Untitled - Källvikendörren AB

2
Vad ska man tänka på när man väljer dörr?
INDEX
Ytterdörrar
Fakta 2-3
Standardfärger 4
Ytterdörrar 5-9
Sidoljus 10
Pardörrar 11-16
Garagedörrar 17-18
Förråds- & bastudörrar 19
Fönster 19
YTTERDÖRRAR
1. Mät hur stor dörr ni har idag. Tag bort fodret runt dörren och mät hålet i väggen där
dörren sitter.
2. Dörrarnas storlek anges alltid i moduler dvs den storlek hålet i väggen har.
Hålet i väggen skall alltid vara lite större än dörrkarmen så man har en justermån.
Kontrollera vilken dörrmodul som passar er. Se tabell nedan.
3. Skall dörren vara höger- eller vänsterhängd? När du står ute och tittar på dörren;
Sitter gångjärnen på höger sida är dörren högerhängd, och vice versa.
Dörrarna öppnas normalt utåt men kan även fås som innåtgående. Då kontrolleras
hängningen från insidan, på samma sätt som i punkt 3.
4. Dörrarna beställs via trä- och byggvaruhandeln. Våra återförsäljare finns presenterade på hemsidans första sida, www.kallvikendorren.se
5. Vid leverans av dörr skall emballaget och dörren
kontrolleras innan montering. Vid eventuell fraktskada skall den anmälas direkt till
chaufför. Är det andra skador anmäls den direkt till återförsäljaren.
Dörren skall i båda fallen EJ monteras.
6. Alla dörrar kräver ett visst mått av underhåll.
Försök att undvika regn direkt på dörrarna då livslängden på dem förkortas. Målade
dörrar kan behandlas med ett flytande bil- eller möbelvax utan slipmedel. Effekten
blir att smutsen lätt går att torka av. Mörka färger kräver mer underhållning.
7. Alla våra ytterdörrar levereras komplett med karm och låskista. Handtag och
cylinder medföljer ej men kan beställas hos återförsäljaren eller låssmed.
8. Vid beställning av cylinder till ytterdörren kan det vara bra att veta ABC måttet.
Låskistan sitter inte i centrum på dörren så cylinderringarna får olika mått.
ABC måttet anger vilken typ av cylinderring du skall ha.
Dessa mått finner ni under dörrinformation på vår hemsida.
9. Alla målade ytterdörrar kan fås i valfri NCS-S färg kontakta er återförsäljare för att
se färgprov.
10. Beställ inte snickarhjälp innan ni kontrollerat varan för att undvika eventuella
måttfel och transportskador.
Modulmått
Karmyttermått
Modulmåttet är
storlek på hålet i
väggen t ex:
m 10x21=
1000 x 2100 mm.
Modulmått
Karmyttermått
Karmyttermåttet är
mindre än modulmåttet för att man
ska kunna kila och
isolera runt karmen.
kym 990 x 2080 mm.
Fakta ytterdörrar Popular
Popularseriens dörrar är nästan alla symmetriska och kan monteras med handtaget på högereller vänster sida. Tack vare den flexibla konstruktionen kan ni själva kombinera dörrblad
med anslagsdörr till önskad pardörr. Dessa modeller finns som ytterdörr, pardörr och
garagedörr. Vill man ha fönster i båda dörrbladen eller helt utan fönster så är det
inga problem. Välj själv vilka dörrblad som passar ihop för dig.
3
Fakta ytterdörrar
Uppbyggnad:
Ytterdörr målade, spårfräst utsida i 4 mm HDF-board och slät insida.
Ytterdörr obehandlad, spårfräst utsida i 3,6 mm Plywood och slät insida.
Garageportar, spårfräst utsida i 4 mm HDF och slät insida.
Dörrstomme av furu 55x45 mm med dubbla 0,4 mm aluminiumplåtar för bästa vridstyvhet.
Säkerhetslåskista Klass3, typ 8765.
Isolering:
Isolering består av 55 mm freonfri Polystyren. U-värde på dörrblad Popular tät = > 0,75 W/m2K
Karmar
Endast PG 700 samt garageportar:
45x92 mm som är förborrad för 14 mm karmskruv. Tätningslist av silikon monterad i karm. Medföljer löst till obehandlade dörrar.
Tröskel i laserad hårdträ, 32 mm låg. Garageportar levereras utan trösklar.
Standardkarm: 45x105 mm som är förborrad för 14 mm karmskruv (karmhylas monterad). Tillverkad i kvistren furu med
10 mm tätningslist. Tröskel i laserad hårdträ, 27 mm låg med aluminiumskena.
Justerbart slutbleck. Gångjärn 3 st symetriska 110 mm med förstärkt gångjärnsinfästning och bakkantsäkringsfunktion, justerbara i höjd- och
sidled. Garageportar levereras utan trösklar.
Målning:
Dörrarna målas i 3-skikt med en Akrylatbaserad täckfärg Vit NCS S 0502-Y, glansvärde 0,40. För övriga färger se färgskala NCS S edition 2
eller RAL skalan. Bättring av lackskador bör omedelbart åtgärdas med akrylatfärg för utomhusbruk i rätt färg och glans.
Dörrbladet tjocklek:
A-mått = 64 mm, B-mått = 22 mm, C-mått = 42 mm. Cylinderring 14 mm bör användas.
Glasning:
2-glas energikassett 4/4/15 mm utsida förseglad med betylgummi.
Tröskel
Tillval: Se prislista
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
4
Standardfärger
Alla våra ytterdörrar levereras i vitt eller i standardfärgerna grön, röd, blå och grå.
Färgade dörrar är beställningsvaror, vilket innebär längre leveranstid.
Dörrar med kulör levereras mot tillägg - se prislistan .
Standard grön
NCS-S 5040-G20Y
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
Standard röd
NCS-S 5040-R
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
Standard blå
NCS-S 5040-R90B
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
Standard grå
NCS -S 6500N
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
Ytterdörrar Popular
Dörrarna har spårfräst utsida med slät insida. Dörrbladen har en tjocklek på 64 mm med stabliliserande
aluminiumplåtar för högsta formstabilitet. Samt säkerhetslås och säkerhetsslutbleck klass 3. Alla dörrar
har bakkantssäkringsfunktion. 10-års formgaranti. Se prislista angående övriga storlekar och kombinationer.
PG 1000 Vit
Slät utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, säkerhetsglas
PG 1004 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, säkerhetsglas
PG 1001 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF
PG 1005 Vit
Slät utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, säkerhetsglas
PG 1002 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, hängning H/V
Spröjs som tillbehör, säkerhetsglas
PG 1006 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, hängning H/V
Spröjs som tillbehör, säkerhetsglas
5
PG 1003 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, hängning H/V,
säkerhetsglas
PG 1401 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
6
Entréglasdörr, U-värde 1,1
Anslagsdörr och gångdörr med olika utseende och storlek kan kombineras till
100 tals olika kombinationer som passar just ditt hus. Standard storlekar från 12-19x20-21,
se prislista ang kombinationer. Välj mellan modul 8-10 gångdörr + modul 4/5/8/9anslag.
Dörrarna som passar i din entré likväl som
ut till altan. För er och andras säkerhet så
är dessa dörrar tillverkade med personsäkert glas. Speciell tillverkningsprocess
gör att vi på framsidan får ett väldigt
smäckert utseende som påminner om en
kittfals. Kombinationerna i standardutförande är många. Dörrarna är alltid utåtgående. Helglasdörrar har isolerkassett i
säkerhetsglas med U-värde 1,1.
PG 2000Vit
Slät utsida, slät insida.
Std storlek: 8-10x20-21
Kvistren målad furu, klarglas,
säkerhetsglas
PG 2000 + PA 2000 Vit
Slät utsida, slät insida.
Std storlek: 12-19x20-21
Kvistren målad furu, klarglas,
säkerhetsglas
PG 2000 + PA 2000 Röd
Slät utsida, slät insida.
Std storlek: 12-19x20-21
Kvistren målad furu, klarglas,
säkerhetsglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
Ytterdörrar Popular
Dörrarna har spårfräst utsida med slät insida. Dörrbladen har en tjocklek på 64 mm med stabliliserande
aluminiumplåtar för högsta formstabilitet. Samt säkerhetslås och säkerhetsslutbleck klass 3. Alla dörrar
har bakkantssäkringsfunktion. 10-års formgaranti. Se prislista angående övriga storlekar och kombinationer.
PG 1402 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, hängning H/V,
säkerhetsglas
PG 1423 Vit
Slät utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas,
säkerhetsglas
PG 1402-D Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, hängning H/V,
säkerhetsglas
PG 921 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
PG 1403 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, hängning H/V,
säkerhetsglas
7
PG 1503 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, hängning H/V,
säkerhetsglas
PG 924 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
8
Ytterdörrar Popular
Dörrarna har spårfräst utsida med slät insida. Dörrbladen har en tjocklek på 64 mm med stabliliserande
aluminiumplåtar för högsta formstabilitet. Samt säkerhetslås och säkerhetsslutbleck klass 3. Alla dörrar
har bakkantssäkringsfunktion. 10-års formgaranti. Se prislista angående övriga storlekar och kombinationer.
PG 900 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF
PG 624Vit
Spårfräst utsida, slät insida
.Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
PG 902 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, Hängning H/V
PG 634 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
PG 614 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
PG 6oo Vit
Spårfräst utsida, slät insida
.Std storlek: 9-10x20-21
HDF
PG 621 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
PG 611 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
Ytterdörrar Popular
Dörrarna har spårfräst utsida med slät insida. Dörrbladen har en tjocklek på 64 mm med stabliliserande
aluminiumplåtar för högsta formstabilitet. Samt säkerhetslås och säkerhetsslutbleck klass 3. Alla dörrar
har bakkantssäkringsfunktion. 10-års formgaranti. Se prislista angående övriga storlekar och kombinationer.
PG 700 Obh
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 7-10x20-21
Plywood
PG 802 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, hängning H/V
PG 800 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 7-10x20-21
HDF
PG 803 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas, hängning H/V
PG 810 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF
PG 811 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
9
PG 801 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
Tillbehör: spröjs C6 (bild) / A4
HDF, klarglas, hängning H/V
PG 814 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 9-10x20-21
HDF, klarglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
10
Sidoljus
Anslagsdörr och gångdörr med olika utseende och storlek kan kombineras till 100 tals olika kombinationer
som passar just ditt hus. Standard storlekar från 3-7x20-21. Se prislista ang kombinationer.
PA 600 Vit
Slät insida.
4-7x20-21
HDF, öppningsbar
PA 811 Vit
Slät insida.
4-5x20-21, HDF
klarglas, öppningsbar
PA624 Vit
Slät insida.
4-5x20-21, HDF
klarglas, öppningsbar
PA 1001 Vit
Slät insida.
4-5x20-21, HDF
öppningsbar
PA 814 Vit
PA 700 Obh
PA 800 Vit
Slät insida.
4-5x20-21, HDF
klarglas, öppningsbar
Slät insida.
4-7x20-21
Plywood, öppningsbar
Slät insida.
4-7x20-21
HDF, öppningsbar
PA 1004 Vit
PA 1000 Vit
PA 2000 Vit
Slät insida.
4-5x20-21, HDF
klarglas, öppningsbar
säkerhetsglas
Slät insida.
4-5x20-21, HDF
klarglas, öppningsbar
säkerhetsglas
Slät insida.
4-5/8-9x20-21, Furu
klarglas, öppningsbar,
säkerhetsglas
PS 1000 Vit
Slät insida.
3-4x20-21, Furu
klarglas, fast mont.
säkerhetsglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
0
11
Parytterdörrar Popular
Anslagsdörr och gångdörr med olika utseende och storlek kan kombineras till 100 tals olika kombinationer som
passar just ditt hus. Standardstorlekar från 13-15x20-21. Välj mellan modul 9 gångdörr + modul 4/5 anslag eller
modul 10 gångdörr + modul 4/5 anslag. Se prislista ang kombinationer.
PG 1001 + PA 1000 Vit
PG 1002 + PA 1004 Vit
PG 1006 + PA 1001 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas, säkerhetsglas
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas, säkerhetsglas
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas, säkerhetsglas
PG 1403 + PA 1000 Vit
PG 1402-D + PA 1000 Vit
PG 1000 + PA 1000 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas, säkerhetsglas
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas, säkerhetsglas
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas, säkerhetsglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
12
Parytterdörrar Popular
Anslagsdörr och gångdörr med olika utseende och storlek kan kombineras till
100 tals olika kombinationer som passar just ditt hus. Standard storlekar från 13-15x20-21,
se prislista ang kombinationer. Välj mellan modul 9-10 gångdörr + modul 4-5 anslag.
PG 1001 + PA 1001 Vit
PG 1002 + PA 1001 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas, säkerhetsglas
PG 1000 + PA 1004 Vit
PG 1001 + PS 1000 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas, säkerhetsglas
PG 1423 + PA 1000 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas, säkerhetsglas
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 12-14x20-21
HDF, klarglas, fastmonterat sidoljus
säkerhetsglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
2
13
Parytterdörrar Popular
Anslagsdörr och gångdörr med olika utseende och storlek kan kombineras till 100 tals olika kombinationer som
passar just ditt hus. Standard storlekar från 11-17x20-21. Se prislista ang kombinationer.
PG 700 + PA 700 Obh
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 11-17x20-21
Plywood
PG 803 + PA 800 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21
HDF, klarglas
PG 801 + PA 800 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21
HDF, klarglas
PG 811 + PA 800 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21
HDF, klarglas
PG 802 + PA 800 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21
HDF, klarglas
PG 814 + PA 800 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21
HDF, klarglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
14
Parytterdörrar Popular
Anslagsdörr och gångdörr med olika utseende och storlek kan kombineras till
100 tals olika kombinationer som passar just ditt hus. Standard storlekar från 13-17x20-21,
se prislista ang kombinationer.
PG 814 + PA 814 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas
PG 810 + PA 814 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas
PG 811 + PA 811 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas
PG 810 + PA 811 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas
PG 801 + PA 800 Blå
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21
HDF, klarglas, spröjs som tillbehör
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
4
15
Parytterdörrar Popular
Anslagsdörr och gångdörr med olika utseende och storlek kan kombineras till 100 tals olika kombinationer som
passar just ditt hus. Standard storlekar från 13-17x20-21. Se prislista ang kombinationer.
PG 634 + PA 600 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21
HDF, klarglas
PG 624 + PA 624 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas
PG 624 + PA 600 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21
HDF, klarglas
PG 600 + PA 624 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas
PG 634 + PA 624 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas
PG 614 + PA 814 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
16
Parytterdörrar Popular
Anslagsdörr och gångdörr med olika utseende och storlek kan kombineras till
100 tals olika kombinationer som passar just ditt hus. Standard storlekar från 13-17x20-21,
se prislista ang kombinationer.
PG 902 + PA 600 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21
HDF, klarglas
PG 924 + PA 600 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21
HDF, klarglas
PG 900 + PA 624 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas
PG 921 + PA 600 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-17x20-21
HDF, klarglas
PG 924 + PA 814 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas
PG 900 + PA 814 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek: 13-15x20-21
HDF, klarglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
Varmgarage Popular, fullisolerade
Vi har tagit fram dessa rejäla portar med senaste design för att matcha din ytterdörr.
Tack vare den flexibla konstruktionen kan ni själva kombinera gångdörr med anslagsdörr till
önskad garagedörr. Om ni ångrar er och vill ha gångdörren på motsvarande sida, så är det bara
att hänga om den. Det behövs inte beställas någon ny port.
GP 600 + GP 600 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, Std vitmålad
GP 611 + GP 611 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, klarglas
GP 621 + GP 621 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, klarglas
GP 623 + GP 623 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad
GP 612 + GP 612 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, klarglas
GP 624X + GP 624X Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, klarglas
17
GP 610 + GP 610 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad
GP 614 + GP 614 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, klarglas
GP 631 + GP 631 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, klarglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
18
Varmgarage Popular, fullisolerade
Vi har tagit fram dessa rejäla portar med senaste design för att matcha din ytterdörr.
Tack vare den flexibla konstruktionen kan ni själva kombinera dörrblad med anslagsdörr
till önskad garagedörr. Om ni ångrar er och vill ha gångdörren på motsvarande sida, så är
det bara att hänga om den. Det behövs inte beställas någon ny port .
GP 800 + GP 800 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, Std vitmålad
GP 800 + GP 811 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, klarglas
GP 800 + GP 810 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad
GP 814 + GP 814 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, klarglas
GP 810 + GP 810 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad
GP 811 + GP 811 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, klarglas
Uppbyggnad Garageportar:
Spårfräst utsida i 4 mm HDF med slät insida.
Dörrstomme 64 mm, av furu med dubbla 0,4 mm aluminiumplåtar för bästa vridstyvhet.
Isolering består av 55 mm freonfri Polystyren.
U-värde på Dörrblad Popular tät = < 1,0W/m2K
Karm 45x92 mm som är förborrad för 14 mm karmskruv. Tätningslist av silikon monterad i karm.
Säkerhetslåskista Klass3, typ 8765 med justerbart slutbleck. 8 st Gångjärn symetriska 110 mm,
justerbara i höjd- och sidled. Gångjärnen har bakkantsäkringsfunktion.
Dörrarna målas i 3-skikt med en Akrylatbaserad täckfärg,
Vit NCS S 0502-Y, glansvärde 0,30. För övriga färger se färgskala NCS S edition 2.
Lackskador bör omedelbart åtgärdas med Akrylatfärg för utomhusbruk i rätt färg och glans.
A-mått = 64 mm, B-mått = 22 mm, C-mått = 42 mm
Cylinderring 14 mm bör användas.
2-glas energikassett 4/4/15 mm, förseglad med betylgummi.
GP 800 + GP 814 Vit
Spårfräst utsida, slät insida.
Std storlek:25x20-21
Fullisolerad, klarglas
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
19
Se även vår katalog med förråds- , bastudörrar
och ekonomifönster
Dörrar och fönster till uppvärmda förråd, fritidshus, källare eller varmgarage.
Dessa förrådsdörrar är uppbyggda med aluminiumplåt för högsta formstabilitet.
S18 G
Vitmålad
Slät insida
8-10x19-20, 9-10x21
HDF, klarglas
Duett
Obehandlad
Slät insida
9x19-20, 10x21
Plywood, klarglas
S18
Vitmålad
Slät insida
8-10x19-20, 9-10x21
HDF
Duett 1G
Obehandlad
Slät insida
9x19-20, 10x21
Plywood
R180 G
Furupanel
Insida plywood
8-9x19, 9x20-21, 10x21
Furupanel, klarglas
Duett 4G
Obehandlad
Slät insida
9x19-20, 10x21
Plywood
R180
Furupanel
Insida plywood
8-9x19, 9x20-21, 10x21
Furupanel
1-luft, symetrisk vändbar
5,7x7,3, 5x8, 5x10,
6x6, 6,8x9,5, 8x8, 8x10
Obehandlad, klarglas
Spröjs som tillägg
SF10 G
SF10
Obehandlad
Slät insida
9x19-20, 10x21
Plywood, klarglas
Obehandlad
Slät insida
9x19-20, 10x21
Plywood
2-luft
10x10, 10x12, 11,1x7,3, 12x10
Obehandlad, klarglas
Spröjs som tillägg
Bastudörrar
Inte bara snygga bastudörrar utan
dörrar för att användas. Paneldörrarna
är byggda av granpanel för att klara av
höga temperaturer och en tuff miljö.
Våra glasade dörrar har härdat glas
monterat som standard.
BDP
Obehandlad
7x19, 7-8x20
Granpanel
BDGP
Obehandlad
7x19, 7-8x20
Granpanel,
klarglas
BD3G
Obehandlad
7x19, 7x20
Gran, säkerhetsglas
klarglas
BD1G
Rökfärgat helglas
7x19, 7x20
Gran, säkerhetsglas
rökfärgat
Av trycktekniska skäl kan inte avbildningarna av dörrarna användas som färg- eller materialprov. För färgprov se RAL eller NCS-S Edition2 skalan. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.
Mindre justeringar av dörrarnas design kan förekomma. Se alltid den aktuella informationen på www.kallvikendorren.se
Källvikendörren AB
Källvikendörren grundades 1958, då som ett snickeri. Dörrtillverkningen
kom igång 1962, till en början i liten skala, men efter hand växte verksamheten. I dag är Källvikendörren AB ett av landets ledande dörrsnickerier som tillverkar dörrar med modernaste teknik. Företaget ligger
i Uppsala län, inte så långt från Sala, efter väg 56. Ring oss gärna om
du är tveksam i ditt dörrval, eller har frågor som rör målning, montering
eller underhåll. Vi lovar att göra allt vi kan för att hjälpa dig ­vår affärsidé är
att du alltid ska få bra service och en prisvärd dörr.
Källvikendörren AB, 744 91 Heby. Tel 0224-912 85, fax 0224-350 72, [email protected]
Återförsäljare