Sköntorparen nr 3 juni

Information för boende i Brf Sköntorp 2
Nr 3 - juni 2015
Nya medlemmar hälsas varmt välkomna till
vår förening – vi hoppas ni ska trivas hos oss!
Se i slutet av Sköntorparen hur ni kan komma i
kontakt med oss för eventuella frågor och läsa
mer om föreningen.
Nya stadgar
Efter beslut på två stycken årsstämmor har
föreningens nya stadgar antagits. När de har
registrerats hos Bolagsverket så kommer de nya
stadgarna att läggas in på hemsidan.
Ny styrelse
Vi bifogar kontaktuppgifter till styrelsens
ledamöter. Telefonlistan finns även uppsatt i
glasskåpen i entréerna.
Gruppavtal bredband
Kommer att tecknas med Comhem from den 1
oktober 2015. Månadsavgiften kommer att
höjas med 100 kr from samma datum.
Budget och planerat underhåll
Vi bifogar budgeten för 2015, enligt önskemål
på årsstämman. From nästa år kommer
budgeten att finnas tryckt i årsredovisningen
Vi återkommer med mer information i ett
separat brev, till både medlemmar och
hyresgäster.
För kostnaderna i budgeten för planerat
underhåll så hänvisar vi till ÅR och rubriken
”Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
och planerade större underhållsarbeten”.
Parkeringsplatser för mc och mopeder
Ett antal parkeringsplatser kommer att
iordningsställas och de kommer att kunna hyras
under sommarhalvåret.
Enligt föreningens underhållsplan är kostnaden
för planerat underhåll för de kommande 20
åren, 28 335 000 kr.
Arbete med asfaltering m.m. beräknas vara
klart i juli. Så kontakta Ingemar Bengtsson i
styrelsen om du önskar hyra en parkeringsplats
för din motorcykel eller moped.
Underhållsplan
En underhållsplan ger en översikt över
bostadsrättsföreningens underhållsbehov och
anger framtida underhållsåtgärder i omfattning,
kostnad och tid.
Markarbetet på parkeringsplatsen
Tack till alla er som flyttade på bilarna så att
denna etapp av arbetet kunde utföras utan
hinder.
En underhållsplan bör sträcka sig över minst 20
år för att säkerhetsställa att även åtgärder och
kostnader som ligger långt fram i tiden
omfattas.
Föreningens underhållsplan sträcker sig över 20
år och är ett oumbärligt verktyg för styrelsen både för planering på kort och lång sikt och för
budgetarbetet. Underhållsplanen uppdateras
årligen och revideras vid behov.
Asfaltering m.m. på parkeringsplatsen
Då rabatten mellan L-stöden blir smalare än
tidigare, så kommer komplettering av
asfaltering att ske i juli. Även nya nummerskyltar kommer att sättas upp.
Vi kommer återigen att behöva be er att lämna
plats för att arbetet ska kunna utföras. Berörda
p-platser kommer att aviseras.
E-post: [email protected]
Hemsida: www.skontorp2.bostadsratterna.se
SKÖNTORPAREN
Dräneringen
Fortlöper enligt tidsplanen.
Övernattningslokalen
De fuktskadorna som uppstått har nu skrapats
ner och ska stå och torka i ca 6-8 veckor, innan
de kan åtgärdas. Våningssängen kommer att
flyttas tillbaka till sin ordinarie plats när arbetet
är klart.
Återvinningsrummet
From den 13 juni kommer återvinningsrummet
att ha lördagsöppet några timmar på dagtid.
Öppettider:
Måndag, onsdag, fredag: kl 19.00 - 20.00
Lördagar: kl 10.00 - 12.00
Julgran utomhus
Då så många svarat att de tycker att föreningen
ska ha en julgran utomhus så har vi beslutat att
sätta upp en julgran med belysning i slänten,
from 1 advent tom tjugondedag jul.
Antenuttag i lägenheterna
Det finns två tv-antennuttag i lägenheterna och
i båda uttagen kan man se analoga tv-kanaler.
De utanpåliggande uttagen med tre hål är för tv
och bredband via Comhem, som vi f.n. har avtal
för digital-tv med.
Via de infällda tv-uttagen som sitter i väggen i
vardagsrummen kan man se tv via Canal Digital,
som vi tidigare hade ett avtal med. Dessa uttag
får inte tas bort eller byggas för och antennkabeln får inte kapas.
Ombyggnad i lägenheter
Störande arbetet får endast utföras vardagar
kl. 8.00 - 18.00. Ta hänsyn till omkringboende
då ljud fortplanterar sig i hela huset.
Störningsjour
From den 1 juli kommer föreningen att ansluta
sig till en störningsjour, via Jourmontör. Vi
återkommer med mer info i ett separat brev.
Soppåsar
Se till att soppåsarna är täta vid transport till
sopskåpen. Om spill i hissar och entréer, så
torka gärna upp efter er.
Semestertider och inbrott
Den här tiden på året ökar inbrotten. Så var
extra noga med att se till att alla portar och
ytterdörrar går i lås ordentligt och att inga
dörrar står uppställda.
Om ni upptäcker något fel i allmänna
utrymmen, så gör en felanmälan direkt till vår
fastighetsskötare Stefan Nordin på Driftab, tfn
08 - 444 04 04.
Bokning av tvättstugan
Glöm inte att ta bort bokningscylindern efter
avslutat tvättpass eller vid förhinder av bokad
tid. Bokad tvättid som ej påbörjats efter en
timme får övertas av annan boende.
Nästa styrelsemöte
Är inbokat måndagen den 15 juni. Välkomna
med synpunkter, frågor eller önskemål via mail
alternativt brev i föreningslokalens brevlåda i
124:an.
Styrelsemöten 2015
Inbokade möten för resten av året är: 18/8,
22/9, 20/10, 17/11, 15/12.
Nästa Sköntorpare
Kommer ut efter sommaren. Vi passar därför
på att önska Er alla en riktigt skön sommar.
Vänliga hälsningar
Styrelsen
E-post: [email protected]
Hemsida: www.skontorp2.bostadsratterna.se