2014 nr 3 - SPF Seniorerna

HANDENSENIOREN
2014 NR 3
1
Utgivare SPF-Handen-Seniorerna
Ansvarig utgivare: Monica Nyholm
Org-Nr: 812401-0979
Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen
Besöksadress: Parkvägen 41
Öppettider: Tisdagar kl.10-11.30
Tel 08-777 03 86
www.spf.se/handenseniorerna
Plusgiro 424 25 18-1
Layout: Margareta Lindborg
Tel 08-36 38 32
Tidningens mailbox:
[email protected]
Frågor om medlemskap besvaras av expeditionen.
Vi vill väldigt gärna ha dina synpunkter och frågor.
Skicka några rader till redaktionen på adress:
Monica Nyholm, Stora Hundens gata 564,
13664 Haninge eller via e-post :
[email protected]
Vill du ha en mer kontinuerlig information, meddela
din e-postadress till e-post:
[email protected]
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2015
Inbetalningskort medföljer tidningen
TELEFONLISTA – Styrelsen 2014
Fast tel
Mobil
e-postadress
Ordförande
Monica Nyholm
08-745 29 58
070 649 29 58
[email protected]
Vice ordförande
Sigvard Schwartzman
0730-39 81 16
Sekreterare
Bertil Lindborg
08-36 38 32
070 422 03 52
[email protected]
Kassör
Birgitta Paulsson
08-500 284 56
070 240 06 72
[email protected]
Övriga ledamöter
Marie-Louise Allo
Kerstin Corbell Lundberg
Krister Gustafsson
Kerstin Hartmann
Bengt Sand
08-500 284 22
08-777 19 86
08-532 542 59
08-792 33 31
08-501 505 56
073 775 41 23
070 652 90 86
070 511 31 44
070 733 63 07
0705783989
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Adjungerad till styrelsen
Lennart Jansson
Nils Scherlund
08-777 78 02
08-556 511 51
070 576 02 0
070 643 11 51
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2
Ordförande har ordet
Hej Handen-Seniorer
Så är då hösten kommen och snart även vintern och med den, tyvärr också halkan. Ni glömmer väl inte
bort att hämta ut broddar som kommunen bjuder på även i år. Finns för hämtning på alla våra
träffpunkter.
År 2014 känns lite som ett minnenas år för många av oss. Det är 20 år sedan som tragedin med Estonia
inträffade och det är 10 år sedan många av oss hörde talas om en tsunami första gången. För mig
personligen är det 20 år sedan min man gick bort helt oväntat vid 49 års ålder och 14 av våra medlemmar
har gått bort under detta år. Många av oss medlemmar har också mist anhöriga och vänner under året.
Jag läste helt nyligen om en utredning bland 20 000 pensionärer att det viktigaste inte är att få hjälp med
att byta glödlampa (fast det också är mycket viktigt) eller hjälp med dammsugningen, utan det viktigaste
är att få möjligheten att umgås.
Jag hoppas så innerligt att vår förening kan hjälpa till att skingra tankar och ensamhet när vi känner
behov av att få möt människor och umgås. Och jag hoppas lika innerligt att de av oss som har förmånen
av att ha nära och kära intill oss bjuder på oss själva. Ibland räcker det med att bara sitta och prata en
stund, kanske över en kopp kaffe. Det behöver inte alltid vara full fart med resor, studiebesök, pubaftnar,
bridge, boule osv. Ibland räcker det med ett möte.
Jag vet att vi som är hårt engagerade i våra föreningar och ofta pratar om hur fulltecknade våra kalendrar
är också ofta kommer hem till ensamhet och därför behöver även vi den sociala kontakten som ska vara
kravlös.
Nu stundar snart julen och inför den är det många delade känslor och meningar.
- Vi delar upp dagarna mellan barnen
- Vi känner att barnen tänker att i år är det min tur att ha mamma och pappa hemma.
- Vi funderar på hur vi även detta år ska orka att ha hela familjen hemma, kanske även barnens
svärföräldrar.
- Vi tänker…….Kommer pensionen att räcka till.
Och ni kanske tänker…….. Hur skulle jag vilja ha det om jag fick bestämma helt själv med
utgångspunkt där jag är i livet just nu.
Kanske har ni det precis så bra som ni bara kan tänka er.
Jag lämnar några rader nedan till utrymme för dina tankar. Skriv ned det du känner. Kanske kan vi
träffas efter helgerna och prata om våra tankar.
Kom också ihåg att, om du har tid, vilja, lust så behöver vi dig. Kanske
just för att fixa en fikaeftermiddag.
Stor varm kram från
Monica
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………….,……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3
Hej Margaretha
Jag och alla dina vänner i Handen-Seniorerna hann inte säga hej då till dig så därför gör vi det nu.
Som det erfarna reseombud du var i vår förening så tar jag för givet att du har sett till att din resa blir bra.
När jag kom till Handen-Seniorernas förening 2007 så fanns du redan där. Jag tror att du kom in i
föreningen 1997 och redan då var du vårt reseombud. Du var den ena halvan i vår lilla resegrupp
tillsammans med Harriet. Du ansvarade för allt som skulle skrivas och det var du fantastiskt duktig på.
Du skrev en hel del reseberättelser till vår tidning och du skrev också det som skulle stå på vår hemsida,
du fotograferade och skrev information om våra resor och utflykter på ett mycket inbjudande sätt
Jag vet att du i mars i år fyllde 80 år. Var du har gömt de åren förstår inte jag. Jag tyckte och tycker
fortfarande att du alltid var så otroligt snygg. Min mamma hade uttryckt sig att du var en otroligt stilig
och proper kvinna. Din fina estetiska smak märktes verkligen. Jag tänkte många gånger på dig som en
god förebild. Du var också den som oftast höll dig lite i bakgrunden och därför var det också så
spännande och intressant när vi tillsammans i föreningen var ute på diverse kryssningar och du berättade
om din barndom och ungdom. Du berättade så fantastiskt så man kunde inte låta bli att lyssna. Du var
helt enkelt en spännande person.
Jag minns också med stor glädje när Kalle var med oss och spelade på en grillafton i 41:an. Så ursomrigt
och mysigt.
Jag vet inte Margaretha, hur jag riktigt ska säga tack till dig för allt som du har gjort för oss i
HandenSeniorerna, allt det arbete du har lagt ner och som man inte alltid riktigt ser, som man tar för
givet ska finnas där men som ingenting hade fungerat utan.
Jag säger från djupet av mitt hjärta … STORT TACK. Jag vet också att alla dina vänner i
HandenSeniorerna stämmer in i detta tack.
Hej då Margaretha säger vi alla i Handen-Seniorerna
gm. Monica Kram
4
Kallelse till årsmöte tisdagen den 10 februari 2015
Samtliga medlemmar i SPF Handen-Seniorerna kallas härmed till ordinarie årsmöte i S:t Eskils kyrkas
församlingssal kl 13.00, Runstensvägen 14, Handen.
Före årsmötet har vi en minnesstund i kyrksalen över de medlemmar som avlidit under året.
Handlingar som kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet är:
Föredragningslista
•
Styrelsens verksamhetsberättelse 2014
•
Resultat och balansräkning för 2014
•
Förslag till budget för 2015
•
Valberedningens förslag till funktionärer för 2015
Handlingar kan även hämtas på föreningens expedition under ordinarie expeditionstid men tidigast
den 3 februari.
De ärenden som medlemmar vill få behandlade av årsmötet (motioner) måste ske skriftligen senast
den 20 januari 2015.
Du är hjärtligt välkommen till årets viktigaste möte!
_______________________________________________________________________________________________________
[email protected]
Haninge Optik Synsam
Haninge Centrum
13646 Handen
Tel 08 777 3504, Fax 08 777 5970
Öppet månd–fred 09.30 — 19.00
lörd 10.00 — 17.00
sönd
11.00 — 17.00
Hos Synsam får du alltid en riktig optikergaranti på köpet när du köper nya glasögon.
Kort och gott kan du alltid vara säker på att bli helt nöjd.
Synsam ger 10 % i rabatt om du är medlem i Handen-Seniorerna
Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden
5
KORTNOTISER
Äldreförvaltningen har fått i uppdrag av äldrenämnden att utarbeta ett förslag till reviderad äldreplan.
Nuvarande äldreplan gäller åren 2011-2018. Nya äldreplanen ska gälla för åren 2015-2022.
SPF är remissinstans och föreningarnas svar ska vara inne senast den 16 januari. Planen redogör
nuvarande och framtida behov samt pekar på utvecklingsområden.
Är du intresserad av vad som står i planen är du välkommen till 41an för att läsa lite närmare. Samtliga
pensionärsföreningar i Haninge har haft besök av äldrenämndens ordförande Martin Lundqvist för att
inhämta synpunkter.
SPF-föreningarna har fått nya stadgar som togs på kongressen i juni. Vi kommer att besluta om dessa på
vårt årsmöte den 10 februari 2015. Nytt namn blev det också beslut om. Nu ska vi heta SPF Seniorerna
plus vårt ortsnamn så för vår del blir det SPF Seniorerna Handen. Det beslutet ska också tas på vårt
årsmöte.
Den 24-25 september var det ordförande-konferens för Stockholmsdistriktets föreningar. Vi träffade vår
nya förbundsordförande Christina Rogestam och vi pratade mycket om hur vi vill arbeta i våra
föreningar. Tillsammans är nyckelordet och att vi blir många som hjälps åt. Det är lika viktigt att
rekrytera internt som externt.
Den 1 oktober var det åter dags för årets äldremässa i kommunhuset. SPF-föreningarna var naturligtvis
där och representerade. Mässan var mycket välbesökt och många pensionärer kom till vårt bord och
ställde frågor om vår verksamhet.
Vi jobbar vidare med våra fem arbetsgrupper och vi börjar nu hitta struktur för hur det ska kunna
fungera.
Vi behöver bli fler som hjälps åt i vår Trivselgrupp. Där sköter vi allt från månadsmöten, pubaftnar,
cafétillfällen, lunchträffar, luciafirande osv.
Vi har investerat i två nya datorer och en ny skrivare, så nu kan vi trycka upp nya fina broschyrer som vi
bl.a. behöver för rekrytering av nya medlemmar.
Monica
_______________________________________________________________________________________________________
Telefonkedjan
Telefonkedjan innebär en ”trygghetsringning” varje morgon.
En trygghet för den som bor ensam men också för de anhöriga.
Är du intresserad att vara med, skall du ringa Britt Andersson (08-777 07 87)
6
Fixarservice
för dig som är senior i Haninge och är 65 år och äldre. Du kan t ex få hjälp med byta gardiner och
glödlampor, flytta lättare möbler, fästa sladdar och mycket mera. Du kan inte få hjälp med det som
fastighetsägaren eller fastighetsskötaren har ansvar för. Fixarservice är gratis- Det enda du betalar för är
det material som behövs. Ring och beställ på telefon 606 88 34. Må-Fr 8-12, 13-15.
Trygghetslarm
för dig som är 65 år eller äldre. Du kan ansöka om trygghetslarm utan biståndsbedömning. Kostnaden är
50 kronor i månaden. Kontakta äldreomsorgen direkt 606 76 00 eller kommunens växel 606 70 00
Inramningsverkstad
Även Glasmästeri
Ram & Reklammakarna
Bragevägen 15,
Tel 08-777 70 01
Vi välkomnar SPF-medlemmar med 15 % rabatt på inramningar
Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden
7
Är du trygg med ditt lås?
Haninge lås AB hjälper dig för ökad säkerhet Sleipnervägen 20
Tel 087775560
Fax 087773180 [email protected]
Besök gärna www.haningelas.se
HANINGE LÅS är ett auktoriserat låssmedsföretag
som etablerades redan 1970 vilket borgar för lång
erfarenhet och kontinuitet
Företagets kunniga tekniker kan lätt nås vid akuta
situationer och obekväma tider på dygnet
Våra säkerhetstekniker vidareutbildas kontinuerligt och innehar såväl gesäll som mästarbrev.
Vår service och vårt kunnande inom säkerhet, ger dig som
kund trygghet. Läs mer om våra tjänster.
DIN TRYGGHET - VÅRT ANSVAR!
Vi ger 15 % rabatt på nycklar till alla glada
medlemmar i Handen-Seniorerna
Ett säkert lås till villa och lägenhet
8
Aktiviteter i Handen-Seniorernas arbetsgrupper
Friskvårdsgruppen
Kerstin Tideman, sammankallande
För närvarande är vi åtta deltagare i gruppen: Kristina och Nils Holst, Eva Johansson,
Linnea Nylander, Margareta Padellaro, Bengt Sand, (styrelserepresentant) Eva Sjödin
och Kerstin Tideman (sammankallande) . Vi har haft sju träffar under året.
Aktiviteter som vi har haft under 2014
•
måndagspromenader
•
cykelturer vid både bra och sämre väder
•
yoga under våren
•
simning vid Torvalla Simhall
•
information om äldres kosthållning
•
information om fallolyckor från MSB
Planerad verksamhet för 2015
Söndagsträffar: Vi kommer att träffas varannan söndag med början den 1 februari kl
13.00 i 41:an Workshop med Margareta: stickning¸ gamla hantverkstekniker, bildväv.
Spela schack eller lägga pussel eller bara prata bort en stund med en kopp kaffe.
Kerstin T
9
Trivselgruppen
Kerstin Hartman, Björn Nylander, Marie-Louise Allo
”Vi är bäst när det är fest” tycker vi i vår grupp. Det vi gör är att ordna det trevligt för oss i
HandenSeniorerna.
•
Björn med hjälp av Erik och två kaffegrupper ordnar våra månadsmöten
•
Marie-Louise, Krister och Lena med assistens av många hjälpsamma medlemmar som ser
till att vi får våra trevliga
pubkvällar
•
Kerstin tillsammans med ’frivilliga’ har hand om diverse luncher i 41:an. I 41:an är hon vår
’husmor’ (Kerstins självvalda titel) har lust att bli en av oss kan du väl höra av dig till någon
av oss eller ringa till vårt kansli . Vi längtar efter dig!
I trivselgruppen är vi endast fyra (!) ordinarie medlemmar. Vi har ett utmärkt och trevligt samarbete
men vi behöver förstärkning. Om DU har lust att bli en av oss, kan du väl höra av dig till någon av oss
eller till vårt kansli. Vi längtar efter dig!
Lennart Lindgren och Lennart Jansson har hand om vår bridge. Siw Alderstad leder allsången och vi
arbetar för att alla Handen-Seniorer skall trivas och ha det bra tillsammans
Resegruppen
Harriet Karlsson, Ragnar Gustafsson och Marja Leena Sundström
Resegruppen består av Harriet Karlsson, Marja-Leena Sundström och Ragnar Gustafsson. Gruppens
uppgift är att arrangera resor både inom och utom landet. Vidare skall gruppen arrangera studiebesök,
museibesök och dagsutflykter. Styrelsens representant är Sigge Schwartzman.
10
Info- och idégruppen
Marja Hansson, Maud Borg
Nils Scherlund, Ingmar Gustafsson, Margareta Lindborg
Styrelsens representant Monica Nyholm ej med på bild
Gruppen har haft fyra träffar då vi försökt formulera våra arbetsuppgifter. Det primära är att sprida
information om Handen-Seniorernas verksamhet internt till medlemmarna. Vi vill att alla ska ha tillgång
till aktuell information om vad som är på gång främst genom vår hemsida, månadsbladet, gruppmailen och
tidningen. Vi vill också nå ut till presumtiva nya medlemmar, beslutsfattare i kommunen. Vi kommer att
jobba aktivt med att ta fram idéer och material för marknadsföring i samarbete med styrelsen.
Kunskapsgruppen
Kunskapsgruppens uppgifter är att arrangera kurser och cirklar, föreläsningar, .inbjudna föreläsare. Vi
söker engagerade medhjälpare till gruppen
Administrativa gruppen
Vi som ingår i gruppen är Lennart Jansson (sammankallande), Bertil Lindborg, Birgitta Paulsson, Kerstin
Corbell Lundberg och Krister Gustafsson. Alla vi 5 ingår i styrelsen där de flesta har tunga uppgifter
Det vi jobbar med är ekonomi, lokalfrågor, tidningsdistribution, 65-års brev, inköp av inventarier,
förbrukningsartiklar, kontorsmaterial. Vi söker efter personal till dessa uppgifter. Vi är ingen grupp som
genomför aktiviteter utan är basen i föreningens verksamhet.
Bertil Lindborg, Lennart Jansson,
Birgitta Paulsson och Kerstin Corbell
Samarbete på toppnivå mellan
admin gruppen och infogruppen
11
Hälsans fundament
Föredrag av Nisse Simonson på Äldremässan i Kommunhuset 2 oktober 2014.
Nisse Simonson har arbetat som läkare och kirurg i 40 år. Idag är han skribent och föreläsare med passion
för hjärnan. Hälsans fundament enligt honom är Maten, Motionen och Sömnen. Ganska enkelt på
papperet men inte så lätt att leva efter. Nisse Simonson gav många kloka råd och tips om hälsosammare
livsstil där skrattet ofta är bästa medicinen. En fantastisk föreläsning!
Anita Sahlin lyssnade och skrev ner sina funderingar så här:
Mycket fakta fick vi höra
bättre gå än bilen köra.
Tänk va´ mycket maten kan göra
lyda detta vi alla ”böra”
Mycket mer av Nisse vi fick lära
för han har ju i hjärnan varit och”skära”
Både skratt men mycket allvar
på funderingar han gav oss svar
Man blir inte fet av fett
utan det är socker, som vi alla har sett
Många tankar genom hjärnan gick
när jag information av Simonsson fick
Allt som är gott bör man spotta ut
kan du inta uttala ordet,kasta det utan prut
Håller med om att Jämtland nästan är bäst
men Värmland är bäst där borta i väst
________________________________________________
PUB-aftnar i 41:an 2015
alltid på en onsdag kl 18.00
Fem kvällar under våren träffas vi i 41:an
21 januari, 18 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj
Då serveras det en god delikatesstallrik med dryck för endast
75 kronor. Vi sjunger och umgås och har allmänt trevligt.
Lotteri med goda vinster.
12
Funktionärslunch
Den 21 oktober var en festlig dag i vår lokal 41:an. Sedan många år tillbaka har styrelsen bjudit in de
funktionärer, som jobbar lite mer i det fördolda, på en lunch och lite trevlig samvaro och så gjordes även
i år. Naturligtvis är alla våra drygt 550 medlemmar viktiga för föreningen, men det är några som är våra
verkliga VIP:ar (Very Important Persons) och de är de som jobbar lite mer i det fördolda utan någon som
helst ersättning. Jag tänker till exempel på våra ”brevduvor” som delar ut vår tidning och annan eventuell
information till medlemmarna. Jag tänker också på kaffegrupperna som ordnar med förtäringen på
månadsmötena och som ställer lokalen i ordning både före och efter mötena. Jag tänker vidare på våra
värdar och värdinnor som tar emot medlemmarna som kommer till månadsmötena. Då och då händer att
något måste fixas i lokalen eller någon transport som måste göras. Det finns då några medlemmar som
ställer upp utan någon ersättning. Detta är bara några exempel på uppgifter som hela tiden måste göras
för att föreningen skall fungera. Den 21 oktober var det som sagt dags för årets funktionärslunch och ett
fyrtiotal personer infann sig lite uppsnofsade och med förväntansfulla leenden. Snart var det fullt runt
borden och välkomstdrinken serverades, vilket gjorde att stämningen infann sig från början.
Cateringfirman kom och levererade den beställda maten och alla lät sig väl smaka. Vår ordförande
Monica sade några väl valda ord och lämnade sedan över ordet till gästerna som fick möjlighet att
presentera sig själva och det dom sysslade med i föreningen. När nu folk började känna varandra blev
stämningen, om möjligt, ännu högre med prat och skratt kring alla borden. Tiden går fort när man har
trevligt och snart var det dags återgå till vardagsbestyren efter några trevliga timmar tillsammans med
nya och gamla bekanta inom HandenSeniorerna. Skribenten till dessa rader är själv ledamot av
föreningens styrelse. Jag vill på hela styrelsens vägnar passa på att tacka er alla som i smått som stort
medverkar till att vi alla trivs som medlemmar i Handen-Seniorerna.
Bengt Sand
LUCIA-firande
Lördagen den 13 december kl 15.00 firar vi Lucia i 41:an
Glögg, lussebullar, pepparkakor och kaffe till en kostnad av 20 kronor.
Kom och var med och kora ÅRETS LUCIA och häng med
i sjungandet av julsångerna som vi är vana att höra
13
Vårens aktiviteter i 41:an
ThaiChi/QiGong
Ledare
Karin Larsson tel 08 777 52 20
[email protected]
Tid:
Måndagar 1:a gruppen kl 9:00 – 10:00
2:a gruppen kl 10:00 – 11:00
Start:
12 januari
Plats:
Parkvägen 41
Avgift:
150 kronor/termin
Sällskapsbridge
Ledare
Lokal:
Start:
Tid:
Avgift:
Övrigt
Lennart Lindgren tel. 073 392 33 27.
Parkvägen 41.
7 januari 2015.
Onsdagar klockan 09.30 – 12.30.
150 kronor per termin.
Ingen föranmälan. Lottning udda veckor.
Kaffe serveras, men ta med eget doppa.
Tävlingsbridge (partävling)
Ledare:
Lennart Lindgren tel. 073 392 33 27.
Lokal:
Parkvägen 41.
Start.
15 januari 2015.
Tid:
Torsdagar klockan 13.00 – 16.15.
(inget spel 26 februari och 2 april)
Avgift:
20 kronor per tillfälle.
Övrigt:
Anmälan parvis, senast dagen före per telefon
eller per e-post till [email protected]
Kaffe med smörgås serveras
Skojbridge
Ledare:
Lokal:
Start:
Tid:
Avgift:
Övrigt:
Lennart Jansson tel. 070 576 02 20 eller 777 78 02.
Parkvägen 41.
16 januari 2015.
Fredagar klockan 10.00 – 14.00.
100 kronor per termin eller 10 kronor per gång
Kaffe serveras, men ta med eget doppa.
14
Allsång
Vi fortsätter med allsången på måndagar kl. 13.00 en gång i månaden:
12 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april och 18 maj
Kaffe med liten hembakt kaka för 10 kronor.
Hjärtligt välkommen!
Siw Alderstad, 0763-13 88 88 eller mejla [email protected]
Släktforskning
Släktforskning startar i 41:an tisdagen den 20 januari kl. 13.00 då alla som anmält sig samlas för att
tillsammans med ledaren Siv Bergström lägga upp arbetet med cirkeln.
Frågor? Kontakta Siv, tel. 604 14 10, e-post [email protected]
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan som ger oss 10 %
i rabatt på sina kurser. Kontakta Veronica Kurkko, vår kontakt, på
tel 070 564 20 03 eller via e-post [email protected] om du är
intresserad av vad Vuxenskolan har att erbjuda.
____________________________________________________________________________________________________
Seniorlunch i 41:an
Den 23 september i strålande solsken bjöds det till lunch vår föreningslokal. Inbjudna var 30 seniorer som
ej kom med på vår utflykt till Tullgarn och Trosa i juli, men nu kunde njuta av festdukade bord,
välsmakande mat från bönorna i Handen och kaffe med frukttårta som ICA Maxi sponsrade oss tack vare
Lennart. Bengt Sjöberg berättade initierat om inka-folkets spännande historia och kultur och visade också
bilder därtill. Trevlig samvaro rådde och det blev en uppskattad och på alla sätt en mycket lyckad
eftermiddag i 41:an.
Inger de la Torre, Berit Stenkel och Olle Flodby
15
Välkommen till våra månadsmöten i S:t Eskils kyrka första tisdagen varje
månad, alltid kl. 13.00 Kaffe och smörgås, föredrag, underhållning och lotteri för
endast 40 kronor.
Tisdagen den 13 januari 2015: Gustens Svänggäng med Ulla
Vi startar det nya året med vårt svängiga husband!
Och som vanlig är solisten den skönsjungande Ulla Olsson!
Tisdagen den 10 februari kl. 13.00
Har vi årsmöte i S:t Eskils kyrka. Se särskild inbjudan.
Tisdagen den 3 mars: Föredrag "Synen på äldre dagar"
Vad händer med synen när man blir äldre?
Kom och lyssna på Sofia Naesström från De Synskadades Riksförbund som
kommer och berättar om ett angeläget ämne.
Tisdagen den 7 april. Allsång med Ulla Olsson
Ulla Olsson leder allsång och spelar låtar som alla kan!
Kom med och sjung av hjärtans lust!
Programkommitté:
Erik Sternbeck, tel. 08 776 23 53 och Björn och Linnea Nylander, tel. 08 500 236 44
16
Medlemsförmåner för medlem i SPF Handen-Seniorerna
Synoptik
Synoptik erbjuder SPF Handen-Seniorernas medlemmar 25 % rabatt på progressiva glas vid köp av kompletta glasögon.
Erbjudandet gäller endast hos Synoptik Handen t.o.m. 31/12 2014 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Välkomna
önskar Butikschef Nanna B Jonasson med personal.
EK’s Blomsterbod
i Lillcentrum, lämnar 10 % rabatt om man visar föreningens medlemskort.
Eva B’s Blommor
finns i Haninge Centrum (mellan Hemköp och parkeringsdäcket) och i ”Port 73” och lämnar 10 % rabatt om du visar
medlemskortet i Handen-Seniorerna när du handlar.
__________________________________________
Boule sommaren 2014
Torsdagen 10 april startade boulen för året utanför 41an. Vi har i huvudsak varit mellan 20-30 spelare
varje gång. Banorna fixas numera av Torvallas duktiga grabbar varje torsdagsmorgon, de hyvlar och
kritar upp sex banor.
Vi har deltagit i två tävlingar under sommaren. I augusti var vi nio tappra som mötte VendelsöBrandbergen på deras hemmabana, tyvärr fick vi stryk med 7-2.
Under Haningedagen utkämpade PRO Handen, PRO Västerhaninge, SPF Vendelsö-Brandbergen och
SPF Handen-Seniorerna 18 hårda kamper.
Vi blev slutsegrare med sex segrar och fick vandringspris (se bild) och ett hederspris.
Vi hade även en cuptävling där vi tävlade om Bengt Sjöbergs vandringspris för våra medlemmar en dag i
september. Segrare där blev Hasse Södergren före Hasse Lindberg. Sista torsdagen varje månad har vi
grillat utanför 41an efter spelet och då deltar även alla övriga medlemmar som vill. Spelet ebbade ut
under oktober och har nu gått i ide för vintern.
Vi ses på banorna i vår.
Lennart
Segraren Hasse Södergren i Bengt Sjöbergs boulecup
Haningedagens vandringspris mellan SPF och PRO
17
Boutique Briél
Klädbutiken för dig
Runstensvägen 20 Telefon 08 745 06 60
Måndag-Fredag
Lördag
1100 – 1800
1100 – 1400
Ytterplagg som fungerar till både regn och snöyra
Kappor som är allt från ett till att kunna bli fyra
Kläder till både vardag och fest
Vill gärna se dig här som min gäst
Kom in och titta och prova
Vi servar dig gärna, det vill jag lova
Härliga material och vackra färger lyser upp vintermörkret
Storlekar från 34-52
Nu är snart julen här!
Kom in och prova Briels kläder som passar både till vardag och fest!
Välkommen in
Välkommen in önskar Eva!
10% för medlem i Handen-Seniorerna
18
Haninges historia 2015
Nästa år ska vi inte stanna enbart hemma i Haninge utan vidgar vyerna till att bekanta oss med hela
Södertörn! Vi kommer som tidigare i denna kulturserie ta upp historiskt intressanta platser och
händelser. Vi utforskar tillsammans och lär mer om utvecklingen av livet runt om oss genom studiebesök
och föredrag under sex fredagar. Datum och program meddelas senare.
Hjärtligt välkommen till en ny termin!
Marja Hansson, tel. 500 243 62, mobil 070-323 79 05
e-post [email protected]
Dags att ta fram halkskydden
”Haninge Kommun är rädd om oss pensionärer. Som säkert många kommer ihåg fanns det möjlighet att
få halkskydd gratis under förra vintersäsongen och det verkar som det blir så även denna vintersäsong.
För var och en av oss är det dags att ta fram dem nu. Risken att dö i en fallolycka är fem gånger större än
av en trafikolycka säger Jöran Rubensson, ordförande i SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund och då
menar han alla fallolyckor även de som inträffar i hemmet där halkskydden för utomhusbruk inte hjälper.
Och då blir andra frågor aktuella: Hur har ni det med de lösa mattorna inomhus och ni tar väl inte
onödiga risker vid glödlampsbyten och gardinarrangemang?
Ovanstående kloka ord är skrivna av min trafikombudskollega Yngve Boye i SPF-Runstenen för
publicering i deras tidning Runskriften. Jag tycker att orden är väl värda att läsas av medlemmarna i
HandenSeniorerna och har fått Yngves tillåtelse att publicera dem även i Handensenioren.
Vad gäller skaderisken vid fall- och halkolyckor så har de uppmärksammats storligen i våra massmedia
(TV och tidningar) under de senaste veckorna.
Vad gäller utdelning av halkskydd i år har kommunen ännu inte meddelat om det verkligen blir så eller
när och var de finns tillgängliga. Håll ögonen öppna för kommunens annonsering i lokaltidningarna.
Bengt Sand
Trafikombud i Handens-Seniorerna
Trafiksamarbete
För cirka ett år sedan inleddes ett samarbete mellan trafiksäkerhetsombuden i SPF- och PROföreningarna som är verksamma inom Haninge Kommun. Oavsett om vi är medlemmar i SPF eller PRO
rör vi oss i samma trafikmiljö och utsätts för samma risker. Vi insåg ganska snabbt att om vi skulle få
gehör hos ansvariga myndigheter så är det bättre att vi talar med en gemensam röst, som representerar
alla organiserade pensionärer i kommunen, än att varje förening agerar självständigt. Efter en lite
trevande inledning började vi finna varandra och vad vi skulle jobba med.
Ganska snart kom vi underfund med att vi alla tyckte att det var intressant att höra vad de politiska
partierna, som var verksamma i kommunen, hade för synpunkter och målsättningar vad gäller
trafikfrågor och då speciellt relationerna mellan äldre människor och trafikmiljön som de vistas i
dagligen. Vi enades om åtta frågor som vi tyckte var relevanta och sände dem till samtliga partier med
19
önskemål om deras svar innan valet i september. Vi diskuterade en del om vi skulle publicera de olika
partiernas svar bland medlemmarna före valet. Vi enades dock om att inte göra så eftersom både SPF
och PRO är politiskt obundna och inte ville hamna i den politiska hetluften före valet. Vi har
sammanställt alla svaren och den sammanställningen skall publiceras av alla föreningar. För HandenSeniorernas del betyder det att den kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida inom kort.
Vårt nästa projekt blir att gå ut med ett upprop till samtliga medlemmar om att rapportera in upptäckta
brister och behov i trafikmiljön till oss för vidare befordran till ansvarig myndighet. Det uppropet kan du
hitta i detta nummer av Handensenioren. Vi väntar med spänning på vad just du har att säga. Detta
upprop går ut likalydande i samtliga föreningar.
Just nu har vi börjat titta på den information (eller kanske snarare brist på information), som gäller
ändringen av gällande hastighetsgränser som just nu genomförs i flera kommuner i Stor-Stockholm.
Ytterligare en fråga som engagerar oss är att alltför många skadas både i trafik- och hemmiljö genom
halk- och fallolyckor. Även detta berörs på annan plats i tidningen.
DU SOM ÄR SPF-MEDLEM
Hjälp oss att upptäcka olycksriskerna i trafiken!
Vi är fem trafiksäkerhetsombud i var varsin SPF och PRO-förening i Haninge, som arbetar gemensamt
med att minska trafikolyckorna i kommunen. I vårt uppdrag ingår att förmedla medlemmarnas
synpunkter på trafiksäkerhetsmiljön.
Vi har nu en gemensam plan på att göra en översikt över de brister i vår trafikmiljö som kan bedömas stå
för de flesta och största olycksriskerna. Översikten avser vi att presentera för kommunen. Du har säkert
synpunkter på hur trafiksäkerheten kan förbättras. Som trafikant är du ju expert på gräsrotsnivå som kan
hitta brister och behov i trafiksystemet. Exempel på sådant är:
Skymd sikt, felplacerat eller obefintligt övergångsställe; avsaknad av eller behov av upprustning av
gång/cykelbana; behov av effektivare trafik- och parkeringsövervakning; behov av hastighets-dämpande
åtgärd(er); behov av att bygga om korsning t.ex. byggande av rondell; behov av att anpassa
hastighetsbegränsning(ar) trängande investeringsbehov för att höja en gatas eller genomgående leds
standard; särskilt uppenbara fall av eftersatt underhåll av vägbanor t.ex. av skador i beläggning; alltför
låg nivå på vintervägunderhåll i form av sandning och/eller saltning; brist i belysning som kan öka risken
för olyckor; övriga brister som i nuvarande knappa medelsituation är rimliga att påtala när du rapporterar
in dina synpunkter så ange ditt namn och telefonnummer (dagtid) samt namnet på gatan/vägen som
bristen/ behovet finns på och vad det består av.
Bengt Sand SPF Handen-Seniorerna, Yngve Boye, SPF Runstenen, Dag Swenson .SPF
VendelsöBrandbergen, Hans Magnusson, PRO Handen, Björn Sühl, PRO Västerhaninge
PS. Du som är medlem i SPF-Handen-Seniorerna är välkommen att rapportera per mejl till
[email protected] OBS! Ej via telefon!
20
21
Riksäpplets Restaurangskola
Under våren 2015 (v 3-22) har restaurang Mässen öppet
Tisdag - Onsdag kl 11-14
Då kan du få en fyrarätters meny för 115;Vinpaket för 85:Torsdag - fredag kl 11-14 serveras en trerätters meny för
105:Boka bord mellan kl 11-15 Tisdag-fredag på tel 08-606 7095
Vin och andra drycker kan beställas från dryckesmenyn som sedan
serveras av elever
Kvällsöppet !
Restaurangskolan bjuder in allmänheten på kvällsöppet den sista
Torsdagen i varje månad mellan kl 18-21. Kvällarna är oftast planerade
med ett tema både när det gäller mat och dryck Titta på hemsidan
www.riksapplet.se
Här på Restaurang Riksäpplet kan du avnjuta mat som tillagas och
serveras av framtidens kockar och servitriser/servitörer till ett vettigt
pris
VÄLKOMNA !
22
Studiebesök, utflykter och resor
Våra arrangemang är väldigt omtyckta och blir snabbt fullbokade men anmäl dig gärna på väntelistan.
Platser kan bli lediga
Resegruppen: Harriet Karlsson, Marja-Leena Sundström och Ragnar Gustafsson. Bindande anmälan till
Harriet, tel. 777 21 14, e-post [email protected]
PÅ SOPPKANTEN- En revy för mot och medborgare – i förbifarten
På Klara soppteater lördagen den 3 januari 2015 kl. 12.00
Vi begrundar året som gått, något faller i, annat faller utanför. Kungen avgår. Zlatan uppträder live.
Vi får den slutliga lösningen på Förbifarten och blir trillingnöten kvar i Aladdinasken månntro?
I rollerna: Claudia Galli Concha, Ralph Carlsson, Patrik Hont, Lilian Johansson, Fredrik Meyer.
Pris: 190 kr för soppa och underhållning
Anmälan senast 10 december till Harriet, tel. 070-75 75 121, 08-777 21 14, e-post [email protected]
Den förste turisten i Europa:
LUNCHKONSERT med Mattias Enn måndagen den 19 januari 2015
Tiden mellan de två världskrigen i Europa. I Berlin, Paris London och Stockholm blommar revyerna och
kabarélivet. Efter 1945 vaknar ett sargat Europa till liv igen. Estradören Mattias Enn sjunger om en
svunnen musikepok med sånger av Marlene Dietrich, Vera Lynn, Karl Gerhard, Zarah Leander, Edith Piaf
med flera. Plats: Dansmuséet, Drottninggatan 17
Pris: 180 kr, betalas på plats. Föreställningen är 1 timme utan paus.
Anmälan till Harriet, tel 070-75 75 121, 08-777 21 14
23
Alla Hjärtans kryss på m/s Birka 10-11 februari 2015
Följ med och fira kärlekens dag med ReseSkaparna! Det blir underhållning allt från ståuppkomik till
operasång och en unik ReseSkaparrevy, danstävling, inspirationsföreläsningar och resetävlingar.
Pris: 490 kronor
I priset ingår bl. a välkomstdrink och frukost, buffemiddag med vin/öl, buss t/r
Anmälan före 30 november till Harriet, tel. 777 21 14 eller 070-757 51 21
Södersjukhusets bergrum torsdagen den 26 februari kl. 13.00
Vi går "under jorden" på det stora sjukhuset med Sören Sanz som guide.
När sjukhuset byggdes under 2:a världskriget fanns planer att inrätta ett krigssjukhus under SÖS. Ett
bergrum sprängdes ut, men intresset svalnade efter freden 1945 och utrymmet användes under många år
som förråd. Idag kan bergrummet på kort tid göras iordning för att kunna ta emot 160 patienter och kan
även göras om till skyddsrum för upp till 2000 personer. De kilometerlånga tunnlarna har fått en
utsmyckning med konst av framstående konstnärer.
Max 30 personer, ingen avgift, kaffe med "något" till betalas på plats, ca 50 kr
Samling innanför entren Södersjukhuset 12.50
Anmälan till Harriet, tel. 777 21 14
Sven-Harrys hem och konstmuseum
torsdagen den 12 mars kl. 13.00
Sven-Harrys konstmuseum är ett spektakulärt hus med skimrande mässingsfasad, som ligger centralt
beläget precis intill Vasaparken. På taket, som kronan på verket, ligger kopian av Sven-Harry Karlssons
tidigare hem, 1700-talsgården Ekholmsnäs. Hemmet omgärdas av en terrass med skulpturer och med en
fantastisk utsikt över Vasastan. I denna unika hemmiljö visar vi en av Sveriges största privata samlingar
av nordisk konst. Vi får guidad visning av Sven-Harrys hem och konsthallen, där utställningen "Från
Marcus Larsson till Goth" pågår just då.
Kostnad ca 190 kr beroende på hur många vi blir. Pendeltåg från Handen 11.45 till Karlberg därifrån
promenad till Vasaparken där museet ligger. Anmälan till Harriet, tel. 777 21 14
POMPEJI på Millesgården onsdagen den 22 april 2015 kl. 12:00
1935 år sedan begravdes staden POMPEJI under pimpsten och aska. Denna plats
har blivit världens mest besökta kulturarv. Med utställningen POMPEJI har
Millesgården skapat verkliga antika miljöer. Vi besöker denna utställning
22 april, visningen börjar kl. 12:00.
Inträde + guidning kostar ca 190: - beroende på hur många vi blir.
Frågor? Kontakta Marja-Leena Sundström, tel. 08-50011587 eller 070-2694336
E-post: [email protected]
24
Konst & musik i Oslo 2015: Oslo-operan med Verdis La Traviata 7-9 maj
Följ med på en konst- och musikresa via Rackstad-kolonin
och Lars Lerin-muséet till Oslos sevärdheter:
Nationalgalleriet, Vigelandsparken och det nya operahuset
med Linnea Sallay som operakunnig reseledare! Pris: 5990
kronor
I priset ingår bl.a. del i dubbelrum, 2 luncher, 2 middagar,
biljett till operan med guidning, stadsrundtur med lokal guide
Anmälan till Harriet tel. 08 777 21 14
Resa till Skottland och ön Skye 12-19 maj
Följ med på 8-dagars resa till Skottland och upplev ön Skye med sin
hänförande natur. Vi gör båttur på Loch Lomond, vi följer vägen
längs legendariska Loch Ness, vi besöker gamla slott,
whiskydestillerier och Edinburgh Castle med de skotska
kronjuvelerna och mycket, mycket annat. Pris: 11 600 kr (inkluderar
transfer till och från Arlanda, flyg Arlanda-Edinburgh t/r, del i
dubbelrum med frukost, fem middagar och en lunch, svensk reseledare och guide, buss, utfärder och
entréer)
Anmälan till Ragnar Gustafsson, tel 08 777 47 42. E-post. [email protected]
Resa till Narva 24-28 augusti med båt och buss
Narva är Estlands tredje största stad. Många av stadens sevärdheter är minnen av berömda härskare från
främmande makter – danske kungen Valdemar IV, svenske kungen Karl XII och de ryska tsarerna Ivan den
förskräcklige och Peter den store. Tänk bara Slaget vid Narva!
Enligt förhandsinformationen från Tallink kommer kostnaden bli ca 4 400 kr. inkl. buss t/r Handen.
Notera datumet redan nu, mera information kommer!
Kontakta Harriet, tel. 777 21 14, om du har frågor om resan.
25
AU-Kemtvätt
Skrädderi, kemtvätt
Vittvätt & skjortor
Matt-Tvätt, Gardiner,
Päls, Mocka
Midgårdsvägen 8, Handen,
Tel 08 777 49 19
Öppettider
Måndag-fredag 09.00-18.00 l
Lördag
10.00-14.00
Vi tar även emot skor och väskor för lagning
10% rabatt för medlem i Handen-Seniorerna
26
Resa till härliga Italien!
Nu har du ny chans att följa med på den uppskattade resan till Haninges vänort Formia i Italien.
Formia ligger mellan Rom och Neapel, i hjärtat av en mycket intressant plats med möjlighet till givande
utflykter i området.
Resan är fullmatad med kultur, historia, badliv, shopping, god mat och goda viner.
Preliminärt datum 5-12 september 2015.
Redan nu finns förfrågningar om plats så hör av dig om du vill veta mer.
Kontakta Bruno eller Margaretha Picano för mer information.
Bruno, [email protected] 070-761 77 51
Margaretha, [email protected] 070-606 71 82
_______________________________________________________
PÅMINNELSE
•
•
•
•
Kom ihåg att du alltid kan få aktuell information om du går in på vår hemsida
www.spf.se/handenseniorerna
Bra information får du också om du går in på kommunens hemsida www.haninge.se
Kom ihåg att hämta broddar INNAN DU HALKAR.
Ramla inte ner från stegen när du byter till julgardiner. Ring istället fixarservice tel 6068834
Onsdagen den 21 januari 2015 är det dags för årets första PUB-afton!
27
28