet att välja till delar såsom internetbokning,
app och SMS. Med programmet har du även över­
föring till din bokföring.
Kontakta oss för mer information. www.alpacha.se
• tfn: 076-795 46 39, 0480-42 02 45
• e-post: [email protected]
u Funq Wear
Vi erbjuder svenskdesignade kompressionsstrumpor
med hög modegrad och av premium kvalitet. Våra
kompressionsstrumpor är testade på MST MKIV och
HATRA enligt RAL-GZ 387 Standard och följer uppsatta krav på medicinska kompressionsstrumpor.
Fraktfritt vid beställning över 1 500 kr. (ord. 3 500 kr).
Gäller hela sortimentet. www.funqwear.se
• tfn: 0768-90 30 93 • e-post: [email protected]
uMediakontakten
Trött på säljare som ringer och stör dig på jobbet?
Mediefilter hjälper dig mot oönskade säljsamtal.
Vill du få mer tid för dina kunder? Vi kan hjälpa dig
med att hantera oönskad försäljning, marknadsföring
och insamlingar via telefon.
Ordinarie pris: 1 900 kr/år, för medlemmar: 900 kr/år.
Läs mer på www.mediakontakten.se
• tfn: 033-21 15 61, Michael Söfting
• e-post: [email protected]
u Cinnamon
Behöver du riktigt bra skor till arbete eller fritid?
Som fotterapeut får du 20 procent på hela vårt sortiment. Du får då även fri frakt och fri retur. Rabatten
kan nyttjas på www.cinnamonskor.se (kontakta oss för
att lägga upp rabatten först) eller i våra Cinnamon­
butiker. Vill du bli återförsäljare har vi generösa villkor.
Hör i så fall av dig till oss.
• tfn: 0322-13 14 5
• e-post: [email protected]
uMedisox & Prosox
Svensktillverkade stöd-/kompressionsstrumpor registrerade hos Läkemedelsverket, CE-märkta och tillverkade enligt Svensk Standard. Egen testavdelning med
avancerad mätutrustning för att säkerställa och garantera den medicinska funktionen. Medisox garanterar
rätt tryck på rätt ställe. Prosox, specialstrumpan utan
tryck för ömtåliga fötter. Lämplig till diabetiker och
reumatiker. Tubgas för tår, fötter och ben. Samtliga
av våra material är ÖKO-Tex certifierade.
Fraktfritt vid 30 par, (ord. 60 par). Fri sortering på hela
sortimentet. Uppge Rabattkod: SF. www.medisox.se
• tfn: 070-442 55 11, 0121-159 40
• e-post: [email protected]
uElite hotels
Vi har hotell i 17 svenska städer. Medlemmar får rabatt
med 15 procent på Elites dagspris. För att få rabatten
måste du boka med webkod. Gå in på SF:s hemsida
och logga in som medlem. På sidan med hotellbokningar finns Elite Hotels webkod. Ring sedan till oss
eller maila till adressen här nedan. Bokar du via hem­
sidan, www.elite.se, får du ytterligare 50 kronor i rabatt/
natt och rum på gällande avtalspris.
• tfn: 0771-788 789
• e-post: [email protected]
46
u Nordic C Hotel, Stocholm. adress Vasaplan 4,
111 20 Sthlm. Olika rabatter beroende på tidpunkt.
Vänligen se hemsida: www.nordicchotel.se
• tfn: 08-505 630 00 • e-post: [email protected]
u TeamOlmed
Skor, fotinlägg och lättare ortoser. Fotvårdsprodukter,
salvor, strumpor med mera. Vi lämnar 10 procent rabatt
till medlemmar. www.teamolmed.se
• tfn: 0705-56 20 96 • e-post: [email protected]
u OCAY!
Vi är en av Sveriges största leverantörer av allt från
klassiska kontorsvaror till artiklar inom hygien och
städ. Som medlem i SF kan du handla mycket förmånligt. Minst 30 procent rabatt. Frakt ingår i priset.
Se vår hemsida: www.ocay.se
• tfn: 0431-445 167
• e-post: [email protected]
u OBS! Du som har avtal med Stockholms
läns landsting kan handla billigare hos de
leverantörer som SLL har upphandlat.
Gå in på sll.se/Om landstinget/Upphandling/
Gällande leverantörsavtal/Avtalskatalog
SF:s medlemmar får 10 procent rabatt fram
till årsskiftet på kyretter och nageltänger.
Kyretter
En förpackning Kai Kyretter (20 st),
kostar 446 kr. Du betalar: 401 kr.
Lawton nageltänger
Ordinarie pris 569–1109 kr
Du betalar: 512–999 kr.
e-post: [email protected]
tfn: 08-588 58 011
uppge rabattkod:
Fotvård Karlskrona
tfn: 08-588 58 066
eller: 0730-33 38 66
[email protected]
47
returadress:
Sveriges Fotterapeuter
Hammarby fabriksväg 23
120 30 Stockholm
POSTTIDNING B
Nextep-paketet
-Bärbar dator
-Nextep Journal (huvudlicens)
-Kvittoskrivare
-Rapportskrivare
-Kontrollbox CC Typ C1
Beställ innan 31/8, och få
digitalkamera på köpet!
Just nu: 755:- / mån
(Ord.pris 825:-) i 36 mån
Värde ca: 1000:-
Hör av dig så berättar vi mer: 0480-42 02 45, [email protected]
48