SundbornsNytt juni

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn
Nr 2 Juni 2015
Glad Midsommar!
Sommar på Hyttstugan!
Världsarvsbuffén serveras alla dagar i veckan!
PROGRAM:
26/6 Markoo & Tobbe
3/7 Markoo & Tobbe
9/7 Champagne-provning
10/7 Pär Hedberg
17/7 Oliver Rickfors
23/7 Ölprovning med
sommarbuffé
24/7 Överraskning
31/7 MELVIS
7/8 U-wish
14/8 2 av 3
Grillbuffe (175:-) med livemusik på fredagar. Pub-priser i baren.
Live-musik under
högsäsongen i samarbete med
Kulturföreningen i Falun.
Boka bord 023-602 71
För aktuella öppettider och övrig information besök hyttstugan.nu
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
I denna ljuva sommartid
Britt Källsröm
ordförande Sundborns s-förening
INNEHÅLL:
Ledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sid 2
Tidigare URKare – nu läkare. . . . sid 3
Ökad säkerhet krävs m m . . . . . . sid 4
Naturupplevelser från och med . sid 5
PRO Jämtlandsresan . . . . . . . . . . sid 6
forts Jämtlandsresan . . . . . . . . . . sid 7
Tofta Brunn och . . . . . . . . . . . . . . sid 8
Carlborgson . . . . . . . . . . . . . . . . . . sid 9
Loppis i Folkets Hus . . . . . . . . . . . sid 10
Ombyggnationen . . . . . . . . . . . . sid 11
Hans Unander S-riksdagsl . . . . . . sid 12
Stor folkfest när korna släpptes. sid 13
Hembygdsföreningen + smått . . sid 14
Fler förskoleplatser m m . . . . . . . sid 15
Annonser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sid 16
SUNDBORNS NYTT
Lokal områdestidning utgiven av
Socialdemokratiska Föreningen
till hushåll inom Sundborns postdistrikt.
Utkommer med 4 nummer per år.
Adress: Sundborns Nytt
Gärd Hedlund
Hobborn 72
790 15 SUNDBORN
Telefon: 023-601 04
Annonser beställes av:
Gärd Hedlund ............... 023-601 04
Christina Knutsson ....... 023-601 11
Barbro Norman..............023-601 33
Sundborns S-förening
Postgiro 70 49 53-9
Tryck: Strålin & Persson, Falun
2
Visst är det tillåtet inledningsvis med en
naturbetraktelse även denna gång.
Särskilt när naturen är som vackrast.
Man kan ju ha böjelser av olika slag. Hur
man kan ta till sig vårupplevelse på
något udda sätt. Fick sömnen avbruten
en natt och kunde då inte låta bli att
öppna ytterdörren och lukta och lyssna
in naturen. Det var i den tidiga gryningen, när det fortfarande var så där
halvskumt. Det doftade ljuvligt från
blommande örter, buskar och träd.
Häggdoften kändes alldeles tydligt. Det
som förstärkte känslan i halvsömnen var
också att göken gol och att trasten kraxade på i lövskogen. Med den naturnöjdheten var det bara att återta sängläge.
Öppna dörren och släpp in våren och
sommaren kan rekommenderas.
Hur påverkas vi av mediernas
snabba förändring?
Tidningsvärlden förändras snabbt. Det
behövs inte så många journalister längre. Robotar kan göra en del jobb.
Tidningar slås samman i koncerner och
samma artikel återfinns i flera tidningar.
Dagstidningarna blir så uttunnade att de
inte längre har attraktionskraft. Man
avstår från att prenumerera eller köpa
vilket i sin tur innebär minskade intäkter
till tidningsföretagen. Dessutom är
mycket redan gammalt när det kommer
på papper dagen efter.
inte alls om tidning. Informationsflödet
har aldrig varit större och snabbare.
Ja, vad gör detta med oss människor
och vad ger det för bild av samhället vi
lever i? Det är inte enkelt.
Annat är det med SundbornsNytt som
nu getts ut i drygt 30 år. Helt ideellt. Det
är ingen nyhetstidning och är ingen
kioskvältare. Men presentation av personer, som har något att berätta. Det är
mycket man lär sig av erfarenheten och
av historien. Det är berikande både för
den som berättar och den som får del av
berättelsen.
I SundbornsNytt rapporteras om händelser som redan skett eller sådana som
är planerade. Det finns mycket i bara
Sundborn som faktiskt kan vara nytt
även om det är gammalt. Som t ex
badanstalten Tofta brunn. Där handlade
alltså om att må gott.
Badanstalten har ”ett synnerligen friskt
och sundt läge” med tät furuskog.
”Anstalten är sålunda ett verkligt
skogssanatorium och lämplig rekreationsort”.
Om det kan läsas på annan sida i
SundbornsNytt.
Vill önska er alla en
GLAD MIDSOMMAR
och njut av härligheten.
De som är vana vid papperstidning vill
ha den, andra vill ha e-tidning och återigen andra kollar på nätet och bryr sig
Britt Källström
Hyttstugan Restaurang & Café
Melviskväll
den 31 juli
Buffé serveras
OBS! Boka bord 023-602 71
Entré 100 kr • med DT-kort gå 2 betala för 1
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
Tidigare URKare – nu Läkare utan Gränser
Sundbornskörens vår-café i april
gästades i år av Emma Åkerlund.
Emma är uppvuxen i Rostberg och
var då under många år med i
Ungdomens Röda Kors (URK) i
Sundborn och dessutom sjöng hon i
URK-kören.
Nu kom hon tillbaka till sina gamla tassemarker inbjuden av sina lärare från mellanstadiet för att berätta om sitt arbete med
Läkare utan Gränser. Sundbornskören och
Gubbôle Gille bjöd på ett knippe vårsånger, allsång och kaffe. Trevligt nog kände
Emma igen de flesta sångerna från sin tid
i kören.
Emma är numera gynekolog i Halmstad
men har hunnit med flera uppdrag med
Text och bilder: Per Åkerlund
Läkare utan Gränser. Hon berättade engagerat om sitt arbete med AIDS-projekt i
SydAfrika och Malawi, med akutsjukvård
och flyktingar i krigets skugga i Afganistan och SydSudan, med tyfonen Haiyans
offer på Philipinerna och nu senast var hon
också i Monrovia (Liberia) för att bistå i
bekämpningen av ebolaepidemin. Man
kunde successivt förbättra överlevnaden
och glädjande nog är epidemin helt hävd i
Liberia. Många gånger kan det vara tungt
berättade hon – men det vägs upp av alla
de gånger någons liv kan räddas. Ofta blir
de då helt återställda och utstrålar glädje
och tacksamhet.
Alla som överlevde efter ebola fick fästa
sitt handavtryck på en tavla
– ett fantastiskt ögonblick
Publiken visade sin uppskattning och
insamlingen från publiken inbringade
totalt över 12 000 kronor – nytt rekord.
Gubböle Gille spelar …. Brudmarsch för det nygifta paret Emma och Jonas
Emma och hennes nygifta make Jonas
samtalar med Emmas mellanstadielärare
Marianne Larsson
Midsommarfirande i Sundbornsby!
Torsdag 18 juni vid Bondes Gård
18.00 Förberedelser inför midsommarafton
Alla hjälps åt att binda blomsterkransar och lövrumpor inför midsommarfesten. Tag med sax eller
sekatör och gärna även blommor. Ingen erfarenhet behövs och alla är välkomna att hjälpa till!
Hembygdsföreningen bjud på kaffe.
Midsommarafton 19 juni
14.00 Musikunderhållning i parken vid
Stora Hyttnäs, Sundborn
Happy spelar
15.30 Blomstertåget avgår
från lilla sjöboden
16.00 Midsommarstången reses
Lions stipendium
Danslekar runt stången
Gubbôle Gille med flera
Servering, lotter. Frivillig entré
3
SUNDBORNS NYTT
Discgolfbanan vid
Backa våtmark
Nu går arbetet med en discgolfbana mot
ett förverkligande. Det skall bli en 18-hålsbana med hög nationell standard. Backa
och Danholn kan bli ett riktigt mecka i den
idrotten.
Banan kommer att ha 18 korgar och
avståndet mellan korgarna varierar mellan
60 meter och 250 meter.
I slutet av sommaren räknar den nybildade idrottsföreningen Danholns IF att banan
skall kunna öppnas för spel.
Discgolf är lämpligt för alla åldrar och en
lansering kommer att ske mot skolor och
ungdomar.
NR
2 JUNI 2015
Ökad säkerhet krävs för oskyddade
trafikanter i Sundbornsby
Under några sommarveckor är det,
som många känner till, intensiv trafik genom byn och särskilt vid bron
är det trångt.
Ett förslag i utvecklingsplanen för Sundbornsby är att det behövs säkrare väg från
skolan och till nedfarten till Grånäsvallen.
Barn skall kunna gå och cykla utan att
behöva samsas med bilarna. Efter besök på
plats av kommunalråden Susanne Norberg
och Jonny Gahnshag tillsammans med
Kent Söderlund, Region Dalarna, beslutade
kommunstyrelsen i april att föreslå Region
Dalarna att avsätta medel från länstransportplanen för att kunna genomföra åtgärder så att inte oskyddade trafikanter tvingas
gå och cykla på bilvägen för att kunna ta sig
till olika platser i Sundbornsby.
Trafikverket genomförde i början av
2014 en förenklad åtgärdsvalstudie på väg
875 genom byn. Så det finns underlag för
åtgärder.
Björnfrossa och helikopterperspektiv!
Nu händer spännande saker i Skuggarvet!
Konstaterade nyligen att någon krafsat
runt i en stor myrstack som finns alldeles i
närheten av vårt hus! Sedan upptäckte jag
på ytan där det avverkats att stora sjok av
bark hade rivits av på resterna av de nedhuggna träden. Och det fanns också ett
tydligt och stort rivmärke på ett av barkstyckena! Inte nog med det! Det fanns
också tydliga spår av något stort som legat
där i ”godan ro”! Kan det ha varit en
björn!?
Förändringar är svåra
och ändå nödvändiga
På landstinget sker det stora och omvälvande förändringar. Efter tre år med plusresultat i boksluten uppstod ett minusresultat 2014. Allt beroende på mycket höjda
kostnader för framför allt kollektivtrafiken
och för stafettläkare.
Under många år har det funnits
underskott för området hälso- och sjukvård. Så ser det ut i alla Sveriges landsting
utom i ett. För de flesta landsting är detta
kopplat till en åldrande befolkning och en
mycket kostsam medicinsk och teknisk
utveckling. För Landstinget Dalarna tillkommer att vi även sedan gammalt har en
alltför ”stor kostym” för att den ska rymmas inom tillgänglig ekonomisk ram.
Landstinget omsätter runt 8 miljarder och
hälso- och sjukvården samt tandvården
står för 92 procent av dessa miljarder.
Den hälso- och sjukvårdsorganisation vi
har i Dalarna med bland annat fem sjukhus
är kostsam i förhållande till andra jämförbara landsting. Dalarnas befolkning,
tjänstemän, vårdpersonal och politiker har
alltid tagit denna organisation för given.
4
spekulationer i gång och en hel del osanna
påståenden.
Oppositionen påstår att landstinget köpt
ytterligare en helikopter för 20 miljoner.
Detta är inte sant! Landstinget Dalarna har
köpt en enda helikopter. Kommunalförbundet, som vi delar med Värmland och
Västra Götaland, har köpt en reservhelikopter tillsammans. Årlig kostnad för
Landstinget Dalarna för reservhelikoptern
är ca 2 miljoner.
Alla förändringar i hälso- och sjukvården
skapar oro och rädsla hos många.
Utvecklingen i sjukvården gör att man
som patient ibland får åka längre för att få
specialiserad vård, men vården är då den
bästa möjliga. Bristen på läkare och sjuksköterskor, som är ett problem som alla
landsting brottas med, gör att sjukvården i
Dalarna nu måste omorganiseras för att
säkerställa att vården som ges är patientsäker. Detta kan för en del innebära att det
kan bli längre till vårdcentralen. Viktigt att
påpeka är att inga av landstingets fasta
vårdcentraler kommer att läggas ned utan
de kommer i stället att förstärkas med
kompetens från specialistsjukvården.
Samarbetet med kommunerna måste också
utvecklas för bättre omhändertagande av
våra äldre medborgare och en fast vårdkontakt ska införas för att öka tryggheten.
När denna svåra och tuffa process inleddes och förslagen till besparingar och förändringar blev offentliga kom många
Oppositionen påstår att det går att avstå
från den köpta helikoptern (som de flesta
oppositionspartier också röstade ja till att
köpa). Men detta är juridiskt helt omöjligt.
Oppositionen påstår att Landstinget
Dalarnas har Sveriges sämsta vårdresultat.
Det finns jämförelser som bekräftar att
detta inte heller är sant!
Den förändring av sjukvårdsorganisationen som nu pågår i Landstinget Dalarna är
en förändring som de flesta andra landsting redan genomfört. Det är en svår uppgift och en stor utmaning för oss landstingspolitiker. Men vi har inget val! Vi kan
inte bedriva sjukvård med pengar som inte
finns! Om vi inte klarar den här utmaningen kommer det heller inte att finnas pengar framöver för att klara av den nya medicinska och tekniska utveckling som kommer. Det skulle drabba patienterna hårt.
Vi måste alla ställa in oss på de förändringar som kommer och som är helt nödvändiga. Vi har inget val! Vi har kommit
till vägs ände!
Ingalill Persson
Landstingsstyrelsens ordförande
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
Naturupplevelser från och med kajaken
En solig, klar, syrerik och lugn sommarmorgon flyter en kajak på
Sundbornsån
nedströms
mot
Hobbornssjön. Paddeltagen är kraftfulla och rytmiska. Stillheten är en
lisa för själen och närheten till djurlivet är spännande.
– En riktig naturupplevelse att komma
nära bävern och uppleva fågellivet med
doppingfamiljen och storlommen, säger
Sven Bengtsson, boende vid Trollvägen
tillsammans med hustrun Ingegerd, som
också följer med i kajak ibland. Ibland är
döttrar eller dotterdotter också med på
turerna.
Paret är sanna friluftsmänniskor med
paddling på ofruset vatten och med långfärdsskridskor på fruset vatten.
– Vi gör oss glädje av vattnet, och här i
trakten finns så många vatten att färdas på,
säger Sven.
Egen tillverkning av kajaker
Hitintills har det blivit tre kajaker. Två
enkel- och en dubbelkajak.
– Den första jag gjorde väger 20 kg, den
andra 18 kg och dubbelkajaken 30 kg.
Virket som används är gran. Den får
gärna vara snabbväxt för att minimera vikten på kajaken.
– Det var när jag flyttat till Sundborn,
som jag började bygga kajaker. Jag åkte
upp till sågen i Hillersboda för virkesköpet, berättar Sven.
Det fanns ingen tidigare erfarenhet av
kajakbyggande och Sven hade heller inte
bott vid vatten, uppvuxen som han var på
landet i Skåne tio km från sydkusten.
– Det finns ritningar att köpa, illustrationer och bygganvisningar på nätet, så på
den vägen är det.
Virket sågas i 20 mm breda remsor och 5
mm tjocka. Dessa häftas och limmas samman. Man måste vara mycket noggrann
och det är ett stort jobb att slipa och få
skrovet fint. Sedan kommer fiberduken
både på in- och utsidan samt ytbehandling,
berättar Sven.
Sven och Ingegerd vistades i Etiopien
under åren 1968-1976 och därifrån har det
tagits med trä, liknande teak, och som
sedan använts som inslag i kajakerna. Det
är ju fint att kombinera upplevelsen och
känslan därifrån med naturupplevelse i
sundbornsvattnen.
Flytetyg i vinterdvala
Kajakerna som fortfarande hänger i sin
vintervila i taket, skiner blanka och gulaktiga, men fått sig några repor av stenar.
– Snart börjar paddelsäsongen och innan
dess skall jag slipa bort reporna och lägga
på ny fernissa.
– Jag tycker att paddling är en bra
motionsform. Det är ett sätt att hålla sig i
form och sedan kan jag som pensionär
välja dagar och väder. Det skall vara fina
dagar för bästa upplevelsen.
Nya kompisar med kajak
Det är ju inte särskilt vanligt med kajaker
här i Sundborn. Desto flera kanadensare
finns det som ligger på tomterna på torra
land och sällan blir blöta.
– Men jag har nu hittat några kompisar
som också paddlar kajak, så det blir trevlig, säger Sven.
Nästa projekt
Frågan kommer förstås om nästa bygge.
Sven har köpt ett segel i USA och ett segel
skall givetvis komma till användning, så
det märks att Sven är litet inspirerad att
starta bygget av en segelbåt. Hantverksintresset är starkt, så idén om segelbåten
kommer förhoppningsvis att förverkligas.
Britt Källström
hade nöjet att få pratstunden
När besiktigade du
dina ögon senast?
Ange kod 145 så bjuder vi på synundersökningen i samband med
köp av glasögon. Gäller tom 2015-09-30
Vi har även kontaklinser
Öppet:
Ulf
och
Ninna
Månd-tisd 9.30-18.00 • Onsd-torsd 9.30-15.00 • Fred 9.30-13.00
Månd-torsd lunchstängt 12.30-13.30
Tel 0246-510 00
Centrumvägen 3 Svärdsjö
5
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
Jämtlandsresan
Torsdag 14 maj startar vi årets landskapsresa som i år går till Jämtland.
PROare från Sundborn, Svärdsjö,
Enviken och Falun åker norrut.
Första stoppet blir vid Koppongen i Orsa,
där vi tar en fika på stående fot. Nästa
stopp blir i Sveg där vi äter lunch på Cafe
Cineast, ett nostalgiställe med inredning
och attribut från 50-talet. Mätta och belåtna går färden till Duvberg en liten by, högt
belägen nordväst om Sveg. Från början
hade byn varit en fäbod, men från 1600talet haft permanent boende. Det blåser
väldig kallt och lite snöflingor virvlar runt,
så vi går inte ur bussen, utan se den milsvida utsikten genom fönstret.
Nästa stopp blir i Vemdalen, där kyrkvärden tar emot oss. Hon har mycket att berätta om sin kyrka, den har åtta kanter och har
stora fönster som ska symbolisera himmelriket. Kyrkorummet och koret avgränsades
av en korbåge. På kyrkbänkarna sitter smidda ljusstakar som alla är olika för att symbolisera människorna som sitter i bänkarna.
Minneslunden hade ett litet stenröse, där
man tagit en sten från varje gård i byn och
som blev till en liten belyst fontän.
Vi far vidare till Klövsjö, det blåser kallt
så vi sitter kvar i bussen och tittar på utsikten medan vi tar en eftermiddagsfika.
Vidare norrut Åsarna, Svenstavik,
Mattmar. Alla fjäll vi ser är snöklädda, det
regnar lite och det är runt 10 plusgrader.
Strax efter kl 17 är vi framme vid Åre
Fjällsätra. Värden Urban Widholm tar
emot oss, vi får våra rum. Kl 18 är det middag. Kokt sej, potatis, salladsbuffe, glass
och kaffe efteråt. Allt smakade väldigt bra.
Efter maten går några av oss ut och tar en
promenad i blåsvädret. Vi går och tittar på
de 450 kollektivägda fåren, om de har
börjat lamma.
Några av deltagarna väntar på bussen utanför Karlsbyhedens Folkets Hus
Fredag 15 maj. Halvmulet och nära noll.
Frukost kl 8, göra mackor till dagens
utflykt. Den går utefter Kallsjön. Urban är
med och har mycket att berätta där vi åker
fram. Kallsjön mynnar ut i Indalsälven och
det finns många kraftverk bl a Duved och
Krångede.
Ångbåtet Sofia trafikerar sjön sommartid, de är nog en fin tur med många naturupplevelser runt sjön. När vi kom fram till
Kall träffade vi på Rolf som flyttade hit
från Stockholm för många år sedan och
som bl a hade en get som hette Linus. Han
har skrivit en bok om sin get. Vi går in i
kyrkan, en stor kyrka som rymmer 1 000
personer, men som man har delat av, så
innanför porten har man balkat av, så nu
har man ett litet kyrkorum för ca 30 personer. Här är det den pensionerade prästen
Anders som är våran guide. Vi åker till
Anders de Wahl-museet, ett litet gammalt
rött hus vid vägens ände, i byn Ytterkonäs.
Wilhelm Peterson Berger hade hyrt ett hus
vid Kallsjön, dit han tog med sig sina vänner bl a Sven Hedin och Anders de Wahl.
Åslög som bodde på gården, visade oss
runt och berättade om huset. Hon berätta-
– Boule
När de flesta av PRO:s aktiviter tagit
sommarlov då är det dags att spela boule
Tisdagar kl 17.00 i Danholn
Kontaktperson Gun Hedman 023-620 20
Onsdagar kl 17.00 i Karlsbyheden
vid Vävstugan
Kontaktperson Eva Janering 023-611 17
Klot finns att låna. Välkommen att vara med!
6
de att när Anders de Wahl var där, så skulle
man hissa flaggan i alla granngårdar. Åslög
kom från Snåsa i Norge 1948 och blev
sedan gift med sonen i gården. Hon hade
mycket att berätta om sitt livöde. Hon hade
åkt Vasaloppet två gånger 1988 och 1989.
Vi fortsätter till Huså, som är känt bl a för
sina gruvor. Husåspelet handlar om 17och 1800-talens brukstid, när koppar bröts
i gruvor uppe i fjället och Huså var
Jämtlands indusrticentrum. En fungerande
stånggång finns där och många andra
byggnader från den tiden.
Vi åker till byns bageri där bagaren Börje
säljer sitt tunnbröd ute på trappen. Börje
som började som getbonde slutade med
getterna och blev bagare i stället. Hans
bröd är mycket populärt och serveras på
många hotell och matställen i trakten.
Åre turistindustri är enorm, norrmannen
Peter Stordalen har byggt en jätteanläggning högt uppe på Åreskutan, Copperhill,
med helikopterplatta, linbana ända fram
till hotellet m m. Zlatan håller på att bygga
sitt hus närmast hotellet. Hela fjället mellan hotellet och Åre by är bebyggt med hus
det ena värre än det andra. Tillbaka nere i
byn besöker vi Åre chokladfabrik ett eldorado för chokladälskare. Nu är vi fullproppade med information, så nu åker vi tillbaka till hotellet.
Efter middagen blir det underhållning av
Acke Fahlén, pappa till Hans som är på
TV ibland.
Lördag 16 maj. Efter frukost åker vi till
Åre gamla kyrka, från medeltiden, vi sitter
i den gamla kyrkan och Urban berättar om
bygden. Rätt som det är kommer en karolin in från sakrestian. Det är överbefälha-
SUNDBORNS NYTT
vare Armfelt som 1718 ledde 10 000 karoliner mot Trondheim och vi återtåget 1719
efter Karl X11's död, i snöstorm och sträng
kyla dog ca 3 500 man. Karolinen Joakim
Nessil tar oss med på den vådliga vandringen över fjället.
Vi far mot Duved och vidare mot Njarka
sameby där Maud tar emot oss, här äter vi
vår medhavda lunch, sillröra o potatis,
mycket gott. Maud bjuder på svart kaffe
kokt över öppen eld i kåtan. Efter maten
går vi in i en lite större nybyggd kåta som
används för bröllop, dop och andra fester.
Maud berättar om livet som same och
samernas levnadsvillkor. En mycket
intressant berättelse. Vi tackar Maud och
hennes två barnbarn för det trevliga besöket och far vidare.
Vi åker till Vålådalen, där Gösta Olander
som hade träningsläger för många olika
idrotter, bl a Gunder Hägg tränade ofta här.
Vålådalens fjällstation är stängd hela maj,
här finns idrottsmuseeum, Sveriges längsta
rullskidbana, naturrum, fotbollsplan m m.
Även här är det utbyggt för både sommar
NR
2 JUNI 2015
och vinteraktivitetet. Urban tar oss med till
Ottsjö, en liten by på 97 bofasta. Det finns
17 företag i byn och en liten ICA-butik som
är öppen och där man kan köpa närproducerat, rökt fisk, kött och mycket annat.
Tillbaka till hotellet efter en mycket intressant dag. Efter middagen berättar Urban om
sina äventyr för att samla in pengar till olika
projekt. Hittills har han samlat in 3 miljoner. Denna man är helt unik.
Söndag 17 maj. Efter frukost åker vi till
Trondheim. Det regnar och är 4 grader
varmt. I Duved har det kommit nysnö, som
ligger ända förbi Storlien. När vi kommer
till Medåker på norska sidan är björkarna
lite gröna och det är +6 grader. Kl 12 är vi
framme i Trondheim och nu är det uppehåll, vi går av bussen utanför SAS hotellet.
Vi går in mot centrum där karnevalståget
ska gå. Det blir mer och mer folk. Kl 13
startar tåget nära Nidarosdomen. Vi hade
hört att det var en stor upplevelse, det var
stort. Tåget var långt, och gick i över en
timme. De hade tur med vädret, 14.15 började det regna och vi var på väg tillbaka till
bussen. Det tog en bra stund innan vi kom
ut ur stan för det var väldigt mycket folk
ute i sina fina dräkter. Norrmännen firar
verkligen 17 maj, det var en upplevelse att
få vara på plats.
Måndag 18 maj. Under frukosten tackar
vi Urban och hans Solveig för allt vi har
fått uppleva de här dagarna. Hemresan
börjar och vi åker mot Frösön, stannar till
vid kyrkan och åker sedan till Peterson
Bergers sommarhagen där vi tittar runt
lite. Vidare in till Östersund, där vi har ett
par timmar på oss att gå runt och titta på
stan. I Brunflo blir det lunch på restaurant
Chili där vi äter thaibuffé. Väldigt gott.
Mätta och belåtna åker vi hemåt. Vi åker
ner genom Jämtland, Hälsingland och in i
Dalarna förbi Svabensverk och till Falun
där de första stiger av. Sedan Danholn,
Karlsbyheden och Svärdsjö. Nu är alla
hemma igen efter en mycket händelserik
resa.
Ett jättetack till Birgitta och Rolf och inte
minst till chauffören Göran Johansson på
Hedmans buss.
Text: Eva Fröbom
Mycket snö fortfarande på Åreskutan.
Välkommen till
KIOSK
Annelie´s Salong
Tycker du om att resa,
behöver du inte resa långt,
börja smakresan hos oss
Välkommen att
Lars Lind
höra av dig!
Husmansvägen 9
023-600 59
Sundborn
Tel 601 00 • 070-246 88 13
Glad Midsommar!
Kyrkvägen 15, Sundborn
070-606 18 82 • 023-606 12
www.sundbornol.se
7
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
Tofta brunn, badanstalt
Carlborgson hade under sin livstid
stort inflytande i mycket vad som
hände i Sundborn. Skolbyggnationer, gruvhantering, jordbruk m m
och även skapande av brunnsverksamheten vid Tofta. Det visade, att
han också fokuserade på hälsa och
välbefinnande. Naturligtvis utifrån
sin egen situation men även med
omtanke om andra.
Anders Carlborgson 1802-1886 och
Sundborns store donator, ådrog sig en svår
förkylning i unga år och det tvingade
honom till stor försiktighet under hela sitt
liv. Tillsammans med hustrun Katarina
Danielsson brukade han besöka hälsobrunnarna i Sätra och Medevi, där de vilade och drack brunn.
Före sin tid, som han var i flera avseenden, såg han att hälsobrunnen skulle kunna
göra Sundborn känt ute i landet och att
sundbornsborna skulle kunna få en
extrainkomst. Alltså idéer om utveckling
av besöksnäringen. Ett ord som inte fanns
på den tiden.
Brunnsverksamheten startades
och blomstrade
Efter bildande av bolaget köptes det mark,
hus byggdes, parker och vägar anlades.
Carlborgson var hela tiden den drivande.
Han visste ju hur en brunn skulle vara.
Han anställde framstående läkare som
brunnsläkare. Brunnsgäster från hela landet började strömma till. Man åkte tåg till
Korsnäs järnvägsstation och därifrån med
hästskjuts till Tofta brunn.
Badhuset vid Tofta
Värdefullt vatten vid Tofta
Säkert är det många som passerat en litet
annorlunda byggnad vid Kårtäkt utan att
fundera mera över det. Men här hände det
mycket under andra halvan 1800-talet och
in på 1900-talet, när Tofta brunns verksamhet blomstrade.
I Sundborn fanns en hälsobrunn. Den s k
Dalkarlskällan vid Tofta. Carlborgson lät
undersöka det järnhaltiga vattnet och det
konstaterades vara jämförbart med det på
Sätra. Det innehöll järn, vätesvavel, klornatrium, svavelsyrat kali, kolsyrad kalk,
talk, manganoxid m m.
Syskonen Yvonne Fors och Bengt Ekblom visar runt och berättar om livet på
Tofta brunn och visar bilder från brunnslivet. Det känns spännande att försöka leva
sig in i hur det var en gång.
8
Med den kunskapen tog Anders Carlborgson år 1850 initiativ till bildande av
ett bolag för att starta upp brunnsverksamheten i Sundborn.
Badhuset byggdes och det är det som
man ser när man åker från Falun mot
Svärdsjö. Det finns andra rödmålade byggnader intill, men de är inte lika framträdande i omgivningen.
Det gula badhuset försågs med ett torn
för att få plats för ångpannan. Den finns
inte kvar, men väl tornet. Det sägs att det
var norrmän, som eldade sönder den.
Pampiga alléer av björk och inte minst av
enorma lärkträd vittnar en del om miljön
liksom resterna av en tennisbana.
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
och Carlborgson
Promenader och vistelse i naturen var
väsentliga delar under vistelsen på Tofta
brunn.
Män och fruntimmer
Även för de mindre bemedlade
Med sitt sociala engagemang såg
Carlborgson till, att även fattiga personer
skulle kunna vistas där. Han skänkte pengar till frisängar åt fattiga, så att de kunde få
bo där, dricka brunn, bada och undersökas
av läkare. Anders Carlborgson skänkte
även pengar till förströelse.
Tofta brunn var öppet under sommarmånaderna och inledningsvis sökte sig så
många dit, att man blev tvungen att hitta
boende litet här och var i kringliggande
stugor.
Badhuset var indelat i två avdelningar. En
för män och en för fruntimmer. Dörrarna
är tydligt märkta med just orden ”män”
och ”fruntimmer”. I mansavdelningen är
fönstren större, medan de i fruntimmersavdelningen är mindre. Sannolikt för att ge
mindre insyn.
Efter en tid minskade intresset för Tofta
brunn och bolagets ekonomi försämrades.
För att inte bolaget skulle gå i konkurs,
skänkte Carlborgson en fjärdepart.
Bergsman som han var.
Tofta brunns storhetstid ägde annars rum
runt sekelskiftet. Sällskapslivet blomstrade
och festerna avlöste varandra. På gamla
bilder kan man se hur elegant man var
klädd. Vackra långa klänningar, hattar,
kostymer och kravatter.
Behandling vid brunnsanstalt
lämplig för många sjukdomar
Sjukdomar som behandlades var nervösa
tillstånd, reumatiska åkommor, gikt, hjärtsjukdomar, rubbningar i cirkulationsorganen samt sjukdomar i matsmältningsorganen, katarrer i luftvägarna, överansträngning och sömnlöshet. Det blev nästan alla
åkommor som kunde lindras vid Tofta
brunn
Fint folk kommer sent
Ett uttryck som många känner till. Hur har
det kommit till? Bengt Ekblom, Tofta
brunn berättar att vid Medevi brunn fanns
ordningen att pöbeln fick tillgång till brunnen klockan fyra på morgonen, medelklassen klockan åtta samt de fina klockan tio.
Därav uttrycket ”Fint folk kommer sent”.
Det finns kanske andra förklaringar, men
i sammanhanget Tofta brunn och brunnskulturen känns det relevant.
Vad hände efter
brunnsverksamheten?
Två badkar finns fortfarande kvar.
Baderskor anställdes, men de fick ingen
lön. Det förväntades, att gästerna skulle
vara spendersamma med dricks, så att
baderskorna ändå fick betalt.
Verksamheter förändras över tid.
Fastigheterna såldes till Stockholms
Barnens dagsförening och blev senare
sommarkollo. 1975 lades också den verksamheten ner och 1977 köptes fastigheterna av Ekblomsfamiljen.
I en broschyr från 1904 om Tofta brunn
och badanstalt kostade t ex gyttjebad
1 krona, tallbarrsbad 75 öre, ångskåp 50
öre, afrivning 25 öre.
Men fastigheterna, som blev och är ganska många på åsen, användes också till
flyktingförläggning under kriget
I matserveringen kostade frukost, middag med smörgåsbord och tre rätter samt
aftonmåltid två kronor per dag. Detta för
att kunna jämföra med något.
Tofta brunns badanstalt är en spännande
historia .
Britt Källström
Källor:
Yvonne Fors, Tofta
brunn
Bengt Ekblom, Tofta
brunn
DD sommarbilaga 1977
Hembygdsföreningens
årsbok 1997-1998
Syskonen Yvonne Fors och Bengt Ekblom
Bror B Malmberg:
Bergsmannen och
donatorn Anders
Carlborgson
Läkarbostaden
9
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
Loppis i Folkets Hus
Det var inte bara kosläpp i Baggärdet den här lördagen. I Folkets
Hus var det loppis med massor med fina grejor, leksaker, kläder
m m som bytte ägare. Hela stora salen var fylld med bord.
Var man fikasugen kunde man stilla sin längtan antingen i caféet
nere eller smaka på en hamburgare.
En heldag med massor av aktiviteter på östra sidan av Årberget.
Beställ
smörgåstårtor
och buffémat
till
Midsommarfesten!
Manuell
charkdisk
med kött från
Siljans Chark
& färdiglagad mat
Trevlig Midsommar!
10
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
Ombyggnationen i Folkets Hus igång
Efter flera års planerande och arbetet
med att få klartecken från kommunen
samt finansiering och omtänk i planerna, är nu ombyggnationen igång. Högst
prioriterat är det nya köket på entréplanet.
Arbetet startade runt månadsskiftet
april/maj och förväntas vara klart till
hösten. I andra etappen kommer gymmet m m i undervåningen
Byte av fönster i nya köket och stolsförrådet. Erik Sundlöf har
god hjälp av skyliften.
En nöjd ordförande
för Folkets Hus
Ove Andersson.
Sundborns El med Jörgen Finn
resonerar med Ove Andersson
hur det skall vara. Tumstocken
kommer väl till pass.
Gert Andersson kollar litet hur han skall såga fodret för fönstret.
11
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
Hans Unander, S-riksdagsledamot berättar om en dag i rikdagen
Då fick man möjligheten att skriva
en krönika i SundbornsNytt och det
känns otroligt roligt!
Efter valet har jag fått förtroendet att vara
riksdagsledamot för länet. Det är hedrande
och lärorikt. Just idag började min dag
med att föra ett samtal med Trafikverket
om att Västerdalsbanan snarast bör återtrafikeras till Malungsfors. Detta för att
alla skogsägare, skogsindustrin och sågverken i Västerdalarna ska kunna sälja sina
önskar
Europas största radio/TV-kedja
Svärdsjö
Radio TV
Industrivägen 1, Svärdsjö • 0246-103 00
varor i landet, men även kunna exportera
till hela världen.
Efter detta samtal så gick jag raka vägen
till förstakammarsalen där finansutskottet
hade en öppen utfrågning med anledning
av finanspolitiska rådets rapport. Rådets
ordförande John Hassler och finansministern Magdalerna Andersson redogjorde för
sina åsikter och finansutskottets ledamöter
fick även möjlighet att ställa frågor. Rådets
ordförande och finansministern var överens om att sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga under 25 år inte har givit den
effekt som man önskat och att reformen
varit kostsam.
Efter utfrågningen blev det en snabb och
trevlig lunch med vår duktiga och kunniga
praktikant Tanya. Vi diskuterade bland
annat hur och vad som kommer att hända
på vår partikongress, som kommer att hållas i slutet av maj.
Därefter hade vi ett länsbänksmöte med
S-ledamöter från Dalarna, där frågan om
nedläggningen av skatteverkets kontor i
Mora diskuterades och jag fick i uppdrag
att agera i frågan. Jag har nu kontaktat
Folkets Hus
Karlsbyheden
hyr ut lokaler för
sammankomster
Bröllop • Kalas
Lilla salen högst 50 personer
Stora salen högst 150 personer
sittande gäster

Kontakta Peter Andersson
070-387 92 95
12
generaldirektören på Skatteverket för att
höra på vilket sätt och på vilket underlag
han har beslutat om att lägga ner kontoret
i Mora. Jag hoppas kunna ge honom några
tankeställningar för att i alla fall överväga
en omprövning av beslutet, men just nu
känns det som att processen om en flytt
har gått för långt.
Tråkigt att de borgerliga riksdagsledamöter under förra mandatperioden inte kunde
göra mer för att stoppa detta. Vi på S-länsbänken har i alla fall lyckats med att medverka till att stoppa flytten av skattekontoret i Ludvika. Tack vare att vi nu har en
regering som lyssnar på oss och tänker på
att hela landet ska leva.
Sista mötet på agendan för dagen är riksdagsgruppens möte.
Ha en riktigt skön
sommar allesammans!
Vänligen,
Hans Unanader
Elinstallationer
och
reparationer
inom egna hem, fritidshus,
företag, hyresfastigheter
och jordbruk
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
Stor folkfest när
korna släpptes ut i Baggärdet
Stor bilparkering på åkrarna och folkström till lagårn.
I mitten av maj bjöd Erik och Martin
Bengtsson till kosläpp, som folk och
särskilt barnfamiljer, inte var sena
att nappa på.
Det blev bilköer ända från Jämmerdalen
för att komma till Baggärdet. Ett par tusen
personer samlades runt Sundborns lantbruk för att se hur korna skuttar runt när de
kommer ut i gröngräset.
Gefleortens mejeri bjöd på mjölk och
presenterade andra olika mjölkprodukter.
Där fanns också burgar- och glassbussar
och Sylvie Andersson erbjöd fika med
hembakta bullar. Hon hade bakat 1 400
bullar, så det hade blivit hårdträning i två
veckor.
Sylvie Andersson och barnbarnet
Jonathan säljer fika med
hembakta bullar.
Mycket populärt för de yngre var också
traktorkörning i en plansilo liksom ponnyridning.
Glad
Midsommar!
Trevlig Midsommar
och sommar!
vi er alla
önskar vi
STF Vandrarhem
önskar
Sundborn
Sundborns
Lantbruk AB
Mobil: 070-337 18 19
Reception: 023-625 10
13
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
Smått och gott
Vad betyder det att en person blir pensionär? Barnet frågade och
fick frågan tillbaka, men svaret fanns inte. Hur uppfattas pensionärer? Innebär det att inte duga till någonting. Skillnaden från
dag till en annan. Kan några timmars skillnad betyda fullständig
kursändring?
Nyheter inför sommare
Varmt välkommen till styrelsen för
Sundborns Hembygdsförening önskar vi
Otto Patrik Frieberg, som valdes till ordförande vid årsmötet i mars.
Patrik som nu återkommer som ordförande
känner starkt för Sundborn och dess bygd
och för föreningen, här är sådant han vill
framhålla.
Hembygdsföreningens huvudsakliga uppgift är att bevara,
dokumentera och verklighetsgöra vår hembygd, att göra vår
hembygd levande.
Hembygden från 1900 talet till idag 2015 är sig inte lik. Det
beror på att vi hela tiden har utvecklats som samhälle. Vårt
lilla samhälle, Sundborn, innehåller inte bara en Carl Larssongård, St Hyttnäs, Macken, Paletten, SportEwa, Eks cement
och alla andra småföretag och lantbruk. Där finns också alla
människorna som valt att leva och bo i Sundborns socken och
som är del av ett Världsarv, Världsarvet Sundborn. Sundborn
finns med på listan över unika platser runt hela världen och
det gör oss alla som bor här till en del av detta, för vi finns
också med på listan.
Vad är det då som gör Sundborn intressant ?
Inte så enkelt att svara på men kanske beror det på vår vackra
omgivning. Vi har mycket vatten, våtmarker och sjöar, vi har
vacker bebyggelse, gamla jordbruksmarker, vår vackra kyrka
som står för gemenskap och kärlek och så alla fina innevånare ung som gammal.
Här finns Gubbôle gille, Sundbornskören, Soundborns,
Sundborn Happy och alla andra som bidrar med musik och
glädje vid olika evenemang.
Alla föreningar, hantverkare, företagare och alla enskilda
som bidrar med gemenskap och sammanhållning. Alla byarna, Korså bruk, Skuggarvet, Toftbyn, Ruptjärn, Karlsbyn,
Danholn m fl.
Alla vi enskilda människor bidrar med att Sundborn lever!
Som ordförande i Hembygdsföreningen innebär det att förvalta och förverkliga sundbornsbornas intressen. Vi från
Hembygdsföreningens styrelse öppnar dörrarna för att alla i
Sundborn skall kunna komma och påverka vår gemenskap
men framför allt för hur vår hembygd skall utvecklas.
Till sist men inte minst. Kom till Bondes gård på tosdag den
18 juni och hjälp till att göra lövrumpan och blomsterkransarna till midsommarstången. Ta gärna med blommor och egen
sax, sekatör!!
Bondes gård öppen på torsdagskvällar 17–19 i JULI.
Det blir sommarcafe på gården v. 29, 30, 31. Servering med
hembakat kaffebröd. Se skyltning.
Missa inte cykelturen den 25 juni ”Gårdarna runt sjön” Start
Bondes gård 18.00, medtag eget fika.
Välkommen till Sundborns hembygdsförening och en skön
sommar
önskar Styrelsen
14
Jag hör från inte längre yrkesverksamma, att man känner sig
mycket otillfredsställd. Man har varit yrkesverksam i hela sitt
vuxna liv och nu skall man inte vara till någon nytta.
Om man kollar på Google och på ordet pensionär, får man där
upp bilder. Massor avbilder. Verkligen massor med bilder på pensionärer, seniorer, icke yrkesverksamma m m.
Det måste vara mycket attraktiva åldrar. Den gamla ålderstrappan i det agrara samhället finns där också, men inte så som den
har illustrerats genom decennier. Vid åren 70-80 år är det istället
utflykter på motorcykelhojen som gäller!!
Stressforskaren Lennart Levi, nyss 85 år fyllda, säger ”idag är
början på resten av mitt liv”.
Carpe diem.
Googla gärna. Googla också på medelålders och ungdom. Där
finns också bilder på de åldersgrupperna, men inte lika många.
Besöksparkeringen
Även den här sommaren kommer det att finnas en toavagn, som
betalas av skattemedel genom kommunen, uppställd på parkeringen för besökarnas service och till bybornas trivsel.
Det är inte alltid som trädplantering lyckas. Några tidigare träd
har gett upp, men nya kommer att planteras till hösten.
Gräsklippning och skötsel av planen klaras genom Carl
Larssongården. Det skall vara snyggt och trivsamt både för
besökande och byborna.
Sundborn återgå till Sundbornsbyn?
Flera har hört av sig om namnet. Idag är byn synonymt med
Sundborn. Det står Sundborn på tillfartsskyltar från alla håll. Men
Sundborn är något mycket mera. Sundborn är hela Sundborns
gamla socken. Dvs kommundelen inkl Korsån.
Det är litet omständigt att hela tiden förklara att Sundborn handlar om hela gamla socknen.
De som har hört av sig och som bor i någon annan by vill känna
att de också bor i Sundborn. Dags för namnändring?
Detaljplan för Sundbornsby
Väntan på samråd av en detaljplan för bostadsbyggande har varit
lång. Det är många gånger som detta har sagts. Hur många gånger
till, skall det behöva sägas??? När den sedan kommer på samråd,
kan man bara hoppas att det skall gå snabbt att börja bygget.
Önskemål om lägenheter är gammalt. Kopparstaden har tjugo
lägenheter och ingen är outhyrd. Sedan finns det ett antal privata
som också har hyresgäster. Så utbudet i Sundborn är begränsat.
Hyttstugan
Som många vet är det en ny krögare på Hyttstugan. Anna och
Fredrik är de som håller igång restaurangen. Måste bara sägas.
Vilken kock Fredrik är! Farligt, farligt, men ack så gott. Och Anna
gör det trivsamt på alla sätt. Smakliga måltider.
Britt Källström
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
Flera förskoleplatser
i Danholn
Under en längre tid har det varit
stor efterfrågan på förskoleplatser.
Olika tankar och idéer har lyfts
fram, men nu man kommit fram till
en lösning.
Det handlar om att tillfälligt utöka lokalerna som ger plats för ytterligare en barngrupp. Tanken är nu att sätta upp moduler
med trästomme och som förbinds till de
gamla lokalerna med en genomgångssluss.
Modullösningen kan vara vettig eftersom
efterfrågan av platser ökar och minskar
över tid.
Den här genomgångsslussen kommer
även att kunna användas för av- och
påklädning av barnen vid lämning, hämtning och utomhusverksamhet.
Med flera barn i
Danholns förskola
och utbyggnaden
förväntas också
behovet av flera
uppställningsplatser för bilar att
öka.
Ökad säkerhet
hemma hos äldre
genom samverkan
Inom omvårdnadsnämndens område
ser man över flera möjligheter till
samverkan mellan olika aktörer. Bland
annat kommer man att titta på samverkan mellan personal från omvårdnadsförvaltningen och Räddningstjänsten.
När man exempelvis gör hembesök
från hemtjänsten, kan personal från
Räddningstjänsten delta och samtidigt
tillsammans kontrollera brandvarnare
och spisvakt för att minska risken för
brand i det egna hemmet eller andra
åtgärder för att minska fallolyckor.
Susanne Norberg, kommunslråd
Samfällighetsföreningarnas krav på mera resurser
Länge har det förts en diskussion mellan
föreningarna och kommunen om nödvändigheten av ökade medel för att klara
vägunderhåll och grönytor på landsbygden. Vägar som är i stort behov av underhåll och drift.
Nu har processen kommit så långt, att
Ett uppdrag gavs för ett par år sedan att
beslut har tagits i kommunen att tillsätta utreda frågan, men det har inte hänt
en referensgrupp för samfällighets/väg- något. Nu blir det omtag i frågan. Med
föreningarna i de olika landsbygdsdelar- förväntan på resultat.
na. Avsikten är att få till en bra dialog och
hitta ett rimligt rättvist system i bidragsfördelningen.
Alltek
Elektriska
17/6
Semesterstängt
– 2/8 2015
Sundborn AB
Vintersäsongen
börjar 3/8 2015
SPORTEWA
200 m före korsningen (infarten till Sundborn)
Vi utför allt inom el- och datanät
I bostäder, jordbruk, kontor och industrier
Jonas Persson
Överbackavägen 9 • 790 15 Sundborn
Sundborn • Karlborn 70 • 023-604 80
Telefon 0733-96 98 00
Öppettider: Mån–fre 14–18
15
SUNDBORNS NYTT
NR
2 JUNI 2015
PIZZA – KEBAB – SALLAD
ÖPPETTIDER:
Mån–Fre 11.00–21.00 • Lör–Sön 12.00–21.00
DAGENS LUNCH: Mån–Fre 11.00–14.00 • Pris: 70:–
Glad
Midsommar!
Tel: 023-606 61
Blomsterv. 2, Sundborn
Välkommen!
16