Inbjudan till föräldramöte i årskurs 1 torsdagen 20

Skolledningen
2015-08-04
Inbjudan till föräldramöte i årskurs 1 torsdagen 20 augusti
Er son/dotter har börjat gymnasiet och vi vill gärna ha ett gott samarbete med hemmen.
Därför vill vi presentera oss för Er och ge viktig information på ett tidigt stadium under
skolgången. Samma kväll som föräldramötet pågår Skattjakten på Åkrahällskolan. Det är en
frivillig tävling som elevrådet anordnar i syfte att eleverna i årskurs ett snabbt ska lära känna
övriga elever på skolan.
Dag:
Torsdagen 20 augusti
Tid:
18:00—ca 20:00
Plats:
Aulan, Åkrahällskolan, Mossvägen 10, 382 80 NYBRO – se karta under
”Kontakt” på vår hemsida www.akrahall.se
Program: 18:00—ca 19.00
19:00—ca 20:00
Allmän presentation av skola och personal.
Samling i separata klassrum där föräldrarna får
träffa klassföreståndarna
Skolan bjuder på fika.
För att veta hur mycket fika vi skall beställa vill vi gärna veta hur många som kommer på
föräldramötet. Blanketten nedan klipps ut och lämnas av eleven till klassföreståndaren
senast onsdagen den 19 augusti.
SKOLLEDNING OCH ALL PERSONAL HÄLSAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Anmälan till föräldramöte för årskurs 1 på Åkrahällskolan den 20 aug kl 18.00
Elevens namn:…………………………………….
Elevens klass:……………………………………..
Vi kommer till föräldramötet och närvarar med ………antal vuxna