Samlingstabell för sträckan

BERGA - Högsby - RUDA
Måndag till fredag
LINJE
ANMÄRKNING
Berga affären
t. Berga station
fr. Berga station
Fröviskolan
t. Högsby Resecentrum
fr. Högsby Resecentrum
Ruda centrum
Måndag till fredag
LINJE
ANMÄRKNING
1
Berga affären
t. Berga station
fr. Berga station
Fröviskolan
t. Högsby Resecentrum
fr. Högsby Resecentrum
Ruda centrum
Måndag till fredag
LINJE
ANMÄRKNING
Berga affären
t. Berga station
fr. Berga station
Fröviskolan
t. Högsby Resecentrum
fr. Högsby Resecentrum
Ruda centrum
156
158
Landsbygd
157
158
6.40
6.42
6.47
x
6.57
6.25
x
6.33
5.37
5.47
155
5.47
5.57
156
Tåg
155
6.49
|
6.55
7.13
|
|
x
7.23
159
13.45
13.55
Tåg
155
155
16.37
|
16.42
16.40
|
|
x
16.50
17.28
17.30
17.30
x
17.40
157
F,S
158
14.15
14.20
14.25
14.35
14.18S
14.20S
14.25
14.35
157
155
18.28
18.30
18.30
x
18.44
17.50
18.00
158
Tåg
155
7.42
|
7.48
7.58
|
|
x
8.10
Tåg
14.37
|
14.42
Tåg
158
O,S
14.48
14.50
14.53
15.03
157
18.37
|
18.42
156
9.25
9.35
7.25
7.35
6.40
6.50
13.50
13.52
13.52
x
14.00
13.28
13.30
13.30
x
13.40
310
155
E
15.00
|
|
x
15.10
155
S
15.15
|
|
x
15.25
155
159
19.28
19.30
19.30
x
19.40
19.49
|
|
x
19.57
158
310
Tåg
158
157
155
15.27B
15.30B
15.35
15.45
Tåg
155
20.37
|
20.42
21.28
21.30
21.30
x
21.40
15.28
15.30
15.30
x
15.40
158
155
15.37
x
15.47
16.00
|
|
x
16.10
158
16.25
16.35
18.50
19.00
Anmärkning
Bfrån Fröviskolan måndag, tisdag och torsdag som
är skoldag
Egår skolans lovdagar 22/12-5/1, 16/2-20/2, 7/4-10/4, 15/5, 15/6-17/8, 26/10-30/10
F går endast fredag
155
157
11.28 12.08
|
11.30
12.37
|
11.30
10.37
|
12.15
x
10.25
|
10.42 10.45 11.40 12.18 12.42
12.45
10.45
12.55
10.55
9.37
x
9.47
9.25
9.27
9.30
9.42
15.28B
15.30B
15.31
15.41
Tåg
158
157
O,S
Bra att veta
Ogår endast onsdag
Sgår ej skolans lovdagar 22/12-5/1, 16/2-20/2,
7/4-10/4, 15/5, 15/6-17/8, 26/10-30/10
trafikeras endast vintertid 14/12-14/6, 17/8-12/12
trafikeras endast sommartid 15/6-16/8
För trafikupplysning, ring
010-21 21 000 eller gå in på
www.klt.se
Gäller 14/12 2014-15/2,
27/6-12/12 2015
Senast uppdaterad 150817
BERGA - Högsby - RUDA
Lördag
LINJE
ANMÄRKNING
Berga affären
t. Berga station
fr. Berga station
Fröviskolan
t. Högsby Resecentrum
fr. Högsby Resecentrum
Ruda centrum
Söndag och helgdag
LINJE
ANMÄRKNING
2
Berga affären
t. Berga station
fr. Berga station
Fröviskolan
t. Högsby Resecentrum
fr. Högsby Resecentrum
Ruda centrum
155
12.08
|
|
x
12.18
Tåg
155
12.37
|
12.42
13.28
13.30
13.30
x
13.40
155
310
7.57
|
|
x
8.05
10.37
|
10.42
11.28
11.30
11.30
x
11.40
Tåg
310
10.37
|
10.42
12.08
|
|
x
12.18
310
7.42
|
7.48
7.42
|
7.48
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
w
Landsbygd
Tåg
J
155
12.37
|
12.42
13.28
13.30
13.30
x
13.40
14.37
|
14.42
15.28
15.30
15.30
x
15.40
16.37
|
16.42
18.37
|
18.42
Tåg
310
Tåg
Tåg
310
155
14.37
|
14.42
16.08
|
|
x
16.18
18.37
|
18.42
19.08
|
|
x
19.18
19.28
19.30
19.30
x
19.40
16.37
|
16.42
Anmärkning
b går ej 3/4, 6/6, 31/10
Jgår ej 24/12
m går endast natt mot 26/12, 27/12, 4/4, 6/4, 2/5, 7/6, 1/11
N nattaxa. Tillägg på alla biljetter.
OBS! PERIODKORT GÄLLER EJ
Tåg
J
Tåg
155
J
18.33
18.35
18.35
x
18.45
Tåg
b
20.37
|
20.42
155
19.58
|
|
x
20.08
155
21.28
21.30
21.30
x
21.40
155
J
23.27
|
|
x
23.35
155
J,N
2.42
|
|
x
2.50
155
m,N
2.42
|
|
x
2.50
Bra att veta
w går endast 3/4, 6/6, 31/10
trafikeras endast sommartid 15/6-16/8
För trafikupplysning, ring 010-21 21 000
eller gå in på www.klt.se
Gäller 14/12 2014-15/2,
27/6-12/12 2015
Senast uppdaterad 150817
RUDA - Högsby - BERGA
Måndag till fredag
LINJE
ANMÄRKNING
Ruda centrum
t. Högsby Resecentrum
fr. Högsby Resecentrum
Fröviskolan
t. Berga station
fr. Berga station
Berga affären
Måndag till fredag
LINJE
ANMÄRKNING
3
Ruda centrum
t. Högsby Resecentrum
fr. Högsby Resecentrum
Fröviskolan
t. Berga station
fr. Berga station
Berga affären
Måndag till fredag
LINJE
ANMÄRKNING
Ruda centrum
t. Högsby Resecentrum
fr. Högsby Resecentrum
Fröviskolan
t. Berga station
fr. Berga station
Berga affären
155
157
Landsbygd
158
155
Tåg
157
S
155
159
7.20
7.32
6.20
6.30
5.50
x
|
|
5.58
155
6.35
|
6.41
6.35
x
6.45
6.47
6.48
156
158
7.35
x
|
|
7.41
Tåg
155
7.35
x
7.45
7.45
7.46
310
7.55
x
|
|
8.03
157
M,Ti,To,F,S
12.42
12.52
12.45
12.55
12.25
x
|
12.35
158
156
16.43
16.55
16.55
x
17.05
16.45
16.55
155
157
O,S
13.27
|
13.33
13.40
x
13.50
13.50
13.51
14.05
14.07
|
14.15
14.25
14.27
|
14.35
Tåg
157
155
158
157
18.18
18.30
19.00
19.10
17.27
|
17.33
18.20
x
18.30
18.35
18.36
158
7.52E 7.55
8.07 8.07
8.07 8.07
8.10C 8.09C
13.00
x
|
|
13.10
18.00
18.10
17.20
x
17.30
17.35
17.36
157
157
155
8.42
9.00
9.00
9.03
8.20
x
|
|
8.28
156
158
14.20
14.30
14.45
14.55
157
O,S
9.45
9.55
9.30
|
9.36
155
11.20
x
11.30
11.35
11.36
310
Tåg
11.20 11.27
|
x
11.30 11.33
11.35
11.36
155
155
Tåg
155
310
15.00
x
|
|
15.10
15.30
x
15.40
15.40
15.41
15.27
|
15.33
15.50
x
|
|
16.00
16.25
x
16.35
16.35
16.36
155
Tåg
310
155
Tåg
19.20
x
19.30
19.35
19.36
19.27
|
19.33
19.50
x
|
|
19.59
20.20
x
20.30
20.35
20.36
21.27
|
21.33
Anmärkning
C fortsätter till Fröviskolan skoldagar
E Ruda centrum trafikeras endast 14/12-14/6
M,Ti,To,Fgår måndag, tisdag, torsdag och fredag
Ogår endast onsdag
Tåg
Bra att veta
Sgår ej skolans lovdagar 22/12-5/1, 16/2-20/2,
7/4-10/4, 15/5, 15/6-17/8, 26/10-30/10
trafikeras endast vintertid 14/12-14/6, 17/8-12/12
trafikeras endast sommartid 15/6-16/8
För trafikupplysning, ring 010-21 21 000
eller gå in på www.klt.se
Gäller 14/12 2014-15/2,
27/6-12/12 2015
Senast uppdaterad 150817
RUDA - Högsby - BERGA
Lördag
LINJE
ANMÄRKNING
Ruda centrum
t. Högsby Resecentrum
fr. Högsby Resecentrum
Fröviskolan
t. Berga station
fr. Berga station
Berga affären
Söndag och helgdag
LINJE
ANMÄRKNING
4
Ruda centrum
t. Högsby Resecentrum
fr. Högsby Resecentrum
Fröviskolan
t. Berga station
fr. Berga station
Berga affären
Landsbygd
155
Tåg
155
310
Tåg
Tåg
310
155
Tåg
J
310
Tåg
J
155
J
155
155
J
155
J,N
6.20
x
|
|
6.27
9.30
|
9.36
11.20
x
11.30
11.35
11.36
11.20
x
11.30
11.35
11.36
11.27
|
11.33
13.27
|
13.33
13.40
x
13.50
13.50
13.51
15.20
x
15.30
15.35
15.36
15.27
|
15.33
16.25
x
16.35
16.35
16.36
17.27
|
17.33
18.20
x
18.30
18.35
18.36
19.50
x
|
|
19.59
21.15
x
|
|
21.25
1.15
x
|
|
1.22
Tåg
Tåg
Tåg
310
155
Tåg
Tåg
155
310
Tåg
b
155
Tåg
i
310
155
m,N
9.30
|
9.36
11.27
|
11.33
13.27
|
13.33
13.40
x
13.50
13.50
13.51
14.20
x
14.30
14.35
14.36
15.27
|
15.33
17.27
|
17.33
18.20
x
18.30
18.35
18.36
19.20
x
19.30
19.35
19.36
19.27
|
19.33
20.20
x
20.30
20.35
20.36
21.27
|
21.33
23.20
x
|
|
23.27
1.15
x
|
|
1.22
Anmärkning
b
i
J
m
går ej 3/4, 6/6, 31/10
går ej 25/12, 3/4, 5/4, 6/6, 20/6, 31/10
går ej 24/12
går endast natt mot 26/12, 27/12, 4/4, 6/4, 2/5, 7/6, 1/11
Bra att veta
N nattaxa. Tillägg på alla biljetter.
OBS! PERIODKORT GÄLLER EJ
trafikeras endast vintertid 14/12-14/6, 17/8-12/12
trafikeras endast sommartid 15/6-16/8
För trafikupplysning, ring 010-21 21 000
eller gå in på www.klt.se
Gäller 14/12 2014-15/2,
27/6-12/12 2015
Senast uppdaterad 150817