Läs mer här - BRF Vintunnan

Nr 96/September
2015
TAPPEN - Brf Vintunnans medlemsblad
Kalender
17 oktober - Höstdagen
Styrelsen
Henry Karlsson – Ordförande
tel. 0733-73 01 77 / brevl. 105a
Ansvar för ekonomi
Maria Kindgren – Vice ordf.
tel. 29 85 59 / brevlåda 57a
Ansvar för trivselfrågor
Maria Brimalm – Sekreterare
tel. 0737-857297 / brevlåda 65
Ansvar för tappen
Nils-Erik Elf Svensson - Ledamot
tel. 29 89 82 / brevlåda 5
Ansvar för färg
HÖSTDAGEN
SNABBKOPPLINGAR
Välkommen till den årliga höstdagen!
Lördagen den 17 oktober kl. 09.30
samlas vi vid Gula Huset, separat
kallelse kommer men boka upp den
tiden redan nu.
Vi kommer som vanligt att bjuda på
lunch och alla i föreningen är hjärtligt
välkomna.
Snabbkopplingen som man under
våren skruvade på vattenutkastaren
samt vattenslang, måste tas bort.
Kvarvarande vatten i rören kan
annars frysa och orsaka kostsamma
vattenskador.
STATISTIK ÅTERVINNING
Här kommer lite statistik från vårat
återvinningsrum perioden 1 februari –
Juli 2015. Vi tycker det är roligt att
återvinningsrummet används och
fungerar så bra!
-Glasförpackningar 926 kg
-Kartong 781 kg
-Metallförpackningar 67,5 kg
-Plastförpackningar 211 kg
-Småbatterier 8 kg
-Lampor 125 st
FÖRBRUKNING VATTEN
Mohammad Saiady - Ledamot
tel. 29 80 41 / brevlåda 115
Ansvar för miljö och nyckelkort
Birgitta Larsson - Suppleant
tel. 29 99 62 / brevlåda 55a
Ansvar för Gula Huset
Jennifer Nikolic - Suppleant
tel. 29 75 74 / brevlåda 13
Ansvar för hemsidan
Mattias Gustafsson – Suppleant
tel. 0702050257 / brevlåda 111B
Ansvar för nycklar
www.vintunnan.com
Vattenförbrukningen i vår förening är
beräknad till 17 069 kubikmeter i år.
Det blir ca 393 liter per hushåll och
dygn.
MÅLNING AV FÖRRÅD
Som vi tidigare informerat om så har
styrelsen beslutat att all utvändig
målning kommer styrelsen att ta in
anbud på och utföra från och med
nästa år. Vi har nu beslutat att alla
förråd ska målas om under
våren/sommaren 2016 och i samband
med detta så kommer vi att byta ut
dålig panel. Kulör på förråden kommer
att vara Herrgårdsgul FL U-108, Grå
U-305 och Grön S4010-G50Y.
Förråd som är på framsidan av varje
huskropp kommer att ha samma kulör.
Några få förråd kommer då att byta
kulör.
VATTENSKADOR
En vattenskada är både besvärlig
och kostsam, både för dig som
boende och för föreningen som vi
alla äger. Som boende är det viktigt
att man är uppmärksam på om att
det finns risk för vattenskada. Alla
boende kan själva göra enkla
inspektioner och åtgärder som
förhindrar att vattenskador uppstår.
Vi ber nu alla boende att undersöka
så att det inte finns något läckage i
kopplingar under diskbänk.
Kontrollera noggrant eftersom tex en
koppling som inte är helt tät och som
det bara kommer några droppar från
kan i längden orsaka stora skador.
Har ni nyligen bytt köksblandare eller
diskmaskin så kontrollera extra noga.
Ni som har förråd på vinden,
kontrollera isolering på ventilationsrör
samt tak. Upptäcker ni problem så
hör av er till styrelsen.
VI ARBETAR JUST NU MED…
- Budget för 2016 och
underhållsplanen.
- Offerter ang. byte av
försäkringsbolag. Folksam har sagt
upp fastighetsförsäkringen eftersom
dom ska avveckla den delen.
- Offerter ang. skydd över lås på
garageportar.
- Offerter rörande byte av
lekparksutrustning.