EBK till Allsvenskan

Allsvenskan i korthet
•
•
•
•
•
•
•
Klubbar mot klubbar – vilken är bäst i Sverige?
En tabell som är lätt att förstå.
Blandning av seglare, från proffs till juniorer.
Likadana helt nya båtar ger rättvisa förhållanden.
Lättillgängligt format. Många race.
Når ut till medlemmar, media och publik.
Möjligheter för klubblag och arrangörer att
jobba med egna partners.
”Vi tar fotboll eller handboll –
och kopierar ligakonceptet till segling…”
Internationellt moment
Austria
Denmark
Germany
Italy
The Netherlands
Poland
Russia
Sweden
Switzerland
United Kingdom
USA
Tyska Ligan 2014
Champions
League
Kval
Klubbarna i Allsvenskan
•
•
18 klubbar deltar
12 lag bjöds in, 8 tackade ja
– Kriterier
• Storklubbar
• Nationell spridning
•
10 lag togs in via anmälan
– Uttagningskriterier
• Först till kvarn
• Idrotten Online
• Nationell spridning
•
•
•
Klubbar som inte kom med sam de tre sista i ligan, kan delta i kval till
Allsvenskan 2016 i oktober
Topp 3 i Allsvenskan får segla Champions League på Sardinien
Ekerö Båtklubb tog plats som en av de klubbar som kom med genom
anmälan.
–
–
Först till kvarn
Idrotten Online
Klubbarna i Allsvenskan
Ekerö Båtklubb, EBK
Ekolns Segelklubb, ESK
Göteborgs Kungliga Segel Sällskap, GKSS
Halmstads Segelsällskap, HaSS
Hjuviks Båtklubb, HjBK
Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS
Kullaviks Kanot och Kappseglingsklubb, KKKK
Lerums Segelsällskap, LeSS
Långedrags Segelsällskap, LdSS
Malmö Segel Sällskap, MSS
Oxelösunds Segelsällskap, OXSS
Sotefjordens Segelsällskap, SFSS
Stockholms 606 Klubb, S606K
Strängnäs Segelsällskap, SÄSS
Trälhavets Båtklubb, TÄBK
Värmdö Jolleseglare, VJS
Wikens Båtselskap, WBS
Örnsköldsviks Segelsällskap, ÖSS
Event 2015
• 22-24 maj = Deltävling 1 i Saltsjöbaden
– KSSS som medarrangör
– Fokus: lansera Allsvenskan till seglare, klubbar och media
• 14-16 aug = Deltävling 2 under Malmö Sail Week
– MSS som medarrangör
– Fokus: bjuda in potentiella arrangörer/städer inför 2016
• 28-30 aug = Deltävling 3 på Grötö
– HjBK och CCYC som medarrangörer
– Fokus: finalsegling där säsongen skall avgöras
• 17-19 sept = Champions League på Sardinien
• 9-11 okt = Kval till Allsvenskan 2016
EKERÖ BÅTKLUBB - EBK
• På Ekerö har vi en stolt seglartradition sedan
1930talet och de första regattorna seglades på
Björkfjärden med Rastaholme som bas
• EBK bildades 1963 med hemmahamn i
Fantholmsviken
• Sedan av mitten av 70 talet finns en livaktig
seglingsverksamhet både för juniorer och
seniorer.
• Under seglingssäsong är det aktivitet i klubben 45 dagar i veckan med träning och tävling
EKERÖ BÅTKLUBB - EBK
• EBKs målsättning med deltagande i
Allsvenskan är;
– Skapa ett engagerande projekt i klubben
– Sprida ljus på segling och sjöliv i Ekerö kommun
• De sportsliga målen är att ha minst 3 klubbar
bakom i serien och segla i Allsvenskan även
2016
EKERÖ BÅTKLUBB - EBK
• EBKs deltagande vilar på god grund
– Initierat av seglingskommittén
– Stöds av styrelsen
EKERÖ BÅTKLUBB - EBK
• EBKs lag kommer bestå av en bred mix av seglare.
• Målsättningen är att laget skall innehålla alla
kategorier seglare inom klubben
–
–
–
–
SRS Seglare
Entyp seglare
Havskappseglare
Jolleseglare
• Till varje race skall målet vara att ha 5 seglare
med
– 4 stycken ombord per race
EKERÖ BÅTKLUBB - EBK
• Aktiviteter
– Träning
• Startträning
• Gennakerträning
– Regelkväll
– Teoripass
– Race summering
EKERÖ BÅTKLUBB - EBK
• Engagemang
– Minst 1 träningskväll på J/70 i Saltsjöbaden
Dokumentation
• WEB
• Blog
• Facebook
– Lagsida
• Twitter
• Film
• Bilder
EKERÖ BÅTKLUBB - EBK
• Kostnader (förslag)
– 1000 kr – deltagaravgift
– Hotel – Resa för de som seglar i Malmö & GBG
• Kläder
– T-Shirt
– Vad mer?
– Flytväst med logga.
Engagera partners
• Partners och sponsorer vill oftast ha…
– Access till klubbens medlemmar (för att sälja något,
bygga sitt varumärke eller nätverk)
– Aktiviteter för kunder och anställda (segling är
mycket roligare att utöva än att titta på)
– Exponering på plats, i klubbens kommunikation eller i media
• Skapa en plan för partnerskap
–
–
–
–
–
Vilka skall ni träffa? Gör en lista. Boka möten.
Prata om deras utmaningar och mål.
Se hur klubben kan hjälpa dem med detta.
Sätt rätt värde på ert erbjudande (högre än vad ni tror).
Det är mycket jobb – men ofta värt besväret.
Exponeringsytor
Klubblagets kläder
Klubblagets flagga (på båt & scen)
Ev bil som används till eventen
Klubbens Websida/Facebook
Klubbtidningen
Klubbhus/bryggor/flaggor
Andra båtar på klubben
(ex seglarskolan)
…
Övriga ytor på själva båten
och seglen är reserverade för
Allsvenskan och arrangerande
klubb.
Engagera media
• Prioritera lokala media
• För dem skall Allsvenskan vara…
– enkel att förstå & likna format från andra sporter
– inte kräva seglingskompetens
• Fokusera på
– Allsvenskan ”precis som i andra sporter”
– Klubblaget med lokal anknytning i
konkurrens mot andra klubbar
– Läget i tabellen, spännande situationer
– Enkelt att förstå - även för icke-seglare
– Få men bra bilder (klubblaget, action, prisutdelning)
prisutdelning
klubblaget
action
tabellen
klubblaget
action
klubblaget