RINMANGYMNASIET - Eskilstuna kommun

RINMANGYMNASIET
r
ö
j
en
g
n
i
e
i
s
a
n
m
y
T4
Bli g
Besöksadress: Smedjegatan 46
Postadress: Rinmangymnasiet, Eskilstuna Kommun
631 86 Eskilstuna
www.eskilstuna.se/t4
et
m
m
ogra
r
p
k
i
Tekn ret
eå
fjärd
Spännande skolår ger efterfrågad examen
Du som går teknikprogrammet eller motsvarande utbildning kan nu söka ett fj ärde år
knutet till Teknikcollege på Rinmangymnasiet.
Eskilstuna kan som enda ort i Sörmland
erbjuda detta nya nationella påbyggnadsår.
Garanterad praktikplats ökar dina chanser till
jobb efter utbildningen. Målet med T4 är att du
som gymnasieingenjör ska kunna söka jobb
direkt efter examen. Därför är en tredjedel av
din studietid förlagd på en arbetsplats där en
kunnig handledare vägleder dig.
Kontakt:
Carlos Aristondo
Lärare i matematik och datavetenskap
Cisco-instruktör
070-089 36 40
[email protected]
Behörighet
För att få behörighet till utbildningen krävs att du har
slutbetyg från ett fullständigt
teknikprogram.
Du ska också lägst ha betyget E i
minst 2 250 poäng.
I de godkända betygen ska
följande kurser ingå:
•
Matematik 3c
•
Fysik 1a
•
Kemi 1
•
Teknik 1
•
Engelska 6
Näringslivet har varit med och utformat T4 så
att kurserna ska matcha industrins behov av
utbildad arbetskraft.
•
Svenska 3 eller Svenska
som andraspråk 3
Vill du söka jobb är du anställningsbar och kan
i framtiden eventuellt jobba som arbetsledare
inom industrin eller databranschen. Vill du
hellre studera vidare ligger alla möjligheter
öppna.
•
Konstruktion 1
•
CAD 1
För utgång Design och produkt­
utveckling även:
Ansökan
Du söker medan du läser årskurs
3 på Teknikprogrammet. Sista
ansökningsdag är den 30 april
(vi tar emot efteranmälningar).
Välkommen med din ansökan!
Kontakt:
Carlos Aristondo
www.eskilstuna.se/t4
Helena Medin
Studie och yrkesvägledare
Cisco-instruktör
016-710 26 12
[email protected]
Ansökan till T4 skall lämnas
till din hemkommun och den
skickas sedan vidare till oss.
Komplettera med slutbetyg
innan den 20 juni.
Frågor om detta ställer du till:
studievägledare Helena Medin,
tel 016-710 26 12,
[email protected]
Informationsteknik
Nätverksteknik
Kurs
Gymnasieingenjör i praktiken
Examensarbete
Nätverksteknik
Datorkommunikation och säkerhet
Administration av nätverks- och
­serverutrustning
Nätverks- och kommunikationstjänster
Informationsteknisk arkitektur
Summa
Poäng
200
100
100
200
100
100
100
Efter T4 kan du
som läst Nätve
teknik arbeta rksmed:
• Nätverkstekn
ik
• Datateknik
• IT- och datasä
kerhets teknik
• IT-samordnin
g
• Arbetslednin
g
900
Design och produktutveckling
Kurs
Gymnasieingenjör i praktiken
Examensarbete
Miljö- och energikunskap
Produktionsfilosofi 1
Konstruktion 2
CAD 2
CAD 3
Designmodeller
Teknik-specialisering
Summa
Poäng
200
100
100
100
100
50
50
100
100
Efter T4 kan du
som läst Desig
produkt­­utveckln och
arbeta med: ing
• Konstruktion
• Produktutvec
kling
• CAD-ritning
• Arbetslednin
g
900
Produktionsteknik
Produktion och automation
Kurs
Gymnasieingenjör i praktiken
Examensarbete
Miljö- och energikunskap
Produktionsfilosofi 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1
Datorstyrd produktion
Allmän automationsteknik
Summa
Poäng
200
100
100
100
100
100
100
100
900
Efter T4 kan du
läst Produktion som
automation ar och
beta
med:
• Produktionste
knik
• CNC-produktio
n
• Automations
teknik
• Arbetslednin
g
Några röster från förra årets elevkull:
Marcus fick fast jobb
direkt efter T4
Marcus Karlsson gjorde praktik på Crematec i Skultuna.
Han blev anställd som 3D-designer på samma
arbetsplats efter att ha avslutat sitt T4-år. Crematec
är ett litet företag som sysslar med kremations­
anläggningar, och Marcus jobb går bland annat
ut på att rita layout till anläggningarna samt att
konvertera gamla 2D-ritningar till 3D.
Evelina Nordh och Frida Thell
gör sin T4-praktik på Volvo i Eskilstuna.
Marcus gick gymnasiet i Västerås. Under tredje
året fick teknikklassen besök av lärare från Eskilstuna som marknadsförde T4. Han tänkte inte så
mycket mer på det, eftersom han hade ställt in
sig på att läsa till civilingenjör. Men redan första
veckan på högskolan kände han att han inte var
redo för studierna.
Vad var bäst med din utbildning?
– Tanken är att jag ska plugga i framtiden, men
jag vet inte riktigt till vad. Då känner jag att det
är skönt att kunna jobba och tjäna pengar under
tiden jag funderar.
•Assa Abloy AB
•CGI Sverige AB
•GKN Driveline Köping AB
– Jag tog kontakt med en klasskompis som hade
börjat på T4, och sedan med studievägledaren
där. Bara ett par dagar senare hade jag börjat på
Rinman, säger Marcus.
•Hi5 (5 High Innovations AB)
Vad tyckte du om din utbildning?
•Benteler Aluminium Systems
Sweden AB
•Leine & Linde AB
På dessa företag praktiserar våra elever idag
•Crematec AB
•Eskilstuna Strängnäs Energi
och Miljö AB
•Tikkurila Sverige AB
•Volvo AB
•Åkers Sweden AB
– Jag är nöjd. Jag blev väldigt intresserad av
programmet Solid Works, som jag inte hade
använt så mycket innan, men som jag jobbade
med under praktiken och även nu. Det var också
skönt att skolklassen inte var jättestor - det var
lätt att lära känna alla.
– Kurserna hängde ihop med varandra och var
nära knutna till den inriktning man hade valt.
Det var inget som kändes onödigt. Till exempel
var det så att matte vi hade läst i gymnasiet kom
till användning kopplat till konstruktion.
Vilka är dina framtidsplaner?
Marcus Karlsson valde inriktning Innovation
och produktion med utgången Konstruktion
och produktutveckling
T4 gjorde Niklas säkrare
inför högskolestudierna
Niklas Nerby från Mariefred läste gymnasiet i
Strängnäs och valde sedan att gå vidare till T4 i
Eskilstuna. Han lockades till stor del av att garanterad
praktikplats ingick i utbildningen. Efter praktiken
som produktionstekniker blev det lättare att välja
högskoleinriktningen maskinteknik.
– Det var bara jag som sökte från Strängnäs just
det året som jag läste T4, och det kändes spänn­
ande. Att få ett nytt umgänge och att se vilken
nivå utbildningen skulle vara på, säger Niklas.
Vad tyckte du om din utbildning?
– Den var bra och lärorik. En del av de saker jag
Många som söker till T4 bor i närområdet, men varje
år är det också några mer långväga studerande
som kommer till Eskilstuna. Jesper Liderud från
Lidköping var en av dem. Han fixade sedan själv en
praktikplats i sin hemstad så att han kunde passa på
att bo hos sina föräldrar under praktikperioden.
saker och ting snurrar i industrier. Jag fick gå
som produktionstekniker och fick till exempel i
uppdrag att lösa ett problem med mätningen av
limdoser vid det löpande bandet. Sedan fick jag
sommarjobb där också, det var jättebra.
Vilka är dina framtidsplaner?
lärde mig på T4 använder jag idag, när jag läser
på högskolan i Karlstad. Vi programmerade till
exempel en del PLC-system på T4. Så när vi hade
laboration i det nu på högskolan tyckte alla det
var svårt utom jag.
– Det känns fortfarande lite osäkert så här i
början av min högskoleutbildning, men
produktionstekniker vore kul.
Vad var bäst med din utbildning?
– Programmering, och att prova på robotar. På
Niklas Nerby valde inriktning Innovation och
produktion, med utgången Produktions- och
automationsteknik
min praktik var jag på Leine & Linde i Strängnäs.
Företaget gör pulsgivare som mäter hur snabbt
Jesper ordnade IT-praktikplats i sin hemstad
Från början fick Jesper Liderud upp ögonen för
T4 genom en kompis som ville läsa utbildningen
i Stockholm. Jespers inriktning mot IT fanns dock
inte på den skolan, och det var då han hittade T4
med rätt inriktning i Eskilstuna.
Sin praktik gjorde Jesper på Thelindata hemma
i Lidköping. Företaget har femton anställda
som utför IT-support åt andra företag. Jesper
fick hjälpa till på kontoret med att installera nya
datorer och servrar och tyckte att det var en
kanonbra praktiktid.
Vad var bäst med din utbildning?
– Det var att få mer fördjupad kunskap inom de
ämnen jag tycker är skoj.
Vilka är dina framtidsplaner?
– Jag har inga planer på att plugga vidare just
nu. Min dröm är att jobba som nätverkstekniker
inom Försvaret. Det är där jag jobbar nu, men på
en annan befattning så här till att börja med. Det
är hög säkerhet på Försvarets IT-system så nätverkstekniker är ett viktigt yrke här. På ett sådant
jobb skulle jag verkligen ha nytta av min T4-tid.
Vad tyckte du om din utbildning?
– Den var bra. Lite av det jag kände igen från
gymnasiet kom igen, men mycket var sådant
som var nytt och som jag inte hade varit i
kontakt med innan.
Jesper Liderud valde inriktning Informationsteknik
med utgång Infrastruktur