Produktblad - Vetra Betongsystem AB

Produktinformation
Övrig Prefab
Massivvägg
Vi har möjlighet att tillverka och leverera
det flesta på marknaden förekommande
betongpelarna. T.ex. runda, rektangulära,
med eller utan konsoler och detta med ett
i stort sett valfritt tvärsnitt.
När det gäller betongbalkar så har vi även
här ett brett sortiment med bland annat
rektangulära balkar, enkelsidiga flänsbalkar
och dubbelsidiga flänsbalkar.
Längd, tvärsnitt och ingjutningsgods
anpassas givetvis till varje projekt.
Skalvägg
Pelare och Balkar
Balkonger och loftgångar
Den geometriska utformningen på våra
balkonger och loftgångar är i stort sett
obegränsad så länge det finns möjlighet
att transportera dem till arbetsplatsen.
Våra loftgångar levereras ofta som positivt
gjutna medans balkongerna ofta tillverkas
som negativt gjutna massivplattor.
I anslutningen mot bjälklaget har vi
möjlighet att utföra en intermittent
anslutning med isoleringsremsor eller en
helt bruten köldbrygga med hjälp av
Iso-element typ Halfen-Deha HIT.
För avvattning kan vi erbjuda fall över
framkant, fall mot ingjuten brunn, hålkäl
mot hus, droppnäsa, uppkantningar etc.
Vetra Betongsystem AB ● 042 - 25 44 90 ● www.vetra.se
Övrig Prefab
Betongtrappor kan fås i en mängd olika
utföranden t.ex. raka våningshöga löp, raka
löp med vilplan och som svängda löp.
Vi kan tillverka trapporna både positivt och
negativt gjutna, dock enbart i råbetong.
Positivt gjutna trappor är mer prisvärda
och lämpliga där man vill belägga
trapporna i efterhand medans negativt
gjutna trappor ger en fin slät betongyta
redo för användning direkt efter montage.
Steghöjd, stegdjup, stegantal och trappbredd etc. anpassas till varje projekt.
Plattbärlag
Trappor och vilplan