Övriga ledamöter

Vi samarbetar med
_______________________________________________________________________
Övriga ledamöter
Lista över ledamöter valda till olika föreningsuppdrag from år 2015:
Styrelsen:
Vald år
Mandat för år
VAKANT
Ordförande
2015
2015
Sten Halvarsson
Kassör
2014
2014-2015
Yvonne Haglöf
Vice ordförande
2015
2015-2016
Berit Boman
Sekreterare
2015
2015-2016
Britt Bergh
Ledamot
2014
2014-2015
Eva Lorenz
Ledamot
2014
2014-2015
Laila Ahl
Suppleant
2015
2015
Revisorer:
Vald år
Mandat för åren
Gary Hjelm
Ordinarie
2015
2015-2016
Hans Andersson
Ordinarie
2014
2014- 2015
Kjell Eriksson
Suppleant
2015
2015
Lars Johansson
Suppleant
2015
2015
Vald år
Mandat för åren
Valberedning:
Inger Steen
Ordinarie
2014
2014-2015
Lars Johansson
Ordinarie
2015
2015-2016
Birgit Johansson
Suppleant
2015
2015
Olof Rudin
Suppleant
2015
2015
__________________________________________________________________________________________
Besöksadress: Gröndalsvägen 12A, 14730 Tumba
e:post: [email protected]
Postgiro: 438 54 08 – 2
Telefon: 08 530 607 51
Hemsida: www.hjart-lung.se/botkyrka-salem
Vi samarbetar med
_______________________________________________________________________
Ombud Länsföreningens årsmöte:
Vald år
Mandat
Eva Lorenz
Ordinarie
2015
1 år
Britt Bergh
Ordinarie
2015
1 år
Berit Boman
Ordinarie
2015
1 år
Laila Ahl
Ersättare
2015
1 år
Sten Halvarsson
Ersättare
2015
1 år
VAKANT
Ersättare
2015
1 år
Vald år
Mandat
Fritids och festkommitté:
Laila Ahl
Sammankallande
2015
1 år
Björg Halvarsson
Ledamot
2015
1 år
Sten Halvarsson
Ledamot
2015
1 år
Inger Steen
Ledamot
2015
1 år
Olof Rudin
Ledamot
2015
1 år
Maj-Britt Karlsson
Ledamot
2015
1 år
Jan Andersson
Ledamot
2015
1 år
Siwi Andersson
Ledamot
2015
1 år
Bo Simonsson
Ledamot
2015
1 år
Vald år
Mandat
Ansvarig Livsgnistan:
Lars Johansson
Ledamot
2015
1 år
Birger Höglund
Ledamot
2015
1 år
__________________________________________________________________________________________
Besöksadress: Gröndalsvägen 12A, 14730 Tumba
e:post: [email protected]
Postgiro: 438 54 08 – 2
Telefon: 08 530 607 51
Hemsida: www.hjart-lung.se/botkyrka-salem
Vi samarbetar med
_______________________________________________________________________
Övriga val:
Övriga representanter:
Vald år
Mandat för åren
Lars Johansson
Medlemsregisteransvarig
2015
2015-2016
Laila Ahl
Studieorganisatör
2015
2015-2016
Ombud ABF Botkyrka-Salem:
Vald år
Mandat för åren
Lars Johansson
Ordinarie
2015
2015-2016
Birger Höglund
Ordinarie
2015
2015-2016
Olof Rudin
Ersättare
2015
2015
Vald år
Mandat
2015
1 år
Vald år
Mandat
Ombud till samrådsgruppen:
Anna-Maria Kölhed
Ordinarie
Eftervårdsombud Botkyrka-Salem:
Britt Bergh
Hjärta
2015
1 år
Eva Lorenz
Lungor
2015
1 år
2015
1 år
Information mot vårdcentraler mm:
Britt Bergh
Hjärta
2015
1 år
Eva Lorenz
Lungor
2015
1 år
__________________________________________________________________________________________
Besöksadress: Gröndalsvägen 12A, 14730 Tumba
e:post: [email protected]
Postgiro: 438 54 08 – 2
Telefon: 08 530 607 51
Hemsida: www.hjart-lung.se/botkyrka-salem