21 - NWT.se

18
38
Pris x 360
:6
m
66 m
2k
r
28
80
Pris x 36
: 14 0 m
230 m
kr
38
122
Pris x 36
: 21 0 m
79 m
8k
r
48
VÄRMLANDS OCH KARLSTADS STIFTS TIDNING • GRUNDAD
1836 • PRIS: 15 KR
164
Pris x 36
: 36 0 m
320 m
kr
16
38
Pris x 268
m
:4
776 m
kr
38 16
x
PRISER • S4
Pris
:4
Vad kostar det att
synas först i del 2?
15B
B
35
:5
B
44
164
Pris x 17
: 14 8 m
230 m
kr
33B
A
32B
21
21B
80
x
Pris 20 m
: 79 m
6k
r
Pr
:2
x4
63
164
Pris x 88
:6
m
66 m
2k
r
24
8
Pris x 13
: 16 3 m
122 m
kr
42
B
31
24 63
8
164
Pris x 65
m
:4
776 m
kr
3m
m
8
38
64
24
8
Pris x 17
: 21 8 m
79 m
8k
r
64
B
24
Pris 8 x 1
: 18 55 m
96 m
0k
r
42
122
Pris x 65
m
:3
58 m
2k
r
122
is
B
43
164
Pris x 110
m
:8
554 m
kr
122
Pris x 88
m
:4
776 m
kr
80
Pris x 43
: 1 5 mm
92
kr
65
24
8
Pris x 20
: 24 0 m
63 m
6k
r
16
Pris 4 x 1
: 10 33 m
44 m
6k
r
2B
43
11 ut i2tio
VÄRMLANDSMIXEN. Budskapet når
tidningar
32
B
11
11B
11C
65
24
Pris 8 x 2
: 34 23 m
05 m
0k
r
164
Pris x 15
: 12 5 m
338 m
kr
122
Pris x 110
m
:6
189 m
kr
80
Pris x 65
m
:2
38 m
8k
r
31B kr
122
Pris x 20
m
:1
194 m
kr
B
Pris x 24
: 37 5 m
45 m
5k
r
44
B
33
22
24 66
8
164
Pris x 20
: 16 0 m
122 m
kr
34
B
122
Pris x 13
: 7 3 mm
60
8k
r
80
Pris x 88
m
:3
184 m
kr
66
24
Pris 8 x 2
: 4 68 m
08
60 m
kr
45
B
34
122
Pris x 155
:9
m
02 m
7k
r
23B
45
164
Pris x 22
: 18 3 m
014 m
kr
12
Pris 2 x 17
: 10 8 m
44 m
6k
r
5m
716 m
kr
80
Pris x 110
:3
m
98 m
0k
r
70 m
kr
122
Pris x 20
: 11 0 m
86 m
5k
r
24
80
P x 15 B
ris
49
35
24
Kartan som leder
dig till rätt pris
46
164
Pris x 26
: 27 8 m
24 m
0k
r
16 46
Pris 4 x 24 B
5m
:2
12
Pris 2 x 22
: 13 3 m
28 m
4k
r
80
Pris x 178
:6
m
66 m
2k
r
23
12
38
Pris x 43
: 79 mm
6k
38
r
Pris x 30
: 59 mm
7k
38
r
Pris x 20
: 39 mm
8k
38
r
x
Pris 10
: 19 mm
9k
r
25
80
Pris x 133
m
:4
776 m
kr
38
Pris x 88
m
:1
59 m
2k
r
B
122
Pris x 24
: 14 5 m
70 m
3k
r
80
Pris x 200
:7
m
60 m
8k
r
14
B
13B
36
25
14
38
Pris x 110
m
:1
99 m
0k
r
122
Pris x 26
: 16 8 m
122 m
kr
80
Pris x 223
m
:8
554 m
kr
38
Pris x 178
m
:3
184 m
kr
MODULSYSTEM • S5
36
80
Pris x 24
: 9 5 mm
50
0k
r
38
x
Pris 200
m
:3
58 m
2k
r
13
12B
26
B
15
38
Pris x 133
m
:2
38 m
8k
r
68
24
Pris 8 x 3
: 4 72 m
22
40 m
kr
26
80
Pris x 26
: 10 8 m
44 m
6k
r
38
Pris x 22
: 3 3 mm
98
0k
r
38
Pris x 155
m
:2
78 m
6k
r
38
Pris x 65
m
:1
194 m
kr
B
24
5m
378 m
kr
B
Pris x 11
: 13 0 m
28 m
4k
r
41
62
164
Pris x 43
m
:3
184 m
24
Pris 8 x 8
: 10 8 m
44 m
6k
r
41 kr
B
62
B
164
Pris x 20
m
:1
59 m
2k
r
24
Pris 8 x 6
: 7 5 mm
60
8k
r
61
w
w
DAGENS VÄDER.
Sol och värme
FREDAG 2 JANUARI 2015
24
8
Pris x 43
m
:4
776 m
kr
61
B
w
w
w
w
w
w
24
8
Pris x 20
m
:2
38 m
8k
r
TIO STARKA. Det kan vara din
annons de tittar på. Genom annonspaketet Mixen kan du nå 271 000
läsare genom nio olika tidningar.
Största annonspaketet
MIXEN. Om du vill nå så många värmländska hushåll som möjligt ska
du annonsera i Mixen. Då syns din annons i våra tio tidningar, med en
sammanlagd upplaga på 107 000 exemplar.
ANNONSMATERIAL • S7
Till dig som gör annonserna
GUIDE. För att annonsen ska bli rätt i tidningen är det viktigt
att annonsmaterialet produceras på rätt sätt. NWT har tagit
fram en liten guide till alla som vill producera och skicka
över eget material.
Vill du ha hjälp med att producera annonsen så kan vi ordna
det.
21
Antalet läsare som möter din annons är totalt 271 000. Ingen annan
tidning kan ge dig så hög täckning i Värmland.
Läs mer om Mixen på... S3
”
KONTAKT • SISTA SIDAN
Vill du komma i kontakt
med NWT:s annonsavdelning? Ring, mejla eller faxa enligt
uppgifterna på sista sidan.
Där kan du också se hur vi ser ut.
21
Prislista
Priserna i denna tidning
gäller från 2 januari 2015 och
upphäver tidigare prislista.
21
Åldersgräns?
Stängningsdags?
En oemotståndlig modul i NWT?
Nä.
Nä.
Ja! 80x43 mm.
02 ORVESTO
NWT / VINTERN 2015
Välkomna annonser
39 000 värmlänningar uppger att de har en
”NEJ-TACK till direktreklam”-skylt på dörren.
Endast 0,4 % av värmlänningarna läser all
oadresserad reklam noggrant.
70 % av värmlänningarna instämmer helt
eller delvis i att tv-reklamen är störande.
63 % av värmlänningarna svarar att de är
allmännt negativa till tv-reklam.
87 000 värmlänningar byter radiokanal
vid reklaminslag.
109 000 värmlänningar
. växlar mellan
TV-kanaler vid reklaminslag.
137 000 värmlänningar läser regelbundet
morgontidningar.
Värmlänningens inställning till reklam
Negativ
17% 23% 21%
Varken eller
40%
Positiv
65% 59%
42%
54% 53%
37%
22% 35%
41%
23% 26%
13%
23%
7%
Källor, text och diagram:
Orvesto ® Konsument 2013:Helår
Internet Jan-Dec, Ålder 16-80 år.
Räckviddsprocent
Räckvidd –medier
Inom spridningsområdet
Inom spridningsområdet, angivet i tusental/åldersgrupp
Antal läsare inom spridningsområdet/åldersgrupper
80%
70%
71%
64%
60%
50%
40%
30%
48%
36%
35%
23%
20%
20%
10%
0%
15 - 24
Fotnot: I spridningsområdet Värmland, Karlskoga, Degerfors, Bengtsfors
och Åmål bor det 261 000 mellan 16-80 år, vilket är den kategori som
ligger till grund för Sifos mätningar.
25 - 39
40 - 54
55 - 69
70 - 79
Fotnot: Mixen: Nya Wermlands-Tidningen, Arvika Nyheter, Säffle-Tidningen, Fryksdalsbygden
Dalslänningen, Provinstidningen Dalsland, Nya Kristinehamns-Posten, Filipstads Tidning,
Karlskoga Tidning samt Karlskoga-Kuriren. TV4 Karlstad är beräknad på minst 30 minuter/dag.
Orvestoundersökningarna görs av TNS Sifo. Orvesto Konsument är namnet på själva databasen.
Det görs tre mätningar per år: januari–maj, juni–augusti, september–december, dessutom en
helårssammanställning. De tillfrågade är i åldern 16–80 år. 14 000 respondenter x 3 = 42 000.
Ur databasen kan man bearbeta och ta fram olika typer av information, till exempel:
Enkeltabeller: mäter genomsnitt och totalvolymer, penningutlägg.
Korstabeller: rader mot kolumner, ev filter.
Målgruppsbeskrivning: jämförelse mellan två målgrupper, manuellt val alt. 20 mest selektiva variablerna.
Mediaanalys: räckvidd, upplaga, annonskostnad, RPC (Readers per copy), OTS (Opportunity to see), dubbeltäckning.
Värmland
till salu.
Boka en plats i Mixen när du vill nå din kundgrupp.
Då syns din annons i tio tidningar, med en samlad upplaga
på 98 800 exemplar. Totalt möter du 237 000 läsare.
Ingen annan kan ge dig en bättre plats att synas på.
Källa: Orvesto ® Konsument 2013:Helår Internet jan-dec. Ålder 16-80 år.
Ett annonspaket, tio tidningar.
Arvika Nyheter · Dalslänningen · Filipstads Tidning · Fryksdalsbygden · Karlskoga Tidning · Karlskoga-Kuriren · Nya Kristinehamns-Posten · Nya Wermlands-Tidningen · Provinstidningen Dalsland · Säffle-Tidningen
0570-71 44 00 0531-52 21 00 0590-79 15 50
0565-68 82 00
0586-72 13 00
0586-72 13 00
0550-41 25 00
054-19 90 00
0532-123 80
0533-464 30
04 PRISER
NWT / VINTERN 2015
Enklare att välja rätt
Priserna är enkla att förstå. Utgå från p
­ riserna
i modulkartan. Färg ingår i priset.
Vissa specialmoduler har ett särskilt pris:
+10 % för begärd sida.
Uppslag
Ryggraden
Sidan 1
Modul 68x2: 74 401 kr
Modul 17: 7 981 kr
25x315 mm
Modul 21: 3 875 kr
Modul 41: 7 750 kr
Modul 61: 11 625 kr
Börsen – aktier, fonder
Sidan 1, del 2
Väder
Modul 22B: 4 434 kr
Modul 22: 4 982 kr
Modul 42: 10 481 kr
Modul 62: 16 499 kr
Modul 22B: 4 434 kr
Modul 41B: 2 955 kr
Sista sid, del 1 o 2
Tv - vänster
+15 % för nöjes-, auktions- och reseannonser placerade
på text och eftertext inklusive publicering på nwt.se
+20 % för särskilt begärd sida. Hit räknas sidan 3,
sidan 1 del 2, sista sidorna i del 1 och del 2.
+25 % för nöjesanonser placerade på redaktionell
nöjessida inklusive publicering på nwt.se
+35 % för platsannonser inkl. publicering på nwt.se
-35 % för lokalsidor, ej Karlstad.
-20 % för svart/vit.
Mixen
Maxen
Mixen är ett annonspaket där
NWT-koncernens samtliga tidningar
i Värmland/Dalsland ingår: Nya
Wermlands-­Tidningen, Arvika Nyheter,
Filipstads Tidning, Karl­skoga Tidning,
Karlskoga-Kuriren, Säffle-­Tidningen,
Fryksdalsbygden, Dalslänningen,
Provinstidingen Dalsland och Nya
Kristinehamns-Posten. Du kan själv ­
styra hur många av tidningarna som s­ ka
ingå. Karlskoga Tidning och KarlskogaKuriren kan endast köpas tillsammans,
men räknas som två tidningar.
Maxen är också ett annons­paket där
NWT-koncernens tidningar i Värmland
ingår. Men här ligger din annons i en bilaga som följer med i samtliga tidningar.
Exempel på bilagor är:
 Arbete & Ekonomi Special
 Nedsläpp (inför elitseriepremiären)
 Hus & hem
 Rally (inför Svenska Rallyt)
 Semestermagasinet
Pris (utöver prislistan på högra sidan):
NWT + 1......................................... +25%
NWT + 2........................................ +40%
NWT + 3........................................ +60%
NWT + 4........................................ +80%
NWT + 5.......................................+100%
NWT + 6-7.................................... +120%
NWT + 8-9.................................... +130%
Xtra
Pris: +30 % på priserna i prislistan på
höger sida.
Xtra är namnet på en bilaga som når alla
hushåll i Karlstad, Hammarö, Molkom,
Deje, Forshaga, Kil, Grums, Edsvalla,
Vålberg och Väse.
Aktier
Fonder
Tv - höger
Pris: -46 % - 62 % beroende på vilket
format du väljer.
Fråga din kontaktperson gällande
repetitionsrabatter på Mixen.
Så här läser
du modulkartan
Obs! Kartan visar ­modulernas ­storlek, inte
dess placering på sidan.
Antal moduler i höjd
Antal
moduler
i bredd
(spalter).
12
38 x 88 mm
Pris: 2 076 kr
12B
Den här
modulen
heter 21.
Den är två
moduler
bred och en
modul hög.
22
80 x 88 mm
Pris: 4 152 kr
22B
38 x 65 mm
Pris: 1 557 kr
80 x 65 mm
Pris: 3 114 kr
11
21
38 x 43 mm
Pris: 1 038 kr
80 x 43 mm
Pris: 2 076 kr
11B
21B
38 x 20 mm
Pris: 519 kr
Modul 21: 2 076 kr
Modul 41: 4 152 kr
Modul 68B: 67 097 kr
80 x 20 mm
Pris: 1 038 kr
Modul 11: 1 143 kr
Modul 12B: 1 713 kr
Modul 22B: 3 428 kr
Modul 32B: 5 141 kr
Modul 31: 3 428 kr
Modul 33: 10 990 kr
Modul 34: 15 124 kr
Modul 38: 31 663 kr
B står
för halv
modul.
Är du intresserad av att annonsera
på nwt.se eller någon av våra
övriga digitala plattformar?
Kontakta någon av säljarna,
se sista sidan.
NWT tabloid 6-spalt.
18
28
38
48
2015 Textsida färg
68
66
38 x 360 mm
8 744 kr
80 x 360 mm
18 760 kr
122 x 360 mm
28 776 kr
164 x 360 mm
48 128 kr
16
26
36
46
248 x 372 mm
55 900 kr
38 x 268 mm
6 240 kr
80 x 268 mm
13 752 kr
122 x 268 mm
21 264 kr
164 x 268 mm
36 096 kr
248 x 268 mm
54 144 kr
16B
26B
36B
46B
66B
38 x 245 mm
5 720 kr
80 x 245 mm
12 500 kr
122 x 245 mm
19 386 kr
164 x 245 mm
33 088 kr
248 x 245 mm
49 632 kr
15
25
35
45
65
38 x 223 mm
5 200 kr
80 x 223 mm
11 248 kr
122 x 223 mm
17 508 kr
164 x 223 mm
23 768 kr
248 x 223 mm
45 120 kr
15B
25B
35B
45B
65B
38 x 200 mm
4 680 kr
80 x 200 mm
9 996 kr
122 x 200 mm
15 630 kr
164 x 200 mm
21 264 kr
248 x 200 mm
32 532 kr
14
24
34
44
64
38 x 178 mm
4 160 kr
80 x 178 mm
8 744 kr
122 x 178 mm
13 752 kr
164 x 178 mm
18 760 kr
248 x 178 mm
28 776 kr
14B
24B
34B
44B
64B
38 x 155 mm
3 640 kr
80 x 155 mm
7 492 kr
122 x 155 mm
11 874 kr
164 x 155 mm
16 256 kr
248 x 155 mm
25 020 kr
13
23
33
43
63
38 x 133 mm
3 120 kr
80 x 133 mm
6 240 kr
122 x 133 mm
9 996 kr
164 x 133 mm
13 752 kr
248 x 133 mm
21 264 kr
13B
23B
33B
43B
63B
38 x 110 mm
2 600 kr
80 x 110 mm
5 200 kr
122 x 110 mm
8 118 kr
164 x 110 mm
11 248 kr
248 x 110 mm
17 508 kr
12
22
32
42
62
38 x 88 mm
2 080 kr
80 x 88 mm
4 160 kr
122 x 88 mm
6 240 kr
164 x 88 mm
8 744 kr
248 x 88 mm
13 752 kr
12B
22B
32B
42B
62B
38 x 65 mm
1 560 kr
80 x 65 mm
3 120 kr
122 x 65 mm
4 680 kr
164 x 65 mm
6 240 kr
248 x 65 mm
9 996 kr
11
21
31
41
61
38 x 43 mm
1 040 kr
11B
38 x 20 mm
520 kr
80 x 43 mm
2 080 kr
21B
80 x 20 mm
1 040 kr
122 x 43 mm
3 120 kr
31B
122 x 20 mm
1 560 kr
164 x 43 mm
4 160 kr
41B
164 x 20 mm
2 080 kr
248 x 43 mm
6 240 kr
61B
248 x 20 mm
3 120 kr
06 RABATTER
NWT / VINTERN 2015
Upprepa dig gärna
– det lönar sig
FREKVENSRABATT
Helt oförändrad annons som beordras vid samma tillfälle, inom ett år.
NWT
5 införanden = 10 %
10 införanden = 15 %
20 införanden = 20 %
30 införanden = 30 %
Mixen
= 5%
= 7%
= 10 %
= 15 %
REPETITIONSRABATT
Vid repetition av textsides- eller rubrikannons i­ nom
14 dagar lämnas 30 % rabatt på andra ­införandet
och 50 % på tredje och efterföljande. Gäller upp till
sex införanden. R
­ abatten förut­sätter att annonsen
är oförändrad.
Platsannons som är helt oförändrad erhåller 50 %
på repetitionsinförande inom fem dagar.
En annons i Mixen kan repeteras fem
gånger inom 14 dagar med 15 % rabatt.
Vi g
försä ör din
ljning
ynlig lite
Vi gör dsin
are
försäljning lite
Rose
nligar
a Mä
Vi görsy
din
klare
n
försäljning lite
synligare
Rosa Mäklaren
in
d
ör
g
i
V
lite
g
in
jn
försäl
Rosa Mäklaren
e
ar
g
synli
r din
Vi gö g lite
ren
ljnin
Rosa Märkla
fö sä ligare
syn
– Ett
företa
g i fä
rgsta
rkahu
skon
cerne
n
– Ett företag i färg
starkahuskonc
ernen
– Ett företag i färgstarkahuskoncernen
ernen
starkahuskonc
– Ett företag i färg
– Ett
ren
n
Mäkla oncerne
Rosafärgstarkahusk
gi
företa
För upplysningar om årsavtal och kampanjpriser,
kontakta annonsavdelningen.
Upplysningar
ALLMÄNNA
Ateljé- och
reproarbeten
Utgivare: Nya Wermlands-Tidningen
Politisk tendens:
Konservativ
Vi hjälper gärna till att göra din annons.
Här är priserna:
Chefredaktör:
Staffan Ander
Layout, original, copy, etc:....... 750 kr/tim
Ansvarig utgivare:
Mikael Rothsten
Minimipris 30 min:......................... 375 kr
Verkställande direktör: Mats Muregård
Fotografering:.........................500 kr/tim
Försäljningschef: Minimipris 30 min: ........................250 kr
Stefan Bäckman
Inskanning av bild, sv/v:..............115 kr/st
DEBITERING
Miniformat:
Modul 11B på textsida, 11C på rubrikannonssida
Moms
Tillkommer på priserna
Reklamskatt
Ingår i priset
Ansvar för fel i annons
Tidningens ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden. För skada
p g a utebliven eller felaktig annons ansvaras
ej. Anmärkning mot införd annons skall göras
inom 5 dagar, mot faktura inom 8 dagar. Tidningen förbehåller sig rätten att avböja
olämpliga annonser.
Svarsförmedling
Tillägg 30:- per annons
Faktureringsavgift
10:- per faktura
Dröjsmålsränta
Debiteras med gällande diskonto + 8 %
Betalningsvillkor
Fasta kunder 20 dagar netto. Tillfälliga kunder 10 dagar netto. Påminnelseavgift 45:-
Inskanning av bild, färg:.............320 kr/st
Bildretusch, friläggning etc:....... 150 kr/st
Annonskopia sv/v A4/A3:..............10 kr/st
Annonskopia i färg, A4/A3:...........35 kr/st
Privatmarknadspriser
Döds- och tackannonser
sv/vit 12.88 kr/mm, färg 16.13 kr/mm
Bröllop, födda, dop, uppvaktning m.fl.
200:-, 300:-, 500:- inkl. moms
ANNONSMATERIAL 07
NWT / VINTERN 2015
Teknisk information
och lämningstider
Vi följer Tidningsutgivarnas, www.tu.se,
kravspecifikation.
Färg- och gråskalebilder ska ha en upplösning på 170 dpi för 85 linjers raster.
Vi tar emot EPS- eller tryckoptimerade
PDF-filer där typ­snitten är inkluderade.
PDF-filerna konverteras till EPS och det är
därför viktigt att PDF-filen är korrekt
­skapad med hjälp av Acrobat Distiller, enligt TU:s rekommendationer.
Färgbilder ska vara sparade i CMYK-läge.
Bilder ska vara sparade i EPS- eller TIFFformat. Bilder ska vara monterade i skala
1:1.
Samtliga typsnitt måste inkluderas i filen
och får endast vara av typen PostScript och
type 1. True Type accepteras ej.
Annonsdokumentet ska ha exakt samma
mått som det bokade utrymmet. Inga skärmarkeringar ska vara med.
Färgannonser ska vara skapade med
CMYK för fyrfärgsseparering. Inga andra
färger (ex: rgb, spot-colour) får förekomma.
Svart färg ska enbart bestå av 100 %
svart.
Färger från andra färgsystem måste
­konverteras då endast CMYK-färger
­används vid dagstidningstryck.
Streckbilder bör ha en upplösning på ­­
600-1200 dpi. Den totala färgmängden i
­bilder, tonplattor och text får inte överstiga
240 procent.
Svartvita annonser får inte innehålla
färg­objekt.
Leveranssätt
Digitalt material, EPS eller PDF enligt TU:s
specifikation om digitalt material.
Annonsinlämning via nwt.se
Annonsen ska vara bokad innan den överförs.
Kontaktpersoner för elektroniskt material
är Cecilia Kasslert 054-19 97 86 och Ulla
Jonsson 054-19 97 70.
Logotyper, bilder och delmaterial skickas
till [email protected]
Vi rekommenderar inte liten negativ text
på färgad bakgrund eftersom den blir
oläslig vid minsta misspass.
Annonsfilen skall döpas till:
annonsör_införingsdag.
Mer information om materialkrav finns
på www.dagspress.se
Där finns också också ICC-profiler för
Adobes programvaror att hämta samt
inställningsfiler för PDF-framställning.
Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid
konverteringen från annat färgsystem
­ligger hos den som lämnat materialet.
Lämningstider
Begärd
införingsdag
Annonser på textsida och
eftertext med fri typografi
Radannonser och
standardannonser
Familjeannonser
Måndag
Torsdag kl 15.00
Fredag kl 10.00
Torsdag kl 13.00
Tisdag
Torsdag kl 15.00
Måndag kl 10.00
Måndag kl 11.00
Onsdag
Måndag kl 15.00
Tisdag kl 10.00
Måndag kl 13.00
Torsdag
Tisdag kl 15.00
Onsdag kl 10.00
Tisdag Fredag
Onsdag kl 15.00
Torsdag kl 10.00
Onsdag kl 13.00
Lördag
Torsdag kl 15.00
Fredag
kl 10.00
Torsdag kl 13.00
kl 13.00
SISTA SIDAN
NWT / VINTERN 2015
Det är vi som är NWT:s annonsavdelning.
Kontakta oss så hjälper vi dig!
Säljare
HELÉNE
SUNDELL
säljare
054-19 97 63
helene.sundell
@nwt.se
JOHAN
MEIJER
säljare
054-19 96 82
johan.meijer
@nwt.se
LINDA
SEDIN
säljare
054-19 97 61
linda.sedin
@nwt.se
HÅKAN
NORDIN
säljare
054-19 97 53
hakan.nordin
@nwt.se
Försäljningschef
Säljare
ERIKA
NORDLÖF
säljare
054-19 96 63
erika.nordlof
@nwt.se
URBAN
STORM
säljare
054-19 97 64
urban.storm
@nwt.se
EVA
PERSSON
säljare
054-19 96 42
eva.persson
@nwt.se
JESSICA
SÖDERSTEN
säljare
054-19 96 40
jessica.sodersten
@nwt.se
STEFAN
BÄCKMAN
företagsmarknad
054-19 98 05
stefan.backman
@nwt.se
GRETE
BROLINSON
producent/ateljé
054-19 97 83
grete.brolinson
@nwt.se
AGNETA
BÅÅTH
producent
054-19 96 66
agneta.baath
@nwt.se
Annonsproducenter
LINDA
AHLBORG
producent
054-19 97 43
linda.ahlborg
@nwt.se
LENA
ANDERSSON
producent
054-19 98 16
lena.andersson
@nwt.se
Annonsproducenter
LENA
HEROU
producent
054-19 97 02
lena.herou
@nwt.se
ANN-MARIE
JANSSON
producent
054-19 97 48
annmarie.jansson
@nwt.se
ANNICA
RUDSTRÖM
producent/ateljé
054-19 97 82
annica.rudstrom
@nwt.se
ANNICA
RYDELIUS
producent
054-19 96 70
annica.rydelius
@nwt.se
URBAN
GEWERT
producent
054-19 98 47
urban.gewert
@nwt.se
MALIN
HEDLUND
producent
054-19 96 73
malin.hedlund
@nwt.se
Bild
Digital
Produktionschef
ROGER
KLIMP
bildbehandling
054-19 97 85
roger.klimp
@nwt.se
ULLA
JONSSON
digitaltmottagare
054-19 97 70
ulla.jonsson
@nwt.se
CECILIA
KASSLERT
produktionchef
054-19 97 86
cecilia.kasslert
@nwt.se
Box 28
651 02 Karlstad
Besöksadress: Våxnäsgatan 20
Växel: 054-19 90 00
Bankgiro: 100-5008
Postgiro: 5040-1
[email protected]
www.nwt.se
Telefax:
annonsförsäljning 054-19 96 04
annonsproduktion 054-19 96 04