Sommarjobb via Sundbybergs stad

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADS
FÖRVALTNINGEN
2015-01-15
Sommarjobb via Sundbybergs stad
Unga som är folkbokförda i Sundbyberg kan få två veckors sommarjobb via
staden; antingen på kommunen eller på ett företag i Sundbyberg eller utanför
stadens gränser.
Förra året fick alla som sökte en plats.
Vem kan söka?
Ungdomar födda 1997, 1998 och 1999 eller som går i årskurs nio, första eller andra
året på gymnasiet, erbjuds två veckors sommarjobb under perioden 15 juni -14
augusti 2015. Perioden omfattar två sammanhängande veckor.
Jobb och lön
Det finns platser både inom kommunen och på olika företag i och kring
Sundbyberg. Lönen 2014 var 66 kr/timme + 15:40: - kr semester ersättning och
betalas ut månaden efter avslutad anställning.
När det gäller fördelningen av sommarjobb och perioder, försöker vi tillgodose alla
önskemål så gott det går.
Obs! Period ett (15 juni – 26 juni) är endast nio arbetsdagar på grund av midsommar, därför
betalas endast lön för nio dagar ut denna period.
Ansökan
Ansökningstiden är den 18 februari – 19 mars och du söker genom att gå in på
www.sundbyberg.se/sommarjobb där du finner en länk till ansökan. Länken
aktiviteras den 18:e februari.
Om du erbjuds en plats, får du hem ett brev med information samt kallelse till ett
möte för avtalsskrivning. När du fått ett erbjudande om arbetsplats och period går
det inte att ändra i efterhand. Vi har inte möjlighet att ta emot anmälningar efter
sista ansökningsdagen.
Informationsträff
Tisdagen den 17 februari kl. 18.00–19.30 har vi en informationsträff i
Utbildningscentrums lokaler 1 tr. (gamla Hallonbergsskolan) Lötsjövägen 10-12.
VÄND ---------------------------------------------------------------------------------
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • BESÖKSADRESS Lötsjövägen 10-12
[email protected] • www.sundbyberg.se
TELEFON 08-706 85 39 •
1 (2)
SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADS
FÖRVALTNINGEN
2015-01-15
Här får du svar på dina frågor om sommarjobb, veta mer om de olika
arbetsområdena, hur processen går till vid fördelning av sommarjobb samt tips och
råd kring allt som rör sommarjobb.
Jobbsökarkurs
Vi erbjuder jobbsökarkurser vid tre tillfällen; tisdagen den 17 februari kl. 17.00–
18.00 samt torsdagen den 19 februari och onsdagen 25 februari kl. 17.00–18.00.
Här får du tips och råd om hur du kontaktar arbetsgivare och hur du bäst söker
jobb på egen hand. I mån av tid kan du få hjälp med ditt personliga brev och CV.
Anmäl dig till jobbsökarkursen via e-post till: [email protected]
eller på informationsträffen, se ovan. Antalet platser är begränsat, anmäl dig snarast!
Nytt för 2015
I år kommer ditt sommarjobbserbjudande att skickas ut via e-post i en PDF-fil till
den e-postadress du angett i din ansökan och inte enbart via posten.
Viktigt blir då att du anger en e-post adress som du använder regelbundet.
Du kommer då fortare kunna gå in och få besked om vilket sommarjobb du
erbjudits.
Viktiga datum
Ansökan sommarjobb: 18 februari – 19 mars 2015
Avtalsskrivning sommarjobb: 6 maj – 21 maj 2015, på kvällstid
Informationsträff: tisdagen den 17 februari kl. 18.00–19.30 i utbildningscentrums
lokaler 1 tr, Lötsjövägen 10-12 (gamla Hallonbergsskolan) ingång sker på baksidan
av byggnaden.
Jobbsökarkurser
Tisdag den 17 februari kl. 17.00–18.00
Torsdagen den 19 februari kl. 17:00-18:00
Onsdag den 25 februari kl. 17.00–18.00
Mer information finns att läsa på: www.sundbyberg.se/sommarjobb
Har du frågor, kontakta oss på: [email protected] eller tfn
08-706 85 39
Med vänliga hälsningar
Sommarjobbsteamet Sundbybergs stad
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • BESÖKSADRESS Lötsjövägen 10-12
[email protected] • www.sundbyberg.se
TELEFON 08-706 85 39 •
2 (2)