Program 2015 Mars - Maj

magra
SMU
equmenia
e
n
d
e
l
a v
Söndagsskola: Vid varje söndagförmiddagsgudstjänst i Magra. Ansvarig: Lena Höggärde
0322-430 12
kontakt
Ungdomsledare Peter Karlbom
070-594 01 06
[email protected]
Arbetar vanligtvis torsdag-lördag
Minior: Från årskurs 2. Torsdag jämna veckor
18.30-20.00. Ansvarig: Marie Jarnelid 0322832 14
Barnkör: Torsdag ojämna veckor 18.30-19.30.
Ansvarig: Marie Jarnelid 0322-832 14
Tonår: Från årskurs 7. Måndag varje vecka
19.00- 21.00. Ansvarig: Levi Lennartsson
070-279 94 36
16+ Från och med gymnasiet. Lördag en gång i
månaden. Ansvarig: Victor Andersson
070-494 95 16
Konfirmation: Gemensamt med Svenska Kyrkan
och Sollebrunns Missionsförsamling. Ansvarig:
Peter Karlbom 070-594 01 06.
MAGRA
missionsförsamling
mars - maj 2015
Vice församlingsföreståndare:
Sigbritt Larsson 0322-43093
Ordförande: Urban Jarnelid 0322-832 14
Ordf. SMU: Levi Lennartsson 070-279 94 36
Missionskyrkan: 0322-431 80
Redaktion och foto: Levi Lennartsson
[email protected]
Ansvarig utgivare: Urban Jarnelid
Programändringar kan förekomma
Omslagsbild: Rådhusparken Jönköping maj 2012
Bankgironummer: 5594-2387
För mer information se
www.kyrkanten.se/magra
Vi inbjuder till Magra Missionskyrka:
gudstjänster, konserter och samlingar av
olika slag. Vi inbjuder också till
församlingens barn- och
ungdomsverksamhet: söndagsskola,
barnkör, minior, tonår och 16+
Välkommen!
mars
1 Söndag 10.30 Gudstjänst med Nina Axelsson från
Alingsås och sång av Amanda Johansson från
Sollebrunn.
8 Söndag 10.30 Gräfsnäskyrkan.
Nattvardsgudstjänst med Lasse Svensson och sång
av Signe Hallenbert.
15 Söndag 10.30 Nattvardsgudstjänst med Hans
Johansson och sång av Åsa Magnesköld från Gråbo
18 Onsdag 11.00 Gräfsnäskyrkan. Dagledigträff.
Fika serveras.
21 Lördag 19.00 Hela Kyrkan sjunger. Sång och
musik med husbandet från Magra. Andakt med Hans
Johansson. Servering.
22 Söndag 10.30 Gräfsnäskyrkan. Gudstjänst med
Hans Johansson. Sång av Sara och Henrik Jakobsson
från Mörlanda.
april
Skärtorsdagen
2 Torsdag 20.00 Ekumenisk Getsemanestund i
Svenska kyrkan. Nattvard.
Annandag påsk
6 Söndag 10.30 Gudstjänst med Inger Svantesson
från Loo. Sång av Sofia Jarnelid och Josefin Persson.
12 Söndag 10.30 Gudstjänst med Hans Johansson
och sång av Monica Svensson från Loo.
15 Onsdag 11.00 Pingstkyrkan Sollebrunn.
Dagledigträff. Fika Serveras.
19 Söndag 10.30 Gräfsnäskyrkan. Gudstjänst med
Hans Johansson. Sång och musik av Joakim
Claesson, Mattias Skogholm och Daniel Dalén från
Vårgårda.
26 Söndag 10.30 Gudstjänst med Gusten Anderzén
från Floda. Sång av Hanna och Andreas Vårelid från
Vårgårda.
25 Onsdag 18.30 Gräfsnäskyrkan. Lärjungaskola
med Hans Johansson. Fika serveras.
29 Söndag 10.30 Gudstjänst med Gusten Anderzén
från Floda och sång av Helena Helldin.
maj
3 Söndag 10.30 Gräfsnäskyrkan.
Nattvardsgudstjänst med Hans Johansson.
Medverkan av boende på Höglunda
flyktingförläggning.
10 Söndag 10.30 Gudstjänst med Gusten Anderzén
från Floda och sång av SILAS från Loo.
Kristi himmelsfärds dag
14 Torsdag 08.45 Vårvandring tillsammans med
equmenia Sollebrunn. Samling vid Magra
Missionskyrka för gemensam avfärd. Andakt med
Sigbritt Larsson. Medtag egen kaffekorg.
16 Lördag 19.00 Gräfsnäskyrkan. Kvällsgudstjänst
med Liselotte J Andersson från Horla. Sång av 75%
Helldin. Servering.
17 Söndag 10.30 Gräfsnäskyrkan. Gudstjänst med
Liselotte J Andersson från Horla. Sång av Miriam
med vänner. Servering.
20 Onsdag 11.00 Pingstkyrkan Sollebrunn.
Dagledigträff. Fika serveras.
24 Söndag 10.30 Nattvardsgudstjänst med Hans
Johansson och sång av Änglakören.
31 Söndag 10.30 Gräfsnäskyrkan. Vårfest! Andakt.
Märkesutdelning för spårarscout och scout. Sång av
Amanda Johansson. Grillunch.
Sjung i kör med Jenny Arvidsson - Onsdagar
ojämn vecka kl 19.00 - 20.30 i Gräfsnäskyrkan.
Välkomna!