Ordinerade individmärkta hyreshjälpmedel

Kostnad individmärkta hyreshjälpmedel - per kund
Faktura Radbelopp
Customer Health Area Code - Customer1
Kommuner
Vårdcentraler
HAB
Konverterade order - kund "okänd"
Slutenvård (JSO, HSO,VSO)
Övriga kunder
Totalsumma
Faktura år
År 2013
15 214 745
16 233 639
6 938 805
6 902 506
3 007 694
29 342
48 326 731
År 2014
År 2015
19 703 662
7 448 554
9 625 206
2 550 963
6 862 383
2 362 827
4 315 207
1 224 822
2 791 268
855 127
28 366
5 168
43 326 091 14 447 461
Faktura år
År 2013
31%
34%
14%
14%
6%
0%
100%
År 2014 År 2015
45%
52%
22%
18%
16%
16%
10%
8%
6%
6%
0%
0%
100%
100%
82%
12%
4%
1%
0%
100%
År 2014 År 2015
82%
82%
13%
13%
4%
4%
1%
1%
0%
0%
100%
100%
Ordinerade individmärkta hyreshjälpmedel - per kund
Order ordinerad kvantitet
Customer Health Area Code - Customer1
Kommuner
Slutenvård (JSO, HSO,VSO)
HAB
Vårdcentraler
Övriga kunder
Totalsumma
Registrering år
År 2013
15 332
2 232
788
208
43
18 603
År 2014
År 2015
17 263
6 738
2 676
1 096
906
367
152
58
29
8
21 026
8 267
Registrering år
År 2013