GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

SE/GB.ELSD1002E.151021
Säkerhetsbrytare/
huvudströmbrytare/
Safety switch/
main switch
GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2
Med styrenhet/
With control unit
IQnavigator
Skiss visar styrenhet för aggregat
med inspektionssida vänster,
styrenhet för aggregat med
inspektionssida höger ser något
annorlunda ut, men principen är
lika./
The sketch shows control unit for
AHU with left-hand inspection,
control unit for AHU with righthand inspection looks slightly
different, but the principle is the
same.
Bus-kontakter/
Bus connections
Eftervärme/
Reheater
Temperaturgivare, tilluft/
Temperature sensor,
supply air
N L
N (102)
L (101)
PE
Temperaturgivare för densitetskorrigerat luftflöde/
Temperature sensor for
density corrected air flow
Om aggregatuppställning innehåller batterivärmeåtervinnare är utetemperaturgivare monterad mellan
filter och batterivärmeåtervinnare/
If the unit contains heat recovery
coil, the outdoor temperature sensor is fitted between the filter and
the heat recovery coil
Utan filter/
Without filter
Fläkt 1A/B/
Fan 1A/B
Fläkt/
Fan
2
Fläkt 2A/B/
Fan 2A/B
*B
*B
*B
*B
*M
*M
Med filter/
With filter Filter
3
Fläkt 1A/B/
Fan 1A/B
Fläkt/
Fan
2
Fläkt 2A/B/
Fan 2A/B
*B
*B
*B
*B
*M
*M
Reservation för ändringar.
www.swegon.se
1
SE/GB.ELSD1002E.151021
GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2
Säkerhetsbrytare/
huvudströmbrytare/
Safety switch/
main switch
Utan styrenhet/Without control unit
Kommunikationskabel till
GOLD SD med styrenhet/
Communication cable to
GOLD SD with control unit
Om aggregatuppställning innehåller batterivärmeåtervinnare
är fukt-/temperaturgivare för
frånluft monterad mellan filter
och batterivärmeåtervinnare/
If the unit contains heat recovery coil, exhaust air humidity/
temperature sensor is fitted
between the filter and the heat
recovery coil
Fläkt 1A/B/
Fan 1A/B
Fläkt/Fan
1
Utan filter/
Without filter
Fläkt 2A/B/
Fan 2A/B
*B
*B
*B
*B
*L
*L
Fläkt 1A/B/
Fan 1A/B
Med filter/
With filter
Filter
4
Fläkt/Fan
1
Fläkt 2A/B/
Fan 2A/B
*B
*B
*B
*B
*L
*L
2
www.swegon.se
Reservation för ändringar.
A
P1
1
-
3
-
B CDE
4
+
5
+
6
7
-
C NO
13 14
Heat/Cool
C NO
15 16
+
8
G G0
21 22
Com 2
Inkommande
matning/
Power supply
103
+
- +
17 18 19 20
Com 1
108
9 10 11 12
- S - S
COM POWER
IQlogic+
2
+
106
B
Aggregat utan styrenhet
AHU without control unit
Partvinnad kommunikationsPartvinnad kommunikationska2
,
max
kabel
A
min.
4x0,5
mm
bel
B min. 4x0,5 mm2, max 100
Medlevererad Kabeladapter
100
meter
(ingår
ej
i
leverans)/
meter (ingår ej i leverans)/
bus-kabel/
för montering i
Twisted-pair
communication
Twisted-pair
communication
Delivered bus ellåda med sty2
cable
min.
4x0,5
mm
,
max
cable
min.
4x0,5
mm2, max
cable
renhet levereras
100
meters
(not
included
in
100
meters
(not
included
in
löst i ellådan utan
Kommunikationskabel B kan
delivery)
delivery)
styrenhet/
även anslutas på kabeladapter
Cable adapter for
i ellådan på aggregatet med
mounting in elecstyrenhet om det underlättar
trical distribution
installatíonen./
box with control
If it simplifies the installation,
unit is delivered
the communcation cable B can
unmounted in the
also be connected to the cable
electrical distribuadapter in the electrical disttion box without
ribution box of the AHU with
control unit
control unit.
A
K1
F1
107
Ellåda, rörkopplingsenhet/
Electrical distribution box,
pipe work package
F012
N
101
102
103
104
105
106
107
108
105
7 89 A
Reservation för ändringar.
34 5 6
Aggregat med styrenhet/
AHU with control unit
SE/GB.ELSD1002E.151021
GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2
Sammankoppling av aggregat med styrenhet
till aggregat utan styrenhet/
Connecting AHU with control unit to AHU without control unit
www.swegon.se
3
SE/GB.ELSD1002E.151021
B: GOLD RX/PX/CX/SD 08/11 eff.var./cap.var. 2, 12-120
Brun/ Brown
Svart/Black
Grå/Grey
Gulgrön/ Yellow green
Gulgrön/ Yellow green
W
V
U
U V WPE
Motorkabel/
Motor cable
4
www.swegon.se
L1L2 L3PE
Styrkabel/
Control cable
Kraftkabel/
Power supply cable
Reservation för ändringar.
SE/GB.ELSD1002E.151021
L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100
Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector
+24V
Slav/Slave
B
A
Pos/Pos.
FCC/
FCC
Fläkt 1:1/
Fan 1:1
+24V
1
1
6
-24V
6
-24V
CC3/CC3
B
Tryckgivare
sida 1/
sida 1
Pressure
transducer
Side 1
A
+24V
-24V
+24V
Slav/Slave
B
A
Pos/ Pos.
FCC/
FCC
Fläkt 1:2/
Fan 1:2
1
1
6
6
-24V
M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100
Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector
+24V
Slav/Slave
B
A
Pos/Pos.
FCC/
FCC
Fläkt 2:1/
Fan 2:1
1
1
CC4
6
Tryckgivare
sida 2/
Pressure
transducer
Side 2
6
-24V
+24V
-24V
B
A
+24V
-24V
+24V
Slav/Slave
B
A
Pos/ Pos.
FCC/
FCC
Fläkt 2:2/
Fan 2:2
1
6
1
6
-24V
Reservation för ändringar.
www.swegon.se
5
SE/GB.ELSD1002E.151021
6
www.swegon.se
Reservation för ändringar.