MTR 05B Glasögon

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET
Beteckning
MTR 05B
Sida 1 (1)
Insänd av
Lars Ahlgren 401:a IK
Glasögon
Förslag:
Jag föreslår med min motion: Glasögon och insättningsglasögon/skyddsmask. Gratis till alla i
Hemvärnet (typ Lumpenglasögon)
Motiv:
När vi är i tjänst i Hemvärnet så får vi använda våra privata glasögon med risk att de går
sönder. Visserligen så ersätter Försvarsmakten skälig ersättning, se folder (FÖRMÅNER
OCH FÖRSÄKRINGAR VID TJÄNSTGÖRING I HEMVÄRNET) vilket som jag uppfattar
en lång period efter skadan då man får leva utan glasögon som följd. Detta drabbar den
enskilde väldigt hårt eftersom man efter övningen återgår till det civila livet med sitt jobb
m.m. Dessa vore även bra om man kunde ha som skyddsglasögon då civila glasögon ofta inte
passar i Försvarsmaktens ögonskydd.
Insättningsglasögon till skyddsmasken vore bra att få ut i förhand innan det blir ett skarpt läge
i Sverige.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Rikshemvärnsrådet har behandlat denna fråga vid tidigare ting. Som ett resultat av detta så
finns idag färdiga rutiner för anskaffning av glasögoninsats för skyddsmask till CBRNplutoner. Beställning sker genom respektive Utbildningsgrupp.
Glasögoninsats för övriga soldater och ”lumpen”-glasögon införskaffas som krigsleverans vid
beredskapshöjning.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen anses besvarad
Rikshemvärnstingets beslut: