Läs mer - Sedermera Fondkommission

Vivoline® Medicals investerarträffar hösten 2015
Vivoline® Medical kommer under hösten 2015 att delta i ett antal investerarträffar för att informera om verksamheten
och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är kostnadsfria att närvara vid och det kommer att bjudas på lättare
förtäring. För anmälan eller ytterligare information om investerarträffarna, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission
på e-post: [email protected] eller telefon: 0431-47 17 00.
Datum
4 november
17.45
Adress
Scandic Klara Hotell, Slöjdgatan
7 vid Hötorget i Stockholm
Typ av träff
Information och anmälan
10 november
18.30 – 20.30
Folkungaskolan, Linköping
Aktiespararna
17 november
09.00 – 09.30
23 november
16.20
26 november
18.00
Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
Sedermeradagen
Svenska Mässan,
Mässans gata 8, Göteborg
Medicon Village, Scheelevägen
2, Lund. Stora restaurangen
Stora Aktiesparardagen
Göteborg
Investerarträff
http://www.aktiespararna.se/sajt/kontak
t/lokalavdelningar/lok/aktiespararna/Lin
koping/Lokala-aktiviteter/aktietraff-den10-november-2015/
http://www.sedermeradagen.se/stockho
lm-november-2015/
http://www.aktiespararna.se/gbg
e-post: [email protected] eller
telefon: 0431-47 17 00
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: [email protected]
Patrick Greatrex, VD
+46 (0) 720 173 163
[email protected]
Om Vivoline
Vivoline® Medical AB utvecklar och säljer bland annat evalueringssystemet Vivoline® LS1/LS2, med tillhörande engångsset, som används för
att återställa donerade lungors syresättningsförmåga. Systemet är avsett att ta hand om lungor efter avlägsnande från donatorn. Genom
konstgjord cirkulation och ventilation kontrolleras lungfunktionen och om den uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för
transplantation till en mottagare. Metoden ökar tillgången på organ lämpliga för transplantation. Vivoline arbetar med att utveckla
verksamheten till att även omfatta behandling av andra organ såsom bland annat hjärta. Visionen är att skapa ett världsledande företag
inom organtransplantation vars produkter gör majoriteten av donerade organ användbara för transplantation så att ingen behöver avlida på
grund av organbristen. Vivoline Medical, organisationsnummer 556761-1701, är sedan mars 2015 listat på Nasdaq First North Stockholm.