Kopplingsschema 1.0M, 24 november 2015, 11:33

Kopplingsschema
– Bredbandsswitch Icotera i6402
Kräver
230 V Telefonidosa
Telefon
(alternativt
första telejack)
(för flera digitalboxar)
Digitalbox
TV
TV
Kräver
230 V
Router/Telefonidosa
(för flera datorer)
Dator
Telefon
Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp?
Vid frågor angående bredbandsswitchen kontakta Utsikt
Bredbands kundservice på 013-20 83 20. Vid frågor om
utrustning som tillhandahållits av tjänsteleverantör eller
som införskaffats på egen hand, kontakta din tjänsteleverantör eller inköpsstället av utrustningen.
Kräver
230 V
Kabel-tv
Switch
LAN4
LAN2
LAN 1
Kräver
230 V
Bostadens
antennät