Årets Bamse-pedagoger

Årets
Bamse-pedagoger
Känner du en pedagog som har hittat på ett eget sätt att
lära barnen bokstäver eller på ett kreativt sätt fått upp
barnens ögon för böcker och läsning?
Årets Bamse-pedagoger är en ny årlig utmärkelse som sätter ljus på duktiga
och engagerade förskolepedagoger runt om i Sverige.
Utmärkelsen tilldelas i år en person, en grupp eller ett helt arbetslag som
på ett framgångsrikt sätt arbetar med att:
Öka barnens intresse för bokstäver, språk och läsning.
Mottagaren eller mottagarna av utmärkelsen får tillsammans ett stipendium på 50 000 kronor som ska gå till
fortbildning som kommer barnen i förskolan till nytta.
Nominera på www.bamse.se. Där hittar
du också mer information. Nomineringen
stänger den 31 juli och vinnarna presenteras
på bokmässan den 26 september.
Nominera på
www.bamse.se
Nominera på
www.bamse.se
Nominera på
www.bamse.se
Nominera på
www.bamse.se
Nominera på
www.bamse.se
Nominera på
www.bamse.se
Nominera på
www.bamse.se
Nominera på
www.bamse.se
Nominera på
www.bamse.se
PS. Alla som nominerar är samtidigt
med och tävlar om prenumerationer på
tidningen Bamse.