Bygg & Fastighet #1 2012

BOSTADSRÄTTSMÄSSAN
Renovering delar Rotpartner i
två processer, byggprocessen
och den mänskliga
processen.
Här sker fönsterrenovering i ett äldre hus.
Förr eller senare ställs alla
bostadsrättsföreningar och
fastighetsägare inför det
faktum att deras hus måste
renoveras. I det läget behöver man hjälp av kunniga
människor som vägleder en
genom hela processen.
Konsulter specialiserade
R
otpartner är en teknisk konsult som uteslutande ägnar sig åt renoveringsprojekt. Hyresgästdialogen spelar en central roll i alla
deras projekt. Företaget grundades 1980 som en fönsterkonsultverksamhet och har genom åren utvecklats till att vara en teknisk
konsult med kompetens inom renovering.
Projektledare för hela processen
-Som konsulter är vi projektledare för renoveringsprocessen åt bostadsrättsföreningen eller åt fastighetsägaren. Rotpartner erbjuder
kompetens som projektledare, projekteringsledare och byggledare,
berättar Stefan Lidgren, VD för Rotpartner Stockholm; sedan 2011
Rotpartner har haft många renoveringsprojekt.
40
Blickpunkt BYGG & FASTIGHET | 1 | 2012
ett systerbolag till Rotpartner Sverige som har huvudkontoret i Göteborg.
-Vi är med från förstudie till projektering, upphandling av entreprenörer och slutbesiktning. Eftersom vi bara arbetar med ROT-projekt har
vi blivit specialister på denna typ av arbeten. Vi har tekniskt kunskap
om stambyten, badrumsrenoveringar, fasader, tak, fönster och balkonger. Vi har även ett brett kontaktnät av specialisttjänster, fortsätter Stefan.
”Förstår hyresgästens problematik”
I ROT-projekt går man in i någons bostad och inkräktar då på de bo-
Vi har teknisk kunskap om bl.a stambyten, fasader, tak, fönster och balkonger.
BOSTADSRÄTTSMÄSSAN
Stefan Lidgren, VD Rotpartner Stockholm.
på renovering
endes privatliv, vilket gör det enormt viktigt
att sköta kontakten med de boende på ett bra
sätt.
Rotpartner har en utarbetad arbetsprocess
där hyresgästdialogen löper parallellt med
byggprocessen och ägnas stor tid åt.
-Nästan alla våra projekt sker med kvarboende i lägenheterna, istället för att evakuera
de boende. Hyresgästdialogen innebär att en
särskild person blir kontaktperson för de boende och länken mellan boende och byggare.
Vi lägger stor vikt vid att hitta entreprenörer
som förstår hyresgästens problematik, och
går igenom aktuella frågor med dem i förväg
för att minimera problemen, säger Stefan.
Utvecklar renoveringsstrategier
Miljonprogramsområden är något som Rotpartner arbetar med i allt högre omfattning.
De hjälper även fastighetsägare att utveckla
en renoveringsstrategi för sina fastighetsbestånd. Rotpartner arbetar bl a med en sådan
renoveringsstrategi tillsammans med ett stort
allmännyttigt bostadsbolag i Storstockholm
med runt 10 000 miljonprogramslägenheter
i sitt bestånd.
Rotpartner i Stockholm är just nu engagerade
i ett uppdrag där Brf Pillunden planerar för ett
stambyte som omfattar 120 lägenheter. De är
också projekt- och byggledare åt fastighetsbolaget Bostjärnan i Västerås, där 38 lägenheter byggs om.
I Uppsala hjälper Rotpartner en bostadsrättsförening med byten av fönster i ett stort antal
lägenheter.
-Vi har nyligen etablerat kontoret i Stockholm
och vi planerar att successivt växa i denna region, avslutar Stefan Lidgren. g
Leif Håklind
Fönsterbyte är ett stort och viktigt projekt.
Fakta
Rotpartner är en privatägd fristående koncern som grundades 2008 i samband med sammanslagningen mellan bolagen Rotpartner och Fönstersystem, med en historik sedan 1980.
Sammanslagningen skedde för att samla spetskompetenser från åtgärder på hundratusentals fönster, åtskilliga balkonger och fasader och drygt femtiotalet stambytesprojekt och skapa
ett nischföretag i rot-sektorn med kvalificerade projektledarfunktioner inom området.
Genom en kundnärhet till fastighetsförvaltande organisationer och ägande och förvaltande av
egna fastigheter har Rotpartner utvecklat kunskaper runt hyreslagstiftning och med detta utvecklat sätt att skapa delaktighet och föra dialog med slutkund - hyresgäst (eller bostadsrättsföreningens medlemmar). Kunderna är allmännyttiga och privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och andra konsult- och arkitektföretag.
Blickpunkt BYGG & FASTIGHET | 1 | 2012
41