Test till A-kursen tema boende

Test till A kursen, boende:
1. Lyssna
2. Skriv namn på möblerna.
________________________
___________________________
_______________________
_________________
___________________
_______________________
__________________
___________________
Sandra Bookbinder, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se
3. Ringa in var möblerna är.
vardagsrum
sovrum
kök
vardagsrum
badrum
kök
Sandra Bookbinder, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se
vardagsrum badrum
kök
badrum
sovrum
kök
badrum
sovrum
kök
kök
sovrum
badrum
vardagsrum kök
badrum
Sandra Bookbinder, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se
vardagsrum
badrum
kök
4. Läs och svara:
•
Vem får pengarna?
_____________________________________________________________________
•
Var betalar du?
_____________________________________________________________________
•
Vad är OCR Numret?
_____________________________________________________________________
•
När betalar du avi 2?
_____________________________________________________________________
Sandra Bookbinder, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se
Sandra Bookbinder, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se