Datablad

H A G A B – D ATA B L A D
Ritningsbeteckning:
KBHA Kopplingsbox
Kopplingsbox KBHA för att underlätta inkoppling av
brandspjäll till Hagabs styr- och övervakningssystem.
För säkrare inkoppling
PRODUKTEN
TEKNISKA DATA
Kopplingsbox KBHA förenklar inkoppling av brandspjäll till
Hagabs alla styr- och övervakningsenheter. Den placeras på
lämplig plats nära ställdonet, vars anslutningskablar ansluts till
kopplingsboxen.
Spänning: avsedd för 24 V.
Kapslingsklass: IP54
Omgivningstemperatur: max 70 min –30 grader °C
Ingångar: max kabelarea 2.5 mm2
KBHA möjliggör enkel parallellkoppling av spjäll. Boxen finns
med testknapp med vars hjälp spjällfunktionen kan testas lokalt
(ställdon görs spänningslöst).
MÅTT
185
KBHA är avsedd för utanpåliggande montage.
TESTKNAPP
KBHA
85
38
H A G A B – D ATA B L A D
Ritningsbeteckning:
BXXXXX
KBHA
Kopplingsbox
KOPPLINGSSCHEMA
EXEMPEL BESKRIVNING
QJC (enl AMA VVS & Kyl 12)
Kopplingsbox, Hagabs typ KBHA-1 för sammankoppling
av brandspjäll och styr- och övervakningsenhet.
STÄLLDON
M
SPECIFIKATION
1
2
4
BROWN
BLUE
4
6
6
1
2
1
2
5
6
3
3
5
5
Utförande (a)
a = 1
a = 2
a = 3
KodexempelKBHA-1
KopplingsboxKBHA-a
Med testknapp och kopplingsplint
Utan testknapp, med kopplingsplint
Utan kopplingsplint
A
B
G
M
1
2
S
Ö
3
4
Flodin Fernström | 2015
KBHA
Hagab Box 135, 562 02 Taberg
[email protected]
|
|
Besök Industrivägen 5, 562 41 Taberg
www.hagab.com
|
|
Tfn 036 -36 30 90
Försäljningskontor Jönköping Tfn 036 - 36 30 90
|
|
Fax 036 - 36 30 99
Stockholm Tfn 08 - 689 90 10