Bild och foto, sånger, dikter och gemenskap

Bild och foto, sånger,
dikter och gemenskap
Det här arbetar vi med
På Studio 34 arbetar vi med bild i spännande tekniker, foto och
skrivande. Alla är bra på något. Vi har roligt tillsammans och skrattar
mycket. Vi går ut på promenader och passar då på att fotografera både
natur och djur. Att sjunga tillsammans tycker vi är viktigt och gör det
så ofta vi kan.
Vi som jobbar här
Vi är en grupp på cirka 10-15 deltagare. Arbetshandledare finns
med varje dag som stöd.
Arbetstider
Måndag-fredag kl. 7.30-16.00, med möjlighet till anpassning
av arbetstiden.
Vår arbetsplats
Vi finns på Vaksalagatan 34 i Uppsala. Telefon 018-727 75 16.
E-post: [email protected]
Välkommen att kontakta oss!
Jobb på våra arbetsplatser: Studio 34
15 07 2152
Uppsala kommun Vård & omsorg, Daglig verksamhet
Markus Wallin, koordinator, 018-727 71 58,
[email protected],
www.vardochomsorg.uppsala.se/daglig-verksamhet